اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله طراحی آشکارساز تر الکترواپتیک تراهرتز با استفاده از روش FDTD و الگوریتم “یی”

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحي آشکارساز تر الکترواپتيک تراهرتز با استفاده از روش FDTD و الگوريتم "يي" چکيده - آشکارساز الکترواپتيک تراهرتز بصورت عددي بررسي و فرمولي براي طراحي آشکارساز تراهرتز ارائه شده است . در اين کار انتشار همزمان پالسهاي تراهرتز و اپتيکي در بلور ZnTe که به عنوان ...

مقاله معرفی روش طراحی براساس عمر مفید سازه های بتن آرمه در مناطق دریایی با استفاده از نرم افزار DuraPGulf

word قابل ویرایش
5 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
معرفی روش طراحی براساس عمر مفید سازه های بتن آرمه در مناطق دریایی با استفاده از نرم افزار DuraPGulf چکیده مقاله در سواحل جنوبی کشور مشکلات موجود در دستیابی به بتن با پایایی مناسب منجر به خرابیهایی ناشی از خوردگی میلگردها می گردد که سالیانه خسارات فراوانی را برای کشور در بر دارد. برای حل این معضل، علاوه بر بررسی روشهای جلوگیری از ...

مقاله روانشناسی محیط خانه سالمندان

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
روانشناسی محیط خانه سالمندان   چکیده پرداختن به مسائل سالمندان با توجه به صنعتی شدن جوامع و تبعات اقتصـادی- فرهنگـی و اخلاقـی آن، بـیش از پـیش بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. همچنین با توجه به این که شمار سالمندان در کشور ما در حال افزایش است، باید امکانات بسیاری برای این افراد فراهم آید تا در حد امکان بـه نیازهـای روانی، اجتماعی و ...

مقاله تکرار و کارکردهای آن در اشعار سهراب سپهری

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تکرار و کارکردهای آن در اشعار سهراب سپهریچکیده پس از کمرنگ شدن حضور سنتی وزن و قافیه در شعر و ورود مسایل و دغدغههای جدید به این عرصه، ضرورت استفاده از ظرفیتها و ابزارهای مختلف برای بیان مفاهیم، بیش از گذشته احساس گردید. شاعران کوشیدند با استفاده از عناصر متعدد، مفاهیم را به شکلی مطلوب به مخاطبان خود منتقل کنند. از ...

مقاله تجزیه و تحلیل جغرافیایی جرایم مواد مخدّر در شهر کرمان

word قابل ویرایش
27 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تجزیه و تحلیل جغرافیایی جرایم مواد مخدّر در شهر کرمان چکیده احساس امنیت یکی از نیازهای جامعه ی انسانی و از مهم ترین شاخص های کیفیت محیط است. از یکسو هر فرد در قالب زمان و مکان مشخصی زندگی می کند و ایفای کارکرد اساسی او و همچنین تاثیرمتقابل بین فرد و اجتماع در این محدوده قرار دارد. لذا در جوامع شهری پیچیدهی ...

مقاله مدل ساختاری عوامل ارگونومیک مؤثر بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت

word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مدل ساختاری عوامل ارگونومیک مؤثر بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت چکیده رعایت نکردن مسائل ارگونومیک در محیط کار موجب کاهش کارایی و کیفیت میگردد و در نتیجه هزینههای بسیار زیادی را هم برای کارفرما و هم برای کارکنان به دنبال خواهد داشت. تحقیقات بسیاری در زمینه نقش ارگونومی در کاهش ناراحتیهای عضلانی- اسکلتی، افزایش بهرهوری، بهبود کیفیت، زندگی کاری، ایمنی و کارایی ...

مقاله ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM در سال ۱۳۸۹

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنايچکیده هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبناي (EFQM) (الگوي تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا) در سال 1389 میباشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و حجم نمونه مورد مطالعه 28 نفر بود که به روش نمونهگیري تصادفی ساده انتخاب گردید. آزمون آماري t تک نمونهاي میباشد ابزار ...

مقاله تاثیر محلول سرد همودیالیز بر افت فشار خون و برخی تدابیر درمانی مرتبط

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تاثير محلول سرد همودياليز بر افت فشار خون و برخي تدابير درماني مرتبط چکيده زمينه و هدف : براي بهبود افت فشار خون حين دياليز، استفاده از محلول سرد دياليز پيشنهاد شده است . اين مطالعه با هدف تعيين تاثير کاهش دماي مايع دياليز بر اين عارضه و برخي اقدامات درماني جهت رفع آن طراحي گرديد. روش بررسي: در اين ...

مقاله مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امیدبخش لوبیا چیتی در ٣ منطقه استان اصفهان

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقايسة عملکرد و اجزاي عملکرد لاين هاي اميدبخش لوبيا چيتي در ٣ منطقة استان اصفهان چکيده حبوبات از جمله گياهاني هستند که توانايي تثبيت نيتروژن را دارند و جايگاه ويژه اي را در تناوب هاي زراعي به خودشان اختصاص داده اند. به منظور مقايسة ويژگي هاي زراعي ٥ لاين اميدبخش لوبيا چيتي با ٢ رقم شاهد صدري و محلي خمين مطالعه ...

مقاله اثر سطوح مختلف تداخل زمینه ای برمنتخبی از فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر ۱۸-۱۴ سال

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اثر سطوح مختلف تداخل زمینه ای برمنتخبی از فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر 18-14 سال چکیده هدف از این تحقیق بررسی اثر سطوح مختلف تداخل زمینهای بر عملکرد فاکتورهای سرعت، چابکی و قدرت دانش آموزان دختر 18-14 سال بود. همچنین اینکه آیا برنامه های تداخل زمینهای علاوه بر تکامل مهارتهای حرکتی بنیادین و یادگیری بر فاکتورهای جسمانی مانند سرعت، چابکی و ...

مقاله ارزیابی عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون و ارائه راهکار جهت موفقیت در دوره آتی

word قابل ویرایش
5 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ارزیابی عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازي هاي آسیایی 2014 اینچئون و ارائه راهکار جهت موفقیت در دوره آتی چکیده هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازي هاي آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی و ارائه راهکار جهت موفقیت در دوره آتی این بازي ها می باشد . روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی می باشد که به صورت مقایسه ...

مقاله مطالعه خواص مکانیکی فولاد ۳۷MnSi5 فرآوری شده با فرایند نوین کوئنچ و جزءبندی، آستمپرینگ و کوئنچ و تمپر

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مطالعه خواص مکانیکی فولاد 37MnSi5 فرآوری شده با فرایند نوین کوئنچ و جزءبندی، آستمپرینگ و کوئنچ و تمپر چکیده اجزای فولادی با استحکام مکانیکی بالا در کنار انعطاف پذیری قابل توجه، همواره به طور فزاینده در صنایعی همچون صنعت خودروسازی، انتقال گاز و مولدهای قدرت مورد تقاضا بوده اند. از روش های مهم و کم هزینه جهت تولید چنین اجزا، فرآوری فولاد با ...

مقاله بررسی سیستمهای سرمایش انفرادی و غیر انفرادی از نقطه نظر مصرف انرژی با اعمال قید آسایش حرارتی

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی سیستمهای سرمایش انفرادی و غیر انفرادی از نقطه نظر مصرف انرژی با اعمال قید آسایش حرارتی چکیده استفاده از سیستمهای تهویه انفرادی بهویژه در ساختمانها از موضوعات جدیدی است که امروزه بهدلیل کارایی مناسب آنها در کاهش مصرف انرژی و ایجاد شرایط بهتر آسایش حرارتی، به آن پرداخته میشود. در تحقیق حاضر، میزان مصرف انرژی یک سیستم سرمایش انفرادی مستقر در ...

مقاله شبیه سازی شبکه DWDM با پیکر بندی مش با در نظر گرفتن ملاحضات شبکه نوری با نرخ بیت ۴۰Gbps

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** شبیه سازی شبکه DWDM با پیکر بندی مش با در نظر گرفتن ملاحضات شبکه نوری با نرخ بیت 40Gbps   چکیده ضرورت فراهم کردن ظرفیت بالا در خطوط انتقال به منظور تامین نیازهای مخابراتی در آینده همراه با ویژگیهای مطلوب تکنولوژی مالتی پلکس تقسیم طول موج سبب شده است ...

مقاله موازی سازی محاسبات به کمک کودا

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
موازی سازی محاسبات به کمک کوداچکیده امروزه یکی از دغدغههای انجام محاسبات سنگین توسط برنامهها والگوریتمهای مختلف، در زمان محاسبات می-باشند.که پیشنهادهای مختلفی در کاهش زمان طی انجام محاسبات ارائه شده است. که بدون شک موازی سازی الگوریتمهای محاسباتی بعنوان موفقترین پیشنهاد در کاهش زمان انجام محاسبات میباشد. یکی از مولفههای مهم محاسبات موازی انجام همزمان محاسبات توسط چندین هسته است. ...

مقاله رویکرد جدید برای تجزیه و تحلیل سیستم های صف با زمان سرویس قابل انعطاف پذیر با استفاده از درخت تصمیم گیری فازی

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** رویکرد جدید برای تجزیه و تحلیل سیستم های صف با زمان سرویس قابل انعطاف پذیر با استفاده از درخت تصمیم گیری فازیچکیده کنترل درخت تصمیم گیری فازی صف یک روش جدید برای کنترل هزینه سیسـتم، تعـدادی از مشـتریان در حـال انتظـار در صف و بسیاری از جنبه ...

مقاله طراحی سیستم تهویه تونل های مترو تهران-مطالعه موردی حدفاصل ایستگاههای مولوی –شوش

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی سیستم تهویه تونل هاي مترو تهران-مطالعه موردي حدفاصل ایستگاههاي مولوي –شوش چکیده تهویه در مترو به دلیل رفت وآمد و حضور تعداد زیادي از مسافران در تونلها ، قطارها و ایستگاههاي مترو اهمیت ویژه اي دارد.اجزاي مترو عبارت از تونلها و ایستگاهها هستند که هواي داخل آنها ...

مقاله بررسی رفتار لرزها اتصالات خمشی جوشی تیر به ستون قوطی با ورق زیر سر و روسر در قابها خمشی ویژه

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی رفتار لرزها اتصالات خمشی جوشی تیر به ستون قوطی با ورق زیر سر و روسر در قابها خمشی ویژه چکیده: در این تحقیق تمرکز اصلی بر روی بررسی عملکرد اتصالات تیرهای شکل با ورق روسری و زیر سری به ستون قوطی شکل در قابهای خمشی ویژه، مطابق ...

مقاله بررسی تألیف دراماتیک فرهنگ و ادبیات عامیانه در فیلمنامه حسن کچل نوشته علی حاتمی

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی تألیف دراماتیک فرهنگ و ادبیات عامیانه در فیلمنامه حسن کچل نوشته علی حاتمی چکیده علی حاتمی در سینمای ایران به عنوان ایرانیترین فیلمنامهنویس و کارگردان ایرانی شناخته میشوداین. حکم کلی نیاز به واکاویِ ویژگیهای آثار او دارد. در اولین برخورد با آثار او، شاید بهرهگیری از داستانهای عامیانه یا تاریخی تنها دلیل بیان چنین حکمی توسط منتقدان به نظر برسد. همین ...

مقاله تحلیل سینماتیکی و تعیین فضای کاری و نقاط تکین یک ربات موازی (PUU-٣)

word قابل ویرایش
27 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تحليل سينماتيکي و تعيين فضاي کاري و نقاط تکين يک ربات موازي (PUU-٣) چکيده : مکانيزم هاي موازي از جملـه مکـانيزم هـايي هـستند کـه در صـنعت کاربرد زيادي دارند. ساختار سازه اي ايـن بازوهـا موجـب مـي شـود سختي اين مکانيزم ها نسبت به بازو هاي سـري ...

مقاله بررسی حرارتی حالت پلاسما در جوشکاری

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي حرارتي حالت پلاسما در جوشکاري چکيده در اين مقاله ، جوشکاري قوس پلاسما مـورد بررسـي حرارتـي قرارگرفتـه و ميدان دمايي فولاد زنگ نزن آستنيتي در اين روش بدست آمده است . تاثير حرارتي قوس پلاسما و ميدان دمايي ناشي از آن در قطعـه کـار، کليـد اصلي ...

مقاله پیش بینی رفتار نیروهای عمودی شناور با استفاده از الگوریتم یادگیری عاطفی

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***پیش بینی رفتار نیروهای عمودی شناور با استفاده از الگوریتم یادگیری عاطفی چکیده شناور به شناورهایی اطلاق میگردد که با استفاده از پدیده اثر سطح و ارسال هوای فشرده به زیر بدنه نیروهای پسای وارده به شناور را تا حدبسیار زیادی کاهش می دهند. ایده اصلی این شناور ...

مقاله نقش معاطات در عقود با تاکید بر نکاح

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نقش معاطات در عقود با تاکيد بر نکاح چکيده معني رايج عقد معاطاتي اين است که عقد بدون صيغه ايجاب و قبول منعقد شود و آن به صورت فعلي نه لفظي واقع شود. اين که آيا انعقاد عقود به صورت معاطاتي صحيح است يا اين که حتماً بايد با لفظ واقع شوند. مسأله اي است که در مقاله حاضر بدان ...

مقاله موانست پارادایم های حیات درونی در حیاط درونی ملهم از بستر تاریخ، محیط یا فرهنگ ؟

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
موانست پارادایم های حیات درونی در حیاط درونی ملهم از بستر تاریخ، محیط یا فرهنگ ؟ چکیده حیاط خانه ایرانی جایگاهی تثبیت شده در میان عناصر و فضاهای معماری دارد. اولویت این عنصر به گونه ای است که در خانه ایرانی سازماندهی فضایی را تحت تاثیر قرار داده و از دیگر سو در تعامل مسالمت آمیز با بستر خود، حداقل تصرف را ...

مقاله میدان های الکترومغناطیس و نوروسایکولوژی رفتار

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ميدان هاي الکترومغناطيس و نوروسايکولوژي رفتار چکيده – نوروسايکولوژي رفتار به شناسايي فاکتورهاي بيولوژيک و تعيين کننده ي رفتار ارگانيسم مخصوصاً فرايندهاي عالي شناختي مغز از جمله يادگيري، حافظه و قضاوت مي پردازد. در مقاله ي حاضر، تاثير ميدان هاي الکترومغناطيس بر فرايندهاي بيولوژيک دخيل در تغييرات رفتارِ ارگانيسم ، در دو بعد نوروشيمي رفتار و نوروآناتومي رفتار بررسي شده ...