اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله توریسم و تعارض فرهنگی (( با تاکید بر نظریه تعارض فرهنگی سلین ))

word قابل ویرایش
7 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
توریسم و تعارض فرهنگی (( با تاکید بر نظریه تعارض فرهنگی سلین )) (1 مهدی مهدی پور کلاردشت، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (2 سیده رویا موسوی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (3 محمد رضا بیاناتی، کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (4 الهه نعمتی ...

مقاله گردشگری روستایی با تأکید بر گردشگری پایدار (مطالعه موردی: روستای افجه؛ دهستان لواسان کوچک، بخش لواسانات)

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
گردشگری روستایی با تأکید بر گردشگری پایدار(مطالعه موردی: روستای افجه؛ دهستان لواسان کوچک، بخش لواسانات)   چکیده گردشگری و اقتصاد گردشگری امروزه از ارکان اصلی اقتصاد تجارت جهانی است، گردشگری روستایی به عنوان راهکاری جهت کاهش مهاجرتهای روستایی به شهرها، افزایش سطح رفاه، بهبود کیفیت زندگی و در نهایت رسیدن به توسعه روستایی محسوب میشود. در توسعه پایدار گردشگری ضمن حفظ محیط زیست ...

مقاله آهارگیری پارچه پنبهای با استفاده از آلفا-آمیلاز جدا شده از یک سویه بومی

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
آهارگیري پارچه پنبهاي با استفاده از آلفا-آمیلاز جدا شده از یک سویه بومی چکیده: در این مطالعه بهینهسازي آهارگیري آنزیمی پارچه پنبهاي با آلفا- آمیلاز حاصل از سویه بومی Bacillus sp. KR-8104 که مستقل از کلسیم و آلودگیهاي یونی فلزي است و همچنین داراي فعالیت بالایی در شرایط اسیدي میباشد انجام شد. حداکثر تولید آنزیم در دماي 45˚C، pH=5- 6 و گذشت ...

مقاله راهکارهایی برای افزایش حس امنیت در مجتمع های تجاری مدرن

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
راهکارهایی برای افزایش حس امنیت در مجتمع های تجاری مدرن چکیده احساس امنیت از اساسی ترین نیازهای انسان است و او را از بیم و هراس میرهاند. عامل تعیین کننده حضور انسان در فضاهای شهری است. فضای تجاری یکی از شاخصترین فضاهای شهری است که محلی برای فعالیتهای گوناگون و اقشار مختلف جامعه است. احساس امنیت در چنین فضایی از موثرترین عواملی ...

مقاله مطالعات مروری بر منابع تولید و انتشار نویز و بررسی روشهای عددی جهت ارائه روش مناسب برای شبیهسازی میدان فشار آکوستیکی

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مطالعات مروري بر منابع تولید و انتشار نویز و بررسی روشهاي عددي جهت ارائه روش مناسب براي شبیهسازي میدان فشار آکوستیکیچکیده یکی از اصلی ترین منابع نویز شناورها، نویز پروانهي آنها است.پایه حل انتشار نویزروابط لایت هیل و چگونگی استخراج آنها از روابط پیوستگی و مومنتوم میباشد. مهمترین روش جهت حل و تحلیل معادله لایت هیل کاربرد روشهاي عددي میباشدروشهاي عددي براي ...

مقاله بررسی جزر و مد در خور ماهشهر به کمک اندازه گیری میدانی و مدلسازی عددی

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی جزر و مد در خور ماهشهر به کمک اندازه گیری میدانی و مدلسازی عددی چکیده جزر و مد در خورها بدلیل تاثیر عوامل هندسی به مراتب پیچیده تر از دریاهای باز است. وجود شرایط مرزی باعث تغییرات عمده در تراز سطح آب می گردد. در این ...

مقاله مطالعه مکانیسم تجمع و آبشستگی رسوبات در اطراف موج شکن بندر جاسک به کمک مدل عددی

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مطالعه مکانیسم تجمع و آبشستگی رسوبات در اطراف موج شکن بندر جاسک به کمک مدل عددی چکیده در این مقاله برای مطالعه نحوه رسوبگذاری و فرسایش در اطراف موج نشکن بندر جاسک از روش عددی حجم محدود با استفاده از مدل نرم افزاری MIKE21/3 COUPLED MODEL FM استفاده ...

مقاله قالب طراحی هماهنگ در ساخت کشتی

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
قالب طراحی هماهنگ در ساخت کشتی چکیده در یک یارد کشتی سازی ، طراحان بسیاری نظرات مشارکت گونه ای در یک فضای طراحی پیچیده برای طراحی یک کشتی دارند، که برای نیل به امر ساخت کشتی مورد نظر گروهی از تجهیزات نرم افزاری در ایستگاه های متفاوت مشغول بکارند. سیستم های متفاوت CAD در مراحل متفاوت طراحی و بخشهای مختلف استفاده می ...

مقاله ساماندهی محله رشدیه تبریز با اصول و قواعد نوشهرسازی

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ساماندهی محله رشدیه تبریز با اصول و قواعد نوشهرسازي چکیده در سالهاي پایانی دهه 1980 و ابتداي دهه 1990 میلادي به دنبال نارضایتی شهرسازان به دلیل فرسودگی زوال مراکز شهري، افزایش جوامع محلی پراکنده و طراحی مبتنی بر اتومبیل، نهضت نوشهرسازي شکل گرفت. نوشهرسازي با نامهایی از قبیل طراحی سنتی جدید، توسعه وسایل نقلیه عمومی و توسعه بافت سنتی نیز شناخته میشود. ...

مقاله مقاوم سازی دال های تخت بتن آرمه در برابر برش پانچ با استفاده از FRP

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقاوم سازي دال هاي تخت بتن آرمه در برابر برش پانچ با استفاده از FRP چکیده در سالهاي اخیر تقویت سازه هاي بتن آرمه با استفاده از کامپوزیت هاي FRP مورد توجه زیادي قرار گرفته که در این میان تقویت دالهاي دوطرفه به خصوص جهت افزایش مقاومت پانچ کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. مزایاي دالهاي دوطرفه مخصوصاً دالهاي تخت سبب کاربرد ...

مقاله بررسی پارامترهای عملیات آستنیته و کوئنچ بر خواص مکانیکی و تغییرات ابعادی قطعات فولاد کربنی و آلیاژی

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی پارامترهای عملیات آستنیته و کوئنچ بر خواص مکانیکی و تغییرات ابعادی قطعات فولاد کربنی و آلیاژیچکیدہ فولادها جهت حصول ساختار و خواص مکانیکی مطلوب، تحت پروسه های مختلف عملیات حرارتی قرار می گیرند، ولی برخی از این قبیل عملیات ها باعث تغییر شدید در نوسانات سختی مناطق مختلف می گردد، که این نوسانات می تواند ناشی از سیکل عملیات ...

مقاله نقش حسابرسی در کشف تقلب،اشتباه و فساد مالی

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
» نقش حسابرسی در کشف تقلب،اشتباه و فساد مالی «چکیده: باکمی دقت در اخبار بخصوص در سالهای اخیر متوجه می شویم که تقلب و فساد مالی رشد چشمگیری پیدا کرده است . پرونده هـای موجود حاکی از این است که مدیران و کارکنانی که دچار این تخلفات شده و حتی به زندان هم رفته اند. متاسفانه این نگرش سـنتی در جامعه و ...

مقاله مسجد – مدرسه فیلسوف الدوله

word قابل ویرایش
44 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مسجد - مدرسه فیلسوف الدوله چکیده : از همان آغاز گسترش اسلام فعالیت‌های آموزشی،از جمله آموزش خط و کتابت،در مساجد صورت‌ می‌گرفت و زمان پرداختن بدان به نحوی بود که موجب بروز اشکال در انجام فعالیت‌های عبادی نمی‌شد.اما گسترش فعالیت‌های متنوع آموزشی و مذهبی سبب شکل‌گیری مدارس جهت آموزش علوم مذهبی و سایر علوم مربوط به آن گردید.در ایران عمدتا مدارس به ...

مقاله نقش نخبگان در توسعه فرهنگی

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نقش نخبگان در توسعه فرهنگي نويسندگان : فاطمه کوهساري (کارشناس ارشد علوم سياسي وعضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد واحد آزادشهر) رقيه کوهساري (کارشناس ارشد علوم سياسي وعضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد واحد آزادشهر) چکيده : در يک نظام اجتماعي توقف و ايستايي به معناي مرگ آن سيستم است وحرکت يک نظام بـه جلـو بـه معنـاي پويايي آن مي باشد. ...

مقاله طراحی سیستم غشایی مناسب جهت پالایش هوای غبارآلود

word قابل ویرایش
6 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
طراحی سیستم غشایی مناسب جهت پالایش هوای غبارآلودچکیده چندین دهه است که مسئله آلودگی هوا به ویژه پدیده گرد و غبار و در پی آن بحران سندرم ساختمان یکی از موضوعات مهم و حتی نگران کننده، در سطح داخلی، منطقهای و بینالمللی به شمار میآید. با توجه به پیامد های زیان بار ذرات گرد و غبار، لزوم بررسی و سپس طراحی ...

مقاله بررسی نتایج استفاده از نانو ذرات در مته حفاری

word قابل ویرایش
5 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی نتایج استفاده از نانو ذرات در مته حفاریچکیده فناوری نانو به طور گسترده ای در صنعت نفت بویژه در صنایع بالادستی و پایین دستی خود را نمایان کرده است. صنعت حفاری یکی ار بخش های پر هزینه صنایع بالا دستی و بررسی فناوری نانو در حفاری در صدر پژوهش های شرکت نفت است. از مهم ترین مشکلاتی که با آن ...

مقاله مکان یابی شعبه جدید یک فروشگاه زنجیره ای به کمک AHP گروهی و TOPSIS

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مکان یابی شعبه جدید یک فروشگاه زنجیره ای به کمک AHP گروهی و TOPSIS   چکیده فروشگاه های زنجیره ای مزایای بسیاری در مقایسه با سایر واحدهای توزیعی دارند و همچنین نقش کلیدی را در نظام توزیع کالا بازی می کنند; از طرفی تداوم حیات اقتصادی این فروشگاه ها به توسعه شعب آنها بستگی دارد. یکی از معیارهای موفقیت در این زمینه، مکانیابی فروشگاه ...

مقاله بررسی پیاده راه های شهری،در جهت ارتقای ایمنی عابران پیاده وتسهیل خدمات به معلولین

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی پیاده راه های شهری،در جهت ارتقای ایمنی عابران پیاده وتسهیل خدمات به معلولین چکیده: سیاست گذاری ها در دهه های اخیر نگاه به فضاهای شهری را به عنوان یک ضرورت اساسی در برنامه های توسعه ی شهری قرار داده است . نشاط و سر زندگی یکی از مؤلفه های اصلی در طراحی شهری است .که محیط های شهری سر زنده زمینه ...

مقاله رویکردهای مداخله در بافت های فرسوده (نمونه های موردی :محله های عودلاجان و سیروس و مجلس)

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
رویکردهای مداخله در بافت های فرسوده (نمونه های موردی :محله های عودلاجان و سیروس و مجلس)   چکیده بافت فرسوده مکانی است که از زمان خود جای مانده است و شتابزدگی در مواجهه با مشکلات این گونه بافت ها باعث دامـن زدن بیشتر به معضلات اینگونه بافت ها شده و به بازتولید بافت فرسوده مدرن منجر می شود. هدف از این پژوهش، بـازخوانی ...

مقاله پیش بینی رسوب آسفالتین با استفاده از مدل ترمودینامیکی جدید

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***پيش بيني رسوب آسفالتين با استفاده از مدل ترموديناميکي جديد چکيده : آسفالتين ها يکي از مهمترين مشکلات پيرامون مطالعه مخازن نفتي ، بازيابي نفت هاي سنگين (Heavy oil recovery) و فرآيند هاي آنها مي باشد . ته نشيني ترکيبات پيچيده و سنگين آلي موجود در ...

مقاله انتخاب ساختار کنترلی مقاوم مناسب برای کنترل برج تقطیر با درجه خلوص بالا

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** انتخاب ساختار کنترلي مقاوم مناسب براي کنترل برج تقطير با درجه خلوص بالا چکيده انتخاب يک ساختار کنترلي مناسب مهمترين مسئله در طراحي يک سيستم کنترل براي برج تقطير مي باشد. در پـژوهش حاضر سه ساختار کنترلي LV ،DV و براي کنترل مقاوم يک برج تقطير ...

مقاله مروری بر دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی شیمی

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مروری بر دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی شیمیچکیده دینامیک سیالات محاسباتی شاخه جدیدی از علم مکانیک سیالات است کـه در رشـته هـای مختلـف علـوم و مهندسی مورد توجه قرار گرفته است. کاربردهای مختلف دینامیک سـیالات محاسـباتی در مهندسـی شـیمی و فرایند از جنبه های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته اسـت، بـرای انجـام محاسـبات دینامیـک سـیالات محاسباتی به نرم افزارهایی ...

مقاله بررسی کاربرد گلسنگ بر ساختار و حفاظت از خاک و پایش آلاینده های هوا

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی کاربرد گلسنگ بر ساختار و حفاظت از خاک و پایش آلاینده های هواچکیده: گلسنگ به عنوان یکی از پوشش های بیولوژیکی سطح خاک، ترکیب و ساختار پیچیده ای است متشکل از قارچ ها، جلبک ها و سیانوباکترها که در سطح یا لایه های نزدیک به سطح زمین رشد می کنند. این پیکره های گیاهی که متشکل از جلبک و قارچ ...

مقاله بررسی الگوریتم رمزنگاری RC4 و مشکلات حاکم بر این الگوریتم

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی الگوریتم رمزنگاری RC4 و مشکلات حاکم بر این الگوریتمچکیده داده ها در هنگام انتقال در شبکه، آسیب پذیر هستند و به همین دلیل رمزنگاری نقش عمده ای در حفاظت از داده ها از طریق رمزگذاری ایفاء می کند. امنیت اطلاعات به مکانیزم های مختلف کنترل دسترسی ...

مقاله بررسی روش های تحمل پذیری خطا برای شبکه های حسگر بی سیم

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسي روش هاي تحمل پذيري خطا براي شبکه هاي حسگر بي سيمچکيده : دسته بندي، يک پروتکل ارتباطي و کنترل توپولوژي موثر در شبکه هاي حسگر بي سيم مي باشد. با اين حال محيط هاي آرايش يافته نا هموار، محدوديت منابع گره ها و حجم کاري غير متوازن بين گره ها، شبکه هاي حسگر دسته بندي شده را در برابر ...