اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله تحول مفهوم امنیت در ناتو پس از جنگ سرد براساس مکتب کپنهاگ

word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تحول مفهوم امنيت در ناتو پس از جنگ سرد براساس مکتب کپنهاگ چکيده با فروپاشي نظام دوقطبي و اضمحلال شوروي ، پيش بيني مي شد تمام نهادها و سازوکارهاي برآمده از اين نظام نيز از بين برود، اما ناتو و ورشو دو پيمان امنيتي برآمده از دوران جنگ سرد، با دو سرنوشت متفاوت مواجه گرديدند. ورشو، متعاقب اضمحلال شوروي از ...

مقاله نظریه انتقادی و فرانوگرایی: چالش ها

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نظريه انتقادي و فرانوگرايي: چالش ها چکيده اين مقاله به بررسي نقاط ضعف گفتمان غالب رشته روابط بين الملل يعني رئاليسم و نئورئاليسم پرداخته و نشان ميدهد که مسائل مربوط به امنيت در عصر جديد توسط آن مفروضات به خوبي قابل تحليل نيست . نويسنده با اشاره به توسـعه نيـافتگي رشـته روابط بين الملل تلاش ميکند با طرح نظريه هاي انتقـادي، ...

مقاله کاربرد نرم افزارها در کنترل آلودگی صوتی محوطه اطراف کارخانه ها

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
کاربرد نرم افزارها در کنترل آلودگی صوتی محوطه اطراف کارخانه ها بلوورها و کمپرسورهای واقع در ساختمان تامین هوای فشرده کارخانه تغلیظ که وظیفه تامین هوای فشرده را بر عهده دارند مهمترین منابع تولید آلودگی صوتی محوطه اطراف این ساختمان می باشند که آلودگی صوتی تولیدی توسط سه لوله ونت خروج هوا (BLOW OFF) و پنجره های ورود هوا به ساختمان ...

مقاله طراحی و ساخت سایلنسر بر روی استارت بادی کامیونهای معدنی (wabco) مجتمع مس سرچشمه

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی و ساخت سایلنسر بر روی استارت بادی کامیونهای معدنی (wabco) مجتمع مس سرچشمه   چکیده: کامیونهای معدنی((wabco وظیفه جابجایی سنگ معدن و خاک باطله را بر عهده دارند و دارای دو نوع استارت برقی و بادی میباشند. در استارت نوع برقی نیروی برق باعث چرخش روتور استارت و در ...

مقاله نظارت قضایی بر اعمال اداری در حقوق تطبیقی

word قابل ویرایش
28 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نظارت قضايي بر اعمال اداري در حقوق تطبيقي چکيده صحبت از نظارت قضايي از جمله مسائل حقوقي عمومي و به عنوان يک ابزار نظارتي بر سازمانهاي اداري کشورها و کارکنان آن محسوب مي شود. در نظام هاي حقوقي مختلف به ويژه در نظام هاي ( رومي ـ ژرمن ) و ( کامن لا ) ، اين موضوع داراي اهميت است . ...

مقاله استفاده از SDN برای ابری کردن زیر سیستمهای چندرسانهای مبتنی بر (IMS) IP

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
استفاده از SDN برای ابری کردن زیر سیستمهای چندرسانهای مبتنی بر (IMS) IP چکیده زیرسیستم چند رسانهای مبتنی بر پروتکل IP یا ( IMS ) استاندارد ارتباطاتی ارائه شده توسط ( 3GPP ) است که بر پایه ایجاد نسل جدید شبکه (NGN) با هدف یکپارچه سازی خدمات صوتی، تصویری و متنی در بستر شبکه های سلولار و بی سیم توسعه یافته است. ...

مقاله بهبود عملکرد قطعه بندی تصاویر پزشکی با استفاده از روش کانتور فعال مبتنی بر میدان برداری گرادیان

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بهبود عملکرد قطعه بندي تصاوير پزشکي با استفاده از روش کانتور فعال مبتني بر ميدان برداري گراديان چکيده در دو دهه گذشته کاربرد هاي بينايي ماشين بسيار گسترش يافته است .در اين ميان ساخت پردازنده هاي سريع و ماشين هاي محاسباتي قدرتمند ،باعث توسعه اين کاربردها به ...

مقاله طراحی درایور مدولاتور آکوستواپتیک

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
طراحی درایور مدولاتور آکوستواپتیک چکیده در یک مدولاتور آکوستواپتیکی سیگنال نوری ورودی بـا فرکـانس f op بـه انـدازه فرکـانس سـیگنال RF ورودی شـیفت فرکانس پیدا کرده و از سوی دیگر خارج میشود. به منظور راه اندازی ماژولهای مدولاتورهای آکوستواپتیکی میبایسـت بـه آنها سیگنالی RF با فرکانسی برابر با شیفت فرکانسی مورد نظر در سـیگنال نـوری و تـوان مناسـب اعمـال شـود. درایـور مدولاتور ...

مقاله طراحی سیستم توصیه گر با استفاده از برچسب گذاری در آموزش الکترونیکی

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی سیستم توصیه گر با استفاده از برچسب گذاري در آموزش الکترونیکی چکیده در سیستمهاي آموزش الکترونیکی به دلیل حجم زیاد اطلاعات، بسیاري از کاربران با مشکل یافتن منابع مورد علاقه و مفیـد خـود مواجـه هستند. براي برطرف ساختن این مشکل، وجود یک سیستم توصیهگر میتواند براي یادگیرنده ...

مقاله بررسی تاثیر اقلیم بر معماری و بافت شوشتر

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسي تاثير اقليم بر معماري و بافت شوشتر چکيده شايد بتوان گفت يکي از مهم ترين عوامل موثر در طراحي شهرها، اقليم مي باشد. آن چنان که تاثير آن در تمام تاروپود بافت شهري و حتي تک تک بناها و عناصر معماري داخلي فضاها ديده مي شود. در اين مقاله شهر شوشتر به عنوان نمونه اي ناب و منحصر بفرد از ...

مقاله تبیین نقش اقلیم در معماری بومی کرمان

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تبیین نقش اقلیم در معماری بومی کرمان   چکیده: بسیاری از اصول طراحی اقلیمی ساختمانها در معماری سنتی ایران به خوبی به کار برده شده است وآنچه امروزه حائز اهمیت است چگونگی عینیت بخشیدن به این مفاهیم و بازیابی آنها است برای رسیدن به این مقصود ابتدا به بررسی اقلیمی شهر کرمان پرداخته شده و نیازهای اقلیمی منطقه از نظر آسایش انسان در ...

مقاله بررسی فضاهای ورودی شهرها با رویکرد شهرسازی پایدار

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی فضاهای ورودی شهرها با رویکرد شهرسازی پایدار چکیده فضای ورودی شهرها عرصه در برگیرنده بستر طبیعی خارج شهر با محـیط مصـنوع داخـل شـهر اسـت کـه از مختصات نسبی هر دو محیط بیرون و درون بهره برده و از شخصیت و هویت مسـتقلی نیـز برخـوردار اسـت. از سویی دیگر، این عرصه معرف شهر و ویترین نمایش هویـت شـهر و ارزشـهای فرهنگـی، اجتمـاعی، ...

مقاله تغییروتحول ساختار شهری شوش در دوره سلوکیان

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تغییروتحول ساختار شهری شوش در دوره سلوکیان چکیده شوش که از زمان هخامنشیان به عنوان یکی از پایتخت های آنان ،دوره ای از رشد و شکوفایی اقتصادی و سیاسی را آغاز کرده بود،در زمان سلوکیان نیزهمچنان اهمیت خود را حفظ کرد. سلوکیان درراستای سیاست شهرسازی خویش و نیز احیای مجدد برخی از شهرهای گذشته، شوش راهم مورد توجه قرارداده واین شهررا به ...

مقاله راهکارهای علمی استفاده از پساب در فضای سبز و Roof Garden (مطالعه موردی شهر شیراز)

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
راهکارهاي علمي استفاده از پساب در فضاي سبز و Roof Garden (مطالعه موردي شهر شيراز) چکيده ايران با موقعيت جغرافيايي خود، در منطقه نيمه خشک کره زمين و کمربند خشک آسيا قرار گرفته است . وجود دو کوير بزرگ (دشت لوت و دشت کوير) خود شاهدي بر اين مدعا است . در حاليکه در منطقه آسام هند، سالانه ١٢ متر باران ...

مقاله طراحی روش جدید محاسباتی تعیین حداکثر وزن قطارهای باری عبوری براساس طول شیب بحرانی

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی روش جدید محاسباتی تعیین حداکثر وزن قطارهای باری عبوری براساس طول شیب بحرانی چکیده جهت افزایش ظرفیت حمل بار توسط سیستم های ریلی بررسی شیبهای طولی مسیر از اهمیت نر باکدی برخوردار است. زیرا پارامتر اصلی در تعیین میزان حمل بار قطار های استفاده کننده از مسیر ...

مقاله تاثیرفضای سبز بلوارها و بزرگراه های شهری در کاهش آلودگی صوتی شهر اصفهان

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تاثیرفضای سبز بلوارها و بزرگراه های شهری در کاهش آلودگی صوتی شهر اصفهان چکیده در عصر پیشرفت علم و تکنولوژی ، امواج صوتی، آزار دهنده می باشند. لیکن برای جلوگیری از این عوارض ، ایجاد فضای سبز متناسب، امری اجتناب ناپذیر است چرا که مهمترین اثرات فضای سبز در شهر ها ، کارکردهای زیست محیطی آنهاست که شهرها را به عنوان محیط ...

مقاله بررسی امکان استفاده از لیگنین در تغذیه دام و طیور, به عنوان یک آنتی بیوتیک بیولوژیک در سیستم دامپروری ارگانیک

word قابل ویرایش
4 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی امکان استفاده از لیگنین در تغذیه دام و طیور, به عنوان یک آنتی بیوتیک بیولوژیک در سیستم دامپروري ارگانیک چکیده: با ممنوعیت استفاده از مواد افزودنیخصوصاً آنتی بیوتیک_ها در تغذیه دام و طیور در سیستم هاي دامپروري ارگانیک با کاهش تولید و عملکرد مواجه هستیم, لذا جهت افزایش بازدهی این سیستمهاي پرورشی باید از روشهاي نوین و سازگار با طبیعت (ارگانیک ) جهت ...

مقاله تهدیدات توسعه منابع آب در خاورمیانه

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تهدیدات توسعه منابع آب در خاورمیانه چکیده آب اولین نیاز حیاتی انسان و همه موجودات زنده می باشد، بر اساس آیات قرآن کریم، سازمان و قوام آفرینش الهی بر آب نهاده شده است. تهیه اطمینان بخش آن براي مصارف خانگی، کشاورزي و صنعتی از دغدغه هاي دائمی بشر بوده و منابع آب دائمی در ایجاد سکونتگاه ها و رشد فعالیتهاي اقتصادي سهم ...

مقاله شبیه سازی فیزیوگرافیک و هیدرولوژیک حوضه آبخیزبا WMS مطالعه موردی حوضه آبخیز گوده بستک

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
شبیه سازی فیزیوگرافیک و هیدرولوژیک حوضه آبخیزبا WMS مطالعه موردی حوضه آبخیز گوده بستک چکیده: پیشرفت های علمی اخیر باعث پیدایش و تکامل مدل های هیدرولوژیکی متعددی در زمینه کنترل سیلاب، مدیریت منابع آب، بررسی تغییرات آب و هوایی و بررسی موارد گوناگونی در حوضه های آبخیز شده است. یکی از مدل هایی که قادر به مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه های آبخیز می ...

مقاله مدلسازی غیرخطی ژنراتور سنکرون هیتزینگر در قطار ترنست با استفاده از منطق فازی

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مدلسازی غیرخطی ژنراتور سنکرون هیتزینگر در قطار ترنست با استفاده از منطق فازی چکیده در این مقاله مدل غیرخطی ژنراتور سنکرون هیتزینگر با استفاده از منطق فازی طراحی می گردد. با توجه به ساختار موجود، مدلسازی غیرخطی سیستم برای بررسی تغییرات دور موتور و ولتاژ خروجی ژنراتور بسیار ...

مقاله بررسی تاثیر عوامل رفتاری در ایمنی گذرگاه های ریلی

word قابل ویرایش
6 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسي تاثير عوامل رفتاري در ايمني گذرگاه هاي ريلي چکيده هدف از اين مقاله تعيين گستره واهميت سوانح گذرگاهي و ارائه راهکارهاي مناسب براي مقابله با سانحه خيزي اين گذرگاه ها است . در اين راستاو تأثير عوامل انساني ورفتاري در بروز سانحه که مبناي ارائه روش هاي ايمن سازي مناسب خواهد بود مورد توجه قرار گرفته است . ١- ...

مقاله تحلیل سطح فریاتیک در سدهای خاکی با هسته داخلی و مقایسه در شیبهای متفاوت بدنه سد

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تحلیل سطح فریاتیک1 در سدهای خاکی با هسته داخلی و مقایسه در شیبهای متفاوت بدنه سد   چکیده نشت یکی از مهمترین مسائل در طراحی و ساخت و ساز سدها و سازههای هیدرولیکی است. در تحقیق حاضر، تغیرات منحنی فریاتیک در بدنه و همچنین اثر تغییر شیب بدنه، محل منحنی فریاتیک، محل تقاطع آن با شیب پایین دست و گذر از پوسته پایین ...

مقاله تاثیر شیوه دیکانستراکشن در معماری معاصر ایران

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تاثیر شیوه دیکانستراکشن در معماری معاصر ایران چکیده دیکانستراکشن رویکردی فلسفی به معماری است، که ریشه های تولد آن در ساختارگرایی و پسـا سـاختارگرایی مـی باشـد. در حـدود بیست سال پس از انتشار نخستین کتاب های فلسفی ژاک دریدا و اندیشه های وی، توسط معماران و منتقدان معماری مورد توجه قـرار گرفت و در دنیای معماری دنبال شد. نوشتارهای انـدکی دربـاره معمـاری ...

مقاله فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون تاثیر فضای مجازی بر اخلاق اجتماعی

word قابل ویرایش
33 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون تاثیر فضای مجازی بر اخلاق اجتماعی چکیده: با توجه به اهمیت موضوع شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیرات آن براخلاق اجتماعی، هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل میزان اثرگذاری این پدیده را بر اخلاق اجتماعی مشخص نماید. این پژوهش با استفاده از تکنیک فراتحلیل با یک پارچه کردن نتایج حاصل از ...

مقاله بررسی کاربردی روش های حذف نویز از تصاویر

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي کاربردي روش هاي حذف نويز از تصاوير چکيده پارازيت ها اکثرا تغييرات تصادفي و ناخواسته اي هستند که بر روي تصاوير (ديجيتالي و غير ديجيتالي) توسط دستگاههاي الکترونيکي، محيط و ... اعمال و باعث کاهش کيفيت تصاوير ميشوند. جهت حذف اين پارازيت ها توسط نرم افزارهاي ...