اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی تبخیر و تعرق به کمک سنجش از دور در مناطق نیمه خشک

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي روند تغييرات مکاني و زماني تبخير و تعرق به کمک سنجش از دور در مناطق نيمه خشک چکيده تخمين دقيق تبخير و تعرق نقش مهمي در بيلان آب در مقياس منطقه اي براي برنامه ريزي و مديريت بهتر منابع آب ايفا مي کند. تبخير وتعرق ...

مقاله خوشه بندی شبکه MANET جهت بهینه سازی مصرف انرژی

word قابل ویرایش
6 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خوشه بندی شبکه MANET جهت بهینه سازی مصرف انرژی چکیده در یک شبکه موقت و در حال حرکت (MANET)، میزبانان شبکه متحرکند و می توانند بصورت آزادانه حرکت کرده و بطور مستقیم از طریق یک ارتباط بی سیم باهم تعامل داشته باشند. این رسانه های بی سیم می توانند حتی بدون یک منبع ثابت باسیم باشد. شبکه های MANET در مکان ...

مقاله طبقه بندی پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بیسیم با توجه به تجزیه و تحلیل گستره متنوعی از پروتکل ها

word قابل ویرایش
6 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
طبقه بندی پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بیسیم با توجه به تجزیه و تحلیل گستره متنوعی از پروتکل ها چکیده - یکی از چالش های اصلی در طراحی پروتکل های شبکههای حسگر بیسیم، کارایی انرژی ناشی از منابع انرژی محدود نودهای حسگر است، می باشد. هدف نهایی از طراحی این پروتکلها عملیاتی نگه داشتن نودهای حسگر برای طولانی ...

مقاله دورسنجی تبخیر- تعرق واقعی و ضریب گیاهی سیب با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس و مدل سبال (مطالعه موردی: دشت اهر، ایران)

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** دورسنجی تبخیر- تعرق واقعی و ضریب گیاهی سیب با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس و مدل سبال (مطالعه موردی: دشت اهر، ایران) چکیده رخداد گرمایش فراگیر و پیآمد آن تغییر اقلیم، تولید گیاهی را در برخی از اقلیمها با چالش روبهرو کرده است. با توجه به اقلیم خشک ...

مقاله کاربرد های هوش مصنوعی در صنایع و مؤسسات تولیدی

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
کاربرد هاي هوش مصنوعي در صنايع و مؤسسات توليدي چکيده : هدف از اين مقاله آشنائي با هوش مصنوعي به عنوان سمبل و نماد دوران فرا صنعتي و نقش و کاربرد آن در صنايع و مؤسسات توليدي ميباشد. و در آن تاريخچه ، معرفي، نحوه شکل گيري، تعاريف ، زيرشاخه ها ، تکنيک ها و زبانهاي برنامه نويسي در هوش ...

مقاله تبارشناسی بحران هویت و ساختارشکنی سبک های معماری معاصر

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تبارشناسی بحران هویت و ساختارشکنی سبک های معماری معاصر چکیده: در این مقالـه تـلاش شـده تـا بـه کمـک متـدولوژی توصـیفی و تبیینـی و بـا کمـک تبارشناسـی فوکـویی و ساختارشکنی, مبانی بنیادین هویت، وتاثیر آن بـر رویکردهـای متفـاوت در حـوزه هنـر را تبیـین کنـیم. ابتـدا بـه شناخت شناسی بنیادهای فکری غرب اشاره شده وسپس رهیافت های مختلف در حوزه هنر , ساختارشکنی شده ...

مقاله ررسی عملکرد الگوریتم های بهینه سازی در طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان در تصاویرسنجش ازدور

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ررسي عملکرد الگوريتم هاي بهينه سازي در طبقه بندي ماشين بردار پشتيبان در تصاويرسنجش ازدور چکيده تمايل به داشتن اطلاعات مکاني دقيق ، صحيح و بهنگام از منابع کشور در يک پايگاه داده جامع مکان مرجع همواره رو به رشد است . با گسترش علوم فتوگرامتري ...

مقاله برآورد تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس منطقه ای با استفاده از تکنیک سنجش از دور و مدل SEBAL

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** برآورد تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس منطقه ای با استفاده از تکنیک سنجش از دور و مدل SEBAL چکیده: برآورد تبخیر و تعرق در مواردی از قبیل برنامه ریزی آبیاری، توازن هیدرولوژیکی، طراحی و مدیریت سیستم های آبیـاری و پیش بینی میزان عملکرد محصول ضروری است. بنابراین ...

مقاله ارزیابی مدل درختی M5 برای برآورد پارامترهای دمای هوا با استفاده از دادههای سنجنده مودیس

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارزیابی مدل درختی M5 برای برآورد پارامترهای دمای هوا با استفاده از دادههای سنجنده مودیس چکیده: دمای هوا یکی از مهمترین پارامترها برای مطالعات هیدرولوژیکی و هواشناسی است و در بسیاری از فرایندهای سطح زمین مانند فتوسنتز، تولیدات گیاهی و تبخیر و تعرق نقش اساسی دارد. این پارامتر ...

مقاله کاربرد الگوریتم SEBAL در تخمین تبخیروتعرق واقعی در دشت قزوین و مقایسه نتایج آن با داده های لایسیمتر

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
کاربرد الگوریتم SEBAL در تخمین تبخیروتعرق واقعی در دشت قزوین و مقایسه نتایج آن با داده های لایسیمتر چکیده رشد جمعیت جهان فشار بر روی منابع آبی محدود موجود را بیش از پیش خواهد نمود. این مسئله مربوط به زمان حال نبوده اما در شرایط فعلی و با رشد سریع جمعیت و افزایش فشار آثار تخریبی آن مشهودتر است. لذا بهرهوری آب ...

مقاله استفاده از دادههای تصاویر ماهواره نوا ومدل تجربی هارگریوزسامانی جهت برآورد تبخیر و تعرق مزارع نیشکر

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** استفاده از دادههای تصاویر ماهواره نوا ومدل تجربی هارگریوزسامانی جهت برآورد تبخیر و تعرق مزارع نیشکر چکیده: تکنیکهای سنجش از دور امکان برآورد دمای سطح زمین را بوسیله الگوریتمهای روزنه مجزا با استفاده از تصاویر ماهواره نوا فراهم میآورند.از جمله راهکارهای برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از ...

مقاله مروری بر تحقیقات انجام شده درباره آب مجازی در جهان و ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مروري بر تحقيقات انجام شده درباره آب مجازي در جهان و ايران چکيده : ايران از نظر اقليمي داراي آب و هواي خشک و نيمه خشک ميباشد که همواره دچار مشکلات ناشي از کمبود آب بوده است . بر اساس نظريه آب مجازي، کشورهايي که دچار کمبود آب هستند، بايد محصولاتي را که براي توليد نيازمند به آب زيادي هستند، ...

مقاله مقایسه روش های هارگریوس و شبکه های عصبی مصنوعی برای تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مقايسه روش هاي هارگريوس و شبکه هاي عصبي مصنوعي براي تخمين تبخير و تعرق گياه مرجع چکيده : اکثر ايستگاه هاي هواشناسي فاقد داده هاي مورد نياز و قابل اعتماد براي برآورد تبخير و تعرق گياه مرجع با استفاده از روش پنمن مانتيث ميباشند. در اين ...

مقاله تحلیل ماشین بردار پشتیبان و توابع کرنل در مسائل دسته بندی

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تحليل ماشين بردار پشتيبان و توابع کرنل در مسائل دسته بندي چکيده در مسائل دسته بندي استفاده از بردارهاي پشتيبان خطي (SVM) ، رويکردي است که مورد توجه بسياري قـرار گرفتـه اسـت . بـا انتخاب مرز تصميم گيري(Decision Bondry) مناسب ، باعث مي شود شرايط نويزي ...

مقاله رابطه رقابت جویی وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
رابطه رقابت جویی وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویانچکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رقابت جویی وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان اجرا شد .جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده روانشناسی وعلوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز بودند که تعداد 300 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی چند مرح له ای انتخاب وبه پرسشنامه ...

مقاله بررسی تنوع زیستی و سیمای رویشی رستنی های مستقر در زیستگاه های ماسهزارهای ریگبلند آران و بیدگل

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی تنوع زیستی و سیمای رویشی رستنی های مستقر در زیستگاه های ماسهزارهای ریگبلند آران و بیدگل چکیده شنزارهای ریگبلند آران و بیدگل به مساحت تقریبی 168000 هکتار واقع در شمالیتـرین منطقـه اسـتان اصـفهان قـرار گرفته است. مهمترین زیستگاههای طبیعی منطقه مورد مطالعه شامل: درخت زارهای "پده"، ماسه زارهای محتوی خـاکهـای سولفاته، رخساره تپه های نئوژن، بستر آبراهه ها و رودخانه های ...

مقاله بررسی رانش جریان و گرمایش درتوکامک کرویNSST با امواج هیبریدی پایین (LH)

word قابل ویرایش
6 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي رانش جريان و گرمايش درتوکامک کرويNSST با امواج هيبريدي پايين (LH) چکيده آزمايش هاي اخير بر روي توکامک هاي کروي شرايط را براي ايجاد يک پلاسماي قدرتمند با شکل دهي آسان و تقويت حدود پايداري، محصور سازي انرژي و جريان خودراه انداز بالا کشف کرده است ...

مقاله بکارگیری تکنیک های داده کاوی جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری(مورد مطالعه: بانک پارسیان)

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بکارگیري تکنیک هاي داده کاوي جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتري در صنعت بانکداري(مورد مطالعه: بانک پارسیان)چکیدهپژوهش حاضر از نوع کاربردي می باشد که جهت ارائه چارچوبی جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتري در صنعت بانکداري، مورد مطالعه بانک پارسیان ارائه شده است. این پژوهش با هدف پاسخ به دو سوال اصلی تحقیق که عبارتند از: 1. ارائه سرویس هاي بانکی مناسب ...

مقاله الگوی سیستمی اخلاق حرفه ای در آموزش عالی (تحقیق کیفی)

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
الگوي سيستمي اخلاق حرفه اي در آموزش عالي (تحقيق کيفي) چکيده اخلاق در آموزش عالي مفهومي چند بعدي است و منشاء اثر بخشي در آن ميباشد، به همين دليل مورد توجه بسياري از دانشگاه ها قرار گرفته است . تنوع تحقيقات در زمينه اخلاق حرفه اي پژوهشگران و مسؤولين را با متغيرها و ابعاد بسـياري در ايـن خصـوص مواجه کرده ...

مقاله بروزرسانی مدل توزیعی رطوبت خاک پالمر با استفاده از داده های تبخیر- تعرق پتانسیل حاصل از سنجنده مادیس

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بروزرساني مدل توزيعي رطوبت خاک پالمر با استفاده از داده هاي تبخير- تعرق پتانسيل حاصل از سنجنده ماديس چکيده رطوبت خاک يکي از مهم ترين پارامترهاي هيدرولوژيکي است که در پايش خشکسالي کشاورزي از اهميت خاصي برخوردار است . مدل پالمر يک مدل هيدرولوژيکي است که ...

مقاله بررسی اثر جهت گیری یادگیری، آمیخته بازارگرایی و قابلیت نوآوری بر میزان عملکرد با استفاده از تکنیک رگرسیون و تحلیل مسیر (مطالعه موردی: کسب و کارهای کوچک و متوسط بابل)

word قابل ویرایش
27 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی اثر جهت گیری یادگیری، آمیخته بازارگرایی و قابلیت نوآوری بر میزان عملکرد با استفاده از تکنیک رگرسیون و تحلیل مسیر (مطالعه موردی: کسب و کارهای کوچک و متوسط بابل) چکیده در بازاریابی، مدیریت و ادبیات استراتژیک به جهت گیری بازار، جهت گیری یادگیری و نوآوری با هم به عنوان داشتن یک تاثیر قابل توجهی بر میزان عملکرد یک شرکت تاکید شده است. ...

مقاله بررسی مرمت و بازسازی بنای تاریخی دکتر قاسم خان اهری

word قابل ویرایش
6 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی مرمت و بازسازی بنای تاریخی دکتر قاسم خان اهری چکیده در این پژوهش به به بررسی و مرمت بنای تاریخی دکتر قاسم خان اهری پرداخته شده است یکی از بناهای تـاریخی شهرسـتان اهر که در فهرست آثار ملی با شماره 10477 در مورخه 82/8/2 ثبت گردیده بنای دکتر قاسم خان اهری می باشد. این بنا بـه ابعـاد 32 ×13/5 مترمربع در ...

مقاله بررسی رابطه و تاثیرات متقابل جامعه، فرهنگ و معماری مبتنی بر رویکرد های روانشناسی محیطی

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی رابطه و تاثیرات متقابل جامعه، فرهنگ و معماري مبتنی بر رویکرد هاي روانشناسی محیطی چکیدهمقاله حاضر بر آن است تا به رابطه مثلث گونه سه مقوله جامعه، فرهنگ و معماري بپردازد. قبل از بررسی ایـن رابطه مطالعه و انتخاب رویکرد مناسب که »عدم« یا »وجود« و در صورت وجود، »نوع و میـزان« ایـن رابطـه را مشخص نماید، لازم مینمود. بدینسان ...

مقاله تاثیر متقابل بهرهوری نیروی کار و بیمه در بخش کشاورزی

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تاثیر متقابل بهرهوری نیروی کار و بیمه در بخش کشاورزیچکیده ارتقاء بهرهوری بخش کشاورزی در سالیان اخیر به یکی از مهم ترین برنامههای دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است. امروزه تمام کشورهای جهان در پی به دست آوردن پیشرفتهایی در زمینه بهرهوری هستند، بدین معنی که با استفاده کمتر از منابع، بتوانند به مقدار تولید بیشتری دست یابند. از دیگر ...

مقاله رتبه بندی استانهای کشور از نظر فعالیتهای بیمه محصولات کشاورزی

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
رتبهبندی استانهای کشور از نظر فعالیتهای بیمه محصولات کشاورزی چکیده نخستین گام در برنامهریزی، شناخت کامل از امکانات و پتانسیلهای انسانی و طبیعی است. برنامهریزی در بخش کشاورزی به این جهت از اهمیت ویژهای برخوردار است که این بخش، با امنیت غذایی مردم سروکار دارد و هرگونه رشد و توسعه در این بخش، محرک رشد و توسعه در سایر بخشها (صنایع و ...