اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله برآورد میزان تبخیر آب های سطحی خلیج فارس با استفاده از شبکه های باور بیزی

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** برآورد ميزان تبخير آب هاي سطحي خليج فارس با استفاده از شبکه هاي باور بيزي چکيده - پديده تبخير يکي از مولفه هاي اقليمي تاثير گذار در مديريت منابع آب مي باشد و برآورد آن در مقياس هاي زماني مختلف ، به عنوان يکي از مهمترين ...

مقاله تعیین گارامترهای موثر بر تبخیر-تعرق با استفاده از آزمون گاما

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** تعیین گارامترهای موثر بر تبخیر-تعرق با استفاده از آزمون گاما چکیده تبخیر و تعرق یکی از اجزای اصلی چرخه هیدرولوژیکی است که تعیین صحیح آن در مطالعات بیلان آبی، طراحی سیستمهای آبیاری حایز اهمیت میباشد. برنامهریزی و مدیریت منابع آب برای دستیابی به توسعه پایدار نقش به سزایی ...

مقاله ارزیابی روش های تجربی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل ایستگاه سینوپتیک فسا توسط مدل REF-ET

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ارزیابی روش های تجربی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل ایستگاه سینوپتیک فسا توسط مدل REF-ET چکیده: برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل به منظور کاربرد در برنامه ریزی، طراحی و مدیریت طرح های آبیاری و زهکشی و مدیریت منابع آب ضروری می باشد. تبخیر و تعرق شامل تبخیر از سطح زمین و آب و تعرق بوسیله گیاه است و در مناطق خشک و ...

مقاله خوشه بندی و بر چسب زنی کاربران وب سایت با استفاده از روشهای داده کاوی

word قابل ویرایش
106 صفحه
20000 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** پایان نامه خوشه بندی و بر چسب زنی کاربران وب سایت با استفاده از روشهای داده کاوی چکیده یکی از زمینه هایی که امروزه مورد توجه بنگاهها قرار گرفته است، خوشه بندی مشتریان بر اساس داده های برگرفته از چگونگی تعامل آنها با بنگاه می باشد؛ به ...

مقاله صنایع چوب و MDF

word قابل ویرایش
56 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
صنایع چوب و MDF مقدمه چوب از جمله موادی است که همیشه با ارزش تلقی شده و از آن در طول قرون برای مصارف و مقاصد گوناگون استفاده می شود. انسان اولیه طرز شکل دادن به چوب را برای تهیه وسایل مفید و به کمک ابزارهای سنگی فرا گرفت و بعد ها توانست از ابزراهای فلزی بهره گرفته و به کمک ...

مقاله مدلسازی تبخیرو تعرق مرجع با استفاده از مدل تطبیقی نرو فازی و مدل رگرسیون خطی چند متغیره در منطقه ارومیه

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** مدلسازي تبخيرو تعرق مرجع با استفاده از مدل تطبيقي نرو فازي و مدل رگرسيون خطي چند متغيره در منطقه اروميه چکيده يکي ازراه هاي کاهش تلفات آب درمزارع ، برنامه ريزي صحيح آبياري ميباشد که اساس آن رابرآورد دقيق نياز آبي گياهان تشکيل ميدهد که ضريبي ...

مقاله ارزیابی دقت روش های هوشمند (M۵ وANFIS) و آنالیز حساسیت تبخیر-تعرق مرجع روزانه به پارامترهای هواشناسی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک طالقان )

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** ارزيابي دقت روش هاي هوشمند (M٥ وANFIS) و آناليز حساسيت تبخير-تعرق مرجع روزانه به پارامترهاي هواشناسي (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيک طالقان )در اين مطالعه از دو روش مبتني بر هوش مصنوعي شامل مدل درختي (M5) و سيستم استنتاج تطبيقي عصبي -فازي (ANFIS) براي مدل سازي تبخير-تعرق ...

مقاله تخمین تبخیر به روش ANFIS و مقایسهی آن با متد پنمن

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** تخمین تبخیر به روش ANFIS و مقایسهی آن با متد پنمن چکیده مهندسی منابع آب نیازمند روشهایی ساده و در عین حال مؤثر جهت تخمین تبخیر، بویژه بر اساس فاکتورهای هیدرولوژیکی قابل اندازه گیری میباشد. با کمال تأسف این شیوه کاری کمتر مورد توجه قرار میگیرد. در این ...

مقاله بررسی تغییرات و تحلیل حساسیت تبخیر-تعرق مرجع در منطقه شمالغرب ایران

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** بررسی تغییرات و تحلیل حساسیت تبخیر-تعرق مرجع در منطقه شمالغرب ایران خلاصه در این مطالعه تغییرات بلندمدت عوامل هواشناسی تأثیرگذار بر تبخیر- تعرق مرجع در سه ایستگاه تبریز، ارومیه و اردبیل واقع در منطقه شمالغرب ایران بررسی شد. برای محاسبه تبخیر- تعرق مرجع از مدل فائو پنمن مانتیث ...

مقاله طراحی هتل توریستی پنج ستاره با رویکرد معماری پایدار (نمونه مورد مطالعه: استان گیلان)

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
طراحی هتل توریستی پنج ستاره با رویکرد معماری پایدار (نمونه مورد مطالعه: استان گیلان) چکیده در دنیای امروز که پا به هزاره جدید گذاشته است، بی تردید صنعت گردشگری به صـورت یکـی از پایـه هـای استوار سیستم جهانی در خواهد آمد. امروزه گردشگری تنها مختص خانواده های مرفه و ثروتمند نیست، بلکـه میلیونها نفر از مکانهای تازه بازدید می کنند. در حالی ...

مقاله پیشبینی رواناب ماهانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** پیشبینی رواناب ماهانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چکیده: تعیین رواناب حاصل از بارش یکی از موارد بسیار مهم در تحلیل مسائل هیدرولوژی و مدیریت منابع آب میباشد. پیشبینـی رواناب برای اهداف مختلفی نظیر برآورد سیلاب، خشکسالی، مدیریت حوضه آبریز، کشاورزی و.... دارای اهمیت بسیاری اسـت. در ...

مقاله ارزیابی عملکرد مدل درختی M5 و معادلات تجربی در تخمین میزان تبخیر-تعرق روزانه گیاه مرجع با استفاده از دادههای محدود در سه اقلیم خشک، مدیترانهای و مرطوب

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** ارزیابی عملکرد مدل درختی M5 و معادلات تجربی در تخمین میزان تبخیر-تعرق روزانه گیاه مرجع با استفاده از دادههای محدود در سه اقلیم خشک، مدیترانهای و مرطوب چکیده: مدلسازی مقدار تبخیر-تعرق موضوعی مهم در مدیریت منابع آب و مدیریت پروژههای آبیاری است. دسـت یـافتن به مقدار صحیح و ...

مقاله ارزیابی روشهای نوین محاسباتی در برآورد تبخیر و تعرق روزانه (مطالعه موردی دشت ناز- ساری)

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** ارزیابی روشهای نوین محاسباتی در برآورد تبخیر و تعرق روزانه (مطالعه موردی دشت ناز- ساری) چکیده: تبخیر و تعرق گیاه مرجع ETO یکی از پارامترهای کلیدی در مطالعات هیدرولوژی و مدیریت منابع آب میباشـد، از ایـن رو روشهای مختلفی برای برآورد ETO پیشنهاد شده است. در مطالعه حاضر ...

مقاله بررسی عملکرد روشهای دمایی در برآورد تابش خورشیدی ماهانه و تعیین تبخیر و تعرق مرجع

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** بررسی عملکرد روشهای دمایی در برآورد تابش خورشیدی ماهانه و تعیین تبخیر و تعرق مرجع چکیده: تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین از پرکاربردترین پارامترهای مورد استفاده در پروژهها و مدلسازیهای هیدرولوژیکی، کشاورزی، هواشناسی و اقلیمی می باشد که تنها در تعداد محدودی از ایستگاههای هواشناسی در ...

مقاله تدوین مدل شبکه عصبی مصنوعی تبخیر از تشت با حداقل داده هواشناسی

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** تدوين مدل شبکه عصبي مصنوعي تبخير از تشت با حداقل داده هواشناسي چکيده : مدل هايي که تاکنون براي پيش بيني تبخير از تشت ارائه شده به داده هاي زيادي نياز دارند و بعضي از داده ها در ايستگاه - هاي هواشناسي ايران اندازه گيري نميشوند. ...

مقاله مدلسازی تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از دادههای محاسباتی و لایسیمتری در دشت شهرکرد

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** مدلسازی تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از دادههای محاسباتی و لایسیمتری در دشت شهرکرد چکیده برآورد مقادیر تبخیر- تعرق پتانسیل برای محاسبه نیاز آبی در راستای برنامهریزی کشاورزی برای محصولات مختلف، از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدلهای ترکیبی برای برآورد تبخیر تعرق مرجع در ...

مقاله شبیه سازی تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از مدلهای ماشین بردار پشتیبان و M۵ در اقلیم مدیترانه ای مطالعه موردی : ایستگاههای هواشناسی کوار و درودزن در سالهای ١٣۶۶ تا ١٣٩٠

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** شبيه سازي تبخير- تعرق مرجع با استفاده از مدلهاي ماشين بردار پشتيبان و M٥ در اقليم مديترانه اي مطالعه موردي : ايستگاههاي هواشناسي کوار و درودزن در سالهاي ١٣٦٦ تا ١٣٩٠ چکيده در محاسبات نياز آبي گياهان اساسي ترين پارامتر تبخير- تعرق است . اين پارامتر براي ...

مقاله قرائت قرآن توسط حائض در فقه مذاهب اسلامی

word قابل ویرایش
30 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
قرائت قرآن توسط حائض در فقه مذاهب اسلامي چکيده درباره قرائت قرآن توسط حائض ، به طور کلي دو نظر از سوي فقها مطرح شده است . نظر رايج و پرطرف دارتر اين است که قرائت قرآن توسط حائض در ايام حيض ممنوع و حرام است . در مقابل اين نظر، قول ديگري قرار دارد که قرائت قرآن را در ...

مقاله بهبود برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از ضریب اصلاحی به کمک مدل درخت تصمیم M5

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** بهبود برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از ضریب اصلاحی به کمک مدل درخت تصمیم M5 چکیده تبخیر و تعرق از اساسیترین اجزاي چرخهي هیدرولوژي است که تعیین صحیح آن در علوم آب از قبیل مطالعات توازن هیدرولوژیکی، طراحی و مدیریت سیستمهاي آبیاري از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش ...

مقاله ارزیابی کارایی مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در پیشبینی سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت رامهرمز)

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** ارزیابی کارایی مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در پیشبینی سطح ایستابی (مطالعه موردي: دشت رامهرمز) چکیده: با توجه به شرایط موجود بر اقلیمهاي خشک و نیمه خشک مانند کمبود بارندگی و میزان تبخیر بالا، مدیریت صحیح و کارآمد بر منابع آب موجود اجتنابناپذیر است. مدیریت منابع ...

مقاله مطالعه تطبیقی سن یائسگی در فقه مذاهب اسلامی

word قابل ویرایش
25 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مطالعه تطبيقي سن يائسگي در فقه مذاهب اسلامي چکيده به بانويي که به سبب سالخوردگي در سن و تغييرات جسمي عادت ماهيانه او قطع و در نتيجه از حيض و حمل نااميد گردد، يائسه گفته ميشود. در قرآن و سنت نص خاص و ضابطه اي معين درباره سن شروع يائسگي وجود ندارد و به همين دليل فقيهان با استناد به ...

مقاله مدل سازی تبخیر – تعرق چمن تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از سیستم های استنتاج فازی

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست ***   مدل سازی تبخير - تعرق چمن تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از سیستم های استنتاج فازی چکیده و به منظور برآورد تبخير - تعرق واقعی چمن، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در ایستگاه هواشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این آزمایش، تبخير - تعرق واقعی ...

مقاله بهبود جمع چند عملوندی دهدهی با استفاده از کمپرسورها برای کاربرد در ضرب کننده های دهدهی سریع

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این مقاله شامل تعداد زیادی فرمول میباشد که در سایت قابل نمایش نیست *** بهبود جمع چند عملوندي دهدهي با استفاده از کمپرسورها براي کاربرد در ضرب کننده هاي دهدهي سريع چکيده با توجه به نياز کاربردهايي مانند محاسبات مالي، تجاري و انجام عمليات بانکي به عمليات جمع و ضرب دهدهي و همچنين در دسترس بودن سخت افزارهاي سريع ، انجام ...

مقاله بررسی مدل های مشارکت در تامین مالی احداث خطوط مترو

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی مدل هاي مشارکت در تامین مالی احداث خطوط متروچکیده بی تردید در جهان کنونی ﲪل و نقل ریلی درون شهری نقـش خـود را بعنوان یک سیستم ﲪل و نقل عمـومی انبـوه، سـریع، ایمـن، پاک، مطمئن، ارزان و راحت که ﲠره گیری از آن ﲠبود های عمده از ﲨله کاهش تراکم ترافیک خودروها در سطح شهر، کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف ...

مقاله طراحی، ساخت و آزمایش یک سوئیچ انفجاری بسته شونده

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
طراحي، ساخت و آزمايش يک سوئيچ انفجاري بسته شوندهچکيده :در اين مقاله طراحي ، شبيه سازي ، ساخت و آزمايش يک سوئيچ بسته شونده مبتني بر انفجار براي سوئيچنگ ولتاژ kV٢٥-١و جريان تا kA ٥٠شرح داده شده است . سوئيچ مذکور ساخته شده و مورد آزمايش قرار گرفته است . نتيجه ازمايش ها نشان مي دهد که سوئيچ بخوبي عملکرد ...