اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله بررسی اختلافات حقوقی مربوط به میادین نفت و گاز مشترک ایران در خلیج فارس

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسي اختلافات حقوقي مربوط به ميادين نفت و گاز مشترک ايران در خليج فارس چکيده بهره برداري از منابع نفت و گاز مطابق اصل ٥٤ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، يک امر کاملاً حاکميتي محسوب مي شود و دولت حق انحصاري بهره برداري از آنها را دارا مي باشد. در رابطه با منابع نفت و گازي که کاملاً در ...

مقاله چالش انرژی های فسیلی و ضرورت اقبال به انرژی های جایگزین

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چالش انرژي هاي فسيلي و ضرورت اقبال به انرژي هاي جايگزين 1 چکيده: طي چند دهه گذشته مدام بر اهميت اقتصادي، سياسي ، نظامي و امنيتي نفت افزوده شده است و اين ماده حياتي به يکي از مهم ترين ضرورتهاي تداوم زندگي مدرن، نظام بين الملل مبتني بر دولت ملت و نظام سرمايه داري تبديل شده است . همين مسئله ...

مقاله نقش استراتژیهای فنآوری اطلاعات سبزدر بهینه سازی مصرف انرژی

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نقش استراتژیهای فنآوری اطلاعات سبزدر بهینه سازی مصرف انرژی چکیده با توجه به محدود بودن ذخایر منابع انرژی، تخصیص اقتصادی آن ها از جمله مواردی است که در تمامی صنایع مورد توجه قرار میگیرد. در عرصه فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات سبز1 مشاور پیشرو در ارائه اطلاعات پایدار است، که از جمله اهداف آن به حداکثر رساندن بهرهوری انرژی در طول عمر محصول، ...

مقاله تعیین مدل ریاضی رابطه ضریب هدایت حرارتی و چگالی در عایقهای حرارتی ساختمان (پشم شیشه، پشم سنگ و پشم سرباره)

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***تعیین مدل ریاضی رابطه ضریب هدایت حرارتی و چگالی در عایقهاي حرارتی ساختمان (پشم شیشه، پشم سنگ و پشم سرباره) چکیده عایق حرارتی شامل جامداتی به شکل الیاف، دانهها یا سلولهایی است که حاوي حفرهها و بستههاي پرشده با هوا یا گاز است، به طوریکه عبور حرارت را ...

مقاله بررسی تکنولوژی VLC و کاربردهای آن

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی تکنولوژي VLC و کاربردهاي آن چکیده تکنولوژي VLC یک تکنولوژي نوین و نوپا است که می تواند کاربردهاي مختلفی در صنعت خودروسازي، کمک به افراد نابینا و سیستم مدیریت انرژي ساختمان و... داشته باشد. این تکنولوژي به دلیل پیشرفت سریع در ساخت لامپهاي LED و پتانسیل بالاي این لامپها در ایجاد روشنایی و ارسال اطلاعات به صورت همزمان، اخیرا مورد توجه ...

مقاله بررسی کاربری اراضی نارمک تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسي کاربري اراضي نارمک تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي چکيده رشد روزافزون شهرنشيني و مهاجرت به شهرهاي بزرگ در سالهاي اخير به عنوان پديده جهاني تمامي کشورها را تحت تأثير قرار داده است . در ايران نيز در طول چند دهه اخير جمعيت زيادي از کشور از روستاها به شهرها مهاجرت کرده اند . امروزه با توجه به ...

مقاله تولید انرژی الکتریکی پاک از انرژی حرکتی انسان

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تولید انرژی الکتریکی پاک از انرژی حرکتی انسان   چکیده: دست یابی به منابع انرژی های تمام نشدنی از آرزوهای بشر می باشد که در آینده ای نزدیک تحقـق خواهـد یافـت . یکـی از مهمتـرین و پیشرفته ترین آنها انرژی های حاصل از حرکات انسان است. انرژی تولید شده توسط انسان از انرژی ذخیره شده در چربی های بدن ایجاد می شود که ...

مقاله درآمدی بر اخلاق زیست محیطی

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
درآمدی بر اخلاق زیست محیطی   چکیده کارگزاران توسعه در کشورهای در حال توسعه مدتی است احساس کرده اند کـه بسـیاری از ارزشـها و عقایـد حـاکم و رایـج در الگوهـای کنونی توسعه، نمی تواند باعث ارتقای توسعۀ پایدار بر اساس محیط زیست گردد. از آنجا که انسـان فاعـل علمـی اسـت و بـه دیگـر سـخن تصمیمات و عملکردش بر اساس بینش و نگرش او ...

مقاله تغییر و اصلاح برنامه درسی ایران با نگاه به رویکردهای نوین به برنامه درسی در جهان

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تغییر و اصلاح برنامه درسی ایران با نگاه به رویکردهای نوین به برنامه درسی در جهان چکیده نظام های آموزشی همواره خود را با تغییر و تحولات جدید در علوم و تکنولوژی و نیازهای زندگی انسان هماهنگ ساخته و با ارایه رویکردها و الگوهای آموزشی مناسب خود را با این تغییرات وفق می دهند . بی تردید ظهور نوآوری های آموزشی جدید ...

مقاله اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی بیماران مبتلا به پرفشاری خون در بیمارستان ایرانشهر سال ۱۳۹۴

word قابل ویرایش
31 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی بیماران مبتلا به پرفشاری خون در بیمارستان ایرانشهر سال 1394   چکیده در مطالعه حاضر که به هدف اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی بیماران مبتلا به پرفشاری خون در بیمارستان ایرانشـهر در سال 1931 صورت گرفت پژوهشگر در بازه زمانی 8 روزه با استفاده از یک بسته آموزشی برای خود مراقبتـی بـر رو ی بیمـاران بـه ...

مقاله بررسی اثرگذاری توانبخشی شناختی رایانهیار بر بازداری پاسخ کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ بیشفعالی در شهر آبادان

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی اثرگذاری توانبخشی شناختی رایانهیار بر بازداری پاسخ کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ بیشفعالی در شهر آبادان چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری توانبخشی شناختی رایانهیار بر بازداری پاسخ کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیشفعالی در شهر آبادان بود. طرح پژوهش از نوع پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل (گواه) انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش، شامل کودکان پسر 7 تا 11 ...

مقاله تحلیل محتوا سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص های گانینگ و کلوز

word قابل ویرایش
6 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
عنوان : تحلیل محتوا سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص هاي گانینگ و کلوزچکیده در این پژوهش میزان سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته است تا تفاوت هاي سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی از نظر میزان تناسب متون با سطح سنی و درك و فهم دانش آموزان و همچنین از نظر آموزش مستقل ...

مقاله بررسی علل و درمان اختلالات گفتاری و ارتباطی

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی علل و درمان اختلالات گفتاری و ارتباطی   چکیده : هدف اصلی این مقاله بررسی و مطالعه ی علل اختلالات گفتاری و ارتباطی و چگونگی درمان و آموزش دانش آموزان مبتلا به آن می باشد . متخصصان علوم گفتاری علل اختلالات گفتاری و زبان به دو دسته ی زیست شناختی و کار کردی تقسم می شود . علل زیست شناختی مشتمل ...

مقاله اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر فنون ساختاری سبک مینوچین بر رضایت زناشویی و رضایت از زندگی زوجین

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر فنون ساختاری سبک مینوچین بر رضایت زناشویی و رضایت از زندگی زوجین چکیده پژوهش حاضر به بررسی تاثیر خانواده درمانی مبتنی بر فنون ساختاری سبک مینوچین بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین شهر تهران پرداخته است. روش پژوهش این طرح از نوع آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده ...

مقاله تحلیل محتوای کتاب جدید التالیف علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه بر اساس تکنیک ویلیام رومی

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تحلیل محتوای کتاب جدید التالیف علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه بر اساس تکنیک ویلیام رومی   چکیده تکنیک ویلیام رومی، روشی مناسب برای بررسی کتاب های درسی علوم می باشـد. لـذا در پـژوهش حاضـر، کتاب علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه سال 1393 بر اساس ایـن ...

مقاله طراحی و ساخت نشان دهنده خطا در شبکه ۲۰ کیلوولت

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی و ساخت نشان دهنده خطا در شبکه 20 کیلوولت چکیده کاهش انرﮊی توزیع نشده و زمان خاموشیها از مهمترین وظایف و دغدغه های صنعت برق می باشد و یکی از قسمتهایی کـه انـرﮊی توزیع نشده زیادی را بخود اختصاص میدهد شبکه 20 کیلوولت است . که دلیل ...

مقاله بررسی روشهای ارتیگ بتونی برای کاهش مقاومت خاک در سیستم های اتصال زمین

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی روشهای ارتیگ بتونی برای کاهش مقاومت خاک در سیستم های اتصال زمین چکیده : یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سیستم اثصالی زمین ، مقاومت مخصوضں خاک می باشد، که با افزایش رطوبت محیط ، وجود املاح نمک ، قابلیت هدایت الکتریکی ، فشرده شدن ذرات خاک و افزایش دما، رابطه معکوس دارد. از افزودنیهایی مانند بنتونیت ، پلیمرهای جاذب ...

مقاله بهینه کردن تلفات در سیستم های توزیع با استفاده از خازن

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بهینه کردن تلفات در سیستم های توزیع با استفاده از خازندر این مجموعه دلایل استفاده ا ز خازن های شنت و مسا ائل فنی و اقتصادی که طراحان سیستم های توزیع قبل از هر چیز باید به آن بیند بیشتند عنوان گردیده و همچنین تکراری بر ...

مقاله طلاق توافقی؛ بررسی ماهیت، موارد حقوقی، رویکردها، مزایا و معایب طلاق توافقی

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
طلاق توافقی؛ بررسی ماهیت، موارد حقوقی، رویکردها، مزایا و معایب طلاق توافقی چکیده طلاق توافقی بدین شکل است که زوج و زوجه پس از اینکه ادامه زندگی مشترک را به صلاح تشخیص ندادند با تنظیم دادخواستی مشترک، ممضی به امضاء هر دو نفر، با قید کلمه »طلاق توافی« در ستون تعیین خواسته از دادگاه محترم تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به ...

مقاله بررسی مهمترین آلاینده های زیست محیطی صنعت پلاستیک و تکنولوژی های مورد استفاده جهت کاهش آن

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی مهمترین آلاینده های زیست محیطی صنعت پلاستیک و تکنولوژی های مورد استفاده جهت کاهش آنچکیده: پلاستیک ها امروزه جزئی از زندگی ما شدهاند. پروسه تولید پلاستیکها آماده سازی واکنشگرها،پلیمره شدن،بازیافت پلیمر، فشرده سازی و شکل دهی پلیمر و عملیات حمایتی است. بیش از 70 درصد مواد آلاینده پخش شده از کارخانههای تولید پلاستیک به شکل آلایندههای پخش شده در اتمسفر ...

مقاله تعیین اثر بخشی مهارت های برنامه ریزی عصبی-کلامی بر میزان اضطراب

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تعیین اثر بخشی مهارت های برنامه ریزی عصبی-کلامی بر میزان اضطراب چکیده هدف این پژوهش، تعیین اثر بخشی مهارت های برنامه ریزی عصبی-کلامی بر میزان اضطراب بود. طرح کلی این پژوهش با توجه به اهداف و فرضیه های آن از نوع نیمه آزمایشی و اجرای پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بوده که بر روی ده نفر از افرادی که به ...

مقاله چهار چوبی جهت تجزیه و تحلیل انعطاف پذیری مالی

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چهار چوبی جهت تجزیه و تحلیل انعطاف پذیری مالی چکیده انعطافپذیری مالی توانایی شرکت را برای روبرو شدن با وقفه های غیر منتظره در جریان وجه نقد را نشان میدهد این به معنی توانایی وامگیری از منابع مختلف، افزایش سرمایه، فروش داراییها و هدایت عملیات شرکت برای مواجهه با شرایط متغییر می باشد. گسترش بازار سرمایه و ترویج به فرهنگ سود آوری ...

مقاله شناسایی روش های تقویت روابط با مشتریان در نظام بانکی

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
شناسايي روش هاي تقويت روابط با مشتريان در نظام بانکي چکيده مشتريمداري و افزايش رقابت مفاهيم جديدي هستند که جهان امروزي را به شدت تحت تأثير قرار داده اند و آن را از جهان پيشين متمايز کرده اند. در چنين شرايطي بيشتر سازمان ها پي برده اند که اگر ميخواهند در دنياي رقابتي کنوني بقاء داشته باشند بايد به سمت ...

مقاله نقش بهره وری کارکنان دانش مدار در توسعه مدیریت دانش

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نقش بهره وری کارکنان دانش مدار در توسعه مدیریت دانشچکیده از آنجایی که نیروی انسانی در هر سازمان به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های فکری سازمان محسوب 1/5 cm می شود، میزان اثربخشی و کارایی این سرمایه گرانبها در ارتباط مستقیم با تحقق اهداف و راهبرد های هر 1سازمان می باشد و در صورتی که نیروی انسانی از تخصص ...

مقاله پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم رمز بلوکی SIMON

word قابل ویرایش
5 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم رمز بلوکی SIMONچکیده در این مقاله، نتایج پیادهسازی الگوریتم رمزنگاری بلوکی SIMON ارائه گردیده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این الگوریتم از دسته الگوریتمهای بلوکی سبک میباشد که علاوه بر امنیت بالا و مقاومت در برابر روشهای حمله شناخته شده، بطور همزمان عملکرد سختافزاری و نرمافزاری بهینهای داشته و همچنین برای تمام کاربریهای ...