اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله ارزش ادبی نسخ تعزیه ایرانی

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ارزش ادبی نسخ تعزیه ایرانی چکیده روزي که ابوالشعراء فارسی با همرهان در کوچه می رفت و کودك جوز (گردو) باز را دید که به همسالان خود می گفت: غلطان غلطان همی رود تا بن گود. و رودکی با وجد تمام به همرهان گفتند همین است شعر یعنی همین. و چیزي که براي او مهم می نمـود، نـه سراینده بود، و نه ...

مقاله بررسی تاثیر حرارت ورودی و فرآیند جوشکاری بر گسترش ناحیه متاثر از حرارت در اتصال غیر مشابه هستلوی به فولاد مقاوم به حرارت

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی تاثیر حرارت ورودی و فرآیند جوشکاری بر گسترش ناحیه متاثر از حرارت در اتصال غیر مشابه هستلوی به فولاد مقاوم به حرارت چکیده جوشکاری سوپرآلیاژها بویژه در حالت غیر مشابه به دلیل کاربرد گسترده ی آن ها در صنایع نفت و گاز از اهمیت بالایی برخوردار است. میزان حرارت ورودی و نوع فرآیند جوشکاری اثرات مهمی را بر ناحیه ی جوش ...

مقاله کاربرد گیاهان دارویی، ادویه ها و محصولات مشتق شده از آنها در تغذیه طیور

word قابل ویرایش
6 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
کاربرد گیاهان دارویی، ادویه ها و محصولات مشتق شده از آنها در تغذیه طیورچکیده ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک های محرک رشد در جیره غذایی طیور و افزایش آگاهی مصرف کنندگان باعث نیاز به مواد افزودنی طبیعی برای دستیابی به عملکرد تولیدی بهتر است. مواد افزودنی متداول جایگزین آنتی بیوتیکها شامل ترکیبات متعادل کننده سیستم ایمنی، آنتی اکسیدان ها، مواد کنترل ...

مقاله بررسی عملکرد دستگاهها ی آزمونهای غیر مخرب بتن

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***بررسی عملکرد دستگاهها ي آزمونهاي غیر مخرب بتن چکیدهبراي آگاهی یـافتن از ویژه گیهـاي بـتن بایـد بـتن در دو حالـت بـتن تـازه و بـتن سـخت شـده مـورد بررسـی و آزمـایش قـرار گیرد براي. یافتن خـواص بـتن تـازه و بـه دسـت آوردن اطلاعـات کلیـدي از بـتن تـازه معمـولاً ...

مقاله اهمیت تعیین هزینه ی چرخه عمر تجهیزات؛ مطالعه موردی، شرکت سیمان شرق

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** اهمیت تعیین هزینه ی چرخه عمر تجهیزات؛ مطالعه موردی، شرکت سیمان شرقچکیده: در بررسی قیمت یک دستگاه فقط بهای خرید آن در نظر گرفته نمی شود بلکه همه ی هزینه های سرمایه گذاری، بهره برداری (مانند نگهداری و تعمیرات، انرژی)، و سرانجام هزینه ی اسقاط بایستی ...

مقاله مروری بر مدل سازی فرایند فلوتاسیون

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مروری بر مدل سازی فرایند فلوتاسیونچکیده: از سال 1930، مدل سازی فلوتاسیون به یک موضوع مورد علاقهی مهندسان فرآوری تبدیل شد. بعد از این زمان، مطالعات زیادی به منظور بررسی فرآیند شناورسازی با توجه به مدلهای در حال توسعهی مدار فلوتاسیون انجام شد. بعضی از محققین خصوصیات ...

مقاله بررسی رابطه ی عرفان و معنا بر درونگرایی معماری ایرانی – اسلامی

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسي رابطه ي عرفان و معنا بر درونگرايي معماري ايراني - اسلامي چکيده ميدانيم که مکان هاي به تمام معنا درون ، متمرکز و محصور ساختن از ويژگي هاي اساسي محيط انسان ساخت است . پس با نگاهي عميق تر به موضوع درونگرايي به عنوان يکي از شاخصه هاي مهم معماري ايراني – اسلامي و جنبه هاي عرفاني و معنايي ...

مقاله نگرش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به بزهدیدگی کودکان و نوجوانان

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نگرش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بزهدیدگی کودکان و نوجوانان چکیده در چند دههي اخهموارهیر توجه ویژه به حقوق و حمایتهاي مختلف از کودکان و نوجوانان شده است. آسیبپذیري این قشر نسبت به سایر گونههاي بزهدیدهاز آن جهت حائز اهمیت است که کودکان و نوجوانان در روند رشد خود خصوصاً عبور از دورهي نوجوانی به بزرگسالی بیشتر در معرض خطر بوده ...

مقاله تاثیر میزان بازشدگی دریچه کشوئی بر ضریب فشردگی جریان با استفاده از مدل فیزیکی

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***تاثیر میزان بازشدگی دریچه کشوئی بر ضریب فشردگی جریان با استفاده از مدل فیزیکیچکیده دریچههاي کشویی ابزارهایی هستند که عمدتا براي کنترل دبی و عمق جریان در کانال هاي آبیاري و سازه هاي هیدرولیکی مورد استفاده قرار میگیرند. بهعلت اهمیت عملی دریچه کشویی به عنوان یک سازه ...

مقاله بررسی مورفولوژی رودخانه تنگ سرحه (نیکشهر)

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي مورفولوژي رودخانه تنگ سرحه (نيکشهر) چکيده رودخانه تنگ سرحه در ٦٠ کيلومتري شمال غربي شهرستان نيکشهر در جنوب استان سيستان و بلوچستان واقع شده است که به لحاظ طرح و الگوي پيچانرودي ، عبور از روي گسل هاي متعدد و برخي انحرافات در طول مسير ...

مقاله بررسی میزان تأثیر صمغ کربوکسی متیل سلولز و پکتین بر کاهش جذب روغن در محصولات سرخ شده بر پایه سیب زمینی

word قابل ویرایش
4 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی میزان تأثیر صمغ کربوکسی متیل سلولز و پکتین بر کاهش جذب روغن در محصولات سرخ شده بر پایه سیب زمینیچکیده امروزه با افزایش بیماریهایی که با بالا بودن مقدار چربی در مواد غذایی ارتباط دارد و همچنین رشد آگاهی مردم،تقاضا جهت محصولات غذایی کم چرب رو به افزایش می باشد.چیپس و سیب زمینی سرخ شده محصولاتی هستند که بین افراد ...

مقاله بررسی تولید بیولوژی ویتامین B١٢( کوبالامین )

word قابل ویرایش
6 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسي توليد بيولوژي ويتامين B١٢( کوبالامين ) چکيده : ويتامين B١٢ يک ترکيب کوچک ، همراه با ساختار پيچيده و جزو ويتامين هاي محلول در آب است . ساختارهاي طبيعي آن ، آدنوسيل کوبالامين و متيل کوبالامين هستند که به ترتيب کوفاکتورهاي ضروري براي متيل مالونيل کوآنزيم موتاز و متيونين سينتاز (دو آنزيم موجود در بدن انسان ) هستند. با اين ...

مقاله بیوسنسور و کاربرد ان در صنایع غذایی

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بیوسنسور و کاربرد ان در صنایع غذایی چکیده بيوسنسور وسيله اي است که مرتبط با يک جزء حسي بيولوژيکي و يک مبـدل مـيباشـد و بـراي کنترل مداوم آناليت (جزء مورد تجزيه ) و تهيه اطلاعات آناليزي استفاده مي شود. تعيين ترکيبـات آلي در صنايع غذايي بسيار حائز اهميت مي باشد و بيوسنسورها مي توانند بـراي کنتـرل لحظـه بـه لحظه فرايندهاي غذايي استفاده ...

مقاله نقش فناوری میکروتونلینگ دراجرای شریانها و سامانه های آب و فاضلاب : مطالعه موردی شبکه فاضلاب همدان

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نقش فناوري ميکروتونلينگ دراجراي شريانها و سامانه هاي آب و فاضلاب : مطالعه موردي شبکه فاضلاب همدان چکيده خطوط انتقال آب و شبکه هاي جمع آوري فاضلاب از جمله مهمترين زيرساخت ها و تأسيسات زيربنـايي مربوط به صنعت آب و فاضلاب کشور هستند که با صرف سرمايه گذاريهاي عظيم به اجـرا درمـي آينـد. سير تحولات اجتماعي ، اقتصادي و صنعتي ...

مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه فولاد آلیاژی ایران

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه فولاد آلیاژی ایران کلمات کلیدی : ارزیابی اثرات زیست محیطی - فولاد آلیاژی - منطقه خشک - آهن اسفنجی چکیده : مطالعات زیست محیطی جهت جلوگیری و به حداقل رساندن اثرات منفی و عوارض سوع ناشی بررسی اجزا محیط زیست منطقه ، در بخش های مختلف شامل عوامل غیرزنده یا محیطهای فیر بکوشیمیایی ( وضعیت زمین شناسی ، ...

مقاله بررسی و ارزیابی فاکتورهای موثر در انتخاب طرحهای قیمتگذاری تراکم در معابر شهری

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی و ارزیابی فاکتورهای موثر در انتخاب طرحهای قیمتگذاری تراکم در معابر شهری چکیده قیمت گذاری تراکم به عنوان یکی از استراتژی های مدیریت تقاضا با تحمیل هزینه بر اسـتفاده کننـدگان قسـمتی از شـبکه راه سعی در کاهش تراکم و آلودگی های زیستمحیطی نظیر آلودگی هوا دارد. علیرغم نتایج قابـل قبـول ایـن روش، مشـکلاتی در ارتباط با تعیین نوع طرح قیمت گذاری ...

مقاله پردازش موازی مبتنی بر ارتباطات همزمان مسیرهای شبکه

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
طپردازش موازي مبتني بر ارتباطات همزمان مسيرهاي شبکه چکيده : SCTP يک پروتکل استاندارد لايه ي انتقال با ويژگيهايي است که منجر به بهتر کردن حمايت از برنامه هايي با پردازش موازي مي شود. اين ويژگيها در پروتکل TCP وجود ندارد. همچنين استفاده ي TCP براي پردازش هاي موازي منجر به تاخير زياد و مانع استفاده از تمام پهناي باند ...

مقاله ارائه یک مدل برای افزایش قابلیت اطمینان در معماری سرویس گرا

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ارائه يک مدل براي افزايش قابليت اطمينان در معماري سرويس گرا چکيده معماري سرويس گرا شکل توسعه يافته سيستم هاي توزيع شده است که از ارتباط سست سرويس ها به منظـور ايجـاد تعامـل بـين سيستم ها استفاده مي کند. با توجه به ويژگي ها و مزاياي اين معماري ، استفاده از آن روز به روز در حال افزايش است . ...

مقاله محاسبه حجم مخزن سد با استفاده از روش شبیهسازی و تخمین قابلیت اعتماد به آن (مطالعه موردی: سد شهید رجائی واقع در استان مازندران)

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
محاسبه حجم مخزن سد با استفاده از روش شبیهسازی و تخمین قابلیت اعتماد به آن (مطالعه موردی: سد شهید رجائی واقع در استان مازندران) چکیده یکی از شرایط اساسی در مدیریت و توسعه زیر ساختها، مسئله تامین آب و چگونگی توزیع آن بر اساس اولویت بندی نیازها میباشد. با توجه به اینکه ایران در منطقهایی خشک قرار گرفته و از طرفی گاهی ...

مقاله خواص مکانیکی بتن پلاستیک حاوی کائولینیت، متاکائولن و الیاف پلی پروپیلن

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***خواص مکانیکی بتن پلاستیک حاوی کائولینیت، متاکائولن و الیاف پلی پروپیلنچکیده خاک طبیعی موجود در محل پروژه ها، همواره برای استفاده مناسب نمی باشد و ممکن است در اثر اعمال بار نشست های قابل توجهی در خاک نا مرغوب بوجود آید. تقویت خاکهای ضعیف و نامناسب جهت ...

مقاله طراحی و شبیه سازی یک تقویت کننده توان بالا برای ;-EDQG 663$

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***طراحی و شبیه سازی یک تقویت کننده توان بالا برای ;-EDQG 663$ چکیده: در این مقاله یک تقویت کننده توان که بخش اصلی یک تقویت کننده های حالتجامدSSPA را تشکیل میدهند با توان بالا و Efficiency بالا در کلاس E طراحی و شبیهسازی گردیده است. پس از ...

مقاله تعیین تعداد و چیدمان بهینه میراگرهای ویسکوز در کنترل ارتعاشات لرزه ای ساختمانها با استفاده از الگوریتم ژنتیک

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تعیین تعداد و چیدمان بهینه میراگرهاي ویسکوز در کنترل ارتعاشات لرزه اي ساختمانها با استفاده از الگوریتم ژنتیک   خلاصه در این مقاله تعداد و چیدمان بهینه میراگرهاي ویسکوز در سازه هاي ساختمانی با کمک الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار می گیـرد . توابـع هـدف استفاده شده در این تحقیق ...

مقاله بررسی اخلاق کسب وکار با تأکید بر آموزه های دین اسلام

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسي اخلاق کسب وکار با تأکيد بر آموزه هاي دين اسلام چکيده ضرورت مطالعه اخلاق کسب وکار وجود جرائم اخلاقي نسبتا فراوان در انواع بنگاه ها مي باشد. اين پژوهش درصدد است به بررسي اخلاق کسب و کار با تأکيد بر آموزهاي دين اسلام بپردازد. در اين مقاله مفهوم اخلاق و فلسفه آن ، قلمرو اخلاق و ماهيت آن ، ...

مقاله طرح ریزی پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی با شبکه های پرت

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طرح ریزی پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی با شبکه های پرت چکیدها: در پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی لازم و ضروری است که عملیات و فعالیتهای پروژه با یک ترتیب معین در یک بازه زمانی مشخص و کوتاه انجام گیرد در غیر این صورت هزینه های به موقع انجام نشدن ...

مقاله تاثیرمصرف نیتروکسین ،بیوفسفر،کلپاک واسیدآمینه گلایسین بر گیاه ذرت(.Zea mays L)

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تاثيرمصرف نيتروکسين ،بيوفسفر،کلپاک واسيدآمينه گلايسين بر گياه ذرت(.Zea mays L)چکيده جهت بررسي تاثيرکودهاي بيولوژيک نيتروکسين وبيوفسفر،کلپاک(عصاره جلبک دريايي )واسيدآمينه گلايسين برگياه ذرت ، آزمايشي در سال ١٣٨٩ به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل کود بيولوژيک (نيتروکسين و بيوفسفر)در دو سطح : a٠= عدم مصرف، a١= مصرف ...