اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود فایل پاورپوینت Vision Statement

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : “Sometimes life hits you in the head with a brick. I’m convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is ...

دانلود فایل پاورپوینت مهندسی نیازمندیها و خصوصیات محیط

PowerPoint قابل ویرایش
53 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :تعريف نيازمندي رابطه ماشين و محيط نيازمنديها و خصوصيات محيط توصيف نيازمنديها تعريف مهندسي تعريف مهندسي نيازمنديها تعريف سيستم▫تعريف سيستم نرم افزاري ▫انواع سيستمهاي نرم افزاري ▫ اسلاید 2 : تعريف دامنه مسئله تعريف دامنه راهکار دسته بندي ذينفعان سيستم جمع بندي مراجع اسلاید 3 : يك ويژگي كه بايد توسط يك سيستم توسعه يافته، براي حل يك مساله خاص ارائه شود[SWEBOK]. يك نيازمندي بعنوان ”يك شرط يا  قابليت“ تعريف مي ...

دانلود فایل پاورپوینت آنالیز و بررسی کنترل ریسک

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تيم پروژه پس از رخ دادن ريسك به آن پاسخ مي‌دهند. Mitigation : برنامه ريزي براي كاهش ريسك با افزايش منابع Fix on failure : در هنگام مواجهه با اشكال منابع پيدا شده و اعمال مي‌شوند. Crisis management : ممكن است منابع اعمال شده پاسخ لازم را نداده و پروژه به خطر افتد. اسلاید ...

دانلود فایل پاورپوینت هوشیاری آب

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : پروفسور «ايموتو»‌ معتقد است كه مفاهيم    متافيزيكي محيط بر روي تركيب مولكولي آب    تأثير مي‌گذارد.   اين دانشمند ژاپني كه فارغ‌التحصيل دانشگاه    يوكوهاماست، داراي يك مؤسسه تحقيقاتي    به نام             در ژاپن است كه امور    تحقيقاتي مربوط به كريستاليزه شدن آب را در    آنجا انجام مي‌دهد اسلاید 2 : محقق ژاپني با انتشار يافته‌هاي تحقيقات خود مدعي شد كه مولكول‌هاي ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری استراتژی و هدف ها

PowerPoint قابل ویرایش
67 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : استراتژي‌، تعيين‌ هدفهاي‌ اساسي‌ و بلند مدت‌ يك‌ سازمان‌ و گزينش‌ اقدامات‌ و تخصيص‌منابع‌ لازم‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اين‌ هدفهاست‌ (Chandler 1962, 13).   استراتژي‌، برنامه‌اي‌ يكپارچه‌، جامع‌، منسجم‌ و هماهنگ‌ است‌ كه‌ مزيتهاي‌ استراتژيك‌ سازمان‌را به‌ چالشهاي‌ محيطي‌ آن‌ مرتبط‌ مي‌سازد. استراتژي‌ براي‌ ايجاد اطمينان‌ از اينكه‌ هدفهاي‌ اساسي‌سازمان‌ از طريق‌ اقدامات‌ مناسب‌ تأمين‌ خواهند ...

دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم های ساخت پیکره

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه  ترجمه ماشینی پیکره های موازی منابع ساخت پیکره  پیکره های فارسی - انگلیسی الگوریتم‌های ساخت پیکره شیوه های ساخت پیکره فارسی -  انگلیسی (تاکنون) معیارهای ارزیابی پیشنهادات آتی   اسلاید 2 : زبان فارسی یک زبان هندی ایرانی قاعده نوشتاری راست به چپ.  درافغانستان تاجیکستان و قسمتهایی از جنوب خلیج فارس و .. تقریبا 134 میلیون نفر از ساکنان زمین به عنوا زبان اول یا دوم تعداد زیادی ...

دانلود فایل پاورپوینت مفهوم سیستم های اطلاعاتی

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نمای کلی فصل : 1-1 چرا سیستم های اطلاعاتی چرا سیستم های اطلاعاتی مهم هستند ؟ سیستم های اطلاعاتی چقدر اهمیت دارند؟ همگرایی دیجیتالی و محیط متغیر کسب و کار 1-2 دید گاه ها در مورد سیستم های اطلاعاتی سیستم اطلاعات چیست ؟ این فقط فن آوری نیست ابعاد سیستم های اطلاعاتی 1-3 رویکرد ...

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و طراحی سیستم ها

PowerPoint قابل ویرایش
259 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1- آشنایی با مفهوم سیستم ،ترکیب و نحو عملکرد و طبقه بندی و خواص سیستمها 2- آشنایی با نظریه عمومی سیستمها 3- آشنایی با نگرش سیستمی اسلاید 2 : 1- سه خصلت اساسی سیستمها را بر شمارید 2- اجزاءسیستم را نام برده و هر یک را در دو سطر توضیح دهید 3- اجزاءمختلف سیستم در یک ...

دانلود فایل پاورپوینت مهندسی سیستم

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مهندسی سیستم چیست؟ کار مهندسی چیست؟ اهمیت مهندسی سیستم چیست؟ مراحل شناخت کدام است؟ حاصل کار چیست؟ چگونه از درستی انجام کارها مطمئن گردیم؟     اسلاید 2 : مهندسی سیستم چیست؟پیش از آنکه نرم افزاری طرح ریزی و تهیه گردد باید سیستمی که نرم افزار در آن قرار داده می شود مورد مطالعه قرار گیرد. باید هدف کلی سیستم مشخص گردد و ...

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم مدارهای مرتبه اول

PowerPoint قابل ویرایش
112 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هر مداري كه شامل تنها يك عنصر ذخيره كنندة انرژي، تعدادي منبع و تعدادي مقاومت باشد مدار مرتبه اول ناميده مي‌شود. عنصر ذخيره‌كنندة انرژي مي‌تواند خازن يا مقاومت باشد. يكي از خواص مدارهاي مرتبه اول اينست كه پاسخ مدار داراي تابع ديفرانسيلي درجه اول مي‌باشد. اسلاید 2 : معادلة ديفرانسيل و ويژگي‌ها و روشهاي حل آن. پاسخ طبيعي. ثابت ...

دانلود فایل پاورپوینت عامل مبتنی بر دانش

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : عدم جامعيت در حل مسئله (اگر چه در ايده کلي هر مسائل براساس h قابل حل است و جامع مي باشد) h حل مسئله از کجا و چگونه توليد شود چگونه h توسط ماشين استفاده شود عدم جامعيت در حل مسئله (اگر چه در ايده کلي هر مسائل براساس h قابل حل است و جامع مي باشد) h ...

دانلود فایل پاورپوینت کارکردگرایی ساختاری و نظریه کشمکش

PowerPoint قابل ویرایش
80 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فرآیند پرستاری از بیماری آسم  شباهت :  هر دو انگاره واقعیت اجتماعی است.  تفاوت :  دو نظریه از نظر نگرش نسبت به توافق و سلطه متفاوت هستند.    نظریه کشمکش معتقد به تغییر سریع است و سلطه را محور قرار می دهد. نظریه توافق برعکس تغییر تدریجی و توافق را محور قرار می دهد.      اسلاید 2 : نظم کشمکش افلاطون ارسطو ...

دانلود فایل پاورپوینت مبانی تئوری نهادی

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ریشه های علم سازمان در مطالعه نهادهاست ولی بعدها این علم از اصل خود دور شده و به سمت رفتارگرایی و انتخاب عقلایی گراییده است . هرچند که تکوین نهادگرایی در نظریه سازمان را نمی توان از نهادگرایی در علوم اجتماعی ( اقتصاد ، علوم سیاسی ، جامعه شناسی ، و غیره) جدا دانست ...

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل تکنولوژی نانو

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : قرن بیست ویکم، قرن فناوری نانو مهمترین دوران صنعت به شمار می رود. قرن نانو، قرن سلامتی، صرفه جویی و آرامش نامیده می شود. نانو نه یک ماده است نه یک جسم، فقط یک مقیاس است، کوچک شدن یک مقیاس، نانو یک میلیاردم متر است به اندازه ای کوچک که دیده نمی شود اما ...

دانلود فایل پاورپوینت کاشت تاکهای انگور برای چیله

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : غرس نمودن تاك در جریان ماه فبروری و مارچ  باید گفت که در جریان سال اول تاکها تنها آزاد نمو میكند  ( در این وقت ریشه به حد اعظمي رشد کرده و مواد ذخیره میگردد) تمام برگها را نگهداری نمائید و هیچ برگ باید قطع نشود بصورت نورمال آبیاری نمائید ازآغازنمو در هر۴ماه بمقدار ۲۵ گرام یوریا براي هر ...

دانلود فایل پاورپوینت مرور آنتروپی در ترمودینامیک

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بر اساس اصل برگشت پذیری ، هر مرحله سیکل می تواند به سیکل های کارنو بی نهایت کوچک تقسیم شود که در هر یک از این سیکل ها رابطه زیر معتبر است . اسلاید 2 : تشکیل یک سیستم بسته رابطه زیر را می دهد که به ابتدا و انتها منتهی شده و به مسیر بستگی ...

دانلود فایل پاورپوینت هزینه ­یابی چرخه عمر سیستم ERP

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بسیاری از سازمان ها سیستم های ERP را پذیرفته اند، ولی اکثر آن ها از هزینه های کلی همراه با آن، آگاه نیستند و تنها هزینه­های مرتبط با استفاده از نرم­افزار را در نظر می­گیرند. این یک مقاله تحقیقی برای مشخص کردن دیگر هزینه­های سیستم های ERP در چرخه عمر آنها است. از طریق ...

دانلود فایل پاورپوینت مفهوم بسیج

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بسیج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهیدان گمنامی است كه پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند. امام خمینی (رحمت الله الیه) اسلاید 2 : بسیج؛ حافظ انقلاب اسلامی: انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطفی در تاریخ این مرز و بوم است و بسیج یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب به شمار ...

دانلود فایل پاورپوینت اپیدمیولوژی سایتو مگالو ویروس (cmv)

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سیتومگالوویروس (CMV) یکی از اعضاء خانواده هرپس ويروس ها است دارای DNA دو رشته‌ای که به نام هرپس ویروس انسانی نیز شناخته می‌شود. مشخصه آن اين است كه توانايي باقي ماندن و سكون را در بدن افراد به مدت طولاني دارد. اين ويروس مي تواند در مايعات بدن افراد مثل ( ادرار ، بزاق ...

دانلود فایل پاورپوینت اطلاعات حمل و نقل جاده ای

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعاریف Free way (آزاد راه):    راهی است با روسازی آسفالت یا بتن برای عبور سریع وسایل نقلیه موتوری که دارای معابر رفت و برگشت جدا از هم (مجزا) و شامل حداقل 2 خط عبور در هر جهت است ورود به آن و خروج از آن فقط از محلهای معین که برای این منظور اختصاص یافته و ...

دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم شبیه سازی بهینه BA

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدماتی در مورد شبیه سازی بهینه   ارائه الگوریتم شبیه سازی بهینه BA   مثال  اسلاید 2 : هدف بهترین ترکیب متغیر برای استفاده به عنوان ورودی یک مدل شبیه سازی است . قدم 1 : generation counter=0 قدم 2 :تشکیل جمعیت اولیه برای شبیه سازی قدم3 : ارزیابی برازندگی جمعیت با اجرای شبیه سازی قدم4 : تولید نسل بعدی قدم 5 : ایجاد ترکیب ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تلویزون های سه بعدی

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تصویر سه بعدی برای اولین بار توسط سر چارلز ویت ستون در سال 1838 میلادی اختراع شد.وی نشان داد که هنگامی که دو عکس استریوسکوپ (stereoscopically) مشاهده می شوند آنها توسط مغز ترکیب شده و باعث تولید عکس 3 بعدی می شود. عکس های استریوسکوپ  توسط لوئیس ژول دوباسک بهبود یافت و یک تصویر ...

دانلود فایل پاورپوینت آفت کرم انگور

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اولین بار در ایران در سال 1324 از موستانهای ارومیه جمع آوری شده است. در ایران فقط بر روی مو ولی در کشورهایی دیگر میزبانهایی از قبیل درختچه های زینتی نیز وجود دارد .   اسلاید 2 : بزرگترین آفت انگور می باشد . بیشترین خسارت در موستانهای آذربایجان غربی و همچنین زنجان ، قزوین ، تهران و اصفهان ...

دانلود فایل پاورپوینت بیانات رهبری در خصوص احیای جنبش عدم تعهد

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : شرط ایفای نقش جنبش در شکل‌دهی آینده: « همکاری همه جانبه اعضای جنبش با یکدیگر» اسلاید 2 : زمینه‌های همکاری همکاری‌های اقتصادی همکاری‌های رسانه‌ای انتقال تجربیات پیش برنده و تعالی بخش اسلاید 3 : الزامات همکاری راسخ کردن عزمها وفادار ماندن به هدفها نترسیدن از اخم قدرتها دل خوش نکردن به لبخند قدرتها پشتیبان دانستن اراده الهی و قوانین آفرینش نگاه عبرت‌آموز به شکست تجربه کمونیسم فرصت دانستن سقوط دیکتاتورهای ...