اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله تحصیل دلیل و اعتبار علم قاضی در امور مدنی

word قابل ویرایش
245 صفحه
30000 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تحصیل دلیل و اعتبار علم قاضی در امورمدنی فصل اول كليات پیش از ورود در بحث، بررسی مطالب پایه ای و اساسی مفید فایده است. هر چند در نظر اول بعضی از موضوعات واضح و بحث از آنها مفروغ عنه جلوه می نماید. اما تعمق در موضوعات خلاف این مطلب را ثابت و مسلم می کند. با توجه به این امر ...

مقاله مدل سازی رفتار دینامیکی آلومینیوم آلیاژی ۵٠٨٣ در فرآیند ماشین کاری

word قابل ویرایش
19 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست ***   مدل سازي رفتار ديناميکي آلومينيوم آلياژي ٥٠٨٣ در فرآيند ماشين کاري چکيده کاربرد گسترده فرآيند ماشين کاري در توليد قطعات صنعتي، بهينه سازي اين فرآيند را مورد توجه محققان قرار داده است . در اين بين استفاده از شبيه سازي المان محدود بيشتر مورد توجه واقع شده ...

مقاله مقایسه عملکرد ماشین بردار پشتیبان با سایر مدل های هوشمند در شبیه سازی فرآیند

word قابل ویرایش
21 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** مقایسه عملکرد ماشین بردار پشتیبان با سایر مدل های هوشمند در شبیه سازی فرآیند چکیده شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب به عنوان مهمترین گام در مطالعات مهندسی آب و مدیریت منابع آب است. در این تحقیق فرآیند بارش- رواناب ماهانه سیمینه رود در دوره آماری (۱۳۹۰-۱۳۷۷) با استفاده ...

مقاله مقایسه و ارزیابی مدل های شبکه عصبی بیزین ، برنامه ریزی بیان ژن ، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی در تخمین بده جریان ؛ مطالعه موردی حوضه صوفی چای

word قابل ویرایش
28 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** مقايسه و ارزيابي مدل هاي شبکه عصبي بيزين ، برنامه ريزي بيان ژن ، ماشين بردار پشتيبان و رگرسيون خطي در تخمين بده جريان ؛ مطالعه موردي حوضه صوفي چاي چکيده پيش بيني جريان رودخانه براي برنامه ريزي طراحي و مديريت مطمئن پروژه هاي منابع آب ...

مقاله ارزیابی کارایی تکنیکهای SVM و KNN در پیش بینی نرخ شکست لوله های شبکه توزیع آب

word قابل ویرایش
14 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** ارزيابي کارايي تکنيکهاي SVM و KNN در پيش بيني نرخ شکست لوله هاي شبکه توزيع آب چکيده شناخت مکانيزم فرسودگي و شکست لوله هاي آب در شبکه هاي توزيع آب و توسعه مدل هاي پيش بيني شکست امري ضروري است که تدوين سياست هاي بازسازي و ...

مقاله آنالیزحساسیت پارامترهای موثردر برآورد تبخیر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

word قابل ویرایش
14 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** آناليزحساسيت پارامترهاي موثردر برآورد تبخير با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي چکيده در اين تحقيق ، حساسيت مقدار تبخير روزانه در شهرهاي تبريز و اروميه ، نسبت به عوامل موثر در آن بدست آمده است .از جمله عوامل موثر بر ميزان تبخير از سطوح آزاد ...

مقاله تحلیل هزینه-فایده در آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
8 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تحلیل هزینه-فایده در آموزش و پرورش چکیده: منابع محدود هر کشور میباید در جهت تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی آن کشور سوق داده شود. این امر مستلزم تخصیص بهینه عوامل تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه میباشد. ارتقاء سطح مهارت و تخصص افراد از طرق مختلفی مانند آموزشهای رسمی و غیررسمی انجام میپذیرد. اینکه چه نوع آموزش و تا چه سطحی ...

مقاله ارزیابی مدل های شبکه عصبی RBF و MLP در برآورد تبخیر ماهانه مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی رشت

word قابل ویرایش
18 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** ارزيابي مدل هاي شبکه عصبي RBF و MLP در برآورد تبخير ماهانه مطالعه موردي: ايستگاه هواشناسي رشت چکيده تبخير يکي از مهم ترين اجزاي چرخه هيدرولوژيکي است . تخمين دقيق اين پارامتر در مطالعات زيادي از قبيل بيلان آبي، طراحي سيستم هاي آبياري و مديريت بهينه منابع ...

مقاله بررسی رگرسیون خطی چندگانه تبخیر و تعرق مرجع گیاهی با تشت تبخیر کلاس A با استفاده از حداقل دادههای هواشناسی

word قابل ویرایش
10 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** بررسی رگرسیون خطی چندگانه تبخیر و تعرق مرجع گیاهی با تشت تبخیر کلاس A با استفاده از حداقل دادههای هواشناسی چکیده این پژوهش با هدف بررسی ضرایب و روابط رگرسیون های خطی چندگانه پارامترهای هواشناسی با ET0 انجام شده است. تبخیر و تعرق مرجع با دو روش پنمن- ...

مقاله مدلسازی برآورد تبخیر با استفاده از روش شبکه عصبی BFGS و مدل رگرسیون خطی محلی (LLR)

word قابل ویرایش
12 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مدلسازی برآورد تبخیر با استفاده از روش شبکه عصبی BFGS و مدل رگرسیون خطی محلی (LLR) چکیده تبخیر، همچون بخش مهمی از چرخه هیدرولوژی، نقش کلیدی در توسعه و مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمهخشک بازی میکند. اگرچه روشهای تجربی زیادی وجود دارد با این حال به علت پیچیدگی طبیعت فرآیند تبخیر و دادههای موجود، انجام آنها چندان رضایتبخش نیست. ...

مقاله استحصال آب باران، روشی برای مدیریت بر بارندگی در مناطق خشک

word قابل ویرایش
9 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
استحصال آب باران، روشی براي مدیریت بر بارندگی در مناطق خشک چکیده مشکل کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک، ناشی از بارندگی کم و نیز توزیع نامناسـب آن مـی باشـد کـه باعث شده است کشاورزي در این مناطق اقتصادي نباشد. منابع معمول تامین آب نظیـر چاههـا هـم در صـورت وجود اغلب دچار اضافه برداشت هستند که باید براي جبران عواقب ...

مقاله جلوگیری از اتلاف آب قنوات در ماههای غیر زراعی

word قابل ویرایش
6 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
جلوگیری از اتلاف آب قنوات در ماههای غیر زراعی Prevention of losing water of Qanats in agricultural months چکیده یکی از منابع مهم آبی کشور ، قنوات هستند.آب قنوات عمدتا در کشاورزی مصرف می شود . در ایران معمولا از اوایل آذر ماه تا فروردین به مدت 4 ماه کشاورزان نیازی به آب ندارند و آب قنوات هدر می رود . در کشور ...

مقاله ارزشیابی محیطزیستی محل دفن پسماندهای شهری شهرستان مرند به روش آژانس کنترل آلودگی مینسوتا ( MPCA) و مقایسه با معیارهای مکانیابی سازمان حفاظت محیطزیست ایران (USEPA)

word قابل ویرایش
7 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ارزشیابی محیطزیستی محل دفن پسماندهاي شهري شهرستان مرند به روش آژانس کنترل آلودگی مینسوتا ( MPCA) و مقایسه با معیارهاي مکانیابی سازمان حفاظت محیطزیست ایران (USEPA) چکیده با توجه به توسعه بی رویه شهرها، تغییر الگوي مصرف و رشد روز افزون تولید انواع پسماند، منطقی ترین و کم هزینه ترین روش براي مدیریت صحیح پسماندهاي شهري، ارزشیابی وضعیت محلهاي دفن موجود است ...

مقاله تاثیرات متابولیسم شهری بر بافت شهری و توسعه پایدار

word قابل ویرایش
7 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تاثیرات متابولیسم شهری بر بافت شهری و توسعه پایدار چکیده متابولیسم شهری مفهومی است که در چند دهه اخیر جایگاه ویژهای را در مطالعات شهرسازی و محیط زیستی به خود اختصاص داده است اما متأسفانه در ایران از جایگاه خوبی برخوردار نیست. تمامی موجودات زنده دارای چرخهای از دریافت، مصرف و تولید انرژی میباشند. شهر نیز بهمثابه موجودات زنده دارای متابولیسم و ...

مقاله تحلیلی بر مدیریت مقصد گردشگری در کلانشهر مذهبی مشهد

word قابل ویرایش
22 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تحلیلی بر مدیریت مقصد گردشگری در کلانشهر مذهبی مشهد چکیده این پژوهش باهدف تحلیل مدیریت مقصد گردشگری در کلانشهر مشهد قصد دارد نحوه همکاری بین سازمانهای متولی گردشگری ازجمله آستان قدس رضوی، سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان، استانداری خراسان رضوی و شهرداری مشهد را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و راهبرد مطالعه موردی استفاده ...

مقاله بررسی مفهوم هنر عمومی و کنش متقابل آن با مردم در فضاهای عمومی وشهری

word قابل ویرایش
16 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی مفهوم هنر عمومی و کنش متقابل آن با مردم در فضاهای عمومی وشهری چکیده در سه دهه اخیر، هنر عمومی و ظهور آن در قلمرو همگانی توجه بسیاری از هنرمنـدان و متخصصـان از قبیـل طراحان و برنامه ریزان شهری، معماران، روانشناسان، جامعه شناسـان وسیاسـتمداران را بـه خـود جلـب کـرده است.اگرچه هنر عمومی به عنوان هنر تلفیق شده بـا فضـای عمـومی شـهرها ...

مقاله توربو میدانها ؛ رویکردی جدید درحل معضلات میدانهای متداول

word قابل ویرایش
14 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
توربو میدانها ؛ رویکردي جدید درحل معضلات میدانهاي متداول   چکیده توربو میدان آرایش نوآورانه و انقلابی در طراحی میدانها است کـه ایـده آن اولـین بـار در سـال 1998 توسط آقايH.L. G. Fortuijn در کشور هلنـد ارائـه و توسـعه داده شـده اسـت. ریسـک حـوادث متداول درتربو میدانها بسیار کمتراز میدانهاي سنتی میباشد،همچنین مدلهاي ارزیـابی توربـو میـدانها افزایش ظرفیت در حدود 25٪ بالاتر از ...

مقاله مدیریت پایدار منابع آب زیر زمینی با استفاده بهینه از آب قنوات در فصول غیر زراعی

word قابل ویرایش
10 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مديريت پايدار منابع آب زير زميني با استفاده بهينه از آب قنوات در فصول غير زراعي چکيده حفظ و مديريت منابع آب زيرزميني به روش هاي گوناگوني امکان پذير است ، که يکي از اين روش ها، بهره برداري بهينـه از آب قنوات در فصول غير زراعي ميباشد. از نقطه نظر تحقيق و با رويکرد حفاظت از منابع آب لازم ...

مقاله مارکر PS۵٠۴ در تشخیص پرولیفراسیون غددی آتیپیک پروستات

word قابل ویرایش
14 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مارکر PS٥٠٤ در تشخيص پروليفراسيون غددي آتيپيک پروستات چکيده زمينه و هدف: تاکيد بر کشف زود هنگام سرطان پروستات به کمک اولتراسونوگرافي ترانس رکتال و بيوپسي سوزني ، پاتولوژيست ها را با معضل تشخيص سرطانهاي کوچک مواجه نموده است . اخيرا̋ از مارکر PS٥٠٤ جهت تشخيص قطعي سرطان در بيوپسي هاي کوچک استفاده شده است . روش بررسي : رنگ ...

مقاله برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای برقی قابل اتصال به شبکه (PHEV) در یک شبکه هوشمند با رویکرد کاهش تلفات

word قابل ویرایش
24 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
برنامه ريزي شارژ و دشارژ خودروهاي برقي قابل اتصال به شبکه (PHEV) در يک شبکه هوشمند با رويکرد کاهش تلفات چکيده - با توجه به برتري خودروهاي برقي قابل اتصال به شبکه (PHEV) برمبناي نوع انرژي مصرفي در کمک به حل مشکلات آب و هوايي، آلودگي هوا و آلودگيهاي صوتي نسبت به خودروهاي درونسوز، در اين مقاله ضمن مرور اجمالي ...

مقاله طلاق عاطفی

word قابل ویرایش
6 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
طلاق عاطفی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی طلاق عاطفی در زوجین و به طور اخص، میزان مدارا و سازش در زوجین ایرانی است. این پژوهش به روش مبنایی صورت گرفته است. جمعآوری اطلاعات از طریق مصاحبه و ارائه پرسشنامه به سینفر از زوجینی بود که به صورت هدفدار انتخاب شده بودند. بعد از ارزیابی نظرات و تحلیل پرسشنامههایی که به آزمودنیها ...

مقاله بررسی نقش ورزش در بهبود کیفیت زندگی زنان در گذرگاه های زنانه

word قابل ویرایش
20 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
Investigating of Role of Sport at Women Quality of Life During Feminine Pathes Abstract This study is a library research which investigate the quality of life and evaluate it in relation to physical activity so that a number of the latest research findings about quality of life, sport, medical and women in books and reliable domestic and foreign publications has been collected ...

مقاله پتروگرافی و کانی شناسی زینولیت های اولترامافیک کمپلکس لار زاهدان، شرق ایران

word قابل ویرایش
8 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
پتروگرافی و کانی شناسی زینولیت هاي اولترامافیک کمپلکس لار زاهدان، شرق ایران   چکیده دایک هاي لامپروفیري (الیوین مینت) الیگوسن کمپلکس لار، واقع در شمال زاهدان، شرق ایران، شامل تعدادي زینولیت اولترامافیک با بافت پورفیري تا همسان دانه میباشند. پتروگرافی و کانی شناسی این زینولیت ها مورد پژوهش است. ترکیب مودال زینولیت ها از دونیت تا ورلیت و الیوین کلینوپیروکسنیت فلوگوپیت دار در تغییر ...

مقاله بررسی چگونگی آموزش مفاهیم اصول و روشهای دینی به کودکان پیش دبستانی

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی چگونگی آموزش مفاهیم اصول و روشهاي دینی به کودکان پیش دبستانی چکیده هدف این مقاله بررسی چگونگی آموزش مفاهیم اصول و روشهاي دینی به کودکان دوره پیش دبستانی میباشد. آموزش مفاهیم دینی نیز مانند هر علم دیگري نیاز به شناسایی و به کارگیري اصول و روشهاي صحیح، کارآمد و مؤثر دارد. بنابراین، همان گونه که شناخت خصوصیات و تواناییهاي کودکان در ...

مقاله فاصله مورد نیاز ساختمان ها برای جلوگیری از برخورد در هنگام زلزله با روش ارتعاشات تصادفی

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** فاصله مورد نیاز ساختمان ها برای جلوگیری از برخورد در هنگام زلزله با روش ارتعاشات تصادفی چکیده در هنگام زلزله ساختمان هایی که نزدیک یکدیگر قرار دارند به علت تفاوت در خصوصیات دینامیکی پاسخ های متفاوتی از خود نشان می دهند و ارتعاش مشابه و هماهنگ ...