اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود مقاله بررسی بکارگیری دال مجوف بادکنکی و ارزیابی آن نسبت به دال توپر

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ریحانه بارانی1، رحیم امین زاده2-1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسﻻمی واحد علوم تحقیقات سیرجان -2 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسﻻمی واحد علوم تحقیقات سیرجانbarani_reyhaneh@yahoo.comچکیدهبا توجه به گسترش روز افزون ساختمان های بلند، سبک سازی و صنعتی سازی ساختمان ها جزء اولویت های اصلی محسوب می شود. با عنایت به احداث سازه های با اشکال و ...

دانلود مقاله ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺮﺷﻲ در ﻋﺮﺷﺔ ﭘﻠﻬﺎی ﺻﻨﺪوﻗﻪ ای ﺑﺘﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪه

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ﭼﻜﻴﺪه:در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮﺷﻲ ﻳﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻨﺸﻬﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻤﺸﻲ در ﻋﺮض داﻟﻬﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ وﺗﺤﺘـﺎﻧﻲ ﻋﺮﺷـﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻨﺪوﻗﻪ اي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺛﺮ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮﺷﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه و ﻧﺮم اﻓﺰار اﺟﺰا ﻣﺤﺪود Ansys 6.1 ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮﺷـﻲ ﻋﺮﺷﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﺪوﻗﻪ اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺪل اﺟﺰا ﻣﺤﺪود ﭘﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻪ اي ...

دانلود مقاله هوش نوآوری و تصمیم گیری کارآفرینانه در شرایط عدم قطعیت عمیق

word قابل ویرایش
25 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:عصر حاضر، عصر تغییر و تحول است. مجموعه تغییرات و تحوﻻت سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فناورانه، از یک سو مسـایل پـیش رو و از سـوی دیگـر الزامات مواجهه با آنها را دگرگون ساخته و جوامع مدرن را با مسایل پیچیده تصمیم گیری مواجه نموده است. در چنین شرایط محیطی کـه نیروهـای متعدد و عدم قطعیتهای فراوانی دخیل هستند، تصمیمات ممکن ...

منابع پیشنهادی مطالعاتی

Word قابل ویرایش
38 صفحه
18000 تومان
دسته : اطلاعیه ها
منابع پیشنهادی مطالعاتی: آبخیزداری آبخیزداریوحفاظتخاک: جزوه حفاظت خاک دکتر نخجوانی دانشگاه تهران*- جزوه حفاظت خاک دکتر سلاجقه دانشگاه تهران*- جزوه حفاظت خاک دکتر دستورانی ذانشگاه صنعتی اصفهان*-جزوه آبخیز داری دکتر سلاجقه دانشگاه تهران*-جزوه آبخیز داری دکتر نخجوانی دانشگاه تهران*- جزوه دکتر دستورانی دانشگاه صنعتی اصفهان * هیدرولوژی: کتاب هیدرولوژی کاربردی دکتر مهدوی جلد ۱ و۲و کتاب هیدرولوژی امین علیزاده ژئو مورفولوژی کتاب ژئو مورفولوژی حسن احمدی جلد۲ ...

دانلود پاورپوینت دیوار اتش -فـایروال

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
11900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اسلاید 1 :مقدمه ای بر فایروالفـایروال وسیله ای اسـت کـه کنتـرل دسترسی به یک شبکه را بنابر سیاست امنیتی شبـکه تعریف می کند. علاوه بر آن از آنجایی که معمولا یک فایروال بر سر راه ورودی یک شبکه می نشیند لذا برای ترجمه آدرس شبکه نیز بکار گرفته می شود.اسلاید 2 :مشخصه های مهم یک فایروال قوی و مناسب جهت ایجاد ...

دانلود پاورپوینت حساسیت زدایی منظم

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اسلاید 1 :حساسيت زدايی منظم:روش حساسيت زدايی منظم(systematic desensitization) اولين بار توسط ژوزف ولپی(۱۹۵۸) برای درمان فوبی ها ابداع شد.در اين روش بنا به اصل شرطي سازي تقابلي ، ابتدا پاسخهايي كه با ترس مغاير هستند، شناسايي مي شوند و بعد از مراجع خواسته مي شود تا در موقعيتهايي كه ترس توليد مي كنند اين پاسخهاي مغاير با ترس را از خود بروز ...

دانلود پاورپوینت تشخیص عنبیه با استفاده از خصایص wavelet

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
11900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اسلاید 1 : Biometric Features براي تشخيص هر فرد مي توان از روش هاي زير استفاده نمود. چهره اثر انگشت دست خط صدا برخي از اينها ممكن است در طول زندگي تغيير كنند. اسلاید 2 : عنبيه يك عضو داخلي كه از خارج قابل رويت است. داراي ويژگي هاي منحصر به فرد براي هر شخص است. اثر باقي مانده در طول حيات يك شخص است كه تغيير نمي‌كند برخلاف اثر انگشت، خصايص عنبيه بسيار ...

دانلود پاورپوینت تحلیلی بر SCM وCRM

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
11900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اسلاید 1 :مدیریت زنجیره تامین SCM چیست ؟►مدیریت زنجیره تامین تلفیقی است از هنر و علم که در جهت بهبود دسترسی به مواد اولیه , ساخت محصولات و یا خدمات و انتقال آن به مشتری بکار میرود . در زیر پنج بخش اصلی مدیریت زنجیره تامین می آید :►► 1 – برنامه ریزی – این بخش استراتژیک مدیریت زنجیره را تامین ...

دانلود مقاله تأملی کوتاه در رابطه فرهنگ و تکنولوژی تکنـوپـولـی

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
منبع:- نيل پستمن، تكنوپولي (تسليم فرهنگ به تكنولوژي)، مترجم: دكتر صادق طباطبائي، سروش، تهران 1372مقدمهاغلب انسانها به «تكنولوژي» به عنوان يك رفيق قابل اعتماد مي نگرند؛ به دو دليل، نخست اينكه: تكنيك و صنعت زندگي را آسان تر، تميزتر و طولاني تر مي سازد. مگر از يك دوست و رفيق چه توقعي غير از اينها مي توان داشت؟ دوم اينكه: ...

دانلود مقاله راههای جدید کارکردن

word قابل ویرایش
56 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
دنياي شناخته شدة اقتصادي، مصارف گوناگون افزايش يافته تكنولوژي و تغييرات در سازمانهاي فرهنگي و ساختارهايشان، تأثيرات شگرفي در راه و روش كاركردن ما در ايالات متحده دارند اگر شما در مورد مشاغل هميشگي و غيرمتوقف كر كرده باشد، مانند يك گلدان كريستال مي‌باشد كه توسط يك گريه از روي يك صفر پايين افتاده است، راهها و روشهاي جديد كاركردن ...

دانلود مقاله برنامه ریز پویا برای زمانبندی سیستم اتوبوسرانی

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
برنامه ريز پويا براي زمانبندي سيستم اتوبوسرانيمراجع و منابع:1- حمل و نقل در ترافيك تهران در يك نگاه – سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران-مهر 84 تا فروردين 852- شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران، آبان 1385 چكيده:در اين مقاله سعي شده جديدترين كاربرد سيستم هاي حمل و نقل عمومي پيشرفته براي برنامه ريزي پويا سيستم ...

دانلود مقاله مفاهیم بنیادی فضا و زمان

word قابل ویرایش
69 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه بررسي و شناخت پديده هاي فيزيكي و روابط بين آنها بدون توجه به مفاهيم و درك شهودي از فضا و زمان جندان مانوس به نظر نمي رسد. مفهوم و درك فضا و زمان نيز مانند ساير كميت هاي فيزيكي روندي پويا دارد و در طول تاريخ دستخوش تغييرات زايدي شده است. بويژه بعد از نسبيت مفاهيم فضا و زمان ...