مقالات گوناگون

دانلود مقاله مقایسه فنی و اقتصادی روسازیهای بتنی و آسفالتی مطالعه موردی آزادراه زنجان قزوین

خلاصهراهها از سرمایههای ملی هر کشوری محسوب میگردند که حفظ ونگهداری از آنها امری ضروری است. هزینههای ساخت ، نگهداری و استفاده کنندگان از راه از مهمترین مولفههای هزینههای راهها میباشند. مقدار این هزینهها به مقدار زیادی متاثر از نوع روسازی میباشد.با توجه به اینکه روسازی بتنی در خیلی از کشورها به مقدار زیادی استف ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله مقایسه عملکرد قابهای فولادی با مهاربند همگرا و واگرا در برابر فروپاشی پیش رونده

خلاصهفروپاشی پیش رونده گسترش خرابی های زنجیروار در یک سازه که از حداقل یک عضو بحرانی سازه ای شروع شده بطور پیوسته به سایر اعضای سازه منتقل شده و باعث خرابی کلی یا بخش اعظمی از آن سازه می شود.این حادثه وحشتناک می تواند در اثر یک حادثه غیر عادی مانند انفجار بمب، انفجار کپسول گاز، برخورد وسایل نقلیه و یا حتی یک ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله معرفی پارکهای جیبی و اولویت بندی معیارهای آن مطابق با فرهنگ ایرانی بااستفاده از مدل AHP

چکیدهبا توجه به اینکه کاربری فضای سبز به علت گسترش بی رویه شهرهاو تبدیل باغات و اراضی کشاورزی به بافت شهری با تهدیدات جدیروبه رو شده است؛ امروزه برخورداری از امکان گذران اوقات فراغتدر فضاهای آزاد و سبز یکی از ارکان اصلی توسعه به شمار می آید.در واقع ایجاد فضای سبز یکی از راه هایی است که به شکلی موثرآلودگی های ...
word قابل ویرایش
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله معرفی پارکهای جیبی واولویت بندی معیارهای آن مطابق با فرهنگ ایرانی بااستفاده ازمدل AHP

چکیدهبا توجه به اینکه کاربری فضای سبز به علت گسترش بی رویه شهرهاو تبدیل باغات و اراضی کشاورزی به بافت شهری با تهدیدات جدیروبه رو شده است؛ امروزه برخورداری از امکان گذران اوقات فراغتدر فضاهای آزاد و سبز یکی از ارکان اصلی توسعه به شمار می آید.در واقع ایجاد فضای سبز یکی از راه هایی است که به شکلی موثرآلودگی های ...
word قابل ویرایش
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی زمینه های موثر در طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد حریم شخصی در شهرسازی امروزی ایران

چکیده:معماری این دوره ( در کشور ما ) تا حدود نسبتا زیادی از فرهنگ فاصله گرفته و گاهی در نقطه مقابل با فرهنگ ما میباشد. حریم در فرهنگ ما ایرانیان از اهمیت والایی برخوردار است. بنابراین به مطالعه حریم و مطالعه انسان شناسی قشر استفاده کننده از مجتمع مسکونی می پردازیم. این پژوهش از نوع توصیفی B تحلیلی و با هدف بر ...
word قابل ویرایش
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی نقوش و تزئینات خاص مساجدو مسجد مدرسه های شهر قزوین

چکیدهدر این تحقیق به بررسی نقوش و تزئینات خاص مساجد و مسجدـ مدرسه های شهر قزوین پرداخته خواهد شد. پرسشی که در این تحقیق سعی به پاسخگویی آن داریم این است که نقوش و تزئینات به کار رفته در این نوع بناها دارای مفاهیم خاص و نمادگرایانه هستند یا صرفا عملکرد زیبایی شناسانه دارند. مبانی نظری این تحقیق نشان دهنده تاثی ...
word قابل ویرایش
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله کاربرددیوارترومب وآبی درابنیه تبریز برای رسیدن به طرحی پایدار

هدف از طراحی ساختمانهای پایدار کاهش آسیب آن بر روی محی و منابع انرژی و طبیعت است. در یک طرح خورشیدی دو مسئله اصلی مطرح میشود یکی چگونگی طراحی برای بهرهوری بیشتر از انرژی خورشیدی و دیگری چگونگی طراحی برای به حداقل رساندن اتلاف حرارتی به منظور استفاده بهینه از انرژی بدست آمده که در صورت عدم توجه به هر یک از این ...
word قابل ویرایش
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

جایگاه فرهنگ و هویت در الم ان های شهری

word قابل ویرایش
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد حرارتی در فرآیند طراحی یک ساختمان به کمک شبیه سازی ( نمونه موردی : ساختمان بلندمرتبه مسکونی در تهران )

چکیدهمحدودیت منابع انرژی و افزایش روز افزون مصارف آن از یک سو ومصرف بی رویه آن، علاوه بر آلودگی محی زیست و هدر دادنسرمایههای ملی، زندگی آینده انسان را با مخاطره مواجه میکند واز آنجایی که سهم ساختمانها در تولید گازهای گلخانهای 33 درصداست، در صنعت ساختمان اهمیت استفاده از انرژی خورشید بیشترمیشود. بناهایی که با ...
word قابل ویرایش
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله کاربرد تکنولوژی نانودر صنعت ساختمان

چکیدهبا گسترش روزافزون جمعیت و افزایش میزان ساخت و ساز و هم چنین به دلیل محدود بودن منابع و مصالح مصرفی، تقاضا برای استفاده از مصالح جدید در صنعت ساختمان افزایش پیدا کرده است.تلاش در جهت پیدا کردن راه حل هایی برای اصلاح کیفیت، افزایش کارایی مصالح و کاهش مصرف ماده خام و انرژی، موجب استفاده از فن آوری های نوین ...
word قابل ویرایش
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله تعیین بهترین جهت استقرار ساختمان و محاسبه - ی عمق سایبان در راستای تحقق اصول طراحی اقلیمی ( مطالعه موردی : شهر کرمانشاه )

چکیدهتوجه به اهداف عمدهی طراحی اقلیمی در هر منطقهی آب و هوایی و پیشبینی مواردی در جهت تحقق بخشیدن به این اهداف موجب سازگاری و هماهنگی ساختمانها با شرای اقلیمی و صرفهجویی در مصرف انرژی خواهد شد. با توجه به اهمیت بحث مذکور هدف این مقاله تعیین جهت مناسب ساختمان و عمق مناسب سایبان در شهر کرمانشاه در راستای تحقق ب ...
word قابل ویرایش
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله متصل سازی سازه های برشی همجوار به کمک فنر برای کنترل حداکثر دریفت و یافتن محل بهینه قرارگیری فنرهای اتصال دهنده

چکیدهیکی از عوامل مهم در افزایش عملکرد سازه ها در برابر زلزله، کاهش تغییرمکان جانبی سازه است، محققین در سال های اخیر، جهت دستیابی به این هدف مکانیزم های مختلفی را پیشنهاد نموده اند. از جمله می توان به استفاده از سیستم های کنترل فعال، نیمه فعال، المان های تلف کننده انرژی، ایزولاسیون پی و ... اشاره نمود. در این ...
word قابل ویرایش
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله مقایسه اثر نامنظمی جرم با سختی و مقاومت در ارتفاع سازه ، تحت زلزله نزدیک گسل

چکیدهوجود نامنظمی در ارتفاع، نیازهای لرزه ای سازه بویژه در تراز ارتفاعی نامنظمی مورد نظر را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار میدهد. این موضوع به علت توزیع نامنظم جرم، سختی و مقاومت در ارتفاع ساختمان ایجاد شده که می تواند منجر به تمرکز ناخواسته تغییر شکل های غیر خطی حین وقوع زلزله گردد و انهدام موضعی یا کلی سازه ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله تحلیل پارامتریک خطوط لوله فلزی پیوسته مدفون تحت اثر زمینلغزش

چکیدهخطوط لوله در بسیاری از سیستمهای معمول مانند لولهکشی گاز طبیعی یا انتقال آب و فاضلاب کاربرد وسیعی دارند. لولههای مدفون تحت اثر خطر تغییرشکلهای دائمی زمین و انتشار امواج زلزله قرار دارند. تحقیقات نشان دادهاند که خطوط لوله فولادی مستقیم مدفون، تحت اثر انتشار امواج زلزله تا جابجایی حداکثر یک متر در برابر خسا ...
word قابل ویرایش
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله طراحی جاده وتنظیم قوانین ایمنی جاده و تضمین ایمنی رانندگان

چکیدهحمل و نقل به عنوان یک عامل موثر در تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی و همچنین رشد و توسعه اقتصاد و تحکیم مبانی حکومت ها مطرح بئده است.آنچه به مسائل حمل و نقل هگام با رشد پایدار تولید با در نظر گرفتن کاهش تصادفات و طراحی جاده ها و اهمیت جاده ها از نظر تجارت جهانی اهمیت می بخشد، نقش جامع و قاطع آن در کلیه سطوح ز ...
word قابل ویرایش
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله معیارهای اصلی انتحاب نوع بدنه در ساخت سدهای خاکی و سنگریز

چکیدهجمع آوری و نگهداری آب در کشوری مانند ایـران بـا توجـه بـه شرای اقلیمی آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.انتخاب گزینه بهینه از میان روشهای مختلف احداث بدنه سدها می توا ند با عث صرفه جوئی بی سار ز یادی در اقت صاد طرح و کاهش چشمگیر در زمان احداث گردد. این امر مستلزم دقت کافی در مرحله مطالعات اولیه سد سازی م ...
word قابل ویرایش
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی توزیع سرعت و فشار بر روی سریز اوجی سد بالارود با استفاده از FLOW - 3D

چکیده:احداث سدهای مرتفع، انرژی پتانسیل بسیار بالایی را در هنگام سیلاب بوجود میآورد. این انرژی پتانسیل با لبریز شدن از سرریزها، تبدیل به انرژی جنبشی گردیده، لذا سرعت بسیار بالایی بر روی سازه سرریز ایجاد میکند. معمولا هنگامی که سرعت جریان در قسمتی از یک سازه هیدرولیکی مانند تنداب سرریزها از یک حد مجاز فراتر رود ...
word قابل ویرایش
14 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله مطالعه عددی موقعیت قرارگیری نوارهای CFRP برباربحرانی کمانش ستونهای قوطی شکل فولادی

چکیدهدر این مقاله ، روش کـاربردی و کـارا جهـت مقـاوم سـازی سـتون هـای فـولادی در برابـر کمـانش بوسـیله ورق هـای CFRP ارائه شـده اسـت . بـرای ایـن منظـور نمونـه هـای متعـددی در سـه گـروه A و B و C کـه بـه ترتیـب سـتون هــای بــا ضــریب لاغــری 64 ، 07 و 22 را در خــود جــای داده توســط نــرم افــزارANSYS مــدل ...
word قابل ویرایش
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله تاثیر هوشمندی رقابتی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی

چکیدههدف پژوهش حاضر تاثیر هوشمندی رقابتی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی کارکنان بانک ملی میباشد، روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی – معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان 600 میباشند که تعداد آنها ... نفر میباشد با استفاده از فرمول کوکران ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله ( تاثیر رفتارشهروندی سازمانی بر پذیرش فناوری اطلاعات ( مورد مطالعه کارکنان بانک سپه سرپرستی شمال تهران )

چکیدهسازمان ها بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری، قادر به توسعه اثر بخشی خرد جمعی خود نیستند. زیرا در حالت اجباری، شخص وظایف خود را در راستای مقررات و قوانین و استانداردهای قابل قبول یک سازمان و صرفا در حد رعایت الزامات انجام می دهد.ولی در همکاری داوطلبانه افراد سعی، کوشش ، انرژی و بصیرت خود را برای شکوفای ...
word قابل ویرایش
15 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه مدیریت دانش با توانمند سازی کارکنان ( مطالعه موردی : شرکت آرمان نیروی سبلان )

چکیدههدف از این تحقیق بررسی رابطه مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان شرکت آرمان نیروی سبلان می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل مدیریت دانش همتی و مدل توانمندسازی کارکنان میشرا، ابعاد متغیرهای تحقیق مشخص و با توجه به ابعاد پرسشنامه ای محق ساخته تنظیم و در اختیار پاسخگویان قرا گرفت. این تحقیق از نوع همبستگ ...
word قابل ویرایش
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله نقش شیفتگی به برند بر تبلیغات شفاهی

چکیدهدر دهه های اخیر با توحه به فضای رقابتی کسب و کار توجه به برند و رابطه مصرف کننده-برند اهمیت استراتژیک دارد. تبلیغات شفاهی با کاهش هزینه های تبلیغاتی برای بازاریابان در شرایط رقابتی کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است. تبلیغات شفاهی در بازاریابی یکی از مهم ترین ابزارهای غیر رسمی ارتباطات در میان مصرف کنندگ ...
word قابل ویرایش
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بازاریابی چریکی ( پارتیزانی ) و تاثیر آن بر استراتژی فروش

چکیدهامروزه در بازارهای گوناگون کسب و کار، تمرکز زیادی بر بهبود کارایی و اثربخشی تلاشهای بازاریابی وجود دارد. شرکت ها در جستجوی روشهایی نوین برای انجام بهینه این وظایف خطیر در راستای کاهش هزینهها و افزودن ارزش به محصولات و خدمات خویش هستند. بازاریابی چریکی شامل استراتژیهایی است که میتواند براحتی و با هزینهای ...
word قابل ویرایش
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی استراتژیهای بازاریابی در زمینه بیمه زندگی

چکیدهاستراتژیهای بازاریابی نقش بسیار مهمی در فروش، درآمد و سهم بازار شرکت های بیمه دارد. با توجه به اهمیتی که در انتخاب نوع استراتژی بازاریابی بیمهزندگی وجود دارد، در نظر داریم مشخص کنیم استراتژیهای گوناگون بازاریابی چه تأثیری در زمینه فروش بیمه زندگی دارند. در این تحقیق با استفاده از مطالعه تحقیقات گذشته و ا ...
word قابل ویرایش
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی تاثیر خدمات و کیفیت نرم افزار موبایل بانک بر میزان رضایتمندی مشتریان و جایگاه برند با رویکرد کمی سازی فازی

چکیدهدر سال های اخیر پیشرفت مربوط به تکنولوژی اطلاعات باعث تحول صنعت بانکداری در حوزه بانکداری الکترونیک شده است خصوصا پیشرفت در تکنولوژی بیسیم و ارائه خدمات بانکداری موبایل، انعطاف پذیری زمانی و مکانی خدمات بانکداری را برای مشتریان فراهم آورده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خدمات و کیفیت نرم افزار موبایل با ...
word قابل ویرایش
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در (روبیکا ، ایگپ ، ایتا یا واتساپ) تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز