مقاله نظامی

اخرین مقاله نظامی

دانلود فایل پاورپوینت کمیته دائمی (سازمان )پدافند غیرعامل کشور

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اهميت پدافند غيرعامل تجارب و شواهد ثبت شده در جنگهاي اعصار گذشته تاريخ بشري و قرن حاضر ، نمونه‌هاي مستدل و انكار ناپذيري است كه اهميت حياتي پديده ” دفاع غيرعامل“ را آشكار و ثابت مي‌نمايد ، موارد مشروحه ذيل نمونه‌ي بارزي از اين اهميت مي‌باشند. 1- بكارگيري اقدامات پدافند غيرعامل ، موجب زنده ماندن و ...

دانلود فایل پاورپوینت دایره تجسس

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : الف) اهميت درتشكيلات جديدكلانتري دايره تجسس راه اندازي و با آگاهي انتظامي درتقويت اقدامات ‍‍‍‍‌‍پيشگيرانه عوامل پيشگيري كلانتري نقش مؤثري داشته است اسلاید 2 : عوامل مهم درتعيين ميزان ثقل وظايف تجسس                                واطلاعات تعدادمجرمين ساكن درحوزه استحفاظي وجوداماكن مستعدجرم خيزي درحوزه استحفاظي وجودزمينه ناآرامي هاي اجتماعي درحوزه استحفاظي وجودمحروميتهاي اجتماعي به صورت نسبي درحوزه استحفاظي اسلاید 3 : دريافت ماموريت نظارت براقدامات  مربوط ...

دانلود فایل پاورپوینت آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

PowerPoint قابل ویرایش
60 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مباحث دوره قسمت اول: طرح‏ریزی اضطراري مقدمه(شواهد تاريخي) تعاريف طرحريزي اضطراري انواع وضعيتهاي اضطراري کميته اضطراري مرکز کنترل اضطراري شبکه واکنش اضطراري دستورالعملهاي آمادگي و واکنش اضطراري اطلاع‏رسانی در شرايط اضطراري اسلاید 2 : مباحث دوره قسمت دوم: پیاده‏سازی طرح اضطراري مراحل پياده‏سازي   فاز1. اقدامات قبل از وقوع (طرح پيشگيري)   فاز2. اقدامات حين وقوع (طرح مقابله)             فاز3. اقدامات پس از وقوع (طرح بازيابي)           اسلاید 3 : قسمت دوم: ...

دانلود فایل پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در جنگ

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : جنگ : جنگ سخت يا سلاح جنگ نرم يا رواني جنگ سخت، جنگي كه مشخص و بارز مي باشد. در اين نوع جنگ دشمن، سنگر و حوزه ي استراتژيكي كاملا مشخصي دارد. دفاع در اين نوع جنگ با استفاده از سلاح ها و ادوات نظامی صورت مي پذيرد. جنگ نرم به هر ...

دانلود فایل پاورپوینت سیر تحول محابس( زندانها) و قوانین آن در افغانستان

PowerPoint قابل ویرایش
55 صفحه
8900 تومان
  اسلاید 1 : تعریف زندان: خطط مقریزی .1زندان عبارت است از اینکه شخص بازداشت شده از تصرف های خود خواه و آزادانه ممنوع گردد. .2زندان عبارت از مکانی است که اشخاص از نظر فزیکی محدود، توقیف و معمولاً از آزادیهای شخصی محروم می شوند. .3زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین و یا به طور ...

دانلود فایل پاورپوینت قاچاق

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
8900 تومان
  اسلاید 1 : تعریف قاچاق براي قاچاق تعاريف متعددي ارائه شده است از جمله: كلمه قاچاق يك كلمه تركي است وبه معناي گريزاندن ميباشد وازمجموع قوانين ومقررات مربوط چنين استنباط ميشودكه قاچاق عبارت است ازفراردادن مال،خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده وياورود وخروج،توليدونقل وانتقال وخريدوفروش آن طبق قوانين ومقررات مربوط،ممنوع وغيرمجاز گرديده باشد. - خريد و فروش و نگاهداري اجناس دخانيه و ادوات ...

دانلود فایل پاورپوینت دایره تجسس

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
8900 تومان
  اسلاید 1 : الف) اهميت درتشكيلات جديدكلانتري دايره تجسس راه اندازي و با آگاهي انتظامي درتقويت اقدامات ‍‍‍‍‌‍پيشگيرانه عوامل پيشگيري كلانتري نقش مؤثري داشته است اسلاید 2 : عوامل مهم درتعيين ميزان ثقل وظايف تجسس                                واطلاعات تعدادمجرمين ساكن درحوزه استحفاظي وجوداماكن مستعدجرم خيزي درحوزه استحفاظي وجودزمينه ناآرامي هاي اجتماعي درحوزه استحفاظي وجودمحروميتهاي اجتماعي به صورت نسبي درحوزه استحفاظي اسلاید 3 : اهم وظايف رييس دايره تجسس دريافت ماموريت نظارت براقدامات  مربوط به ...

دانلود فایل پاورپوینت دایره تجسس

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
8900 تومان
  اسلاید 1 : الف) اهميت درتشكيلات جديدكلانتري دايره تجسس راه اندازي و با آگاهي انتظامي درتقويت اقدامات ‍‍‍‍‌‍پيشگيرانه عوامل پيشگيري كلانتري نقش مؤثري داشته است اسلاید 2 : عوامل مهم درتعيين ميزان ثقل وظايف تجسس                                واطلاعات تعدادمجرمين ساكن درحوزه استحفاظي وجوداماكن مستعدجرم خيزي درحوزه استحفاظي وجودزمينه ناآرامي هاي اجتماعي درحوزه استحفاظي وجودمحروميتهاي اجتماعي به صورت نسبي درحوزه استحفاظي اسلاید 3 : اهم وظايف رييس دايره تجسس دريافت ماموريت نظارت براقدامات  مربوط به ...

دانلود فایل پاورپوینت پروتکل ها و سرویس های شبکه تهدیدها و راهکارهای امنیتی

PowerPoint قابل ویرایش
60 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فهرست سرویس های شبکه بررسی موردی چند سرویس شبکه úARP úDHCP úDNS úFTP úSMB اسلاید 2 : پروتکل/سرویس قوانینی که برای تبادل اطلاعات بین دو دستگاه در شبکه ها وجود دارد را پروتکل می گویند. از مهمترین پروتکل های شبکه می توان به TCP ، IP ، DNS و ... اشاره کرد. پیاده سازی نرم افزاری پروتکل را سرویس گوییم. مثلا سرویس DNS پیاده سازی ...

دانلود فایل پاورپوینت بارنامه دریایی تحت چارتر

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
8900 تومان
  اسلاید 1 : منابع مهم 1- قانون دریایی ایران مصوب 1343 2- کنوانسیون بروکسل مصوب 1924 3- مقررات متحد الشکل اعتباراسنادی(Icc)تجدید نظر 2007 4- حقوق دریایی دکترهوشنگ امیدج1و2 5- مسولیت های متصدی حمل و نقل دریایی  محمدهاشم صمدی اهری 6- قانون دریایی در دادگاه دریایی دکتر منصور پورنوری اسلاید 2 : 1- متصدر حمل و نقل ماده 1 ک ب و بند 1 ...

دانلود فایل پاورپوینت قدرت های منطقه ای چین ، روسیه ونفوذ امریکا

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
8900 تومان
  اسلاید 1 : جهان امروز جهان رقابت‌هاي فشرده است و رقابت پايدار در اين پارادايم منوط به يك تحول اساسي و جامع در زير ساخت‌هاي فرهنگي ، اقتصادي و مديريتي است . كشورهاي در حال توسعه با بررسي و تعمق در اين زير ساخت‌ها قادر خواهند بود خود را براي پيوستن موفقيت آميز به « رقابت مزيتي » آماده سازند . اسلاید 2 ...

دانلود فایل پاورپوینتن سیر تحول محابس( زندانها) و قوانین آن در افغانستان

PowerPoint قابل ویرایش
55 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعریف زندان: خطط مقریزی .1زندان عبارت است از اینکه شخص بازداشت شده از تصرف های خود خواه و آزادانه ممنوع گردد. .2زندان عبارت از مکانی است که اشخاص از نظر فزیکی محدود، توقیف و معمولاً از آزادیهای شخصی محروم می شوند. .3زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت ...

دانلود فایل پاورپوینت سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصـادي، علمـي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سـازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل اسلاید 2 :  جامعه اي سالم  سعادتمند در پرتو نظام سلامت  پاسخگو عدالت محور  نوآور اسلاید 3 : مبتنی بر کیفیت  و  ایمنی  در بخش سلامت توجه به زیرساخت های پژوهشی ...

دانلود فایل پاورپوینت سیر تحول محابس( زندانها) و قوانین آن در افغانستان

PowerPoint قابل ویرایش
55 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سیمینار صنفی ترتیب کننده گان:     محمد عمر آرین  ونعمت الله مومند     محصلین سال چهارم پوهنخی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل   بخش قضایی و حٌارنوالی  مضمون: جزا شناسی  استاد رهنما: محترمه نورجهان یوسفزی سال 1388 اسلاید 2 : تعریف زندان: خطط مقریزی .1زندان عبارت است از اینکه شخص بازداشت شده از تصرف های خود خواه و آزادانه ممنوع گردد. .2زندان عبارت از مکانی ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران

PowerPoint قابل ویرایش
68 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سازمان سازمان تشریک مساعی و همکاری گروهی از افراد به منظور نیل به هدف یا هدفهای تعیین شده میباشد. اسلاید 2 : فلسفه وجودی سازمان وظایف اصلی سازمانها یا جوامع اولیه حل و فصل دعاوی،جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد نظم و استقرار امنیت بود. اسلاید 3 : سطح سوم دفتر:سطح سازمانی است که متضمن یک یا چند فعالیت اصولی از ...

دانلود فایل پاورپوینت تعریف پدافند غیر عامل

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتی است که قبل از خطر انجام مي گيرد و در هنگام بروز هرگونه تهديد طبيعي و غير طبيعي (مانند جنگ) موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان‌ ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های حیاتی یک کشور می گردد. اسلاید 2 : بیانات مقام معظم رهبری این موضوع را قبلاً هم ...

دانلود فایل پاورپوینت نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
8900 تومان
  اسلاید 1 : اسلاید زیر مشتمل بر 5 محور است. 1-آیین نامه پیشگیری و مقابل نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه 2-ساماندهی کمیته های تخصصی یا کمیته پنج گانه با شرح وظایف آن 3-الزام دستگاه های اجرایی  به تهیه برنامه عملیات اصلاحات اداری 4-الگوی دریافت برنامه کارگروه ارتقاء سلامت اداری دستگاه اجرايي 5- برنامه صيانت ازحقوق مردم وسلامت اداري وماده 91و92 قانون مديريت  ...

دانلود فایل پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جنگ

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : جنگ : جنگ سخت يا سلاح جنگ نرم يا رواني جنگ سخت، جنگي كه مشخص و بارز مي باشد. در اين نوع جنگ دشمن، سنگر و حوزه استراتژيكي كاملا مشخصي دارد. دفاع در اين نوع جنگ با استفاده از سلاح ها و ادوات نظامی صورت مي پذيرد. جنگ نرم به هر حركتي كه ...

راه های آشکارسازی و تعیین نیت فرمانده

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
به منظور آشکارسازي و تعيين نيت فرمانده , ابتدا بايستي با استفاده از روش هاي تحليل معنا در پردازش زبان طبيعي , کلاس هاي معنايي مختلف در حوزه نظامي و يا هر کاربرد ديگر عمليات مشترک تعيين شوند. سپس در طي مراحلي , مدلي براي نيت ايجاد و سيستم آموزش داده مي شود تا بتواند به طور خودکار, نيت و ...

معیارهای طرح ریزی عملیات مشترک

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
طرح هاي عمليات مشترک بايد با دکترين مشترک سازگار بوده و معيارهايي مانند شايستگي ، امکان پذيري و مقبوليت را نيز داشته باشند. شايستگي : چشم انداز و مفهوم عمليات هاي طرح ريزي شده ، مناسب ماموريت ها باشند.  امکان پذيري : منابع دردسترس در قالب هاي زماني موردنظر در اختيار وظايف تخصيص يافته قرار گيرند.  مقبوليت : متناسب و هم ارزش بودن ...

بررسی فرآیند طرح ریزی عملیات مشترک

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
طرح ريزي عمليات مشترک  طرح ريزي عمليات مشترک ، فرايندي يکپارچه را بکار مي گيرد که مستلزم سياست ها و طرزکارهاي مشابه در زمان جنگ و عمليات هاي نظامي غيرجنگي است که به طور منظم و هماهنگ شده مشکل را حل کرده و درمورد آن تصميم گيري مي کند. در زمان صلح ، اين فرايند بسيار ساخت يافته است تا کاملا ...

آشنایی با طرح ریزی سیستم های C4

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
فرماندهان ، نيازمندي هاي دستور راه اندازي براي سيستم ها, شبکه ها, پروژه ها و منابع مرتبط مانند پشتيباني نيروها را مرور, هماهنگ و تاييد مي کنند. آنها کاستي سيستم هاي C4 را از طريق عمليات ها و تمرينات تعيين و قابليت هاي اين سيستم ها براي پشتيباني ماموريت هاي فرماندهان را ارزيابي مي کنند. همچنين ، نيازهاي کنوني و ...

فرماندهی نیروهای مشترک ، فرایندی سخت و رقابتی

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
تصور فرماندهي و کنترل در مورد مبارزان بدين صورت است که آنها به نمايش درست ، بلادرنگ و ترکيبي از صحنه نبرد ازجمله توانايي دستور دادن ، پاسخگويي و هماهنگي عمودي و افقي رتبه بندي نياز دارند تا بتوانند ماموريت خود در صحنه نبرد را به انجام برسانند. فرماندهي نيروهاي مشترک ، فرايندي سخت و رقابتي است . فرماندهان نيروهاي مشترک ، ...

بررسی انواع ادلــه یسنتی و مدرن اثبــات جــرایم

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
  از مجموعــه مبــانی فقهــی و مصــادیق حقــوقی تحقیــق کــه در فصــول بهــم پیوســته و مــرتبط ذکــر شــد روشــن گردیــد کــه ادلــه ی اثبــات جــرایم منحصــر در ادلــه ی ســنتی نبــوده و قانونگــذار بــا ملاحظــه شــرایطی در بســیاری از مــوارد ادلــه ی نوظهور را نیز حجت دانسته است، گرچـه بـه دلیـل عـدم ابـتلا در عصـر قانونگـذاری نـامی از آنهـا بـرده نشـده ...

تحلیل چگونگی استفاده از صدا شناسی به عنوان یکی از راه های تشخیص هویت

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
صدا شناسی: یکــی از تکنیــک هــای مــدرن و جالــب کــه روز بــه روز در حــال پیشــرفت مــی باشــد تشــخیص هویــت اشــخاص بوســیله صدای ضبط شده آنان است.پس از سالها تجربه اکنون از این متد در دادگـاه هـا نیـز مـی تـوان اسـتفاده کـرد البتـه نـه فقـط در جهـت محکـوم نمـودن افراد بلکه بعنوان مدرک مسلمی برای احراز بیگناهی اشخاصی که در مظان ...