دانلود مقاله تشکیل قرارداد الکترونیکی به لحاظ زمانی و مکانی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان

1. مقدمه

قراردادهای الکترونیکی در نزد دکترین حقوقی، بطور عموم به عنوان قراردادهایی که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نوین، مانند شبکه تبادل داده های الکترونیکی، پست الکترونیکی و صفحات شبکه اینترنت منعقد می گردد، تعریف شده است (Hance/Balz, 1996, s. .151; Smith 1999, p .206) اصطلاح قرارداد الکترونیکی در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد و یا موضوع، ماهیت متفاوتی از قراردادهای متعارف ندارند، بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است(مقامی نیا، 2 :1391 و السان، مصطفی،.(142 :1384

به عبارتی هر قرارداد به منزله یک ماهیت اعتباری مانند هر موجود دیگری بعد زمان و مکان دارد. تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد آثاری متفاوت را به دنبال دارد. بی شک زمان انعقاد قرارداد لحظه ای است که آخرین جزء عقد تحقق می یابد. مکان انعقاد عقد نیز بر اساس زمان تشکیل آن تعیین می شود. مکان تشکیل عقد محلی است که آخرین جزء آن محقق می شود. زمانی که قرارداد در یک مجلس منعقد می شود، یعنی ایجاب کننده و قبول کننده در یک مجلس قرارداد را منعقد می کنند. مشکلی در تعیین زمان و مکان قرارداد وجود ندارد، مشکل و مباحث حقوقی متعدد زمانی مطرح می شود که طرفین از لحاظ زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند(قربان وند، .(2 :1386

رایانه و شبکه ارتباط الکترونیکی تحول عظیم در کلیه عرصه های زندگی انسان اعم از اقتصادی، تجاری و حقوقی ایجاد نموده است و ضرورت بازشناسی و ایجاد معیار های جدید در مفاهیم مختلف حقوق و ظهور نوع جدید از قراردادهای الکترونیکی را فراهم ساخته است .

1


بیشتر قوانین در این عرصه با مدنظر قراردادن جنبه تجاری این روابط ایجاد و زمینه ای برای تسهیل مبادلات تجارت الکترونیک پیش بینی شده است.
وقتی یک قرارداد در محیط سایبری تشکیل می شود سوالاتی در این زمینه مطرح می گردد که عبارتند از:

-1 شخصی در ایران از طریق نامه یا داده پیام ایجاب عقد را انشاء کند و طرف دیگر معامله در خارج از ایران به همین طریق قبول را برای طرف ایرانی بفرستد ، آیا عقد در ایران منعقد شده یا خیر؟ و پاسخ به آن قانون حاکم بر قرارداد کدام است.
-2 زمان انعقاد قرارداد چه زمانی است؟

-3 آیا به محض ارسال نامه قبول به وسیله طرف مقابل و یا اطلاع قبول کننده از ایجاب قرارداد محقق می شود یا خیر؟

هدف از این مقاله بررسی شکل و ماهیت انعقاد قرارداد الکترونیکی با تطبیق قوانین موجود بر این نوع قرارداد و عرضه راهکارهایی است که پاسخ مناسب به مسائل مطرح شده بدهد.

.1آثار تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد الف: آثار تعیین زمان انعقاد قرارداد

برخی آثار تعیین زمان انعقاد قرار داد را می توان به ترتیب زیر بیان نمود:

-1 تا زمانی که عقد واقع نشده است ایجاب کننده در اصل می توان از پیشنهاد خود عدول کند، ولی پس از انعقاد امکان آن وجود ندارد؛ بنابراین تعیین زمان در مدت پس گرفتن پیشنهاد عقد موثر است.
-2 با مشخص شدن زمان عقد، مرگ و یا حجر ایجاب کننده و قبول کننده که پس از انعقاد حادث میشود، تأثیری در قرارداد نخواهد داشت.
-3 مرور زمان دعاوی ناشی از قرارداد از زمان تشکیل عقد شروع می شود.

-4 بعضی از خیارات از زمان تشکیل قرارداد تا مدت خاصی وجود دارد مثل خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن که مدت آنها از زمان تشکیل قرارداد محاسبه می شود. (صفایی،78 :1382و79؛ شهیدی،158 :1377و.(159

ب: آثار تعیین مکان انعقاد قرارداد

تعیین مکان انعقاد قرارداد نیز مثل زمان اهمیت زیادی داردمی توان به طور مثال چند نمونه را به شرح زیر اشاره کرد:

-1 از نظر صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده تعیین مکان انعقاد اهمیت پیدا می کند به طور مثال در دعاوی بازرگانی و اموال منقول جهت اقامه دعوا ، دادگاه محل انعقاد صالح می باشد.

-2 در نظرات بین المللی محل انعقاد موجب ایجاد قانون حاکم بر قرارداد هم شود مگر آنکه طرفین طور دیگری توافق نموده باشند (شهیدی، .(160 :1377

.2 قرارداد الکترونیکی

به طور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی تابع احکام و قواعد عمومی قراردادها است ولی ویژگیهای فنی و روشهای انعقاد آن و حمایت از آثار این نوع قرارداد مستلزم تعریف مقررات خاص در قوانین می باشد. هر قرارداد متشکل از دو جزء است: ایجاب و قبول بر خلاف نظر برخی اصولا انعقاد قرارداد در محیط الکترونیکی تفاوت چندانی با انقعاد قرارداد سنتی ندارد و چنین قراردادی مفاهیم سنتی قواعد عمومی قراردادها را به چالش نکشیده است. بنابراین می توان قرارداد الکترونیکی را چنین تعریف کرد: توافق دو یا چند اراده در قالب ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی. نکته قابل ذکر اینکه هرگاه قرارداد به شکل سنتی منعقد شود، حتی اگر اجرای آن نیز در فضای سایبر به وقوع بپیوندد،
2


نباید آن را الکترونیکی دانست. پس اگر توافق اراده ها حضوری و اجرای قرارداد در محیط اینترنت صورت گیرد، چنین قراردادی را نمی توان الکترونیکی نامید.(مافی و کاویار، (157- 156 :1392

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله انعقاد قراردادهای الکترونیکی

word قابل ویرایش
77 صفحه
27700 تومان
انعقاد قراردادهاي الكترونيكيقوانين← آيين نامه ي اجرايي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش فن آوري اطلاعات 9/4/81قانون برنامه ي پنج ساله ي دوم سوم چهارم توسعه قانون آ.د.م دادگاههاي عمومي و انقلاب قانون تجارتقانون تجارت الكترونيكقانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356قانون مدنيمصوبه ي دولت الكترونيكي شوراي عالي اداري 15 ...

مقاله در مورد قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكيچكيده:تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي‌باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهاني است كه بخشهاي بزرگي همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت را ت ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران

PowerPoint قابل ویرایش
68 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سازمان سازمان تشریک مساعی و همکاری گروهی از افراد به منظور نیل به هدف یا هدفهای تعیین شده میباشد. اسلاید 2 : فلسفه وجودی سازمان وظایف اصلی سازمانها یا جوامع اولیه حل و فصل دعاوی،جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد نظم و استقرار امنیت بود. اسلاید 3 : ...

مقاله ارزشیابی محیطزیستی محل دفن پسماندهای شهری شهرستان مرند به روش آژانس کنترل آلودگی مینسوتا ( MPCA ) و مقایسه با معیارهای مکانیابی سازمان حفاظت محیطزیست ایران ( USEPA )

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزشیابی محیطزیستی محل دفن پسماندهاي شهري شهرستان مرند به روش آژانس کنترل آلودگی مینسوتا ( MPCA) و مقایسه با معیارهاي مکانیابی سازمان حفاظت محیطزیست ایران (USEPA) چکیده با توجه به توسعه بی رویه شهرها، تغییر الگوي مصرف و رشد روز افزون تولید انواع پسماند، منطقی ترین و کم هزینه ترین روش براي مدیریت صحیح پسما ...

مقاله مکانیابی ایستگاههای پرنده نگری در تالابهای استان گیلان با رویکرد گردشگری به روش SWOT

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مکانیابی ایستگاههای پرنده نگری در تالابهای استان گیلان با رویکرد گردشگری به روش SWOT   چکیده: موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع پدیده های طبیعی باعث شده تا ایران به عنوان پنجمین کشور دارای تنوع طبیعی جهان شناخته شود. علی رغم برخورداری از جاذبه های طبیعی فراوان، اکوتوریسم کشور با مشکلات و موانع گوناگونی در جذ ...

مقاله طراحی مکانیزم چهار میله ای تولید مسیر با در نظر گرفتن عیوب شاخه ای و مداری

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی مکانیزم چهار میله اي تولید مسیر با در نظر گرفتن عیوب شاخه اي و مداري چکیده به ترتیب قرار گرفتن اجزاي یک ماشین که حرکت خاصی را تولید کنند، مکانیزم گفته می شود. طراحی مکانیزم چهار میله اي براي تولید یک مسیر خاص، به دلیل ترم هاي غی ...

مقاله تحلیل تنش حرارتی - مکانیکی پیستون یک موتور دیزل

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** حرارتي -مکانيکي پيستون يک موتور ديزل چکيده يکي از قطعات مهم و بحراني موتور ديزل ، پيستون مي باشد که تحت بارگذاري هاي هم زمان حرارتي و مکانيکي قرار دارد. به منظور طراحي و محاسبه عمر خستگي پيستون بايد توزيع تنش -کرنش در تمام نقاط آن در د ...

مقاله ارائه روشی جهت مانیتورینگ و تشخیص خطای مکانیکی سیم پیچ ترانسفورماتور قدرت به روش برخط

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارائه روشي جهت مانيتورينگ و تشخيص خطاي مکانيکي سيم پيچ ترانسفورماتور قدرت به روش برخط چکيده پايش و نظارت بر شرايط ترانسفورماتورهاي قدرت سال هاي زيادي مورد بررسي بوده است . يکي از خطاهاي پيش روي ترانسفورماتور، خطاي مکانيکي سيم پيچ است . ت ...