آشنایی با تقسیم بندی سازه های متحرک

سازه های تغییر شکل پذیر

به صورت کلی سازه های متحرک به دو گروه کلی قابل تقسیم اند:

  1. سازه های با اسکلت ثابت و پوشانه3 متغیر و متحرک
  2. سازه های متحرکی که کل سازه در حرکت است.

انواع مختلفی از سازه های متحرک بسته به شرایط و دلایل مختلف و استفاده های متفاوت هم چون .1 کاربری .2 شرایط محیطی .3 شرایط منطقه ای ( محیطی پروژه) . 3 شرایط مدیریتی و کنترلی در مجموعه و ... ساخته می شوند. در جدول زیر تقسیم بندی کلی در ارتباط با انواع سیستم های متحرک صلب، ارائه شده است.

سیستم هایی که دارای اعضای قابل باز و بسته شدن هستند و سازه های خرپایی که قابلیت باز و بسته شدن دارند، با هدف ساخت سریع در کارگاه، انتقال آسان به سایت، استفاده مناسب و با سرعت در آنجا، به وجود آمدند. این نوع سازه ها گزینه مناسبی برای سازه های امروزی به حساب می آیند.. ( والکارسل، (1920