مقالات رشته کشاورزی

اخرین مقالات رشته کشاورزی

مقاله انجمن تولیدکنندگان ماشین ها و ادوات کشاورزی استاندارد به عنوان بزرگترین و موجه ترین تشکل مکانیزاسیون کشاورزی در بخش غیر دولتی تأسیس شد

word قابل ویرایش
11 صفحه
10700 تومان
انجمن تولیدکنندگان ماشین ها و ادوات کشاورزی استاندارد به عنوان بزرگترین و موجه ترین تشکل مکانیزاسیون کشاورزی در بخش غیر دولتی تأسیس شد اداره کل امور کارفرمایی و کارگری وزارت کار و امور اجتماعی که تأسیس و نظارت بر انجمن های صنفی را به عهده دارد، پس از ماه ها بررسی و اظهار نظر کارشناسی و نظرخواهی از وزارت جهاد کشاورزی ...

مقاله اثر آنزیم های گلوکزاکسیداز و لیپاز بر ویژگی های رئولوژیکی خمیرآرد گندمهای ضعیف

word قابل ویرایش
16 صفحه
12700 تومان
اثر آنزيم هاي گلوکزاکسيداز و ليپاز بر ويژگي هاي رئولوژيکي خميرآرد گندمهاي ضعيف چکيده آرد گندم حاوي آنزيم هاي مختلف از قبيل آلفا و بتا-آميلاز، پروتئاز، ليپاز، فسفاتاز، اکسيداز و اندوگزيلانازها مي باشد. ترکيبات آنزيمي مي تواند جايگزين مناسبي براي افزودني هاي شيميايي باشد. گلوکزاکسيداز و ليپاز از جمله آنزيم هايي است که به منظور نگهداري بهتر گاز و اصلاح ويژگي ...

مقاله اثرات آللوپاتیک عصاره اندام های مختلف فلفل دلمه ای (.Capsicum annum L) بر میزان رشد و زیست توده دانهالهای خیار، گوجه فرنگی ، فلفل دلمه ای و بادنجان

word قابل ویرایش
10 صفحه
12700 تومان
چکيده با توجه به اين که بعضي گياهان زراعي داراي اثر آللوپاتيک ميباشند، بررسي تاثير آن بر گياهان به ويژه در تناوب زراعي و کشت توام از اهميت خاصي برخوردار است . بر همين اساس ، در اين تحقيق توانايي آللوپاتي اندام هاي فلفل دلمه اي بر ميزان رشد بادنجان ، گوجه فرنگي ، فلفل و خيار به طور جداگانه ...

مقاله برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی دشت بیرجند)

word قابل ویرایش
10 صفحه
12700 تومان
برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی )مطالعه موردی دشت بیرجند( ۱- چکیده: تبخیر و تعرق به عنوان یکی از عمده ترین اجزاء چرخه هیدرولوژیکی، در مطالعات، طراحی و مدیریت سیستم های آبیاری اهمیت فراوان دارد. لكن تعداد پارامترهای مورد نیاز در محاسبه تبخیر و تعرق از یکسو و عدم صحیح اندازه گیری برخی پارامترها از ...

مقاله تاثیر کاربرد سوپرجاذب در مدیریت آب و خاک

word قابل ویرایش
5 صفحه
9700 تومان
تاثیر کاربرد سوپرجاذب در مدیریت آب و خاک چکیده در چند دهه گذشته، تمام تلاش متخصصین کشاورزی بر افزایش میزان عملکرد در واحد سطح محصولات زراعی متمرکز بوده است؛ ولی اکنون به مسئله بهره گیری بیشتر از هر قطره آب توجه می شود. کمبود آب و خشکی عامل اصلی کاهش رشد گیاهان در اقلیمهای خشک و نیمه خشک میباشد و شدت تاثیر ...

مقاله اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید بوریک در مرحله گلدهی بر درصد تشکیل میوه ارقام مختلف انگور (Vitis vinifera L.)

word قابل ویرایش
5 صفحه
9700 تومان
اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید بوریک در مرحله گلدهی بر درصد تشکیل میوه ارقام مختلف انگور (Vitis vinifera L.) چکیده: انگور (Vitis vinifera L.) یکی از مهمترین محصولات باغی در دنیا و ایران به شمار می رود و تمام ارقام تجاري موجود در ایران از این گونه می باشد. استفاده از برنامه هاي تغدیه اي مناسب در تاکستان ها، مصرف بهینه ...

مقاله بررسی اثر اسید بوریک بر جوانه زنی و رشد لوله گرده برخی ژنوتیپهای برتر گل محمدی در شرایط درون شیشه ای

word قابل ویرایش
5 صفحه
9700 تومان
بررسی اثر اسید بوریک بر جوانهزنی و رشد لوله گرده برخی ژنوتیپهاي برتر گل محمدي در شرایط درون شیشه اي چکیده: در این پژوهش تاثیر غلظتهاي مختلف اسید بوریک( 50، 100، 150 و 200 پیپیام) در دو زمان 12)و 24 ساعت) در در دو ژنوتیپ گل محمدي (آذران و کاشان در قالب طرح کاملا تصادفی) بررسی شد. دانه گرده درمحیط کشت حاوي ...

مقاله مدل بهینه سازی مصرف آب در گلخانه های هیدروپونیک با استفاده از پلیمر سوپرجاذب PRA٣٠٠۵

word قابل ویرایش
14 صفحه
9700 تومان
مدل بهينه سازي مصرف آب در گلخانه هاي هيدروپونيک با استفاده از پليمر سوپرجاذب PRA٣٠٠٥  چکيده :  دسترسي نامناسب به آب در مناطق خشک و نيمه خشک نياز افزايش کارآيي مصرف آب را به عنوان يکي از محورهاي اصلي کشاورزي پايدار در اين مناطق مطرح مي نمايد به طوري که با کمترين ميزان آب قابل دسترس مي توان به بيشترين توليد دست ...

مقاله تاثیر نفوذ تحت فشار کلرور کلسیم بر افزایش دوام انباری مهمترین ارقام سیب کشور

word قابل ویرایش
20 صفحه
9700 تومان
تاثیر نفوذ تحت فشار کلرور کلسیم بر افزایش دوام انباری مهمترین ارقام سيب کشور چکیده در این پژوهش مهمترین ارقام سیب (زرد لبنانی، قرمز لبنانی و عباسی) به روش غوطه وری تحت فشار تیمار شدند که برای این منظور از یک مخزن 6 متری پر شده با محلول 4 درصد کلرور کلسیم استفاده شد. با غوطه وری نمونه های سیب در اعماق ...

مقاله اثرات پلیمر سوپر جاذب روی شاخص های رشدی گیاه ارزن معمولی تحت تنش خشکی

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
اثرات پلیمر سوپر جاذب روی شاخص های رشدی گیاه ارزن معمولی تحت تنش خشکی تنش خشکی یکی از مهمترین مشکلات تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان نظیر ایران می باشد. هیدروژل های سوپرجاذب، به عنوان پلیمر های آب دوست برای کاهش اثرات مضر تنش خشکی شناخته شده اند. به منظور بررسی تاثیر کاربرد پلیمرهای سوپر جاذب در ...

دانلود فایل پاورپوینت اندام شناسی درختان میوه

PowerPoint قابل ویرایش
117 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1) مقدمه 2) رشد و نمو درختان ميوه ( اندامهای هوايی و زيرزميني) 3) توليد، انتقال و توزيع کربوهيدراتها 4) فيزيولوژی پيوند و تئوريهای مربوط به اثر متقابل پايه و پيوندک 5)نقش آب 6) گل انگيزی 7) نونهالي و گلدهي 8)تشکيل ميوه و گرده افشانی، بررسی علل سال آوری درختان ميوه 9) تشکيل ميوه و نقش هورمونها در آن 10) مکانيسم تنک کردن ...

دانلود فایل پاورپوینت ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺩﺭ ﭘﻨﺒﻪ

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ﭘﻨـﺒﻪ ﺭﺍ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮﺍﻥ ﮔـﻴﺎﻩ ﻭﺟﻴﻨﻲ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﻛﻮﺩ‫ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﻮﺩ ﺩﺍﻣﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﭘﻨﺒﻪ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﺎﺷﺖ  ﺑـﺪﻭﻥ ﺁﻧﻜـﻪ ﺍﺛـﺮ ﺳـﻮﺋﻲ ﺭﻭﻱ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﻨﺒﻪ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺩﺭ ...

دانلود فایل پاورپوینت کاشت تاکهای انگور برای چیله

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : غرس نمودن تاك در جریان ماه فبروری و مارچ  باید گفت که در جریان سال اول تاکها تنها آزاد نمو میكند  ( در این وقت ریشه به حد اعظمي رشد کرده و مواد ذخیره میگردد) تمام برگها را نگهداری نمائید و هیچ برگ باید قطع نشود بصورت نورمال آبیاری نمائید ازآغازنمو در هر۴ماه بمقدار ۲۵ گرام یوریا براي هر ...

دانلود فایل پاورپوینت ماشین خردکن علوفه

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه : خرد کردن علوفه روشی است که در کنار روش بسته بندی کردن علوفه خشک و کاه ، به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد . از خرد کنهای علوفه ( ماشینهای برداشت علوفه سیلو کردنی ) به طور عمده برای خرد کردن علوفه در مزرعه و پرتاب کردن مواد به داخل ...

دانلود فایل پاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات ها

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : :Fabalesراسته دارای 4 خانواده بوده که دو خانواده مهم در این راسته خانواده های هستند. fabaceae و poligonaceae Fabaceae خانواده : این خانواده یکی از متنوع ترین تیره جداگلبرگ بوده که مشتمل بر 750 جنس و2000 گونه است دراین خانواده گیاهان علفی - درختچه ای – درختی و بالا رونده هستند، دارای متابولیسم شدید نیتروژن، اغلب ...

دانلود فایل پاورپوینت سنجش رطوبت خاک

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : زمانبندی آبیاری را چطور براساس نیازمندی های محصولات اجراء نماییم   رطوبت خاک را چطور ارزیابی نماییم   خاک را چطور بمنظور بافت آن آزمایش نماییم اسلاید 2 : انواع بافت خاک خاک رس خاک رس سلتی (مد) خاک رس لوم لوم لوم ریگی ریگ لومی ریگ   اسلاید 3 : ۱۵ لیتر خاک – ۱ ملی لیتر معرف – ۴۵ ملی لیتر آب را رقیق سازید – اینها را برای ...

دانلود فایل پاورپوینت تولید تا مصرف محصولات کشاورزی

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : زراعت : یعنی كشت و پرورش گیاهانی كه بعد از كاشت دانه، حداكثر تا یكسال محصول می دهند مانند گندم و جو،گوجه فرنگی، هویج. باغداری : كشت و پرورش نهال درختان است كه بعد از گذشت یك یا چند سال محصول می دهند. مانند درخت خرما،پرتقال و انار. اسلاید 2 : غلّات، حبوبات و محصولات جالیزی سه ...

دانلود فایل پاورپوینت روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی

PowerPoint قابل ویرایش
136 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : دوست عزيز! تو هماني كه مي‌انديشي، انديشه تو است كه زندگي تو را مي‌سازد، براي تغيير زندگي خويش، انديشه‌ات را تغيير ده. اسلاید 2 : كتاب روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش). دکتر علی‌اکبر سیف. کاربرد روانشناسی در آموزش. دکتر پروین کدیور. روانشناسی یادگیری. دکتر پارسا. اصول تعلیم و تربیت. دکتر شریعتمداری. حافظه و یادگیری. ترجمه: دکتر احمدی. نگاه نو به روانشناسی انسان ...

دانلود فایل پاورپوینت گیاه شناسی ۱

PowerPoint قابل ویرایش
251 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فهرست درس فصل اول. سلول و بافتهای گیاهی فصل دوم. مورفولوژی اندامهای گیاهی فصل سوم. ساقه (Stem) فصل چهارم. ساختمان گل و میوه فصل پنجم. رشد و نمو در گیاهان فصل ششم. متابولیسم فصل هفتم. تغذیه گیاه فصل هشتم. فتوپریودیسم فصل نهم. هورمونهای گیاهی اسلاید 2 : مقدمه امروزه سلول به عنوان واحد ساختمانی همه موجودات زنده معرفی می‌شود و درباره هر یك از ...

دانلود فایل پاورپوینت کشت سیب زمینی

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سیب زمینی تعلق به خانواده بادمجانیان((solanaceae دارد.جنس solanumدارای گونه های زیادی بوده ولی تنها گونه tuberosum ,تعداد بسیار محدود دیگر هستند که تولید غده می نمایند. قسمت هوایی این گیاه در اثر سرمای زمستان خشکیده واز بین می رود ولی غده های باقی مانده در خاک می توانند در بهار سال بعد جوانه زده وگیاه جدیدی ...

دانلود فایل پاورپوینت درخت میخک

PowerPoint قابل ویرایش
57 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : لاتین: Syzgium aromaticum(L.) Eugenia caryophyllata Thung Caryophyllus aromaticum L. Jambosa caryophyllata Miquel نام خانواده : کاریوفیلاسه Caryophylaceae اسلاید 2 : - فارسی : درخت میخک -عربی : قرنفل ، قرنفل ابیض ، قرنفول - انگلیسی: Clove tree - آلمانی: Gewurznelken اسلاید 3 : درختچه ای است کوچک و مخروطی شکل همیشه سبز و نا خزان دارای ارتفاع 10- 12 متر دارای پوسته ی خاکستری با شاخه های افراشته که به آن ...

دانلود فایل پاورپوینت ماشین برداشت پنبه

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : در ماشین پنبه چین 9970 کابین John Deere Gardtm تعبیه شده و در ماشین پنبه چین 9996 کابین Comfort Gardtm تعبیه شده است . کابین ملقب به sound - Grandtm دارای یک مکان (ایستگاه) عمل کننده تنگ (کوچک) است با تجهیزات گرمایی استاندارد و تعدیل کننده هوا ، تا یک محیط ساکت ، تمیز ...

دانلود فایل پاورپوینت باغبانی عمومی

PowerPoint قابل ویرایش
271 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هدف درس : باتوجه به افزایش جمعیت و اهمیت اقتصادی و ارزش غذائی محصولات باغی در سراسر دنیا دستیابی به محصولات با کمیت و کیفیت بالا ضروری به نظر می رسد ، که تمامی جوامع نگاه ویژه ای به این امر دارند و لذا دستیابی به خودکفائی در زمینه محصولات کشاورزی به خصوص باغبانی مستلزم ...

دانلود فایل پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : آبیاری قطره ای: آبیاری میکرو، خرد آبیاری، آبیاری موضعی اهداف: آبیاری گیاه و عدم آبیاری قسمتهایی که ریشه فعال نداریم تامین نیاز گیاه، تامین تعرق نه تبخیر تامین آب در زمان نیاز گیاه عدم رواناب و نفوذ عمقی پخش کود و سم اسلاید 2 : چند نکته: آبیاری قطره ای به معنای کم آبیاری نیست گران بودن سیستم سرمایه گذاری راهبری گران یا کمیاب بودن آب نوع ...

دانلود فایل پاورپوینت مطالعه بر روی گیاه ریحان

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نام علمی.Ocimum basilicum L : نام عمومی Sweet basil : تیره گیاهی Lamiaceae : نام تجاری Basilici herba : نام فارسی: ریحان اسلاید 2 : گیاهی است علفی ، یکساله، معطر، دارای ساقه منشعب از قاعده و به ارتفاع 15 تا 45 سانتی متر ریشه ریحان مستقیم و مخروطی شکل است. طول ریشه بین 10 تا ...