مقالات رشته روانشناسی

اخرین مقالات رشته روانشناسی

مقاله مقایسه ی ترسیم خانواده جهت تحلیل روانشناختی کودکان در خانواده های عادی و تکوالدی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
مقایسه ي ترسیم خانواده جهت تحلیل روانشناختی کودکان در خانواده هاي عادي و تکوالدي خلاصه مقدمه: پژوهش حاضر جهت مقایسه ي نتایج آزمون ترسیم خانواده در کودکان 5 تا 10 ساله در خانواده هاي تکوالدي و عادي طراحی شد. روش کار: این پژوهش توصیفی در بهار 1387در سنندج انجام گرفت. صد و شصت کودك 5 تا 10 ساله، شامل 60 کودك ...

مقاله تاثیر موسیقی بر ادراک فضا با رویکرد روانشناسی محیط

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
تاثیر موسیقی بر ادراک فضا با رویکرد روانشناسی محیط  چکیده ادراک انسان از محیط فرآیندی است که سبب میشود تا فرد اطلاعاتی از محیط اطرافش کسب کند. در واقع ادراک محیط از تعامل ادراک حسی و شناختی که در ذهن انسان تجربه شدهاند، به دست می آید. اطلاعات حسی هرگز به طور دقیق دنیای واقعی را منعکس نمیسازد و محیط به خاطر ...

مقاله بررسی تاثیر محیط در رفتارهای شهری اقلیم سرد و کوهستانی اردبیل و اصلاح ساختار کالبدی آن

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
بررسی تاثیر محیط در رفتارهای شهری اقلیم سرد و کوهستانی اردبیل و اصلاح ساختار کالبدی آن چکیده: انسانها همواره در ارتباط با محیط خود هستند، به نحوی که از محیط تاثیر گرفته و یا بر آن اثر می گذارند. محیط چیزی است که انسان را احاطه می کند و متشکل از عواملی است که فرد نسبت به آنها حساسیت نشان می دهد که به آن م ...

مقالات تاثیر رنگ ها در فضای مدرسه در میزان یادگیری دانش آموزان

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
تاثیر رنگ ها در فضای مدرسه در میزان یادگیری دانش آموزان چکیده رنگ جزو جداییناپذیر و ضروری زندگی و محیط پیرامون انسانهاست زیرا با کمک آن میتوان احساسات خود را بیان کرد و حالاتی را بهوجود آورد که بتواند تأثیر لازم و مناسب خود را بگذارد. رنگها میتوانند موجب شادی، امید یا ناراحتی و اندوه در افراد شوند.در این تح ...

مقاله مقایسه مهارتهای سرسختی ذهنی در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
مقایسه مهارتهای سرسختی ذهنی در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار چکیده: امروزه، عملکرد مطلوب ورزشکاران حاصل ترکیب عوامل مختلف شامل آمادگی جسمانی و روانی است.هدف از اجرای پژوهش حاضر مقایسه مهارتهای سرسختی ذهنی در دانشجویان دختر وپسرورزشکار و غیر ورزشکار بود. روش پژوهش استفادهشده از نوع تحقیقات کاربرد ...

مقاله کاربرد نظریه تولمن در یادگیری

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
کاربرد نظریه تولمن در یادگیری چکیده در این مقاله با هدف شناخت نظریه تولمن و کاربرد آن در یادگیری،به تحلیل مفاهیم آن و مقایسه با مفاهیم رفتارگرایان پرداخته است. و این نتیجه حاصل شد که نظریه یادگیری تولمن مخلوطی از نظریه گشتالت و رفتارگرایی است. تولمن به این موضوع پرداخته است که " بیش از یک نوع یادگیری وج ...

مقاله تأثیر فضای مجازی بر تعلیم و تربیت رسمی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
تأثير فضاي مجازي بر تعليم و تربيت رسمي چکيده تأثيرات و پيامدهاي مثبت و منفي فضاي مجازي بعنوان يک پديده نوين در اجتماعات انساني در حال گسترش است .هر روز از سوي صاحب نظران و رسانه ها نقش مثبت اينترنت و فضاي مجازي درتوسعه اقتصادي و نقش منفي آن در توسعه فرهنگي برجسته سازي مي شود. انسان بر اساس طبيعت ذاتي خويش ...

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم مهارت در زندگی

PowerPoint قابل ویرایش
50 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : خشم وعصبانيت احساسي است كه ميزان آن از تحريك خفيف و احساس رنجش تا خشمي شديد و جنون آميز در نوسان است. خشم واكنش ذاتي به ناكامي و بد رفتاري محسوب مي شود. همه ما ناگزير ، در طول زندگي با موقعيتهايي روبرو مي شويم كه ما را خشمگين مي كنند. ويژگي خشم اين است كه ...

دانلود فایل پاورپوینت رشد جسمانی و شناختی در اوایل کودکی

PowerPoint قابل ویرایش
9 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بررسي سن كودك از دو تا شش سالگي كه اين دوره به دوره يا سال هاي بازي مشهور است .زيرا بازي دراين مدت شكوفا مي شود وبه تمام جنبه هاي رشد كمك مي كند.رشد بدن :دراوايل كودكي رشد بدن در مقايسه با ميزان سريع دوسال اول كاهش مي يابد هرسال قد كودك به طور متوسط 5 تا 8 سا ...

دانلود فایل پاورپوینت مطالعه انگیزش

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعريف انگيزش فرايند انگيزش نظريه هاي انگيزش نيروهايي كه موجب مي شوند افراد به گونه اي خاص رفتار كنند.(مورهد گريفين) تمايل به انجام كار است و در گرو توانايي فرد، تا بدان وسيله نوعي نياز تامين گردد. ميل به کوشش فراوان در جهت تامين هدفهاي سازمان به گونه اي ...

دانلود فایل پاورپوینت غلبه بر استرس

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : استرس را مي‌توان واكنش‌‌هاي رواني، جسماني، هيجاني، و رفتاري انسان به هر تهديد يا فشار ادراک شده درونی يا محيطي دانست. اسلاید 2 : استرس‌هاي دراز مدت و يا زياد بر ابعاد مختلف زندگي ما اثر مي‌گذارند. 43% آدم‌ها عوارض ناشي از استرس را تجربه مي‌كنند. 90 -75% ا ...

دانلود فایل پاورپوینت واژگان زندگی

PowerPoint قابل ویرایش
54 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید ، حتی اگر برایتان مشکل باشد که عقاید ، رفتارها و نظرات آنها را درک کنید. اسلاید 2 : خود را از تمام چیزهایی که مانع رسیدن شما به اهدافتان می شود جدا سازید. اسلاید 3 : خانواده ای از دوستان و آشنایانتان  تشکیل دهید و با ...

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل استرس

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تا کنون تعاریف متعددی از سلامت روان ارائه شده که همگی بر اهمیت تمامیت و یکپارچگی شخصیت تأکید ورزیده اند . گلدشتاین سلامت روانی را تعامل بین اعضا و محیط در رسیدن به خود شکوفایی می داند. چاهن نیز سلامت روانی را وضعیتی از بلوغ روانشناختی تعبیر می کند که عبارت اس ...

دانلود فایل پاورپوینت انواع حواس انسان

PowerPoint قابل ویرایش
53 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : حواس ما، ما را از تمام جنبه های محیط خود آگاه می سازند. چشم ها اطلاعات بینایی را فراهم می کنند، گوش ها صوت را تشخیص می دهند و در تعادل نیز نقش دارند، بینی و زبان به ترتیب به بوها و مزه های مختلف پاسخ می دهند و اعصاب حسی پوست، ما را قادر به احساس تماس فیزیکی ( ...

دانلود فایل پاورپوینت نظریه رابرت کلونینجر درباره زیست شناختی شخصیت

PowerPoint قابل ویرایش
75 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه :   در سه ربع اول قرن حاضر درباره شخصیت نظریه‌های متعدد و گوناگون آورده شده است. بطوری که تعاریف مختلفی برای شخصیت ارائه شده است که ناشی از گوناگونی این نظریه‌هاست که صاحبانشان نظرات متفاوتی از چگونگی تشکیل و تحول شخصیت و مفاهیم انگیزشی رفتار آدمی دارن ...

دانلود فایل پاورپوینت اصول مهارت های تفکر

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :           چرا فکر می کنیم؟  چگونه فکر می کنیم؟ نظام آموزشی به ما چگونه فکر کردن را می  آموزد؟  چگونه فکر کردنی را؟ آیا شیوه جایگزین و مطلوب تری وجود دارد؟         اسلاید 2 : تفکر در باره تفکر طرح مفاهیمی مانند:  تفکر نقدی ( انتقادی ) تفکر خل ...

دانلود فایل پاورپوینت تعریف امنیت سلامت

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : امنیت اطلاعات، یعنی حفاظت اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی از فعالیت‌های غیرمجاز. این فعالیت‌ها عبارتند از دسترسی، استفاده، افشا، خواندن، نسخه برداری یا ضبط، خراب کردن، تغییر و دست‏کاری.     اطلاعات در سازمان‌ها، مؤسسات پیش‏رفته و جوامع علمی، شاهرگ حیاتی محسوب ...

دانلود فایل پاورپوینت روش های مشاوره

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : در زبان فارسی، واژه های راهنمایی و مشاوره دربیان معانی تقریبا یکسانی استفاده می شود. راهنمایی = هدایت و ارشاد مشاوره = رأی دیگری را در انجام کاری خواستن راهنمایی فرآیند یاری دهنده ای است که بصیرت فرد را در زمینه ای افزایش می دهد و موجب شناخت و بالا رفتن ک ...

دانلود فایل پاورپوینت جرات ورزی در مهارت نه گفتن

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : جرأت‌ورزي يکي از مهم‌‌‌ترين مهارت‌هاي زندگي است که به افزايش اعتماد به نفس خودمان و جلب احترام ديگران منجر مي‌شود.   خيلي از آدم‌ها در رويارويي با مشکلات زندگي ناتوان‌اند و در مقابل، عد‌ه‌ي ديگري مي‌توانند از اين مشکلات به آساني عبور کنند و به کساني تبديل ش ...

دانلود فایل پاورپوینت تاثیر قصه بر رشد کودکان

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ادبيات كودكان چيست؟ در تعريف ادبيات كودكان مي توان گفت: مجموعه ي نوشته ها، سروده ها و گفتارهايي است كه از طرف بزرگسالان جامعه براي استفاده ي خردسالان فراهم مي آيد، يا خردسالان خود خالق آن هستند اسلاید 2 : ادبيات كودكان شامل قصه، شعر، نمايش، افسانه و داست ...

دانلود فایل پاورپوینت پیدایش هوش هیجانی

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مؤمنان در نیکی کردن و مهربانی و دلسوزی نسبت به یکدیگر همچون تن واحدند که اگر جایی از آن دردمند شود، باقی در بیداری و تب و سوز آن همدردی می کنند اسلاید 2 : ارسطو: «عصبانی شدن آسان است: همه می توانند عصبانی شوند، اما عصبانی شدن در برابر شخصِ مناسب، به میز ...

دانلود فایل پاورپوینت روانشناسی رشد 1

PowerPoint قابل ویرایش
187 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هدفهاي كلي    1.آشنايي با تعريف، موضوع، هدف روان شناسي رشد 2.آشنايي با تعريف مفاهيم رشد، نمو، و نضج. 3.آشنايي با سرگذشت و تئوريهاي روان شناسي رشد.  اسلاید 2 : هر يك از ما فردي است بي همتا. افكار، احساسات، و رفتارهاي يك فرد به خودش اختصاص دارند و اگر چه ...

دانلود فایل پاورپوینت الگویی برای فرایند یادگیری

PowerPoint قابل ویرایش
122 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اینکه ما چگونه فکر می کنیم، چگونه و چه چیزی را به یاد بیاوریم و چگونه مسائل را حل می کنیم، همه فرایندهای شناختی هستند که شامل همه عملکردهای جذاب ذهن (بازشناس، یادآوری، خود آگاهی ، فکرکردن ، خواندن ، نوشتن ، حل مسئله ، درک مفاهیم ، خلاقیت و فرایند پیچیده هوش) ...

دانلود فایل پاورپوینت 15 راهکار جهت تقویت اراده

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1 – باور به توانمندیها   یقین کند که نقاط قوتش بیش از نقاط ضعفش است .   امام علی علیه السلام : العجز سبب التضییع  و یثمر الهلکه .         اسلاید 2 : در روایتی امام موسی کاظم علیه السلام توصیه فرموده اند که زمانت را به چهار ساعت تقسیم کن 1- ساعت من ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با روانشناسی یادگیری

PowerPoint قابل ویرایش
298 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : كتاب: روانشناسي يادگيري تاليف: محمد پارسا انتشارات: دانشگاه پيام نور اسلاید 2 : فصل اول:تعريف يادگيري و عوامل                     موثر در يادگيري       فصل دوم:طراحي آموزشي فصل سوم:بنياد فلسفي وپيشينه نظريه                هاي يادگيري فصل چهارم:نظريه ...