اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله شناسایی و اولویت بندی معیارهای ساختمان پایدار مرتبط با حوزه حقوق شهروندی و توسعه مدل ارزیابی ساختمان پایدار ایران

word قابل ویرایش
23 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده يکي از مولفه هاي حقوق شهروندي بحث محيط زيست سالم و توسعه پايدار است . اين تحقيق با هدف دستيابي به يک مدل براي ارزيابي ميزان پايداري ساختمانهاي کشور انجام گرفته است . به همين منظور جهت يافتن مهمترين معيارهاي تاثير گذار ، روي شش سيستم ارزيابي ساختمان پايدار کشورهاي مختلف بررسي عميق انجام گرفت وکل معيارهاي اين سيستمها ...

مقاله جایگاه حمایتی زنان سرپرست خانوار ولزوم پرداختن به حقوق شهروندی آنان

word قابل ویرایش
20 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده يکي از محورهاي مورد تامل در منشورحقوق شهروندي، مبحث گروههاي آسيب پذير از جمله زنان سرپرست خانوار مي باشد. زنان که در هر قانوني نظر و گوشه چشمي به آنها مي شود. بدون هيچ گونه ضمانت الاجرا و پشتوانه اجرايي کافي. روند رو به رشد زنان مورد ذکر به حدي نگران کننده است که در صورت عدم برنامه ريزي ...

مقاله بازنمایی رابطه ی باژگونه نمای حق و تکلیف در منشور حقوق شهروندی و منشور حقوق و مسئولیت های زنان جمهوری اسلامی ایران ؛ بر اساس نظریه ی هوفلد

word قابل ویرایش
23 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : مفهوم حق ، يکي از مفاهيم بنيادين هنجاري در فلسفه ي سياسي به شمار ميرود. اگرچه در مورد تعريف حق ، به علت گستره ي وسيع مورد بحث ، اجماعي وجود ندارد، اما به نظر ميرسد تقسيم بندي هوفلد از حق و تقسـيم آن به چهار وجه ، در فهم اين واژه کمک شاياني نموده است . بر ...

مقاله مروری بر مکانیزم های انتشار بخار سیالات هیدروکربنی از مخازن ذخیره و روش های کنترل آنها

word قابل ویرایش
20 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده انتشار گازها و بخارهاي سيالات هيدروکربني در پالايشگاه ها و مجتمع هاي پتروشيمي هم از لحاظ ايمني و هم از لحاظ آلودگي محيط زيست ، همواره توجه کارشناسان را به خود معطوف خود کرده است . از دهـه ١٩٥٠ ميلادي ، اداره حفاظت از محيط زيست ايالات متحـده آمريکـا US Environmental Protection) (Agency; EPA محدوديت هاي بسياري براي کاهش ...

مقاله مزایای داوری به منظور حفظ حقوق شهروندان و نحوه تنظیم داوری صحیح در قرارداد

word قابل ویرایش
12 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
امروزه با توجه به حجم انبوه پرونده در دادگاه ها، وقت هاي رسيدگي طولاني و همچنين هزينه هاي دادرسي بسيار سنگيني که به افراد تحميل ميشود. حل و فصل کردن اختلافات ناشي از قراردادها ، از طريق داوري بهترين و کوتاه ترين راه ممکن به نظر ميرسد. داوري به دليل اينکه در جريان مطرح کردن پرونده شامل هزينه هاي سنگين ...

مقاله ارزیابی بازدارندگی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر

word قابل ویرایش
25 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : مسئله مواد مخدر چالش ها و معضلات زيادي را در کشور بوجود اورده است . از مسائل اقتصادي و اجتماعي و حقوقي گرفته تا مسئله پول هاي کثيف ، ولي مسئله انساني آن از همه مهم تر است ؛ بااين همه با وجود اينکه همه ساله آمار زندانيان و محکومان به اعدام در حوزه مواد مخدر اعلام ميشود ...

مقاله مردم آگاه ؛ شهروندان مطالبه گر حقوق شهروندی

word قابل ویرایش
25 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده شهروند مرکب از دو کلمه «شهر» به معناي جامعه انساني و «وند» به معناي عضو وابسته به اين جامعه است . مفهوم شهروند به خودي خود و به صرف تجمع افراد در کنار يکديگر حاصل نمي شود بلکه اين مفهوم در چارچوب و قلمروي جامعه مدني شکل مي گيرد. شهروند آگاه کسي است که حقوق فردي و جمعي خود ...

مقاله اهمیت تفتیش و بازرسی در دادرسیهای کیفری با تاکید بر احترام به حریم خصوصی اشخاص در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران »

word قابل ویرایش
30 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده هر جامعه اي در فرايند دادرسي و رسيدگي قضايي در مرحله کشف جرم و تحقيقات مقدماتي براي حفظ حقوق عمومي و امنيت جامعه از يک سو و احترام ، حمايت و تضمين حريم خصوصي شهروندان و افراد جامعه از سوي ديگر نيازمند وضع و تصويب قوانين مدوني است که با درنظر گرفتن حقوق جامعه و مصونيت حريم خصوصي شهروندان ...

مقاله نقد و بررسی دادرسی اداری در حوزه حق تامین اجتماعی در ایران با نگاه به اصول دادرسی عادلانه

word قابل ویرایش
49 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده وجود دادرسي و حل اختلاف بين طرفين اختلاف در هر حوزه اعم از حوزه ي حقوق خصوصي و حقوق عمومي امري ضروري است که حکومت ها نميتوانند نسبت بدان بي توجه باشند چرا که فيصله نيافتن يک اختلاف حس هرج و مرج و بي عدالتي را در طرفين اختلاف و به مرور ساير افراد جامعه ايجاد و گسترش ميدهد ...

مقاله بررسی نقش ادبیات کودک و نوجوان در نهادینه کردن مولفه های حقوق شهروندی

word قابل ویرایش
19 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : توسعه همه جانبۀ اجتماعي و فرهنگي با خلق «شهروند» است که تحقـق مـي يابـد و خلـق شـهروند بـه صورت يکباره و تصادفي امکانپذير نيست . اين فرايند، زمانبر و مستلزم آمـوزش هـاي درسـت و متناسـب است . اينکه اين آموزش ها بهتر است در کودکي به افراد داده شود تقريبا اصل پذيرفته اي است ولي نوع و چگونگي ...

مقاله حقوق شهروندی با نگاه به اسلام

word قابل ویرایش
18 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده بر طبق حقوق بشر انسان ها با هر جنسيت ، قوميت ، رنگ و نژاد که به اختيار خود آنان نبوده و با هر مذهبي و هر سطحي از درآمد و تحصيلات از حقوقي برخوردارند که بر طبق آن نبايد زندگي (حق حيات )، آزادي، کرامت انساني، احترام و حق تعلق آنان نقض و حتي خدشه اي وارد شود ...

مقاله بررسی شاخصه های تاثیر گذار در طراحی مجتمع زیستی پایدار

word قابل ویرایش
14 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصه : ادامه روند مداوم افزايش جمعيت جهاني،مساله آلودگي هاي محيطي، به خطر افتادن سلامت انسان ها و ترديد در تامين نيازهاي نسل هاي آينده موجب گشته تا مهم ترين مساله در برنامه ريزي هاي مجتمع هاي زيستي سنجش پايداري سکونتگاههاي انساني باشد.در اين مقاله هدف اصلي، بررسي شاخصه هاي تاثير گذار در طراحي مجتمع زيستي پايدار مي باشد. در ...

مقاله اهمیت آموزش حقوق شهروندی در مدارس

word قابل ویرایش
11 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده مدرسه جزء مهمترين اماکني است که با يک برنامه ريزي صحيح و حساب شده مي تواند مسائل مهم اجتماعي و فرهنگي را به فراگيران بياموزد.در نتيجه رسيدن به حد مطلوب و مورد نظر نشانگر کارايي بيروني مدارس و نظام آموزش و پرورش است . اين مقاله برآن است تا مفاهيمي از شهروند ،شهروندي، حقوق شهروندي، و توضيحاتي تکميلي چون ...

مقاله سنجش رضایتمندی از ابعاد دسترسی در سطح محلات شهر بابلسر

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : در اين مقاله ابعاد مختلف کيفيت و دسترسي به حمل و نقل شهري از ديد شهروندان در هر يک از محلات ١٦گانه شهر بابلسر مورد مطالعه قرار گرفت و از روش توصيفي-تحليلي استفاده شدو در اين راستا ازدو شيوه ي مطالعات کتابخانه اي و ميداني به گردآوري داده هاي مورد نياز پرداخته شد. در مطالعات ميداني تعداد ٣٢٠ ...

مقاله بررسی امنیت شهری در پرتو حقوق شهروندی

word قابل ویرایش
17 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : سير تحول «امنيت » به معناي «حفاظت » از مفهوم سنتي آن و رسيدن به مفهوم «امنيت ملي» که بعد سياسي را نيز در بر مي گيرد، و بروز نوع سومي به نام «امنيت انساني» و از طرف ديگر، رشد شهر هاي مدرن و هجوم مردم به اصطلاح «روستايي» به شهر هاي جديد، موجب تدوين قوانين شهري و ...

مقاله تکریم ارباب رجوع در حقوق شهروندی

word قابل ویرایش
24 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده توجه به تکريم ارباب رجوع براي داشتن نظام اداري پاسخگو و کارآمد با هدف بهبود و ارتقاي سـطح حقـوق شهروندي ضرورت دارد. بدين معني که شهروندان در برابر قانون برابرند و بايد با آنان در شرايط مشابه رفتار يکساني داشت .حقوق شهروندي از زمره حقوق ذاتي انسانها مي باشدکه در روابط فردي و اجتماعي تجلي مي يابد. شهروندان به عنوان ...

مقاله نقد و بررسی داستان ها و حکایت های کتاب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی (با تأکید بر مسولیت پذیری در حقوق شهروندی )

word قابل ویرایش
30 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده توجه به فرهنگ شهروندي و آموزش آن ، رويکردي نوين است که بيش تر کشورهاي توسعه يافته به آن پرداخته اند و نتايج مؤثر آن در رفاه ، پيشرفت وتوسعه جامعه سبب شده کشورهاي در حال توسعه نيز ضرورت آن را درک کرده و زمينه آموزش و تحقق آن را فراهم آورند. فرهنگ انتقادگري و انتقادپذيري به عنوان يکي ...

مقاله بررسی حقوق شهروندی درآموزش عمومی و نیروی انتظامی ایران

word قابل ویرایش
21 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده مسئله حقوق شهروندي مبتني بر قراردادهاي متقابل اجتماعي، سلسله حقوق متقابل دولت بر مردم و مردم بر دولت است که توسعه آن باعث رشد فرهنگي و کاهش هزينه هاي اجتماعي، انتظامي و قضايي مي شود. دولت است که توسعه آن باعث رشد فرهنگي و کاهش هزينه هاي اجتماعي، انتظامي و قضايي مي شود. هدف اين پژوهش ، بررسي نقش ...

مقاله گفتمان شهروندی زنان سرپرست خانوار با رویکرد حق به شهر

word قابل ویرایش
24 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : از آنجايي که حقوق شهروندي در باور اين پژوهش در ذات خويش جنسيت ندارد و به شهروندان در سطحي برابر تعلق مي گيرد لازم است که جنسيت زدايي از بطن آن به ظاهر آن هم سرايت کند.روش پژوهش براي تحليل اين مباحث تحليل گفتمان انتقادي و استفاده از رويکرد پساساختارگرايي ست .تا زنان گفتمان خود را آغاز نموده ...

مقاله برنامه ریزی راهبردی برای ایجاد تغییر فضایی در نواحی خرد شهری نمونه موردی: محله باغ شاطر دربند

word قابل ویرایش
18 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده شهر محيطي است بسيار پيچيده ، نامعلوم و پيش بيني ناپذير و برنامه ريزي راهبردي در واقع به عنوان کوششي براي اسـتفاده از رهيافت هاي عملي براي تصميم سازي در چنين محيطي، به نحوي که قادر به رويارويي با پيچيدگي هاي آن باشـد، شـکل گرفتـه است . عمده ترين ويژگيهاي اين تفکر در برنامه ريزي شـهري و منطقـه اي ...

مقاله حقوق شهروندی در پرتو حقوق شهری مطلوب

word قابل ویرایش
24 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده شهر، جام جهان نماي هر نظام سياسي و منعکس کننده افکار و انديشه ها و روابط انسانها در فضاي کالبدي است . مطالعه شهر به عنوان يکي از پيچيده ترين دستاوردهاي انسان متمدن ، نيازمند استمداد از علوم مختلف است . حقوق شهري به عنوان يکي از مهم ترين دانش هاي مورد نياز که مقررات حاکم بر شهر و ...

مقاله ناآگاهی مردم و سلطه جویی حاکمیت موانع رشد و شکوفایی حقوق شهروندی

word قابل ویرایش
30 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده پويايي، رشد و بقاء در جامعه با وجود شهروندان آگاه يا به وسيله آگاهي شهروندان حاصل ميگردد و خود تضمين کننده آرامش و سلامت در جامعه است . هرچه آگاهي افراد جامعه نسبت به حقوق شهرونديشان بيشتر باشد به همان نسبت سطح زندگي آنها به لحاظ اجتماعي سياسي اقتصادي و فرهنگي بالا ميرود و البته اين امر دوسويه است ...

مقاله ریشه های حقوق شهروندی در نهج البلاغه

word قابل ویرایش
9 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : هدف از اين پژوهش تبيين جايگاه شهروندان در جامعه و ارتقاي حقوق شهروندي و بيان حق مردم نسبت به حاکميت ميباشد. پرسشي که مطرح است اين است که آيا حقوق شهروندي موضوعي جديد التاسـيس اسـت يـا اينکه داراي ريشه هاي ديرينه ميباشد. لازم به ذکر است که اين پژوهش بـه روش تحليلـي توصـيفي و بـر پايـۀ داده هاي ...

مقاله امکان سنجی بکارگیری تکنولوژی RFID در هوشمندسازی بزرگراه ها در کشور

word قابل ویرایش
24 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده تحولات سريع در فن آوري و ظهورآن در عصر ارتباطات و اطلاع رساني، تاثيرات چشمگيري بر جوامع گذاشته است . با مروري ساده بر وضعيت حمل و نقل برون شهري کشور طي ساليان اخير مشخص مي گردد، عليرغم سرمايه گذاري کلان و ساخت راههاي جديد، همچنان مشکلاتي از قبيل تراکم ، تصادف ، آلودگي هاي زيست محيطي وغيره روبه ...

مقاله محدودیت های وارد بر حق شهروندی آزادی اطلاعات در فضای مجازی

word قابل ویرایش
20 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده نظام حقوقي دسترسي آزاد به اطلاعات يکي از عناصر پايه اي حکومت هاي دموکراتيک و ضروريترين ابزار در جهت تضمين آزاديهاي اساسي از جمله حق آزادي بيان و حق تعيين سرنوشت است .لازمه پاسخگويي، نظارت بر دولت ، کنترل عملکرد نمايندگي اعطا شده به دولت ها، شفافيت و مبارزه با فساد، دسترسي آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداري شده ...