اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله مدل سازی مقاومت حافظه دار( ممریستور)

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مدل سازي مقاومت حافظه دار( ممريستور)چکيده ـ در سال ١٩٧١ تئوري وجود چهارمين عنصر اصلي مدار به نام ممريستور توسط Lean Chua مطرح و با پيشرفت علم در مقياس نانو مدل فيزيکي آن در سال ٢٠٠٨ توسط دانشمندان گروه HP ساخته شد. اين عنصر غير فعال ...

مقاله شناسایی داده های پرت سیلاب با استفاده از روش تجزیه به مولفه اصلی

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***شناسايي داده هاي پرت سيلاب با استفاده از روش تجزيه به مولفه اصلي چکيده دادهي پرت مشاهدهاي است که به طور غير عادي يا اتفاقي از وضعيت عمومي دادههـاي تحـت آزمايش و نسبت به قاعدهاي که بر اساس آن آناليز ميشود، انحراف داشته باشـد. در آنـاليز ...

مقاله مدیریت حوضه آبخیز با شناسایی مناطق مستعد به فرسایش آبی و بادی

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مديريت حوضه آبخيز با شناسايي مناطق مستعد به فرسايش آبي و بادي چکيده سرعت فرسايش آبي و بادي در مقابل سرعت حاک سازي بسيار بالامي باشـد. بـراي رفـع ايـن مشـکل بايستي اقدام به شناسايي مناطق حساس به فرسايش و انجام اقدامات حفاظتي در اين مناطق نمود.هـدف از ايـن مطالعه ، تهيه نقشه حساسيت اراضي به فرآيندهاي فر ايش آبي و ...

مقاله بررسی و محاسبه پارامترهای هیدرولیکی سفره های شکافدار (مطالعه موردی دشت خور و بیابانک اصفهان )

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي و محاسبة پارامترهاي هيدروليکي سفره هاي شکافدار (مطالعه موردي دشت خور و بيابانک اصفهان ) چکيده بسياري از سفره هاي آبدار طبيعي داراي درزه و شکافهايي هستند که به کارگيري روشهاي مرسوم خطي مثل تايس براي آزمايش پمپاژ در آنها منجر به ايجاد اختلاف زيادي ...

مقاله مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص آلودگی منابع آب زیرزمینی در ایران

word قابل ویرایش
7 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مروري بر مطالعات انجام شده در خصوص آلودگي منابع آب زيرزميني در ايران چکيده : آب از اصليترين عوامل محدوديت در دستيابي به توسعه پايدار است . بخصوص در مواردي که علاوه بر محدوديت هاي کمي منابع آبي از نظر کيفي نيز در معرض تهديد جدي قرار داشته باشد. محدوديت هاي کمي به صورت طبيعي و در اثر افزايش جمعيت بوجود ...

مقاله سیر تحول بادگیر به عنوان یکی از مظاهر معماری پایدار

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
سیر تحول بادگیر به عنوان یکی از مظاهر معماري پایدارچکیده ایرانیان از دیرباز براي مساعد کردن شرایط زیست خود و مقابله با شرایط نامساعد اقلیمی، با حداکثر استفاده از امکانات طبیعی، از تمهیدات خاصی بهره گرفته اند. امروزه نیز با به کارگیري شیوه هاي نوین، همواره می توان در جهت دستیابی به اهداف معماري پایدار گامی مؤثر پیمود. یکی از این ...

مقاله روش های نوین در استفاده از پلیمرها برای کاهش تبخیر از مخازن آب

word قابل ویرایش
3 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
روش های نوین در استفاده از پلیمرها برای کاهش تبخیر از مخازن آب چکیده با توجه به کاهش سطح آبهای زیرزمینی و کاهش بارندگی های به موقع، تعدادی از کشاورزان جهت ذخیره آبهای زیرزمینی و آبهای ناشی از بارندگی برای استفاده در زمان مناسب، به ایجاد استخرهای نگهداری آب اقدام نموده اند. گرچه ذخیره سازی آب در این استخرها می تواند فواید ...

مقاله بررسی کمیت های کیفی آب شهرستان بیرجند در محیط GIS

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی کمیت هاي کیفی آب شهرستان بیرجند در محیط GIS   چکیده: بررسی کیفیت میکروبی و اطمینان از مقبولیت بهداشتی آب آشامیدنی براي مصرفکنندگان امري حائز اهمیـت اسـت. نقشههاي کیفیت آب آشامیدنی براي 28 منبع(چاه) روستاهاي شهرستان بیرجنـد بـراي شـاخصهـاي کلسـیم، کلـرور، فلوئور، آهن، پتاسیم، منیزیم، نیتریت، نیترات، سولفات و سختی با استفاده از نرم افـزار Arc View GIS 3.3 و نتـایج آزمونهاي ...

مقاله مهندسی ارزش و کاربرد آن در توسعه ی بهره وری

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مهندسي ارزش و کاربرد آن در توسعه ي بهره وري خلصه با توجه به اهميت توسعه ي بهره وري و مکانيزم تحقق آن که بر پايه تجزيه و تحليل شاخص ها و شناخت نقاط ضعف و فعاليت هاي گروهي و خلق و بهبود مستمر است، از طرف ديگر با در نظرگيري نقاط مشترک بين ديدگاه هاي موضوعي بهره وري و ...

مقاله تحلیل و بررسی حقوق اختیارات و تکالیف زوجین در طلاق بائن بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تحليل و بررسي حقوق اختيارات و تکاليف زوجين در طلاق بائن بر اساس قانون مدني جمهوري اسلامي ايران و فقه اماميه چکيده طلاق در يک تقسيم بندي کلي به طلاق بائن و طلاق رجعي تقسيم مي شود. برخلاف طلاق رجعي که در آن براي شوهر حق رجوع وجود دارد، در طلاق بائن ، طلاق دهنده حق رجوع ندارد، طلاق بائن ...

مقاله بررسی مبانی مدیریت اسلامی در قالب مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی و بنیادین تئوریهای مدیریت

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسي مباني مديريت اسلامي در قالب مدل سه بعدي تحليل مباني فلسفي و بنيادين تئوريهاي مديريت چکيده مدل سه بعدي تحليل مباني فلسفي و بنيادين تئوريهاي مديريت ، بر پايه مفروضات اساسي هر تئوري شامل ابعاد هستيشناسي، انسان شناسي، شناخت شناسي و روش شناسي آن ، سپس ماهيت جامعه و سازمان که بايستي ديدگاه صاحبنظر يا تئوريپرداز را در رابطه ...

مقاله بازشناسی سازه ای ارک علیشاه تبریز

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بازشناسی سازه ای ارک علیشاه تبریزچکیده بنای ارک علیشاه در زمرهی بناهای مشهور تاریخی معماری اسلامی میباشد که در مرکز شهر تبریز قرار دارد. آغاز ساخت این بنا توسط وزیر تاج الدین علیشاه از سال 716 هجری قمری بوده و اتمام آن تا سال 724 هجری قمری به طول میانجامد. این بنا، از بلندترین دیوارهای تاریخی کشور است که سبک معماری ...

مقاله ساماندهی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی (مطالعه موردی :شهر قزوین)

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ساماندهی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی (مطالعه موردی :شهر قزوین) چکیده: بیان موضوع باتوجه به توسعه جوامع انسانی وتغییرشیوه زندگی وسکونت مردم پژوهش هایی دررابطه با بافتهای فرسوده شهری از دهه 90 میلادی مورد توجه قرارگرفته است.دراین میان چون یکی از نیازهای انسانی حفظ محیط زندگی اش پس از بحرانهای طبیعی وغیرطبیعی می باشد و دراین رابطه بافت ...

مقاله تحلیل و بررسی بافت تاریخی و قدیمی شهر شیراز با استفاد از مدل SWOT

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تحلیل و بررسی بافت تاریخی و قدیمی شهر شیراز با استفاد از مدل SWOTچکیده بافت تاریخی شهر شیراز به عنوان یکی از غنی ترین بافت های تاریخی کشور و همانند بسیاری از آن ها دچار زوال و فرسودگی شده است. این بافت با دارا بودن 400 اثر ارزشمند تاریخی لزوم توجهات هرچه بیشتر را به خود برانگیخته است. عدم رسیدگی به ...

مقاله ارزیابی تطبیقی مطلوبیت فضاهای عمومی شهری با رویکرد جنسیت مبنا

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ارزیابی تطبیقی مطلوبیت فضاهای عمومی شهری با رویکرد جنسیت مبنا چکیده: فضای شهری بستر حیات مدنی شهر است که به تبع کارکردهای اجتماعی باید امکانی برابر برای حضور یکایک افراد را در خود فراهم آورد. اگرچه فضاهای شهری بر اساس بسیاری از تعاریف با ویژگی عمومیت و مطلوبیت برای همگان، معنا مییابند؛ اما در بسیاری از موارد سطح مطلوبیت فضا به تبع ...

مقاله آنالیز استاتیکی پوسته های دوار جدار نازکت با روش اجزاء محدود

word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** آنالیز استاتیکی پوسته های دوار جدار نازکت با روش اجزاء محدود در این تحقیقی تحلیل استاتیکی پوسته های دوار جدار نازک تحت تغییرات درجه حرارت و فشار داخلی انجام میشود. تحلیلر دقیقی پوستههای دوار جدار نارک تحت بارگذاری استانیکی و حرارتی بر اساس تئوری سه بعدی ارتجاعی ...

مقاله اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب (تأثیر تغییر اقلیم بر شدت و فراوانی سیلاب در دورههای آتی ) مطالعه موردی، حوضه آیدوغموش، آذربایجان شرقی

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب تأثیر تغییر اقلیم بر شدت و فراوانی سیلاب در دورههاي آتی مطالعه موردي، حوضه آیدوغموش، آذربایجان شرقی چکیده: یکی از اثرات پدیده تغییر اقلیم، تأثیر بر وقایع حدي (سیلاب و خشکسالی) میباشد که در کشورمان کمتر به آن پرداخته شده است. در این ...

مقاله نمادشناسی گنبد

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نمادشناسی گنبدچکیده: در این مجال قصد داریم تا گنبد را با رویکرد نمادشناسی مورد مطالعه قرار دهیم و جنبه هايگوناگونِ آن را از منظر نمادین بررسی کنیم. پرسش اصلی در این پژوهش عبارت است از اینکه گنبد چه معانی و دلالت هاي نمادینی دارد. با توجه به اینکه گنبد یک فرم سنتی است و از آنجایی که هنر سنتی به طور ...

مقاله تحلیل پویایی های عوامل موثر بر آلودگی هوای تهران با استفاده از رویکرد پویای های سیستم

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تحلیل پویایی هاي عوامل موثر بر آلودگی هواي تهران با استفاده از رویکرد پویاي هاي سیستم چکیده بدون شک یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی در ایران و بخصوص شهرهاي بزرگ مشکل آلودگی هوا است. با توجه به اهمیت مسأله آلودگی هواي تهران و تأثیر آن بر سلامت ساکنین ، ضرورت مطالعه آن آشکار است. عوامل متعددي در آلودگی شهر تهران مؤثرند ...

مقاله بررسی نقش قوانین و مقررات در تصادفات موتورسیکلت سواران

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسي نقش قوانين و مقررات در تصادفات موتورسيکلت سواران چکيده : مقدمه و هدف : موتورسواران عامل ٦٩ درصد تصادف ها شناخته شده اند .همچنين ٢٠ درصد فوت شدگان از اين گروه مي باشد. اين بررسي با هدف پيدا کردن راهکارهايي براي کاهش مرگ وميرافراد و بهبود وضعيت ترافيکي انجام گرفته است . روش و مواد: بررسي مروري اسناد و مدارک ...

مقاله موانع و مشکلات توسعه اکوتوریسم در شهرستان ایذه

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
موضوع: موانع و مشکلات توسعه اکوتوریسم در شهرستان ایذه   چکیده صنعت گردشگری در هزاره سوم به یکی از پررونق ترین؛ جذاب ترین و اشتغال زاترین صنعت جهان تبدیل شده است. رونق گردشگری در هر منطقه تابع شرایط و ویژگی های ملی و منطقه ای شامل سیاست های دولت، عوامل اجتماعی و فرهنگی، جاذبه های طبیعی و تاریخی، کمیت و کیفیت خدمات ارائه ...

مقاله بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه ۵ تهران

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسي رابطه بين سکوت سازماني و فراموشي سازماني در کارکنان شهرداري منطقه ٥ تهران چکيده فارسي: اين پژوهش به بررسي ارتباط بين سکوت سازماني و فراموشي سازماني در کارکنان شهرداري منطقه ٥ تهران پرداخته است . روش تحقيق توصيفي – پيمايشي و جامعه آماري تعداد٨٩٦ نفر از کارکنان اين شهرداري بوده که ٢٦٩ نفر با روش نمونه گيري تصادفي ساده ...

مقاله الگوی چابک سازی سازمانهای دولتی ایران (مورد مطالعه: وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران)

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** الگوی چابک سازی سازمانهای دولتی ایران (مورد مطالعه: وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران) چکیده: در عصر ارتباطی امروزه چابک سازی به عنوان ویژگی کلیدی سازمانی، اهمیتی فوق العاده در محیط پیچیده سازمانی دارد. موضوع این تحقیق الگوی چابک سازی سازمانهای دولتی ایران، مطالعه موردی وزارت نفت جمهوری اسلامی ...

مقاله ارائه یک سیستم خبره جهت تشخیص نفوذ در شبکه

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ارائه یک سیستم خبره جهت تشخیص نفوذ در شبکهچکیده امروزه سیستم ھاي تشخیص نفوذ به طور قابل ملاحظه اي براي افزایش امنیت سیستم ھا و شبکه ھاي کامپیوتري مورد استفاده قرار می گیرند. اغلب لازم است با کشف ھر حمله جدید دانش سیستم تشخیص نفوذ به روز رسانده شود. در این مقاله، مدلی خبره براي ساخت سیستمھاي تشخیص نفوذ پیشنهاد می ...

مقاله بررسی پیامدهای ناشی از گردشگری بر کیفیت زندگی ساکنان در نواحی روستایی با رویکرد پایداری(نمونه موردی: روستای زیارت گرگان)

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی پیامدهای ناشی از گردشگری بر کیفیت زندگی ساکنان در نواحی روستایی با رویکرد پایداری(نمونه موردی: روستای زیارت گرگان) چکیده توسعه و گسترش گردشگری روستایی به عنوان عاملی کارآمد برای بازسازی توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیسـت محیطـی در ایـن نواحی است که از این رو تمایل به بهبود رفاه جامعه میزبان دارد و باعث شناخت عوامل موثر بر کیفیـت زنـدگی مـی شـود. ...