اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات در جاذبه های تاریخی از طریق مدل ادغامی Histoqual،Kano و QFD (مطالعه ی موردی ارگ قدیم راین )

word قابل ویرایش
25 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : اين تحقيق بمنظور ارزيابي و بهبود کيفيت خدمات در جاذبه هاي تاريخي از طريق ادغام مدل هاي Kano وHistoqual و روش توسعه عملکرد کيفيت (QFD) انجام گرفته است . هدف اين رويکرد ادغامي کمک به مديريت جاذبه هاي تاريخي بمنظور ارزيابي رضايت بازديدکنندگان ، بهبود عملکرد، و بهبود کيفيت خدمات ارائه شده در آن جاذبه ها است . ...

مقاله برآورد وتحلیل شاخص گردشگری درشهرستان بم درمقایسه با سایرایستگاههای استان کرمان با استفاده ازمدل TCI واوانز

word قابل ویرایش
24 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : بيان ويژگي هاي کلي وجزيي از آب و هواي مقصد ومکان موردنظر و تغييرات روزانه ، ماهانه و فصلي عناصرآب و هوايي براي مقصدگردشگري ازاطلاعات مهم محسوب ميشودتا گردشگران متقاضي متناسب با آن برنامه ريزي خود را ازنظر زمان حرکت ، نوع لباس وتجهيزات مورد نياز انجام دهند .شهرستان بم به همين خاطر شرايط توانايي جدب توريست دربعضي ...

مقاله بررسی مسائل کلان شهرها از منظر مخاطرات طبیعی با تأکید بر ایران

word قابل ویرایش
17 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : رشد سريع شهرنشيني از بزرگ ترين چالش هاي قرن حاضر محسـوب مـيشـود و مشـکلات پيچيـده اي را بـراي منـاطق شهري بوجود آورده است . گسترش بيقاعده شهرها خصوصا سکونتگاه هاي افراد کم درآمد همراه با افزايش تعـداد بلايـاي طبيعي باعث شده که سوانح طبيعي در شرايطي که ابعاد آن چندان هم گسترده نباشد، اما ضايعات مالي و جاني ...

مقاله بررسی تطبیقی مفهوم و نقش محله (درایران ) و واحدهمسایگی (در غرب )

word قابل ویرایش
24 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : هدف از اين مقاله بررسي تطبيقي مفهوم ، تعريف ، و نقش هاي محله در شهرنشيني ايران و غرب ميباشد. ضرورت اين تحقيق به اين دليل است که عليرغم غناي مفهوم محله و الگوهاي محله اي در شهرهاي تاريخي کشورمان ونقش و جايگاه ويژه اي که در ساختار فضايي/ اجتماعي شکل گيري شهرها داشته است ، در طرح ...

مقاله نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار شهری

word قابل ویرایش
21 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده در سال هاي اخير پديده اي که بيشتر مورد توجه برنامه ريزان و مديران شهري براي مقابله با مشکلات فراوان پيش روي شهرها قرار گرفته ، برنامه ريزي پايدار شهري مي باشد. در ادبيات اخير دنيا واژه ي «بازآفريني شهري » به عنوان يک واژه عام که مفاهيم ديگري چون ، بهسازي ، نوسازي ، بازسازي ، توانبخشي ، ...

مقاله تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری مطلوب ؛ نمونه موردی: منطقه ١٠ شهر تبریز

word قابل ویرایش
11 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصه سرمايه اجتماعي زمينه اي مناسب براي دستيابي به يک مديريت و حکمراني شهري مطلوب در راستاي رسيدن به يک زندگي اجتماعي يکپارچه و امن مي باشد. لذا در اين پژوهش با توجه به مطالب گفته شده به بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و حکمراني مطلوب شهري در منطقه ده شهر تبريز پرداخته شده است . روش انجام تحقيق به ...

مقاله انگیزه های گردشگری و منافع حاصل از آن به عنوان عاملی مهم در توسعه گردشگری

word قابل ویرایش
18 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : سفر همواره مورد توجه افراد بوده و افراد هميشه تحت تاثير عواملي مانند امکانات و امنيت و گذراندن اوقات فراغت بوده اند و پديده اي است که بر پايه حرکت و جابه جايي افراد بنا شده است . گردشگري به عنوان نوعي کاربري با اهميت محسوب مي شود زيرا يکي از سودمندترين انواع کاربري ها به حساب مي ...

مقاله نقش موسیقی محلی در مرکز چند رسانه ای و توسعه گردشگری فرهنگی تبریز

word قابل ویرایش
10 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده موسيقي پيوندي ذاتي با گردشگري دارد. به عنوان يک جاذبه ، يک معرف براي وضع معيشت و سبک زندگي و محملي براي پيام ها و انگيزه هاي سفر مي باشد. در ساده ترين سطح ، رويدادها و اجرا هاي صحنه اي موسيقي تقريبا پاي ثابت تمامي گونه هاي گردشگري فرهنگي هستند. گردشگري فرهنگي نوعي از گردشگري است که گردشگر ...

مقاله بررسی تطبیقی سایت چاهکوه قشم در ژئوپارک قشم با گرند کانیون آمریکا

word قابل ویرایش
19 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده صنعت گردشگري به عنوان يکي از مهمترين و پر درآمدترين صنايع جهان در آغاز هزاره سوم به شمار مي رود که بخش قابل توجهي از درآمد هاي ارزي کشورها را به خود اختصاص مي دهد.سازمان علمي و فرهنگي يونسکو ژئوپارک را يک محدوده جغرافيايي تعريف ميکند که شامل چند پديده خاص و زيباي زمين شناسي است . ژئوپارک مقوله ...

مقاله تحلیل و چگونگی تأثیر قانون هدفمندکردن یارانه ها بر هزینه کلان شهر

word قابل ویرایش
18 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده يکي از نهادهايي که در سطح اقتصاد کشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم از قانون هدفمندسازي يارانه تأثير ميپذيرد،شهرداريها به ويژه کلان شهرها هستند؛ اين طرح شهرداريها را از دو جهت درآمدو هزينه به صورت مستقيم و غيرمستقيم متأثر خواهد ساخت . در اين مقاله سعي داريم با کالبد شکافي ساختار هزينه کلان شهرها (مطالعه موردي کلان شهر اصفهان ...

مقاله سمت وسوی مدیریت گردشگری روستایی در ایران

word قابل ویرایش
14 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده تحولات جهاني بعد از جنگ جهاني دوم از جمله در زمينه هاي گسترش شهرنشيني و ايجاد شهرهاي بزرگ ، آلودگي محيط هاي شهري و نيز افزايش اوقات فراغت منجر به گسترش گردشگري روستايي گرديد .در دهه هاي بعدي، گردشگري به عنوان ابزاري براي توسعۀ روستايي مطرح گرديد .در اين راستا صاحب نظران سعي نموده اند با ارائه ديدگاهها و ...

مقاله بررسی چگونگی رونق گردشگری با تلفیق گردشگری مذهبی و گردشگری روستایی و طبیعت گردی (مطالعه موردی: روستای تتماج )

word قابل ویرایش
23 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده هدف اصلي پژوهش حاضر مطالعه چگونگي رونق گردشگري با تلفيق گردشگري مذهبي، روستايي و طبيعت گردي در روستاي کوهستاني تتماج شهرستان کاشان بر پايه ي گردشگري مذهبي مي باشد. در اين تحقيق ابتدا به مطالعه ي گردشگري مذهبي پرداخته و با عنايت به اينکه بقعه ي مربوطه در روستا واقع گرديده است پتانسيل موجود به لحاظ به گردشگري روستايي ...

مقاله تأملی در شعر و اندیشۀ مجیبی نهی ( نهبندانی )

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده در گنجينه پربار ادب پارسي ، شاعران بزرگي را مي توان يافت که گرچه در گذر ايام و فراز و فرودهاي حيات بشري ، آثار ارزشمند ايشان از بين رفته ؛ اما همان مقدار اندک ابيات باقي مانده ، نشانگر توانمندي و قدرت بيان و مبين ذوق غني و طبع لطيفشان مي باشد . "مولانا مجيبي نهي" از اين ...

مقاله بررسی قبض و بسط عارفانه در اندیشه ابوالحسن خرقانی و مولوی

word قابل ویرایش
23 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده با بررسي فضاي کلي غزليات شمس و جهان بيني مولانا آشکار ميشود که غزليات شمس تنها ذوق ادبي مولانا نيست که بر اثر حال و مقامات عرفاني در قلمرو عوالم روحاني به وي دست داده باشد. غزليات شمس مجموعه عينيت يافتگيهاي حالات معنوي حاصل از تجارب مولانا و زبان حال اوست براي گزارش شور عرفانياش ، اما با وسعت ...

مقاله چشم اندازسازی اثرات توسعه گردشگری در توسعه منطقه کلیبر

word قابل ویرایش
20 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده گردشگري و اقتصاد گردشگري در حال حاضر، در حال تبديل شدن به يکي از ارکان اصلي اقتصاد تجاري جهان است ، افزون بر اين بسياري از برنامه ريزان و سياستگزاران توسعه نيز از صنعت گردشگري به عنوان رکن اصلي توسعه پايدار ياد مي کنند. امروزه صنعت توريسم به عنوان بزرگ ترين و متنوع ترين صنعت در دنيا محسوب ميشود ...

مقاله سیمای حضرت علی در اشعار ناصرخسرو

word قابل ویرایش
31 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده ادبيات پربار فارسي دري از آغاز پيدايش تحت تأثير شديد معارف نيرومند اسلامي قرار داشت و به خصوص آثار ادبي ايراني برتر، با بهره مندي از اين معارف فراگير و غني توانست جايگاهي محکم را در فرهنگ ايران و جهان از خود نمايد. دوستداري اهل بيت پيامبر(ص ) و عشق به آنان ، براي ايرانيان ماجرايي به بلندي روزگاران ...

مقاله برآورد ارزش گردشگری پارک توحید در بیرجند با استفاده از روش هزینه سفر

word قابل ویرایش
9 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : يکي از عوامل حفظ و مديريت پايدار منابع طبيعي و محيط زيست توجه و ارزش نهادن به فضاي سبز شهري و پارک ها مي باشد.در دهه اخير اقتصاد دانان و دوست داران محيط زيست به ارزش گذاري و تخمين نقش اين فضاهاي سبز و پارک ها در تامين رفاه و آسايش شهرنشينان پرداخته اند و يافته هاي قابل ...

مقاله تحلیل و رتبه بندی عوامل اجتماعی ایجاد بافت فرسوده شهری ؛ مطالعه موردی: شهراصفهان

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : شهر موجودي زنده و پويا است که کالبد آن در دوره هاي مختلف تحت تاثير تحولات اقتصادي، سياسي، فرهنگي، طبيعي و اجتماعي شکل ميگيرد و تغيير ميکند.در يک روند درست و سالم ، اين تحولات به گونه اي است که عناصر قديمي شهرها مطابق با نيازهاي نوين احيا گردند. شهرهاي تاريخي و قديمي عليرغم وجود ويژگيهاي مرکزيت ، ...

مقاله بررسی عوامل موثر بر گردشگری فرهنگی در شهر تاریخی اصفهان

word قابل ویرایش
25 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده امروزه صنعت توريست عامل مهمي براي پيشرفت و تکامل اجتماعي کشورها محسوب مي شود و موجب برخورد فرهنگهـا شـده و آثار اجتماعي فراواني را به دنبال دارد که اين آثار مي تواند مثبت و سازنده و يا برعکس منفي و مخرب باشد. در زماني که جهـاني شدن رو به افزايش است ، حفظ ، نگهداري، تبيين و معرفي تنوع ...

مقاله ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه انتقال آب مدفون تحت اثر زلزله حوزه دور و تأثیر نتایج آن بر برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری

word قابل ویرایش
25 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصه سيستم هاي خدماتي در جامعه شهري که کارکرد آنها بر روي يکديگر اثر متقابل دارند و زندگي شهري به آنها وابسته است را ميتوان شريان هاي حياتي ناميد به طوري که عملکرد بد آنها باعث عملکرد بد فعاليت هاي شهر ميشود و حيات جامعه شهري به خدمت رساني اين شبکه ها وابسته است . شبکه هاي آب رساني يکي ...

مقاله ارزیابی میزان تحقق کاربریهای آموزشی، بهداشتی و فضای سبز طرح تفصیلی شهر بجنورد

word قابل ویرایش
35 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده رشد سريع شهرنشيني ورشد کالبدي ناموزون شهرها از چند دهه قبل سبب شده است که مسئولين به چاره انديشي و تهيه ي طرح هاي توسعه ي شهري براي شهرهاي مختلف افتند. عليرغم اين که بيش از چهاردهه از تجربه طرح هاي توسعه و عمران شهري در ايران ميگذرد؛ اين طرح ها در رسيدن به اهداف خود موفق نبوده اند. ...

مقاله تحلیل جمعیتی محلات حاشیه نشین (مطالعه موردی محله سلمان آباد شهر اردبیل )

word قابل ویرایش
19 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : مهاجرت بخصوص مهاجرت روستا به شهر به عنوان يکي از پيچيده ترين پديده هاي جمعيتي تحولات بسيار زيادي را در گسترش شهر و شهرنشيني به خصوص در شهرهاي بزرگ و مراکز استان ها به وجود آورده است . اين مهاجرين به دليل فقر اقتصادي و عدم مهارت ، تخصص و سواد کافي جذب حواشي شهرها و مناطق کم ...

مقاله مدیریت گردشگری مذهبی رویکردی در جهت اشتغالزایی

word قابل ویرایش
15 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده امروزه گردشگري، يکي از بالقوه ترين فعاليت هاي اقتصادي و چهارمين فعاليت اقتصادي که منتهي به توليد شغل ميشود، محسـوب ميگردد. لذا ميتواند چرخه اقتصادي را از اين طريق به خوبي به گردش درآورد. با توجه به اين کـه گردشـگري از لحـاظ اقتصـادي سبب ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري و افزايش درآمد ميشود، ميتوان انتظار داشت که گردشگري مذهبي ...

مقاله شیخ عبدالرحمن جامی و بازتاب اثر وی “منظومه هفت اورنگ ” در توسعه مکاتب کتاب آرایی ایران ، قرن دهم هجری

word قابل ویرایش
21 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده نورالدين عبدالرحمن جامي ملقب به خاتم الشعرا شاعر، اديب و عارف نامدار ايران در قرن نهم هجري قمري است . منظومه هفت اورنگ سروده ي عبدالرحمن جامي شاعر والاي عهد تيموريان در قرن نهم هجري، براي اولين بار در نيمه دوم قرن دهم و در کتابخانه حاکم مشهد شاهزاده ابراهيم ميرزاي صفوي به صورت نسخه کامل تدوين و مصورسازي ...

مقاله تبیین مدل مفهومی شهری برای همه ، با تأکید بر اصول اجتماعی ، در جهت رسیدن به توسعه پایدار شهری

word قابل ویرایش
23 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده گسست در ساختار فضايي – اجتماعي شهرها در روند برنامه هاي توسعه اي حاضر، رشد فزاينده شهرنشيني و تغيير در ماهيت و پيچيدگي مسائل شهري، موجب ناکارآمدي برنامه ريزي و مديريت شهري در مقياس کلان شده است . اين امر ضرورت توجه به سطوح پايين تر و داشتن نگاه از پايين به بالا را به منظور حل پايدار مسائل ...