اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله برآورد تبخیر و تعرق واقعی با بکارگیری اطلاعات سنجش از دور سنجنده MODIS. مطالعه موردی : شبکه آبیاری نکوآباد- حوضه نجف آباد

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** برآورد تبخير و تعرق واقعي با بکارگيري اطلاعات سنجش از دور سنجنده MODIS. مطالعه موردي : شبکه آبياري نکوآباد- حوضه نجف آبادچکيده برآورد تبخير و تعرق يکي از پارامترهاي مهم در توازن هيدرولوژيکي ،برنامه ريزي و مديريت منابع آب است . به همين دليل تخمين ...

مقاله هیدرولوژی زیر سطحی، حلقه گم شده روش های تخمین تبخیر و تعرق بر مبنای سنجش از دور

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
  *** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** هیدرولوژي زیر سطحی، حلقه گم شده روش هاي تخمین تبخیر و تعرق بر مبناي سنجش از دور چکیده امروزه روش هایی برپایه سنجش از دور در برآورد تبخیر و تعرق واقعی در کنار مدل هاي فیزیکی و تجربی توسعه پیدا کرده است. حال آنکه در این روش ها، ...

مقاله ارزیابی تاثیر میکروبیوتیکها بر نفوذپذیری خاک با روش LFA

word قابل ویرایش
6 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ارزیابی تاثیر میکروبیوتیکها بر نفوذپذیري خاك با روش LFA چکیدهدر مناطق خشک و نیمه خشک با پوشش گیاهی اندك خزهها و گلسنگ ها دو گروه اصـلی میکروبیوتیکهـا (پوسته بیولوژیک) خاك هستند که تاثیرات متعددي بر خصوصیات خاك و گیاهان آوندي دارند. نقش پوسـتههـاي بیولوژیک در فرایند نفوذپذیري خاك هنوز به خوبی شناخته نشده است به طوري کـه در زمانهـاي مختلـف اثـرات متفاوتی داشته ...

مقاله مقایسه تطبیقی مفهوم خلوت از منظر رویکردهای روانشناسی محیطی و اسلامی و تفکر اسلامی در خانه ایرانی

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقایسه تطبیقی مفهوم خلوت از منظر رویکردهای روانشناسی محیطی و اسلامی و تفکر اسلامی در خانه ایرانی چکیده رویکردهای جدید برنامه ریزی و طراحی مسکن متکی به الگوهای جامع بین رشته ای است . این رویکردها که در دهه های اخیر در کشورهای مختلف جهان مورد توجه بوده اند ، به هماهنگی جنبه های انسانی و محیطی طراحی اهمیت بیشتری داده ...

مقاله فقر شهری در تهران

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
فقر شهری در تهران چکیده عمده تلاشهای گذشته متوجه تعریف، سنجش و تبیین فقر به معنای کلی آن بوده و به شناخت ، سنجش و تحلیل فقر در مقیاس شهر و محلات شهری توجه کمتری شده است. در تلاش برای غلبه بر فقر در یک شهر، این سطح از تحلیل برای پاسخ به سوالات و مسایل خاص شهری کافی نخواهد بود. در ...

مقاله معماری سنتی، معماری معاصر و فرآیند جهانی شدن در ایران

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
معماری سنتی، معماری معاصر و فرآیند جهانی شدن در ایران چکیده جهانی شدن پدیده ای است که می توان آن را نتیجه مدرنیزه شدن دانست، امری که به دنبال یکسان سازی الگو های زندگی افراد در تمام زمینه ها می باشد. و زمینه را برای نوعی یکپارچگی و هماهنگی معماری در سطح جهانی فراهم آورده است. این امر موجب به انزوا رفتن ...

مقاله بررسی معضلات بافت فرسوده شهر کرمان از منظر کالبدی

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی معضلات بافت فرسوده شهر کرمان از منظر کالبدیچکیده شهرها به عنوان یکی از سکونتگاههای بشری در طول زمان به وجود آمده، رشد کرده و دگرگون شده و دوران جوانی و پیری را تجربه کردهاند. آثار به جا مانده از گذشته شهرها، به صورت بافت تاریخی، بافت قدیم و بافت فرسوده ظاهر میشوند. مجموعه خصوصیات کالبدی بافت تاریخی یادشده در شهرهای ...

مقاله ابتکار شکوفایی شهری: رویکردی نوین و اساسی در مسیر پایداری

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ابتکار شکوفایی شهری: رویکردی نوین و اساسی در مسیر پایداریچکیده شکوفایی شهری بهعنوان یک چارچوب مفهومی وسیع درزمینه سنجش توسعه و رفاه انسانی و اجتماعی، در ارتباط با کمیت و کیفیت شهرنشینی ومتعاقباً محصول این فرآیند یعنی شرایط سکونت وزندگی شهری، ملموس میشود. بر این اساس، شکوفایی شهری مرکب از 6 مؤلفه یا بعد کلیدی در ارتباط با شهر و سکونتگاههای ...

مقاله بکارگیری علوم مغز و اعصاب در ارتقاء کیفیت فضای معماری

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بکارگیري علوم مغز و اعصاب در ارتقاء کیفیت فضاي معماري   خلاصه مغز به تنهایی ارگان پیچیده اي است که تمامی ادراکات حسی، عقلی، عاطفی و شهودي در آن صورت می پذیرد. پژوهشگران آکادمی علوم مغز و اعصاب براي معماري در آمریکا (ANFA) پژوهش هایی را بانجام رسانده و اعلام نموده اند که محیط و معماري بر مغز و اعصاب انسان تاثیر گذار است. ...

مقاله بررسی سیستم راهداری زمستانی در تهران

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسي سيستم راهداري زمستاني در تهران چکيده شبکه معابر خوب ، از ديدگاه ايمني بايد رتبه قابل قبولي اخذ نمايد ايمني نيز، همانند رواني حرکت در معابر، به نوبه خود از طراحي نامناسب هندسي - سازه اي راه ، ونيز قابليتهاي عملکردي نامناسب (راه ، انسان و وسيله نقليه ) متأثر است که خود به شرايط نامناسب رانندگي مي انجامند. آنچه در ...

مقاله اثر بخشی درمان بیوفیدبک EMG بربهبود ابعاد عاطفی و عملکردی بیماران مبتلا به دیسمنوره اولیه

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اثر بخشی درمان بیوفیدبک EMG بربهبود ابعاد عاطفی و عملکردی بیماران مبتلا به دیسمنوره اولیه   چکیده یکی از شایعترین دردها در حوزهی بیماریهای زنان دیسمنوره میباشد. به قاعدگی دردناک دیسمنوره گفته میشود که از شکایات بسیار شایع در حدود 45 تا 49 درصد زنان در سنین باروری میباشد. هدف پژوهش بررسی اثربخشی بیوفیدبک EMG در بهبود ابعاد عاطفی و عملکردی زنان مبتلا ...

مقاله تصحیح معادله ی حالت درجه سوم SRK در تعیین خواص ترمودینامیکی برخی هیدروکربن ها

word قابل ویرایش
6 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تصحيح معادله ي حالت درجه سوم SRK در تعيين خواص ترموديناميکي برخي هيدروکربن هاچکيده هميشه در تعيين خواص ترموديناميکي ترکيبات و برخي مواد خالص از معادله هاي درجه سوم استفاده ميشود که بسيار کاربردي تر هستند.پارامترهاي a وb نقش اساسي را در تعيين اين خواص عهده ...

مقاله برآورد تبخیر وتعرق مرجع با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA و مدل درختی M5 (مطالعه موردی: دشت تبریز)

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** برآورد تبخیر وتعرق مرجع با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA و مدل درختی M5 (مطالعه موردی: دشت تبریز) چکیده یکی از راه های هدررفت آب در مناطق مختلف آب و هوایی ایران، تبخیر و تعرق است. تبخیر و تعرق مرجع (ET0) یکی از پارامتر های است که ...

مقاله برآورد تبخیر تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره NOAA-AVHRR و الگوریتم SEBS (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه)

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** برآورد تبخیر تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره NOAA-AVHRR و الگوریتم SEBS (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه) چکیده تبخیر وتعرق یکی از اجزای اصلی بیلان آب می باشد که اندازه گیری مقدار واقعی آن عملا بامحدودیت و پیچیدگی های خاصی روبه رو است. اندازه گیری تبخیر و ...

مقاله بکارگیری الگوریتم Bagging در شبکههای عصبی جهت پیشبینی قیمت برق در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بکارگیری الگوریتم Bagging در شبکههای عصبی جهت پیشبینی قیمت برق در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته چکیده: پیشبینی کوتاه مدت قیمت برق، یکی از فعالیتهای اساسی و حیاتی در بازارهای برق می باشد که پایه و اساس به حداکثر رساندن سود شرکتکنندگان در بازار است. در این مقاله، ضمن بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت برق، با استفاده از دادهکاوی و روشهای مبتنی ...

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر شکلگیری خیانت زناشویی: یک مطالعه دلفی

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی عوامل مؤثر بر شکلگیری خیانت زناشویی: یک مطالعه دلفیچکیده خیانت زناشویی موضوعی است که زوج درمانگران به صورت منظم در کارهای بالینیشان با آن مواجه میشوند و میتواند تجربهای گیج کننده و دردناک بر همه کسانی باشد که درگیر با آن هستند. با توجه به پیامدهای زیانبار خیانت زناشویی بر سلامت روانی خانواده، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر ...

مقاله طرح ادراکی برای سیستم برق هواپیما و کاهش مصرف سوخت

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
طرح ادراکی برای سیستم برق هواپیما و کاهش مصرف سوخت خلاصه در این مقاله نوبسنده قصد دارد یک طرح فرضی برای تولید انرژی الکتریکی با استفاده از سنسورهای فشار و فرکانس، منبع تغذیه برای سیستمهای غیر ضروری هواپیما ایجاد کند که به واسطه ی این عمل میزان بار کاری موتور هواپیما کاهش خواهد یافت و به همین میزان در مصرف سوخت نیز ...

مقاله ترکیب منابع داده ، روش های کشف و تحقیق استخراج داده های جرم

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ترکیب منابع داده ، روش های کشف و تحقیق استخراج داده های جرمخلاصه بررسی و تحلیل ویژگی های جرم اولین گام در این حوزه است و دانشی که از روش های استخراج داده ها بدســــت می آید ابزار موثر در کمک و حمایت نیروی پلیس است . این مقاله به روش کتابخانه ای و با کمک گرفتن از پنج مقاله علمی ...

مقاله راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت فولاد کشور

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت فولاد کشور چکیده : صنعت فولاد در مقایسه با سایر صنایع از نظر انرژی مورد نیاز، پرمصرف ترین صنعت در جهان به شمار میرود. روند رو به زوال منابع طبیعی و انرژی های فسیلی و ذخایر گاز، دانشمندان و پژوهشگران این عرصه را واداشته تا در جهت کاهش مصرف انرژی در این صنعت، با ...

مقاله بررسی گلیم شیریکی پیچ سیرجان

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی گلیم شیریکی پیچ سیرجان چکیده: زیراندازها از جمله گلیم،مظهر تبلور عینی هنر هر کشور است و از جهات گوناگون از اهمیت و ارزش والایی برخوردار است. استان کرمان یکی از با سابقه ترین مناطق گلیم بافی در ایران به شمار میرود،که صرف نظر از عشایر و روستاییان، بسیاری از زنان و دختران شهرنشین نیز به این کار مشغولند. گلیم )شیریکیپیچ((یا )سوزنی(( ...

مقاله بررسی مورفولوژی و هیستوپاتولوژی کبد و تاثیر خرفه بر تغییرات ساختاری ناشی از آلودگی مس

word قابل ویرایش
7 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسي مورفولوژي و هيستوپاتولوژي کبد و تاثير خرفه بر تغييرات ساختاري ناشي از آلودگي مس چکيده هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر محافظتي خرفه در کبد موش هاي صحرايي بدنبال آلودگي با سولفات مس . بدين منظور ٢٨ سر موش صحرايي با وزن تقريببي ١٨٠ تا ٢٠٠ گرم در چهار گروه تيمار مختلف تقسيم گرديد و بمدت چهار هفته تيمار ...

مقاله اندازه گیری رطوبت خاک با استفاده از سنجش از دور

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اندازه گیری رطوبت خاک با استفاده از سنجش از دور چکیده رطوبت خاک یکی از پارامتر های بنیادی محیط زیست است که بر زندگی گیاهی، جانوری ومیکروارگانیسم ها مستقیماً تاثیر گذار بوده و نقش عمده ای در تبادلات انرژی بین هوا و خاک ایفا می کند. توزیع عمودی و افقی رطوبت خاک از طریق تبخیر و تعرق گیاهان و تبدیل انرژی تابشی ...

مقاله مطالعه اثر بهسازی بیولوژیکی بر نفوذپذیری خاکهای ماسهای

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مطالعه اثر بهسازی بیولوژیکی بر نفوذپذیری خاکهای ماسهای خلاصه در بسیاری از پروژههای عمرانی بخش قابل توجه ای از منابع مالی صرف اصلاح خاک میگردد. علاوه بر این، در روشهای معمول اصلاح خاک از تزریق مواد شیمیایی به درون زمین بهره میگیرند که تولید و تزریق این مواد صدمات جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد مینماید. بنابراین در طول سالهای متمادی ...

مقاله ارائه مدل زهکشی آب هجومی به داخل معدن روباز چادرملو به منظور جلوگیری از هجوم آب و افزایش ضریب ایمنی معدن

word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ارائه مدل زهکشی آب هجومی به داخل معدن روباز چادرملو به منظور جلوگیری از هجوم آب و افزایش ضریب ایمنی معدن چکیده وجود آب زیر زمینی یکی از عوامل موثر در رانش دیواره های معادن روباز بشمار می رود. هدف از مطالعات حاضر تعیین وضعیت هیدروﮊئولوﮊی معدن روباز چادرملو به منظور جلوگیری از نفوذ آب به داخل پیت معدن و تعیین بهترین ...

مقاله تاریخچه و مفهوم شناسی پایستگی تحصیلی و عوامل موثر در آن

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تاریخچه و مفهوم شناسی پایستگی تحصیلی و عوامل موثر در آنچکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاریخچه و مفهوم پایسـتگی تحصـیلی و اهمیـت آن در فضـاهاي آموزشـی ونیـز عوامـل مـوثر بـر پایستگی تحصیلی انجام شد. روش تحقیق مربوط به این مقاله روش توصیفی تحلیل محتوایی اسناد ومدارك به صورت کیفی بود. در این روش منابع مربوط به پایستگی تحصیلی، تاب آوري ...