مقالات گوناگون

اخرین مقالات گوناگون

مقاله تأثیر تمرین ایروبیک موزون بر سطوح سرمی امنتین ١ و برخی متغیرهای آنتروپومتریکی در زنان چاق

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده مقدمه : امنتين ١ آديپوکين شناخته شدهاي است که اغلب از بافت چربي احشايي ترشح مي شود. سطوح امنتين ١ با چاقي رابط ه معکوس دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير تمرين ايروبيک موزون بر سطوح سرمي امنتين ١ و برخي متغيرهاي آنتروپومتريکي زنان چاق بود. روشها: ٣۲ زن چاق با ميانگين سني ۸.۲٣±٣٧.۹٤ سال و نمايه ت ...

مقاله واکاوی اصول معماری و شهرسازی پایدار در اقلیم گرم و خشک

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده عوامل اقلیمی و تأثیر آن بر معماری و شهرسازی، از اصول بنیادی طراحی معماری بوده، که نمود آن در سکونتگاههای اولیه بشر مشهود است. با مطرح شدن موضوع بحث برانگیز معماری پایدار در چند دهه اخیر و توجه ویژه آن به تأثیر اقلیم در معماری و تلاش برای استفاده بهینه از منابعطبیعی و در مقابل کاهش آثار تخریبی ساخت وساز ...

مقاله بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر کرمان در مورد تجویز داروهای رایج دندانپزشکی در سال ١٣٨٠

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه سابقه و هدف: داروهاي ضد درد، آنتي بيوتيک ها، دهان شويه ها و داروهاي بي حس کننده جزو شايعترين داروهايي هستند که توسط دندانپزشکان تجويز مي شوند. هدف از تحقيق حاضر بررسي ميزان آگاهي و عملکرد دندانپزشکان عمومي شهر کرمان در مورد تجويز اين دسته از داروها بود. مواد و روشها: اين تحقيق يک مطالعه مقطعي و توصي ...

مقاله مقایسه روشهای استخراج DNA از بافتهای ثابت شده در فرمالین

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده نقطه شروع بسیاري از روشهاي بیولوژي مولکولی، ضرورت جداسازي DNA با کیفیت عالی است. معمولا کیفیت DNA با عواملی از قبیل عدم آلودگی ناشی از RNA، پروتئین، لیپید و سایر ساختارهائی که براي آنزیمهاي برشی و پلی مرازها مزاحمت ایجاد میکنند سنجیده میشود. معمولا DNA استخراج شده از بلوك هاي پارافین و بافتهاي فیکس شده ...

مقاله جایگاه مفاهیم «فقر» و «فنا» در سبک عرفانی و روایی عطار نیشابوری ( ص ٣٦٥ - ٣٤٣ )

word قابل ویرایش
40 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : «فقر» و «فنا» دو مفهوم مهم در عرفان اسلامي هستند. فقر همواره با «غنا» و فنا با «بقا» ملازم است . جايگاه زوج نخست در ميانه و زوج دوم در انتهاي سلوک ميباشد. اما فقر و فنا در عرفان عطار آميخته شده و در قالب مقام «فقر و فنا» و به عنوان آخرين مرحله سلوک درآمده است . اين موضوع يک مسألۀ متمايز در سبک عرفان ...

مقاله تأملی بر وضعیت حقوقی دولتها در استناد به مسئولیت بین المللی دولت با تأکید بر قضیه صید نهنگ ( استرالیا علیه ژاپن )

word قابل ویرایش
30 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده اين پژوهش به بررسي زمينه هاي طرح مسئوليت بين المللي توسط دولت خواهان در پرتو رأي سال ٢٠١٤ ديوان بين المللي دادگستري در قضيه صيد نهنگ (استراليا عليه ژاپن و زلاندنو به عنوان ثالث ) پرداخته است . در اين راستا ابتدا به بحث پيرامون ماهيت تعهدات بين المللي دولت ها در قبال يکديگر و تبيين موقعيت دولت هاي زيان ...

مقاله معرفی کانسارموته به عنوان سامانه طلای مرتبط با توده های نفوذی

word قابل ویرایش
32 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده کانسار طلاي موته در غرب ايران واقع در بخش مرکزي پهنه سنندج - سيرجان (SSZ)، مرتبط با رگه هاي کوارتز، کوارتز- سولفيدي، عدسي ها و رگچه هاي قطع کننده سنگ بستر نئوپروتروزوئيک است که غالبا در امتداد پهنه هاي برشي با راستاي NW-SE تشکيل شده است . کانه زايي طلا مرتبط با دگرسانيهاي گرمابي شديد در راستاي پهنه ها ...

مقاله قرارداد اجاره بدون مدت

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: طرفین عقد اجاره،همواره قادر به تعیین دقیق مدت اجاره نیستند. علی الاصول عدم تعيين مدت،سبب بطلان عقد اجاره است. اما گاه قضيه چنین است که هیچ مدنی در قرارداد ذکر نمی شود ولی حداقل واحد زمانی برای تعیین اجاره بها تعیین می شود. قانون مدنی قراردادهای اجاره ای را که مدت اجاره در آنها مسکوت باشد برای همان حد ...

مقاله تأثیر ورزش و فعالیت بدنی بر زمان واکنش و پاسخ سالمندان

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اهداف فعالیتهای بدنی تأثیر زیادی بر ارتقای عملکرد حرکتی و شناختي سلمندان دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر ورزش و فعالیت بدنی بر زمان واکنش و زمان پاسخ سلمندان استه مواد و روش ها روش پژوهش حافر، علمي-مقایسه ای و جامعه آماری آن شامل سالمندان شهرستان مهاباد است. از میان این جامعة أماری، سی نفر غیرفعال ...

مقاله جایابی مجدد مکان نصب ترانسفورماتور به عنوان یک راهکاربلند مدت جهت کاهش تلفات شبکه توزیع

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
این مقاله دارای فرمول های زیادی میباشد چکيده -گستردگي بسيار زياد بخش توزيع نيروي برق و مسائل موجود در ارتباط با عدم طراحي و بهره برداري اصولي از اين شبکه ها باعث تخصيص درصد قابل توجهي از تلفات توان توليد شده به شبکه هاي توزيع شده است . کاهش تلفات خطوط از طريق جايابي مجدد مکان نصب ترانسفورماتور (تغيير محل تغذ ...

مقاله مدیریت سیلاب در حوضه های شهری با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری ( مطالعه موردی : منطقه 22 تهران )

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده از جمله اهداف مهم شبیه سازي سیلاب در حوضه هاي شهري میتوان به مواردي همچون تحقیق در مورد وقوع رواناب در زیرحوضه هاي مختلف، تعیین زیرحوضه هایی که بیشترین سهم را در تولید دبی اوج هیدروگراف خروجی دارند و همچنین بررسی حرکت رواناب در اجزاي مختلف سیستمهاي زهکشی و بازتاب آن در روشهاي مدیریتی کنترل سیلاب در محد ...

مقاله تاثیر فضای باز اردوگاه های دانش آموزی بر افزایش تعاملات اجتماعی دانش آموزان

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : کودکان با تواناييها، نيازها و بلوغ هاي متفاوت بر اساس مراحل رشد سني، نحوه ي شرايط زندگي و بافت اجتماعي محل سکونت ، داراي نيازهاي روان شناختي بسيار پيچيده تر از نيازهاي بيولوژيکي و فيزيکي هستند. اگرچه محيط هاي شهري علاوه بر بزرگ سالان ، مخاطبان خردسال و تيزبيني دارد که بسيار بيش تر از بزرگ سالان تحت تأ ...

مقاله مطالعه ای بر بلاک چین ، کاربرد ها ، امنیت و تهدیدات آن

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بلاک چین به مثابه ییک دفتر کل است که از آن در جهت تسهیل فرآیند ثبت معاملات و ردیابی دارایی ها استفاده میشود.از زمان ظهور این فناوری توجه بسیاری از فعالان عرصه های مختلف که به نوعی درگیر با مسئله امنیت اطلاعات و تراکنش ها بودند بدان جلب شد.این توجه بعد از به کار گیری بلاک چین در بستر بیت کوین چند برابر ...

مقاله ژنتیک مولکولی و ژن درمانی در سرطان مری : مقاله مروری

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده سرطان مري با حدود 386000 مرگ و میر در سال، ششمین عامل مرگ ناشی از سرطان در جهان است، که حاصل مجموعه عاملهاي محیطی مانند دود تنباکو، رفلاکس معدي- مروي و تغییرات ژنتیکی است. رفلاکس معدي- مروي مزمن معمولا به جایگزینی مخاط سنگفرشی توسط مخاط بارت نوع روده اي و متاپلاستیک منجر میشود. بر خلاف آدنوکارسینوم مري ...

مقاله اهمیت گرافیک محیطی در گردشگری

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و جمعآوری اطلاعات به شیوهی میدانی با استفاده از منابع کتابخانهای میباشد. پژوهشی که پیش رو دارید، تلاش بر این دارد که اهمیت گرافیک محیطی در صنعت گردشگری را مورد نقد و بررسی قرار دهد. تحرک جهانی منابع، سرمایه ها و انسانها باعث رقابت شهرها در جلب توجه، تمرکز سرمای ...

مقاله مدیریت استراتژیک بازار و بازاریابی گردشگری مذهبی : مطالعه موردی شهر مشهد

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده مدیریت بازار و بازاریابی در همه فعالیتهای اقتصادی بخش مهمی است و برای جذب مشتری و افزایش درآمد، مورد توجه مدیران میباشد. حوزه بازار و بازاریابی در گردشگری مذهبی مقولهای چند وجهی بوده و از محیط اقتصادی تاثیر بالایی میپذیرد. جهت رسیدن به نقطهای قابل قبول در این عرصه، باید عوامل داخلی و خارجی این حوزه فعا ...

مقاله شاخص های برنامه ریزی شهری و کاربرد آنها در توسعه پایدار فضایی شهر ( شهر رودسر )

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده امروزه مفاهیم و شاخص های توسعه پایدار در همه ابعاد شکل گیری و تداوم حیات شهر اعم از جغرافیایی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد توجه برنامه ریزان قرارگرفته است. گسترش سریع شهرها، مهاجرت از حوزه های روستایی، تامین نیازمندی ها و خدمات اساسی شهر و حفظ منابع و سرمایه های طبیعی شهر، موجب گردیده که ...

مقاله بررسی اثرات و پیامدهای گردشگری بر محیط زیست استان گیلان

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در جهان معاصر جهانگردی به عنوان یک صنعت عاملی در جهت بهبود کیفیت زندگی جوامع در حال توسعه تلقی می شود. صنعتی که سبب شده تا انسان امروزی برای رهایی از فشارهای زندگی خود برای رسیدن به آرامش به دامان طبیعت پناه ببرد تا انرژی از دست رفته خود را باز یابد ؛ اما استفاده ی انسان از طبیعت دارای پیامد های مثبت و ...

مقاله مدل سازی سیستم اپتیک تطبیقی و بهینه سازی عملکرد زمانی آن با طراحی کنترل کننده تناسبی - انتگرالی ( PI )

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده – سيستم اپتيک تطبيقي براي تصحيح اثر آشفتگي جوي بر روي تصاوير دريافتي از تلسکوپ هاي زميني به کار ميرود. اين سيستم براي آنکه بتواند تصحيح مناسبي را انجام دهد، بايد سرعت خود را با سرعت تغييرات آشفتگي جو تطبيق دهد. بنابراين نياز است پهناي باند سيستم بيشتر از فرکانس تغييرات جو باشد. در اين مقاله با مدل سازي ...

مقاله سوانح زیست محیطی در ایران و پیامدهای ناشی از آن ، شیوه های پیشگیری و مقابله و برنامه ریزی

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده : سوانح زیست محیطی در ایران شامل دو بخش طبیعی و غیر طبیعی می باشد. سوانح طبیعی بصورت تصادفی و براسا پدیده های جوی و درون زمینی و ... حادث می گردد و موجب تلفات جانی و خسارت مالی فراوان شده و هرساله در بخشهایی از کشور رخ میدهد و دولت نیز باید هزینه و بودجه ای را بابت حوادث غیرمترقبه پیش بینی نشده منظور نم ...

مقاله فرآیند شکل گیری فوردیسم و پست فوردیسم در غرب

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده فوردیسم، برگرفته از نام هنری فورد، به نظریات گوناگون در مورد تولید و پدیده های اجتماعی- اقتصادی مرتبط با آن اشاره دارد. این واژه در حوزه های مختلف و نیز از نظر محققان مارکسیست و غیرمارکسیست معانی گوناگون اما مرتبط به هم دارد که در بین سال های 1940 تا 1960 باعث پیشرفت زیاد غرب خاصه در آمریکا گردید .. به ...

مقاله تحلیل مشکلات ارتباط بین خانه ومدرسه در منطقه ی هشترود و ارایه راهکارهای مناسب

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده پژوهش حاضر باهدف تحلیل مشکلات ارتباط بین خانه و مدرسه در منطقه هشترود طرح شد . روش تحقیق مورد استفاده ، روش پیمایشی می باشد . جامعه آماری ، کلیه والدین ( پدر و مادر) دانش آموزان مشغول به تحصیل و هم چنین مدیران و مشاوران مشغول به فعالیت در سال تحصیلی 88-89 می باشد که با توجه به جدول کرجسی - مورگان حجم ن ...

مقاله بررسی شکست و سایش آسترها در کارخانه جدید پر عیار کنی مجتمع مس سرچشمه

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده آسیای نیمه خودشکن کارخانه جدید پرعیارکنی مس سرچشمه با ظرفیت اسمی ۹۰۰تن در ساعت در سال ۱۳۸۳ شروع به کار کرد. در ۷ ماه اول، زمان عملیاتی بودن آسیا ۴۷٪بود. سهمتعویضآسترهادرخاموشیکارخانه۱۳٪بدست آمد. در همین دوره زمانی۷۰ عدد از آسترها تعویض شدند. دلیل اصلی شکستن آن ها کار کردن آسیابابار کم تشخیص داده شد. یک ...

مقاله نقش صنایع دستی ( سوزندوزی ) در توسعه پایدار روستایی ( نمونه موردی دهستان ایرندگان شهرستان خاش )

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بدون شک یکی از افتخارات هر ملت و کشوری، صنایع دستی و بومی آن کشور است. چرا که این صنعت و به عبارتی این هنر- صنعت بی بدیل و بی رقیب حاصل ذوق و هنر، سلیقه، ابتکار و خلاقیت هنرمندان و صنعتگران عزیزی است که صبورانه آداب، سنن و رسوم ودر یک کلام پیام فرهنگی نسل ها را در محصولات تولیدی شان متجلی کرده و از آن ...

مقاله بررسی اجزای سازمانهای پروژه محور

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده تئوری مدیریت کلاسیک، سازمانها را بر اساس ساختار سازمانی آنها، ماهیت محصولاتی که ارائه میشود و یا پروژههای سازمان، طبقهبندی میکند . با توجه به ابهام در دنیای کسب و کار، دشواریها در تقسیم وظایف و بخشبندی زیر سیستمها، در اواخر قرن 20، سازمانها به سمت سازماندهی فعالیتهایشان در قالب پروژه و سازمانهای پروژ ...