اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله تشخیص چهره ودسته بندی اشیاء سه بعدی بااستفاده ازهیستوگرام های مبتن برتوصیفگرهای SIFT و SURF

word قابل ویرایش
13 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تشخیص چهره ودسته بندی اشیاء سه بعدی بااستفاده ازهیستوگرام های مبتن برتوصیفگرهای SIFT و SURF چکیده این مقاله به بررس روش برمبنای هیستوگرام های مبتن بـر توصـیفگر هـای عمـوم ویژگـی , SIFT و SURF وچگونگی بـه کـارگیری آن درمسئله تشخیص چهره و تشـخیص اجسـام سـه بعـدی از زوایـای مختلـف پرداختـه وروش مـورد نظربـرای تشـخیص تصـاویر چهـره مجموعـه تصاویرORL و YALE به کاررفته ...

مقاله ردیابی حرکت به روش وفقی

word قابل ویرایش
16 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ردیابی حرکت به روش وفقی چکیده : ردیابی حرکت با روش مش دو بعدی بر مبنای ایجاد یک شبکه مش بر روی تصویر و اجازه تغییر شکل به هر سلول مش در فاصله هر دو فریم متوالی با الزام به پیوستگی مش میباشد. بنابراین این روش بسیاری از اغتشاشات روش بلوکینگ که در جبران حرکت و یا ردیابی حرکت با روش ...

مقاله شناسایی و رتبه بندی عوامل مزیت رقابتی در توسعه محصول جدید (مطالعه موردی شرکت کیهان صنعت)

word قابل ویرایش
11 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
شناسایی و رتبه بندی عوامل مزیت رقابتی در توسعه محصول جدید (مطالعه موردی شرکت کیهان صنعت) چکیده توسعه محصول جدید و اهمیت آن برای شرکت ها به عنوان رویکردی نو، هر چند با ریسک هایی همراه است اما شناخت عوامل مزیت رقابتی، می تواند در کاهش ریسک های تصمیم گیری برای مدیران مفید باشد. هدف از انجام این مقاله شناسایی و رتبه بندی ...

مقاله ارایه یک مدل جدید در زمان بندی انبارهای متقاطع

word قابل ویرایش
10 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   ارایه یک مدل جدید در زمان بندي انبارهاي متقاطع چکیده انبارداري متقاطع یک استراتژي بدیع لجستیک می باشد که در آن بارها از کامیونهاي وارد شونده تخلیه و بلافاصله ذخیره می شود. سپس بر اساس نیاز مشتري دوباره سازماندهی گردیده و نهایتا بدون نیاز به هر گونه موجودي ...

مقاله بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور شهرستان ملایر )

word قابل ویرایش
9 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور شهرستان ملایر )   چکیده: هدف از این پژوهش بررسی رابطه فرهنگسازمانی با مسئولیتپذیری اجتماعی در دانشگاه پیام نور شهرستان ملایر می باشد. فرضیه اصلی این پژوهش عبارتست از: بین فرهنگسازمانی و مسئولیتپذیری اجتماعی در دانشگاه پیام نور شهرستان ملایر رابطه معناداری وجود دارد. به همین منظور فرهنگ به عنوان متغیر ...

مقاله مطالعه جایگاه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت کشور؛ چالش ها و راهکارهای توسعه سرمایه انسانی در شرکت ملی نفت ایران (NIOC)

word قابل ویرایش
24 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مطالعه جايگاه مديريت منابع انساني در صنعت نفت کشور؛ چالش ها و راهکارهاي توسعه سرمايه انساني در شرکت ملي نفت ايران (NIOC) خلاصه نيرويانساني در راه رسيدن به اهداف هر سازمان، مهم ترين سرمايه محسوب ميشود و صنعت نفت نيز براي استحصال و توليد ذخاير نفت و گاز، با اتکا بر اين عامل بسيار مهم طي صد سال گذشته توانسته ...

مقاله ارائه مدلی برای سنجش توانمندی نوآوری فناورانه و تاثیر آن بر عملکرد نوآوری بنگاه

word قابل ویرایش
23 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ارائه مدلی برای سنجش توانمندی نوآوری فناورانه و تاثیر آن بر عملکرد نوآوری بنگاه چکیده در خصوص اهمیت و ضرورت توسعه نوآوری بنگاه های اقتصادی، شواهد قوی تجربی و نظری وجود دارد. از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ارتقای سطح رقابت پذیری بنگاه ها و دستیابی به مزیت رقابتی، بهره گیری از قابلیت نوآوری های فناوری است. در مقاله حاضر که نتیجه یک ...

مقاله بررسی تجربی اکستروﮊن مستقیم لوله های دو فلزی

word قابل ویرایش
8 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی تجربی اکستروﮊن مستقیم لوله های دو فلزی چکیده : دراین تحقیق تاثیر تغییر زاویه قالب بر نیروی مورد نیاز برای اکستروﮊن مستقیم و کیفیت ظاهری لوله های دو فلزی ، مورد بررسی قرار گرفته است . در این فرآیند از مندرل متحرک و قالب های مخروطی برای تولیدکردن لوله های توخالی با نسبت اکستروﮊن ثابت ، استفاده شده است . بررسی ...

مقاله بررسی اثر پودرهای مختلف افزوده شده به دی الکتریک بر روی پارامترهای ماشین کاری تخلیه الکتریکی EDM

word قابل ویرایش
17 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   بررسي اثر پودرهاي مختلف افزوده شده به دي الکتريک بر روي پارامترهاي ماشين کاري تخليه الکتريکي EDM چکيده در ماشينکاري تخليه الکتريکي يکي از مشکلات موجود افزايش زبري سطح ماشينکاري شده با افزايش جريان و پائين بودن نرخ براده برداري (MRR) در مقايسه با ساير روشهاي ماشينکاري ...

مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس شاخص های کیفی با رویکرد فازی(تکنیک تاپسیس )

word قابل ویرایش
6 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ارزيابي عملکرد کارکنان بر اساس شاخص هاي کيفي با رويکرد فازي(تکنيک تاپسيس ) چکيده هدف مادراين مقاله ، ارائه ي مدلي بر اساس منطق فازي براي ارزيابي عملکرد کارکنان است تا از اطلاعات کيفي و ذهني که در ارزيابي عملکرد داراي اهميت و تأثير زيادي هستند، به نحو مؤثرتري استفاده گردد. براي انتخاب شاخص هاي ارزيابي با رجوع به کتب و ...

مقاله طراحی و ارزیابی یک الگوریتم مذاکره چندمعیاره در محیط چندعامله تجارت الکترونیکی

word قابل ویرایش
19 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   طراحی و ارزیابی یک الگوریتم مذاکره چندمعیاره در محیط چندعامله تجارت الکترونیکی چکیده در این مقاله با استفاده از تکنیکهای یادگیری الگوریتمی پیشنهاد شده است که طرفین مذاکره بدون در اختیار داشتن دانستههای اختصاصی حریف مقابل و با بهرهگیری از یک روش بروزشونده، حدسیات خود را در مورد ...

مقاله تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی

word قابل ویرایش
14 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی چکیده : مدیریت پروژه مجموعه ای از فرآیندهاست که هدف آنها رساندن موفقیت آمیز پروژه در طول چرخه حیات آن است. طبق استاندارد PMBOK، مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارت، ابزار و تکنیکهای لازم در جهت اجرای فعالیتها و هماهنگ نمودن و هدایت منابع انسانی و مصالح در طول عمر یک پروژه با ...

مقاله ویژگی های یک معلم خوب از دیدگاه اسلام

word قابل ویرایش
13 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ويژگي هاي يک معلم خوب از ديدگاه اسلام چکيده : معلمي جايگاهي است که شأن و منزلت و نقش او در تربيت انسان ها بر کسي پوشيده نيست . مربي حقيقي انسان ها پروردگار جهانيان است وسپس به وسيله واسطان فيض او و هدايت گران زميني اش انبيا براي بشريت تبيين مي شود. معلمان بعد از انبيا وارثان رسالت تعليم ...

مقاله تحلیل شرای زیست اقلیمی شهر بندرعباس با استفاده از نرم افزار مشاور اقلیمی

word قابل ویرایش
5 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تحلیل شرای زیست اقلیمی شهر بندرعباس با استفاده از نرم افزار مشاور اقلیمی چکیده: توجــه بــه تــاثیرات متقابــل شــرای اقلیمــی و معمــاری در هــر منطقــه و بــه کــارگیری دســتورالعمل هــایی بــرای هماهنگی ساختمان با شرای آب و هـوایی از مباحـث مهـم صـرفه جـویی در انـرژی اسـت لـذا دقـت در طراحـی معماری یکی از مباحث مهم در هماهنگ شدن با آب و هوای ...

مقاله مدیریت کاتالیست های مستعمل واحدRFCCپالایشگاه نفت امام خمینی شازنداراک واستفاده مجدداز آنهادرصنعت سیمان

word قابل ویرایش
7 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مدیریت کاتالیست های مستعمل واحدRFCCپالایشگاه نفت امام خمینی شازنداراک واستفاده مجدداز آنهادرصنعت سیمان چکیده کاهش منابع طبیعی،فشارزیست محیطی،جهانی شدن اقتصادومواردی ازاین دست مستلزم این است که سازمانها تضمینی حاصل کنندکه تولیدات آنهاپایداراست . در این میان بازنگری درمفاهیم صنعتی شدن وروبروشدن با معضلات زیست محیطی حاصل ازآن منجربه ایجادمفاهیم جدیدی شدکه درقالب این مفاهیم می توان ازروند تخریب زیست محیطی کاسته شودونگاه ...

مقاله مروری بر مبحث آنتولوژی و پیرامون آن

word قابل ویرایش
13 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مروری بر مبحث آنتولوژی و پیرامون آن چکیده هم اکنون آنتولوژی ها جایگاه ویژه خود را در وب معنایی، بازیابی اطلاعات و سایر علوم کامپیوتر پیدا کرده اند. آنتولوژی ها به عنوان دانش پس زمینه، مسئولیت بزرگی را برعهده دارند. اکنون بیش از چند صد آنتولوژی سطح بالا وجود دارند. امروزه با حجم عظیمی از اطلاعات مواجه هستیم. به منظور دستیابی موثر ...

مقاله تحلیل نگاره حضرت ابراهیم در نسخه زبده التواریخ

word قابل ویرایش
20 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تحلیل نگاره حضرت ابراهیم در نسخه زبده التواریخ چکیده: هنر برآمده از تفکر اسلامی، در سراسر قلمرو خود، همواره از عینیت گراییِ رایج در هنر غرب گریزان است و همین تفکر، زمینه ساز نمادپردازی های برآمده از اندیشه دینی- مذهبی گردیده است. در این مقاله کوشش خواهد شد تا با بررسی اصول نگارگریِ عثمانی، تک نگاره ای از کتاب خطی زبده التواریخ ...

مقاله المان های شهری و نقش آن در شکل گیری هویت ایرانی اسلامی

word قابل ویرایش
16 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
المان هاي شهري و نقش آن در شکل گیري هویت ایرانی اسلامی چکیده از آنجایی که توجه به شاخص ها و نمادهاي ایرانی - اسلامی، در طراحی معماري شهرها کمترمورد توجه قرارگرفته و در مقابل استفاده از نمادهاي مدرن, ناسازگاربا هویت ایرانی- اسلامی افزایش یافته است. بحران هویت بعنوان یک عارضه ي شهرنشینی به یکی از چالش هاي اجتماعی, فرهنگی معاصربدل گشته ...

مقاله بررسی جنبه های دراماتیک حسنک وزیر

word قابل ویرایش
9 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی جنبه هاي دراماتیک حسنک وزیر چکیده این تحقیق کوششی است، به منظور نشان دادن قابلیتهاي نمایشی ادبیات کهن ایران زمین که زمینههاي فراوانی در تبدیل به نمایشنامه و تئاتر فراهم می کنند. از حماسه هاي حکیمِ سخن آفرین فردوسی، تا مثنويهاي معنوي مولانا، منظومههاي عاشقانهي نظامی، حکایتهاي عطار، تاریخ بیهقی و دیگر شاهکارهاي ایران زمین اعم از نظم و نثر که ...

مقاله انتقال حرارت جابجایی آزاد سیالات غیر نیوتنی مدل پاورلا همراه با اثر جریان مگنتوهیدرودینامیک بر روی یک صفحه عمودی همراه با دمش و مکش یکنواخت در شرایط شار دیواره ثابت و همچنین دمای دیواره ثابت

word قابل ویرایش
26 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** انتقال حرارت جابجایی آزاد سیالات غیر نیوتنی مدل پاورلا همراه با اثر جریان مگنتوهیدرودینامیک بر روي یک صفحه عمودي همراه با دمش و مکش یکنواخت در شرایط شار دیواره ثابت و همچنین دماي دیواره ثابت   چکیده در این مقاله انتقال حرارت جابجایی آزاد سیالات مدل غیرنیوتنی پاورلا همراه ...

مقاله معرفی کامپوزیت های پلیمری در تقویت و مقاومسازی سازه های موجود

word قابل ویرایش
11 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
معرفي کامپوزيت هاي پليمري در تقويت و مقاومسازي سازه هاي موجود چکيده : در اين مطالعه ابتدا کلياتي دربارة کامپوزيت هاي پليمري و تاريخچۀ پيدايش آنها توضيح داده شده است . سپس ويژگيهاي اين مصالح و همچنين ويژگيهاي اجزاي تشکيل دهنده اين مواد، در ساختار کامپوزيتي مورد بررسي قرار گرفته است . آنگاه اشکال مختلف استفاده از اين مواد در ...

مقاله بررسی و مقایسه پروتکل های احراز هویت RFID با استفاده از رمزنگاری منحنی بیضوی

word قابل ویرایش
13 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي و مقايسه پروتکل هاي احراز هويت RFID با استفاده از رمزنگاري منحني بيضوي چکيده — امنيت و حفظ حريم خصوصي از مشکلات ذاتي در ارتباطات سيستم هاي RFID مي باشد. روش هاي متفاوت و فراواني جهت غلبه بر اين مشکلات ارائه گرديده است . که مي ...

مقاله مدل سازی احتمالاتی و فازی شارژ و دشارژ خودروهای برقی برای برنامه ریزی واحدهای تولیدی در حضور عدم قطعیت ها

word قابل ویرایش
18 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   مدل سازي احتمالاتي و فازي شارژ و دشارژ خودروهاي برقي براي برنامه ريزي واحدهاي توليدي در حضور عدم قطعيت ها حضور خودروهاي الکتريکي در شبکه قدرت ، داراي تأثيرات گوناگوني است . مهم ترين ويژگي حضور خودروهاي الکتريکي در سيستم قدرت ، افزايش بار ناشي از شارژ ...

مقاله طراحی کنترل کننده بهینه برای سیستمهای هایبرید با استفاده از الگوریتم استعماری

word قابل ویرایش
19 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   طراحي کنترل کننده بهينه براي سيستمهاي هايبريد با استفاده از الگوريتم استعماري چکيده : سيستم هاي هايبريد١، سيستم هاي ديناميکي هستند که هر دو ديناميک پيوسته و گسسته را در بر مي گيرند.در اين مقاله ،ابتدا توصيف وتشريح مزايا و معايب مدلهاي مشهور سيستمهاي هايبريد مانند PWA ...

مقاله مقایسه کننده دینامیکی سرعت بالا با توان مصرفی کم برای عملکرد در مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله ای

word قابل ویرایش
6 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   مقایسه کننده دینامیکی سرعت بالا با توان مصرفی کم برای عملکرد در مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله ای چکیده در این مقاله مقایسه کننده دینامیکی طراحی شده که طبقه قفل شونده (latch) و ترانزستورهای ورودی برای کاهش نویز و افزایش دقت مقایسه کننده، توسط دو اینورتر از ...