اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله بهبود مستمر در تولید و نگهداری و تعمیرات توسط فعالیتهای TPM و نقش آن در بهبود ضریب اثربخشی تجهیزات

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بهبود مستمر در تولید و نگهداری و تعمیرات توسط فعالیتهای TPM و نقش آن در بهبود ضریب اثربخشی تجهیزات چکیده : دردنیای امروز رقابت بطور چشم گیری افزایش یافته است. مشتری ها بر کیفیت محصول, زمان تحویل و قیمت آن تاکید دارند. به همین علت تولید کننده باید ...

مقاله برآورد تابع تولید برنج دراستانهای شمال کشور (مطالعه موردی برنج دانه بلند مرغوب و پرمحصول)

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***برآورد تابع تولید برنج دراستانهاي شمال کشور (مطالعه موردي برنج دانه بلند مرغوب و پرمحصول)   چکیده برنج یکی از کالاهاي پرمصرف در سبد غذایی ایرانیان میباشد .با توجه به افزایش جمعیت و در پی آن افزایش نیاز به مواد غذایی توجه به روشهایی که به افزایش تولید منجر ...

مقاله مقایسه تاثیر غلظت های مختلف لدرمیکس با داروی با فورمولاسیون جدید، بر علیه اینترکوکوس فکالیس (مطالعه آزمایشگاهی)

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقایسه تاثیر غلظت های مختلف لدرمیکس با داروی با فورمولاسیون جدید، بر علیه اینترکوکوس فکالیس (مطالعه آزمایشگاهی) خلاصه: سابقه و هـدف: انتروکوکوسها نقش مهمی در ایجاد عفونتهای ثانویه دندان دارند. راهکارهای درمانی که در آنها از ترکیبات ضد این میکروب استفاده شده است با کارایی بالایی میتوانند کانال ریشه را پاکسازی کنند. این مطالعه به مقایسه تاثیر غلظتهای مختلف لدرمیکس با داروی ...

مقاله نقش مدیریت سلامت زنان در ارتقای سلامت جامعه

word قابل ویرایش
7 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نقش مدیریت سلامت زنان در ارتقای سلامت جامعه چکیده مقدمه و هدف: سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه و مشارکتی که در تامین، حفظ و ارتقای سلامت خانواده و جامعه دارند اهمیت ویژه ای است. از طرفی دیگر سلامت آنها زیربنای سلامت خانواده و جامعه می باشد. این مطالعه با هدف ارائه ی روش ها و متد های مدیریت سلامت زن ...

مقاله نگرش مفهومی بر حسابرسی مستمر به عنوان یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نگرش مفهومي بر حسابرسي مستمر به عنوان يکي از دستاوردهاي فناوري اطلاعات چکيده امروزه بکارگيري روش هاي جديد فناوري اطلاعات، ازقبيل تجارت الکترونيک، مبادله الکترونيکي داده ها(EDI)١ و نيز استفاده از اينترنت در فعاليت هاي تجاري روز به روز در حال گسترش و مورد توجه است . استفاده از چنين روش هايي باعث ايجاد تغييراتي در ثبت فرآيند هاي تجاري ...

مقاله بررسی دلایل ژئوتکنیکی جابجایی دیواره خاک مسلح ژئوگریدی به روش ژئودتیک

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی دلایل ژئوتکنیکی جابجایی دیواره خاک مسلح ژئوگریدی به روش ژئودتیک چکیده: هدف از این مقاله بررسی جابجایی های افقی و قائم دیواره خاک مسلح ژئوگریدی می باشد همچنین روش نقشه برداری جهت رفتارسنجی سازه ها، به عنوان یکی از ابزار های مفید در این زمینه کاربرد فراوان دارد لذبایستی به صورت کاملاً تخصصی و اصولی دنبال گردد. بررسی گزارش های مانیتورینگ ...

مقاله نقش فضایل و رذایل اخلاقی در افزایش و کاهش عمر انسان از دیدگاه آیات و روایات

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نقش فضایل و رذایل اخلاقی در افزایش و کاهش عمر انسان از دیدگاه آیات و روایات بررسی آموزه های اسلامی نشان می دهد اخلاق و رفتار انسان، رابطه مستقیمی با مقدار عمر انسان دارد؛ التزام به فضایل اخلاقی، امکان طول عمر بیشتری را فراهم می آورد و گرفتاری به رذایل اخلاقی موجب کاهش عمر انسان می شود. بنابراین برای ارتقاء متوسط ...

مقالهبررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی موج دار در اثر تغییر جهت موج ورق جان با شکل موج سینوسی، مثلثی و ذوزنقه ای

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی موج دار در اثر تغییر جهت موج ورق جان با شکل موج سینوسی، مثلثی و ذوزنقه ای چکیده: دیوار برشی، یک سیستم کارآمـد بـاربر جـانبی در سـازه هـا اسـت در ایـن سیستم، نوع رفتار سازهای، خمشی ،برشی و یا تواماً می باشد. دیوار برشی فولادی در دو حالت سخت شده و سـخت نشـده کـاربرد دارد ...

مقاله پیشبینی سرزندگی تحصیلی بر اساس سبکهای فرزندپروری و باور- های مذهبی

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
پیشبینی سرزندگی تحصیلی بر اساس سبکهای فرزندپروری و باور- های مذهبی چکیده هدف از پژوهش حاضر پیشبینی سرزندگی تحصیلی بر اساس سبک فرزندپروری و باورهای مذهبی میباشد. طرح این پژوهش از نوع همبستگی و به طور مقطعی است. آزمودنیهای این تحقیق شامل 257 نفر از دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رابر با میانگین سنی 15-18 سال بود که برای انجام این پژوهش ...

مقاله بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین و حمایت آنها از خود تنظیمی در خود تنظیمی یادگیری نوجوانان

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین و حمایت آنها از خود تنظیمی در خود تنظیمی یادگیری نوجوانان چکیده هدف از این تحقیق بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین و حمایت آنها از خود تنظیمی در خود تنظیمی یادگیری نوجوانان دبیرستانی شهر شیراز است. حجم نمونه این تحقیق شامل 722 نفر دانش آموز 379) نفر دختر و 343 نفر پسر) از نواحی 1 و 4 ...

مقاله مقایسه و بررسی نظریه شخصیت در روانکاوی فروید و مراجع – محوری راجرز

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقایسه و بررسی نظریه شخصیت در روانکاوی فروید و مراجع – محوری راجرز   چکیده علم روانشناسی با هدف تبیین و توجیه رفتار موجودات زنده خصوصاً انسان، دارای شاخهها و زیر شاخههای فراوانی است. روانشناسی شخصیت یکی از جذابترین، پیچیدهترین و کارآمدترین این شاخههاست. به دلیل پیچیدگی موضوع شخصیت، تأثیر شرایط اجتماعی، تاریخی و شخصی متفاوت بر نظریهپردازان شخصیت و همچنین نوپایی علم ...

مقاله جایابی بهینه نصب اتوبوستر در جهت رفع افت ولتاژ با استفاده از نرم افزار CYME در شبکه های فشار متوسط توزیع ( فیدر نمونه ۴٠۴ ایستگاه سروستان )

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
جايابي بهينه نصب اتوبوستر در جهت رفع افت ولتاژ با استفاده از نرم افزار CYME در شبکه هاي فشار متوسط توزيع ( فيدر نمونه ٤٠٤ ايستگاه سروستان ) چکيده در اين مقاله ضمن اشاره به شرايط حاکم بر شبکه هاي توزيع و مشکلات بهره برداري به کارکردهاي مثبت نصب اتوبوستر به صورت خلاصه و گذرا اشاره شده و سپس با ...

مقاله استخراج دستورالعمل خازنگذاری در سیستم توزیع

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** استخراج دستورالعمل خازنگذاری در سیستم توزیع واژههای کلیدی: سیستم توزیع، خازنگذاری، کاهش تلفات چکیده: در این مقاله از یک روش ابتکاری برای استخراج دستورالعملی به منظور جایابی خازن در سیستم توزیع فشار ضعیف استفاده شده است. در اکثر دستورالعملهای موجود از مدلهای بسیار ساده فیدر استفاده گردیده است. در ...

مقاله پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر سری های زمانی NARX

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر سری های زمانی NARXچکیده با توجه به پیشرفت های روزافزون جوامع ، کامپیوترهـا بـرای بسـیاری از برنامـه هـای مختلـف، ماننـد راکتورهـای هسـته ای، هواپیماها، سیستم های بانکی ، سیستم های پرتاب موشـک و غیـره ...

مقاله ارائه یک مدل پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***ارائه یک مدل پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیچکیده همزمان با پیچیدگی و سرعت رشد اندازه محصولات نرم افزاری تقاضا از کیفیت نرم افزار بالا و بالاتر می رود و نقش بسیار مهمی در فرآیند توسعه یک محصول نرم افزاری ...

مقاله نقش وارتباط وب معنایی در مدل B2B تجارت الکترونیک

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نقش وارتباط وب معنایی در مدل B2B تجارت الکترونیک چکیده: آمدن اینترنت وپیشرفت تجارت الکترونیک در محیط وب, باعث تغییر نوع تجارت ازشکل سنتی به شکل مبتنی بر وب شده است حال شرکتها ومشتریان با انبوه اطلاعات و صفحات وب در فضاي سایبرمواجه شده اند که جستجو,جمع آوري و پردازش اطلاعات براي تامین نیازمندیهایشان کاري بسیار طاقت فرسا است که با عرضه ...

مقاله به کارگیریی مهندسی ارزش در طراحی و اجرای پروژههای مسکن و ساختمان با تاکید بر کاربرد مهندسی ارزش در فرایند طراحی و ساخت مسکن

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
به کارگیریی مهندسی ارزش در طراحی و اجرای پروژههای مسکن و ساختمان با تاکید بر کاربرد مهندسی ارزش در فرایند طراحی و ساخت مسکن چکیده: گسترش کاربرد مهندسی ارزش در طراحی و اجرای پروژه های معماری خاصه مسکن نشان از توانمندی این رویکرد در کاهش هزینه افزایش و بهبود کیفی مسکن و ایجاد ارزشهای افزوده دارد که می تواند در رویه طراحی ...

مقاله نگاهی به تاریخچه و روند تکامل صنعتی سازی در ساختمان از زمان ساختمان های ابتدائی تا پیشرفت در عصر حاضر

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نگاهی به تاریخچه و روند تکامل صنعتی سازی در ساختمان از زمان ساختمان های ابتدائی تا پیشرفت در عصر حاضر چکیده صنعتی سازی و استفاده از قطعات مدولار در ساختمان از بهترین روشهای انبوهسازی در ساخت مسکن و فضاهای شهری مسکونی است. این روش همواره از هزاران سال پیش در خانه سازی ابتدایی توسط بشر بکار میرفته؛ بطوریکه میتوان قدمت صنعتی سازی ...

مقاله فن آوری ساخت کشتی و اهمیت بازاریابی در این صنعت

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
فن آوری ساخت کشتی و اهمیت بازاریابی در این صنعت چکيده کشتی سازی بعنوان صنعت مادر در یک کشور میتواند کمک بسزایی به رشد اقتصادی کشور کرده و نقش موثری در امر اشتغال زایی داشته باشد. برای رسیدن به این هدف عالی، باید صنعت کشتی سازی بر اصولی علمی و منطقی استوار باشد. یک مجتمع کشتی سازی بطور کلی حول چهار محور ...

مقاله نقش و ویژگی های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نقش و ويژگي هاي سيستم مديريت ارتباط با مشتري در نظام بانکي ايران چکيده در کسب و کار امروزه، کسب رضايت مشتري و تأمين خواسته هاي او نقش حياتي در اهداف سازمان دارد و به عبارتي کليد رشد کسب و کار، در به دست آوردن رضايت مشتري است . بنابراين در سازمانهايي همانند بانکها، لزوم ايجاد واحد يکپارچه مرتبط با ...

مقاله: کاربرد روش تحقیق کیفی در مطالعات فمینیستی (با تاکید بر روش گروه های متمرکز)

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
 کاربرد روش تحقیق کیفی در مطالعات فمینیستی (با تاکید بر روش گروه های متمرکز چکیده : درعصر حاضر، حرکت و گذار پژوهش‌های اجتماعی از روش‌های کمی و سخت به روش‌های کیفی و نرم انسان‌گرایانه و تفسیری اهمیت رویکرد کیفی را در تحقیقات اجتماعی دو چندان کرده است. روش گروه‌های متمرکز ازجمله روش‌های کیفی می‌باشد که ازطریق ارائه تفسیرهای مختلف و متعدد از ...

مقاله بررسی میزان و اثر استفاده از تی پی ال ها (TPL)در مدیریت زنجیره تامین داروخانه های بیمارستان های شهر تبریز

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی میزان و اثر استفاده از تی پی ال ها (TPL)در مدیریت زنجیره تامین داروخانه های بیمارستان های شهر تبریز   چکیده اخراٌی با تغییر شرایط کسب و کار جهانی تغییرات زیادی در لجستیک و زنجیره تامین ایجاد شده است. تلاش برای ادامه حیات، سازمان ها را بر آن داشته که به فکر برون سپاری فعالیت های لجستیک خود باشند. سازمان ها به ...

مقاله بررسی ساختار نظام مدیریتی در روستاهای ایران و چین

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی ساختار نظام مدیریتی در روستاهای ایران و چین چکیده مقایسه ی نظام های اداری و فرآیندهای سازمانی در مناطق و کشورهای مختلف جهان به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع مختلف در سال های اخیر، ضرورت یافته است.یکی از راه های کسب اطلاعات، مقایسه تطبیقی و بررسی روش های مختلف اداره امور سازمان ها در کشورها و مناطق مختلف ...

مقاله جایگاه طرح های هادی روستایی در بهبود آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
جایگاه طرح های هادی روستایی در بهبود آمایش کیفیت محیطی مناطق روستاییچکیده نابسامانی وضعیت کالبدی و کیفیت نامناسب مسکن روستایی از مهمترین عواملی هستند که ضرورت اصلاح و بهسازی بافتهای روستایی را بیان میکنند. طرح هادی روستایی، با بیش از دو دهه سابقه یکی از اساسی ترین اقداماتی است که از سال 1367 تا پایان سال 1389 برای بیش از 24899 ...

مقاله بررسی جهت قرار گیری حیاط مرکزی در میزان آسایش حرارتی ساکنان منطقه با رویکرد پایدار اقلیمی نمونه موردی خانه طباطبایی

word قابل ویرایش
6 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی جهت قرار گیری حیاط مرکزی در میزان آسایش حرارتی ساکنان منطقه با رویکرد پایدار اقلیمی نمونه موردی خانه طباطباییچکیده در معماری مدرن امروزی ساختمان ها به واسطه پیشرفت تکنولوژیکی مرتفع شده رفته رفته روش های بومی سازگار با طبیعت فراموش شدند و بناها به واسطه تکنولوزی، بدون توجه به انسان و همسازی با طبیعت خلق شدن ولی در حال حاضر، ...