اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله اولویت بندی عوامل موثر بر زمین لغزش و تهیه نقشه خطر آن بااستفاده از مدل AHP

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اولویت بندی عوامل موثر بر زمین لغزش و تهیه نقشه خطر آن بااستفاده از مدل AHP چکیده زمین لغزش یکی از خطرات طبیعی است که همه ساله خسارات جانی و مالی فراوانی را به همراه دارد. بنابراین، باید مناطق حساس را شناسایی و با اولویتبندی این مناطق، سیاستها و برنامههای مدیریت خطر زمینلغزش را ارایه نمود و تا حدی از خطر وقوع ...

مقاله بررسی استهلاک انرژی روی سرریز پلکانی لبه دار

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
 ** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ** بررسي استهلاک انرژي روي سرريز پلکاني لبه دار چکيده مستهلک کردن انرژي حاصل از جريان سرريز يکي از مهمترين موضوعات مطرح شده در سازه هاي هيدروليکي ميباشد. در دهه هاي اخير سرريزهاي پلکاني نقش مهمي در اين مورد داشته اند. پله ها در اين نوع سرريزها ...

مقاله کاربرد سیستم های استنتاج فازی- عصبی تطبیقی و ماشین بردار پشتیبان برای برآورد تبخیر تعرق مرجع ماهانه شمالغرب کشور

word قابل ویرایش
28 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** کاربرد سيستم هاي استنتاج فازي- عصبي تطبيقي و ماشين بردار پشتيبان براي برآورد تبخير تعرق مرجع ماهانه شمالغرب کشور چکيده در مطالعه حاضر به منظور پيش بيني تبخير و تعرق گياه مرجع با استفاده از دو مدل SVM و ANFIS در مقياس زماني ماهانه ، ٦ ايستگاه ...

مقاله پیش بینی ظرفیت باربری نهایی پی های سطحی واقع بر خاک های دانه ای بااستفاده از مدل درختی MP5

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** پيش بيني ظرفيت باربري نهايي پي هاي سطحي واقع بر خاک هاي دانه اي بااستفاده از مدل درختي MP5 چکيده پيش بيني ظرفيت باربري نهايي پي هاي سطحي يکي از مسائل اساسي در مهندسي ژئوتکنيک است و تاکنون روشهاي متفاوتي براي پيش بيني دقيق آن ارائه ...

مقاله برآورد تبخیر تعرق مرجع روزانه با حداقل داده های هواشناسی در اقلیم های نیمه خشک منتخب ایران

word قابل ویرایش
25 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** برآورد تبخير تعرق مرجع روزانه با حداقل داده هاي هواشناسي در اقليم هاي نيمه خشک منتخب ايرانتخمين صحيح و دقيق تبخير-تعرق تأثير بسزايي در مديريت و برنامه ريزي صحيح منابع آب به ويژه در مناطق نيمه خشک و خشک دارد. روش هاي متعددي براي برآورد تبخير-تعرق ...

مقاله مدل سازی بارش -رواناب با استفاده از مدل های هوشمند هیبریدی

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** مدل سازي بارش -رواناب با استفاده از مدل هاي هوشمند هيبريدي چکيده بارش -رواناب يکي از فرايندهاي مهم در مطالعات منابع آب بشمار ميرود. در اين تحقيق فرآيند بارش -رواناب روزانه در حوضه آبريز باليخ لوچاي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان ، شبکه هاي عصبي ...

مقاله مدلسازی سیکل هیسترزیس مواد مغناطیسی با به کار گیری رویکردJiles-Atherton و استفاده از نرم افزار LabView

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست ***   مدلسازي سيکل هيسترزيس مواد مغناطيسي با به کار گيري رويکردJiles-Atherton و استفاده از نرم افزار LabViewچکيده - براي مواد مغناطيسي،يکي از مهمترين مشخصه ها سيکل هيسترزيس است .مدلهاي فيزيکي فراواني براي مدلسازي حلقه هيسترزيس وجود دارد.اغلب اين مدلها،براي پياده سازي آسان نيستند ونيازبه داده هاي فراواني ...

مدلسازی و تعیین پارامترهای مؤثر بر شکلگیری طوفانهای گرد و غبار در شهرستان رفسنجان با استفاده از ماشینهای بردار پشتیبان

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** مدلسازي و تعیین پارامترهاي مؤثر بر شکلگیري طوفانهاي گرد و غبار در شهرستان رفسنجان با استفاده از ماشینهاي بردار پشتیبان چکیده طوفانهاي گرد و غبار از جمله رخدادهاي طبیعی هستند که در مناطق خشک و نیمـه خشـک و بیابـانی دنیا به فراوانی رخ میدهند. در این پژوهش امکان ...

مقاله پیش بینی حجم رسوبات معلق با استفاده از مدل های GMDH و SVM بر مبنای آنالیز مؤلفه اصلی

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** پیش بینی حجم رسوبات معلق با استفاده از مدل های GMDH و SVM بر مبنای آنالیز مؤلفه اصلیچکیده پیش بینی حجم رسوبات حمل شده توسط رودخانه ها در مطالعات مهندسی رودخانه و مدیریت صحیح یک حوزه آبریز امری ضروری است. هدف از این مطالعه پیش ...

مقاله بهبود دقت الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (SVM) با تکنیک انتخاب ویژگی

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** بهبود دقت الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (SVM) با تکنیک انتخاب ویژگیخلاصه بشر با پیشرفت فناوري در ثبت و ذخیره سازي داده ها و پردازش آنها گامی بزرگ جهت کسب دانش برداشته است. در واقع داده نمایش از واقعیت ها، معلومات، مفاهیم، رویدادها یا پدیده ها براي براقراري ...

مقاله برآورد میزان تبخیر از تشتک با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** برآورد میزان تبخیر از تشتک با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی چکیده اغلب دریاچهها و مخازن، نقاط تمرکز فرآیندهای هیدرولوژیکی صورت گرفته در حوضه آبریزشان بوده و در بسیاری از مناطق دنیا با محدود شدن منابع آب شیرین، مدیران بخش آب به برآورد این شارهای هیدرولوژیکی ...

مقاله مقایسه عملکرد ماشین بردار پشتیبان در تخمین میزان تبخیر- تعرق پتانسیل (مطالعه موردی)

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** مقایسه عملکرد ماشین بردار پشتیبان در تخمین میزان تبخیر- تعرق پتانسیل (مطالعه موردی) چکیده تبخیر- تعرق از مهمترین مسائل مطالعات مرتبط با مهندسی آب بوده و متاثر از عوامل متعدد هواشناسی و اقلیمی می باشد. تخمین قابل قبول میزان تبخیر- تعرق در طراحی و مدیریت سیستم های ...

مقاله تحلیل مقادیر تبخیر از سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از تئوری آشوب و مدل شبکه عصبی مصنوعی

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** تحلیل مقادیر تبخیر از سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از تئوری آشوب و مدل شبکه عصبی مصنوعی چکیده پدیدههای هیدرولوژیکی متعددی وجود دارند که عملکرد آنها تاکنون کاملا تصادفی و بینظم پنداشته شده است. امروزه به لطف تئوریهای نوین غیر خطی، میتوان نوعی دوره تناوب و نظم ...

مقاله برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مطالعه موردی : ایستگاه سینوپتیک بروجرد)

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** برآورد تبخير و تعرق مرجع با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي ( مطالعه موردي : ايستگاه سينوپتيک بروجرد) چکيده : تبخير و تعرق به عنوان يکي از عمده ترين اجزا چرخه هيدرولوژيکي ، در مطالعات ، طراحي و مديريت سيستم هاي آبياري اهميت فراوان دارد. لکن ...

مقاله شبیه سازی تبخیر از ایستگاه هواشناسی زهک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANNs)

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** شبيه سازي تبخير از ايستگاه هواشناسي زهک با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي (ANNs) چکيده تبخير پارامتري است که در بررسي منابع آب يک منطقه علاوه بر کميت آب موجود، بـر کيفيـت آن نيـز تـأثير گـذار است . اهميت اين پارامتر در مناطقي از ايران ...

مقاله تحلیل فرآیند نوزینگ پوسته های فولادی و طراحی مدل پیش فرم

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ** تحلیل فرآیند نوزینگ پوسته های فولادی و طراحی مدل پیش فرم چکیده در این مقاله شکل دهی پوسته های فولادی به روش توزینگ مورد بررسی قرار گرفته است. برای حل این مساله از روش معادلات تعادل، قانون سیلان لوی میز، رابطه تراکم ناپذیری ماده و معادلات ...

مقاله تاثیرماده ی فراردهنده کائولن باسموم آوانت (Avant)وولیام تارگو ( Voliam targo)درکنترل پروانه ی مینوزگوجه فرنگیTuta absolut (Lepidoptera: Gelechiidae)

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تاثيرماده ي فراردهنده کائولن باسموم آوانت (Avant)ووليام تارگو ( Voliam targo)درکنترل پروانه ي مينوزگوجه فرنگي Tuta absolut (Lepidoptera: Gelechiidae) چکيده پروانه مينوز گوجه فرنگي يکي از مهمترين آفات گوجه فرنگي در منطقه اصفهان ميباشد. در تحقيق حاضراز يک ماده فرار دهنده به همراه سموم شيميايي استفاده گرديد، ماده فرار دهنده مورد استفاده در اين تحقيق کائولين ميباشد، کائولين يک ماده معدني سفيد ...

مقاله نقش هوش مصنوعی در مدیریت دانش کاربران سیستمهای آموزش الکترونیکی

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نقش هوش مصنوعی در مدیریت دانش کاربران سیستمهای آموزش الکترونیکی -1 مقدمه پیتر دراکر در کتاب خود این موضوع را مطرح می کند که مهمترین منبع اقتصادی دیگر منابع طبیعی ونیروی انسانی نیستند.بلکه این منبع اقتصادی بنیادی دانش است و خواهد بود.[1] بنابراین در عصر حاضر که عصر دانایی نام گرفته باید با بکارگیری دانش از شیوه های مختلف به مزیت رقابتی ...

مقاله روش ترکیبی تحلیل مولفههای اصلی با رگرسیون خطی چندگانه (MLR-PCA) درپیشبینی تبخیر از تشت ( مطالعه موردی: ایستگاه مراغه، آذربایجان شرقی)

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** روش ترکیبی تحلیل مولفه هاي اصلی با رگرسیون خطی چندگانه (MLR-PCA) درپیشبینی تبخیر از تشت ( مطالعه موردي: ایستگاه مراغه، آذربایجان شرقی) چکیده یکی از پارامترهاي مهم در برنامه ریزي و بهره برداري از مخازن، طراحی سیستمهاي آبیاري و مدیریت علمی منابع آب، تبخیر میباشد. اهمیت کاربردي تخمین ...

مقاله استفاده از روش تحلیل معادله موج (WEAP) برای طراحی شمعهای کوبیدنی

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ** استفاده از روش تحلیل معادله موج (WEAP) برای طراحی شمعهای کوبیدنی چکیده: یکی از روشهای مناسب در طراحی شمعهای کوبیدنی استفاده از روش تحلیل معادله یک بعدی موج می باشد. در این روش شمع با تعدادی المان مجزا و خاک با تعدادی فنر و زائل کننده ...

مقاله ارائه مدل شایستگی مدیران مدارس متوسطه (مورد مطالعه: مدارس متوسطه ناحیه ۴ مشهد)

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ارائه مدل شایستگی مدیران مدارس متوسطه (مورد مطالعه: مدارس متوسطه ناحیه 4 مشهد) چکیده هدف این مقاله بررسی شایستگی های مدیران مدارس متوسطه می باشد. این پژوهش درسال 1394 در مدارس متوسطه ناحیه 4 مشهد انجام گرفته است. روش انجام پژوهش کیفی بوده است و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران و معاونین آموزشی مدارس برترمتوسطه و مدیران ارشد ...

مقاله تخمین تبخیر از سطح دریاچه ارومیه با استفاده از مدل ANFIS

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** تخمین تبخیر از سطح دریاچه ارومیه با استفاده از مدل ANFIS خلاصه تخمین میزان پتانسیل تبخیر از سطح دریاچهها نقش مهمی در مدیریت هیدرولوژیکی حوضهها ایفا میکند. علیرغم اهمیت تبخیر آب تاکنون رابطه دقیقی برای محاسبه آن ارائه نشده است و فرمولهای تجربی ارائـه شده چندان دقیق نمیباشند. ...

مقاله ارزیابی عملکرد مدل ماشین بردار پشتیبان در پیشبینی تغییرات شوری آبخوان ساحلی دریای خزر

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** ارزیابی عملکرد مدل ماشین بردار پشتیبان در پیشبینی تغییرات شوری آبخوان ساحلی دریای خزر چکیده: امروزه یکی از مسائل محدود کننده در بحث تأمین آب، مسئله کیفیت آب است. اندازهگیری پارامتر های کیفی آب زیر زمینی مستلزم صرف هزینه های زیاد و زمان بر می باشد .برآورد پارامترهای ...

مقاله یافته ها از یک تست واقعی توپک هوشمند الکترونیکی در خط ١٠۵٨ کیلومتری انتقال گاز

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
يافته ها از يک تست واقعي توپک هوشمند الکترونيکي در خط ١٠٥٨ کيلومتري انتقال گاز واژه هاي کليدي :توپک الکترونيکي ، تست غير مخرب ، کاهش فلز، عيوب ,MFL چکيده : تست هاي غير مخرب از جمله توپکراني هوشمند خطوط لوله مدفون بهترين گزينه بازرسي فني جهت تعيين عمر باقي مانده و شناسائي نقاط آسيب پذير خطوط لوله مي باشد. ...

مقاله مقایسه تطبیقی روشهای دمایی و مدلهای شبکه عصبی مصنوعی جهت تخمین تبخیروتعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی : منطقه کرمان )

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** مقايسه تطبيقي روشهاي دمايي و مدلهاي شبکه عصبي مصنوعي جهت تخمين تبخيروتعرق گياه مرجع (مطالعه موردي : منطقه کرمان ) خلاصه تخمين تبخيروتعرق گياه مرجع (ETo) در بررسي بيلان آب ، مديريت م نابع آب و برنامه ريزي آبياري ضروري ميباشد. اين تحقيق بمنظور مقايسه نتايج ...