اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله ارزیابی منافع کاهش آلودگی نیترات در آبهای مصرفیبا روش ارزشگذاری مشروط (مطالعه موردی شالیکاران در روستاهای گیلان)

word قابل ویرایش
12 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده در بخش کشاورزي مقاديري از کودهای از ته به صورت نیترات به آبهای زیرزمینی نفوذ یافته و موجب آلوده شدن آنها می شود. چون آلودگی آب به نیترات تهديدي جدي براي سلامت روستاییان که تأمین آب آشامیدنی آنها از چاههاي نزديك مزارع است می باشد، ضروري است از رهیافت هاي مبتني بر منافع غير بازاري براي نیل به کشاورزي سودآور ...

مقاله تأثیر کمیت های تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر تشنج های ناشی از کیندلینگ قشر پیریفورم

word قابل ویرایش
16 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده هدف: تحريک الکتريکي با فرکانس پايين (LFS ؛Low-frequency stimulation) داراي اثرات ضد صرعي مي باشد، اما نقش الگوهاي مختلف تحريک در ايجاد اين اثرات به خوبي مشخص نشده است . در اين تحقيق نقش کميت هاي مختلف LFS (شدت، مدت پالس و مدت تحريک) بر تشنج هاي ناشي از کيندلينگ قشر پيريفورم مورد بررسي قرار گرفت . روشها: با ...

مقاله نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتیها

word قابل ویرایش
31 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده: امروزه نقش مهم بیمه دریایی در جبران خسارتهای ناشی از حوادث مختلف که همواره نوع بشر را تهدید می کند بر کسی پوشیده نیست به ویژه اینکه در پاره ای زمینه ها. در نتیجه رشد سریع علم و فناوری و پیچیدگی وسایل و ارتباطات، حمایت از زیاندیدگان در برابر تبعات مالی حاصل از مخاطرات گوناگون و ضروری به نظر ...

مقاله تأثیر تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن، تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر یادگیری درس علوم

word قابل ویرایش
14 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن، تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر پیشرفت تحصیلی درس علوم بود. این تحقیق کاربردی و از نوع شبه آزمایشی بود. نمونه پژوهش شامل 77 دانشآموز دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان دزفول است که در سال 1393-94 مشغول به تحصیل بوده و با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای، نمونه موردنظر ...

مقاله تأثیر حاد پروتکلهای مختلف گرمکردن (ماساژ، کشش پویا، حس عمقی) بر توان بیهوازی، چابکی و انعطافپذیری ورزشکاران مرد رشتهی والیبال

word قابل ویرایش
16 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده با توجه به اهمیت و نقش گرمکردن، امروزه مربیان روشهای مختلف گرمکردن را جهت بهبود عملکرد ورزشکاران خود انجام میدهند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حاد سه پروتکل مختلف گرمکردن (ماساژ، کشش پویا، حس عمقی) بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در مردان رشته والیبال بود. سی و یک ورزشکار مرد رشته والیبال (میانگین سن 21/2 ± 1/7 سال، وزن8/9 ...

مقاله کتاب مدفون: گم شدن و بازیابی حماسه مشهور گیلگمش . دیوید دمراش . نیویورک : هنری هولت و کمپانی ، ٢٠٠٧.

word قابل ویرایش
5 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ديويد دمراش در حال حاضر استاد ادبيات تطبيقي و جهان دانشگاه هاروارد است . وي رئيس سابق انجمن ادبيات تطبيقي امريکا و استاد پيشين ادبيات انگليسي و تطبيقي دانشگاه بريتيش کلمبياي نيويورک بوده است . دمراش ، افزون بر مقالات ممتاز متعدد، چندين اثر تحقيقي عالمانه در حوزة ادبيات تطبيقي و جهان را نيز در پروندة خود دارد که برخي ...

مقاله تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه

word قابل ویرایش
29 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده پس از سال ها مذاکرات نمايندگان دولت ها در قالب کارهاي مقدماتي، کنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان کيفري بين المللي در کامپالا- اوگاندا از ٣١ مي تا ١١ ژوئن ٢٠١٠ برگزار شد. از مهم ترين دستورکارهاي اجلاس ، تعريف جنايت تجاوز و چگونگي اعمال صلاحيت ديوان کيفري بين المللي بر جنايت مزبور بود. در پي دو هفته مذاکرات پيچيده و ...

مقاله نام گزینی زنان در داستان های هزار و یک شب

word قابل ویرایش
28 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده هزار و يک شب کتابي چند مليتي است که در طي ساليان متوالي نگارش يافته و چندين زبان و فرهنگ را تجربه کرده و از جايگاه ويژه اي در ميان سرزمين - هاي زادگاهش و چه بسا کشورهاي غربي برخوردار است . راويان و نقالان اين اثر آگاهانه يا ناآگاهانه نام هاي شخصيت هاي داستان را به گونه اي ...

مقاله ارزیابی ویژگی های انواع سیستم های پرداخت الکترونیک از دیدگاه کاربران ایرانی

word قابل ویرایش
27 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده هدف مقاله ارزيابي ويژگي هاي سيستم هاي پرداخت الکترونيک همچون ايمني ، قابليت ردگيري ، گمنامي ، استفاده ي آن لاين ، ميزان هزينه ، قابليت اعتماد و ... از ديدگاه کاربران ايراني است . ، بررسي اين موضوع به منظور طر احي و ايجاد سيستم هاي پرداخت الکترونيک مناسب امري ضروري است . تجارت الکترونيک در بسياري از ...

مقاله بررسی عوامل مؤثر در ایجاد و تقویت تعهد سازمانی کارکنان بانک های دولتی

word قابل ویرایش
19 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده اين مقاله با هدف بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد و تقويت تعهد سازماني ، به بررسي نحوة تـأثير عـواملي مانند امنيت شغلي ، مشارکت در مالکيت ، مشارکت در هدفگذاري و مشارکت در تصميم گيري بر ميـزان تعهد سازماني مجموعه اي از کارکنان بانکهاي دولتي مي پردازد. در اين تحقيق پژوهشگر با اسـتفاده از روش توصيفي - پيمايشي ، ...

مقاله جایگاه نظام مشارکت در توسعه منابع انسانی و سازمانها

word قابل ویرایش
8 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده در آغاز مفاهیمی که در متن به کار می رود را تعریف نموده، سپس خواهیم گفت کهچگونه نظام مشارکت عامل توسعه فرد و سازمان شده و برای آن مزیت رقابتی ایجاد می کند و یک مدل برای آن ارائه می شود. در همين راستا اهمیت و روش اجرای نظام را مورد بررسی قرار داده و نحوه شکل گیری، فرهنگ، مشکلات، ...

مقاله روان شناسی و آسیب شناسی اینترنت

word قابل ویرایش
19 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده از اوايل دهه ۹۰ ميلادي ، پژوهش ها و بررسي هاي بسياري در زمينه روان شناسي اينترنت و تأثير آن بر سلامت و رفتار انسان انجام پذيرفته است . امروزه موضوع اينترنت ، مسئله مهمي براي بيشتر کشورها، به ويژه کشورهاي در حال توسعه و از جمله کشورهاي اسلامي است . آگاهي از پي آمدهاي اينترنت و در کنار ...

مقاله دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات

word قابل ویرایش
27 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : ديوان بين المللي دادگستري به عنوان رکن اصلي قضايي ملل متحد تاکنون به قضاياي گوناگون رسيدگي کرده و آراي مختلفي اعم از ترافعي يا مشورتي صادر کرده است . اين آرا از جنبه هاي مختلف چه براي طرفين موضوع و چه براي تمامي تابعان حقوق بين الملل واجد اهميت مي باشد. ديوان بين المللي دادگستري در آراي صادره ...

مقاله چالش های قانونی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران

word قابل ویرایش
19 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده کشور ایران با داشتن 11.5درصد ذخایر نفتی و15.5درصد ذخایر گازی جهان و برخورداری از شرایط خاص جغرافیایی، بستر بسیار مستعد و مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی است که از دستاوردهای آن به نحو مطلوب می توان استفاده کرد. سهم ایران در پایان سال۲۰۰۶،از تولید نفت5.4درصد و از تولید گاز جهان3.7درصد بوده است. از آنجا که عمومی ترین شکل ...

مقاله محاسبه و برآورد هزینه های جوشکاری با الکترود دستی در ساخت سازه های فلزی

word قابل ویرایش
6 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
این مقاله دارای فرمول های زیادی میباشد مقدمه بـراي محاسـبه هزينه عمليات جوشــکاري، در نظر گرفتـن هزينه هاي متغير از ميان هزينه هاي متعدد، بسـيار مهم مي باشد. براي آنکه بتوان فرآيندهاي مخت ف ل جوشـکاري را با هم مقايسـه نمود، کافي است هزينه هاي ماشين ، توليد و مواد را بطور مسـتقيم با يکديگر مقايسه نمود، بالاخره آنکه براي يک ...

مقاله بررسی رابطه نوآورپذیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار و قصد استفاده از ابزارهای مالی اسلامی

word قابل ویرایش
36 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده اين مقاله با هدف بررسي رابطه ي نوآورپذيري سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار و قصد استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي در حوزه علم بازاريابي مالي صورت گرفته است . اين مطالعه از نوع پيمايشي و توصيفي است که به لحاظ هدف کاربردي بوده و جامعه ي آماري آن کل سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است که به ...

مقاله بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی اسلامی شبکه بانکی بر رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ مطالعه موردی ایران (۸۵-۱۳۷۵)

word قابل ویرایش
15 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده بيکاري يکي از بزرگترين چالش هاي کنوني اقتصاد ايران است و مطالعات نشان مي دهد تنها از طريق سرمايه گذاري مي توان بيکاري را کاهش و بهره وري را افزايش داد. هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ميزان تاثير تسهيلات اعطايي اسلامي شبکه بانکي بر رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي در سالهاي ٥٨ - ٥٧٣٨ است . براي اين منظور ...

مقاله بررسی تطبیقی برخی قراردادهای مالی از دیدگاه مذاهب اسلامی

word قابل ویرایش
22 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده - بانک هاي اسلامي با تجربه بيش از چهل سال ، نشان داده اند، مي توان تمام تقاضاها را از راه عقدهاي غيرانتفاعي و انتفاعي مورد تأييد اسلام پاسخ داد. مقاله پيش رو در صدد است با روش تحليلي و توصيفي و با استفاده از فقه اماميه و مذاهب رسمي اهل سنت ، احکام ثابت مباحث پول و بانکداري ...

مقاله بررسی عوامل اثرگذار بر رعایت اخلاق فناوری اطلاعات

word قابل ویرایش
18 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده گسترش نقش فناوري اطلاعات در کسب وکارها و زندگي بشر، نگرانيهاي اخلاقي از عوارض اين تکنولوژي نوظهور را افزايش داده است . اخلاق در فناوري اطلاعات به طور گسترده اي مسائل مربوط به مالکيت فکري، دسترسي، حريم خصوصي و امنيت را بررسي ميکند. هدف از پژوهش حاضر بررسي عوامل اثرگذار بر رعايت اخلاق فناوري اطلاعات است . مدل پژوهش ...

مقاله جهانی شدن مالی و تامین مالی اسلامی

word قابل ویرایش
26 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده هدف اين پژوهش بررسي جهاني شدن مالي و تامين مالي اسلامي مي باشد. جهاني شدن پديده اي است که حرکت تمام کشورهاي جهان را به سمت موجوديت واحد هدايت ميکند و تمام عرصه هاي گوناگون زندگي افراد را تحت تاثير خود قرار ميدهد. اعتقاد بر اين است که جهاني شدن باعث توسعه ي قانوني، نهادي و مالي در کشورها ...

مقاله اخلاق در حسابداری

word قابل ویرایش
24 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده چگونه ميتوان به هدف اصلي حسابداري رسيد؟ پاسخ واضح و روشن است در سايه اخلاق است . ما بايد در ابتدا کساني که وارد رشته حسابداري ميشوند را با اخلاق آشنا کنيم . حال هرچه مي خواهيم بهترين فرمول هاي حسابداري، بهترين کتاب هاي حسابدار را به او آموزش دهيم اگر دانشگاه هاي ما يک فرد با اخلاق را ...

مقاله مقایسه تطبیقی روش های تامین مالی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی

word قابل ویرایش
25 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : يکي از تصميماتي که مديران واحد اقتصادي به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ مي نمايند، تصميمات مربوط به تامين مالي مي باشد اين نوع تصميم گيري ها مربوط به ساختار سرمايه و همچنين تعيين و انتخاب بهترين شيوه تامين مالي و ترکيب آن مي باشد. در نتيجه يک مدير مالي مي تواند از طريق ايجاد تغييردرمواردي مانند ...

مقاله بانک داری اسلامی در هند: پیشرفت ها، چشم اندازها و دشواریها

word قابل ویرایش
23 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده نظام مالي هند در سال هاي اخير شاهد تغييرات زيادي بوده است . مهم ترين آن ها خصوصي شدن بخش بانک داري هند و گشايش بانک هاي جديد است . بانک اسلامي پديده جهاني نويني است ، که هند بايد آن را در نظام مالي در حال توسعه هند به رسميت بشناسد. اين پژوهش براي ارزيابي پيشرفت ها و ...

مقاله بررسی مشکلات پیاده سازی بانکداری اسلامی

word قابل ویرایش
19 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده با گسترش صنعت بانکداري، متفکران مسلمان به اين فکر افتادند که به شکلي از اين پديده استفاده کنند اما به دليل آن که بيش تر فعاليت هاي بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع مي باشد, از اين رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عمليات بانکداري متعارف , توجيه هاي شرعي پيدا کنند ...

مقاله بکارگیری ابزار صکوک در تأمین مالی با رویکردی اسلامی : چالش ها و فرصت ها

word قابل ویرایش
21 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده رويکردهاي تأمين مالي در دو دهه اخير افزايش چشمگيري داشته است به نحوي که نرخ متوسط رشد سالانه استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي در دنيـا برابـر بـا ٣٠ درصد بوده است . صرفنظر از تفاوتهاي مذهبي، نژادي، اين عملکرد چشمگير، اقتصاد بسياري از کشورهاي مسـلمان و غيـر مسـلمان را بواسـطه افـزايش رشـد سرمايه گذاري در اين حوزه و فرصت ...