اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله بررسی سازوکار فرونشستها و خطرات ناشی از آن در دشتهای کبودرآهنگ، فامنین وهمه کسی (استان همدان)

word قابل ویرایش
31 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی سازوکار فرونشستها و خطرات ناشی از آن در دشتهاي کبودرآهنگ، فامنین وهمه کسی (استان همدان) چکیده: فعالیتهاي کشاورزي، افزایش مصارف آب در بخشهاي مختلف شرب، صنعت وکشاورزي، فقر بیکاري، آلودگیهاي افسارگسیخته زیست محیطی، انجام وظایف مشخص شـده هـر بخـش در امور بهرهبرداري از آب و خاك و مهمتر از همه، عدم هماهنگی برنامههاي کـلان در دراز مـدت، ازجمله عواملی هستند که ...

مقاله تاثیر احزاب در توسعه سیاسی ایران اسلامی (مطالعه موردی کشور ایران در دوره معاصر)

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تاثير احزاب در توسعه سياسي ايران اسلامي (مطالعه موردي کشور ايران در دوره معاصر) چکيده : مفاهيم بنيادي مشارکت سياسي ، احزاب و انتخابات در علم سياست ارتباطي منطقي با يکديگر دارند، به گونه اي که بدون يکديگر به تنهايي بي معني به نظر مي رسند. مشارکت سياسي بدون وجود احزاب و نهادهاي مدني ناقص و عملاً بي تأثير است . در ...

مقاله ارزیابی ژئوشیمیایی چشمه های نفتی نوروش کندی و قیر دره در ناحیه مغان، شمال غرب ایران

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ارزیابی ژئوشیمیایی چشمه های نفتی نوروش کندی و قیر دره در ناحیه مغان، شمال غرب ایران چکیده: در این مطالعه تعداد 2 نمونه چشمه نفتی به نامهای نوروش کندی و قیردره در ناحیه مغان مورد آنالیزهای کروماتوگرافی گازی (GC)، کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی (GC-MS) و ایزوتوپ کربن-13 قرار گرفتند. با توجه به اینکه ناحیه مغان به عنوان یکی از اهداف اکتشافی ...

مقاله بررسی رابطه هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ارزوییه

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی رابطه هوش معنوي و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ارزوییه چکیده این مقاله در بین 200 نفر از دانش اموزان شهر ارزوییه در سال 94-93 وبه روش توصیفی و ازنوع همبستگی انجام شده است. براي گرداوري داده ها از دو پرسشنامه"پیشرفت تحصیلی هرمنس" و پرسشنامه"هوش معنوي" اسفاده شد . در گرداوري داده ها از امار تصیفی و ...

مقاله بررسی مشکلات به کارگیری روشهای فعال تدریس توسط معلمان دوره ابتدایی (مطالعه موردی شهرستان هوراند)

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی مشکلات به کارگیری روشهای فعال تدریس توسط معلمان دوره ابتدایی (مطالعه موردی شهرستان هوراند)چکیده در روند تعلیم و تربیت، روشهای فعال تدریس به منزله ابزارهای کار معلمان تلقی میگردند، با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق مشکلات به کارگیری روشهای فعال تدریس توسط معلمان دوره ابتدایی منطقه هوراند مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از روش توصیفی از ...

مقاله نقش نماهای هوشمند متحرک در ارتقاء بهره وری و کاهش اتلاف مصرف انرژی

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نقش نماهاي هوشمند متحرك در ارتقاء بهره وري و کاهش اتلاف مصرف انرژيچکیده امروزه مشغله فکري بسیاري از طراحان و مهندسین ساختمان و مدیران منابع انرژي، افزایش مصرف و خطر اتمام سریع منابع فسیلی، می باشد. بحران هاي زیست محیطی و انرژي به عنوان مسئله اي اساسی در زندگی بشر مطرح شده است. معماري نیز از این پدیده مهم مستثنا نبوده ...

مقاله مطالعه برهم کنش پروتئینهای آلفا و بتا کازئین با ویتامین ب۱۲توسط روش طیف سنجی فلورسانس

word قابل ویرایش
7 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مطالعه برهم کنش پروتئینهاي آلفا و بتا کازئین با ویتامین ب12توسط روش طیف سنجی فلورسانس   چکیده هدف مطالعه برهم کنش پروتئین هاي آلفا و بتا کازئین و ویتامین ب12 با استفاده از روش طیف سنجی فلورسانس است. کازئین یکی از مهمترین فسفو پروتئین هاي موجود در شیر پستانداران می باشد و از پپتید هاي آلفا، بتا و کا کازئین تشکیل شده است ...

مقاله قطعه بندی گسل کازرون و محاسبه پتانسیل حرکت آن

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** قطعه بندی گسل کازرون و محاسبه پتانسیل حرکت آن   ۱- مقدمه گسل شمالی - جنوبی کازرون در ۱۵ کیلومتری باختر این شهرستان قرار دارد. طول آن 125 کیلومتر برآورد شده و گسلی است پی سنگی و قدیمی که ضمن کنترل مرز باختری حوضه نمکی هرمز، بر رسوبات زاگرس ...

مقاله اگروتوریسم (توریسم کشاورزی) نگرشی نو در بهره گیری از جاذبه های طبیعی

word قابل ویرایش
7 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اگروتوریسم (توریسم کشاورزي) نگرشی نو در بهره گیري از جاذبه هاي طبیعی   چکیده گردشگري کشاورزي شاخه اي از گردشگري روستایی است که در آن گردشگران با خانوادههاي روستایی زندگی نموده و در مورد فعالیتهاي کشاورزي، زندگی در کشتزارها و مناطق کشاورزي مطالبی را فرا میگیرند . در این شیوه، گردشگران بدون ایجاد پیامدهاي منفی بر روي اکوسیستم مناطق میزبان، با فعالیت هاي ...

مقاله بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک اکوتیپ های مختلف سورگوم در کشت گلخانه ای

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک اکوتیپ های مختلف سورگوم در کشت گلخانه ای چکیده این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری (صفر، 4، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر) بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک 6 اکوتیپ سورگوم ( 3 اکوتیپ علوفه ای، 2 اکوتیپ جارویی و 1 اکوتیپ قندی) در شرایط کشت گلخانه ...

مقاله کشاورزی تفننی راهی به سوی توسعه پایدارتر کشاورزی ایران

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
کشاورزي تفننی راهی به سوي توسعه پایدارتر کشاورزي ایران   چکیده از راههاي رسیدن به نشاط، کشاورزي سرگرمی4 و تفننی است. با توجه به ماشینی شدن وآلودگی، مشغله کاري، افراد نیازمند مکانهایی براي فراغت هستند. کشاورزي تفریحی با هدف سوددهی انجام نمی گیرد و لذا این فعالیت را به عنوان کشاورزي چند منظوره نیز مورد توجه قرار داده اند. این مطالعه با هدف ...

مقاله چالش های استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE) در صنعت نفت و ارائه راهکارهای اصولی بمنظور دستیابی به توسعه پایدار

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چالش های استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE) در صنعت نفت و ارائه راهکارهای اصولی بمنظور دستیابی به توسعه پایدارچکیده انسان محور اصلی توسعه پایدار است. امکان سنجی برنامه ریزی و اجرای هر طرح یا پروژه حتی با دارا بودن مزیت های فنی و اقتصادی در صورتی که در تعارض با اصول بهداشتی، ایمنی و محیط زیست باشد، ...

مقاله امکان سنجی طرح استقرار زنجیره تامین تکنولوژی RFID در ایران

word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
امکان سنجي طرح استقرار زنجيره تامين تکنولوژي RFID در ايران چکيده ايجاد يک پروژه سرمايه گذاري از مرحله ايده اوليه تا راه انـدازي تجـاري را مـي تـوان بـه شـکل يـک چرخـه تـشکيل شـده از سـه مرحلـه پيش سرمايه گذاري ، سرمايه گذاري و بهره برداري تجاري نشان داد. زماني که مطالعه فرصت تهيه گردد و علائم قابل اتکـاي نـسبتاً مقبـولي براي ...

مقاله رسوب الکتروشیمیایی پوششهای حاوی نانوتیوبهای کربنی از محلول آبی

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
رسوب الکتروشیمیایی پوششهاي حاوي نانوتیوبهاي کربنی از محلول آبیچکیده نانوتیوبهایکربنیکاربردهای وسیعی به عنوان کاتالیستها، سنسورها و یا بستر واکنشهای مختلـف دارنـد، کـه ایـن کاربردهـای گسترده آنها بر اساس خواص فیزیکی ، مکانیکی و شیمیایی منحصر به فرد آنها است. رایج ترین تولیدروشهای CNTs شـامل تخلیه قوسی، سایش با لیزر، رسوبدهی شیمیایی از فاز بخار است که همه این روشهای تولید به ...

مقاله بررسی اصول معماری پایدار در معماری سنتی خرم آباد (نمونه موردی: خانه آخوند ابو)

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی اصول معماری پایدار در معماری سنتی خرم آباد (نمونه موردی: خانه آخوند ابو) چکیده معماری بومی وسنتی ایران و تطبیق آن با معماری پایدار به لحاظ جنبههای گوناگون پایداری و با توجه به قدمت آن در روزگاران بسیار کهن که از بوته آزمایشات در طی قرون متمادی سربلند بیرون آمده می تواند الگویی مناسب برای دستیابی به طرحهای پایدار و مردمی ...

مقاله ناهماهنگی نماهای شهری درشهر تهران وراهکارهایی برای بهبود آن(نمونه موردی:خیابان لاله زار )

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ناهماهنگی نماهای شهری درشهر تهران وراهکارهایی برای بهبود آن(نمونه موردی:خیابان لاله زار ) چکیده: نمای ساختمانها نقشی بسیار پراهمیت را در نمایش شهری ایفا می کنند که همان پس زمینه شهری است .به همان نسبتی که در هنر نمایش طراح صحنه سعی در خلق فضایی مرتبط با موضوع نمایش دارد، در شهر نیز، درمقام صحنه های از یک نمایش با بعد زمانی ...

مقاله نمای پنجم (بررسی بام به عنوان فضای فراموش شده)

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نمای پنجم (بررسی بام به عنوان فضای فراموش شده) چکیده نمای هر ساختمان در شکل دهی به سیمای شهری ، موثر است. ساختمانها علاوه بر نماهای جانبی نمای پنجمی نیز دارند که همان بام است و برعکس نماهای جانبی ساختمانهای شهر که بسیار متنوع اند، نمای پنجم از کوچکترین تنوع برخوردار است و اکثرا خاکستری و متروک هستند . درواقع این لایه ...

مقاله بررسی نقش قنات در توسعه پایدار زیست محیطی

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی نقش قنات در توسعه پایدار زیست محیطیچکیده موضوعات زیست محیطی امروزه از مسائل مهمی است که به سبب بوجود امدن پروژه های گوناگون صنعتی، حیات گونه های مختلف جانوری و گیاهی را به مخاطره انداخته است. همواره نیز تلاش فراوانی انجام شده تا اثرات منفی زیست محیطی پروژه های مورد بهره برداری کاهش یابد و از اجرا شدن پروژه هایی ...

مقاله بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری (نمونه مطالعاتی: شهر جدید هشتگرد)

word قابل ویرایش
25 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری (نمونه مطالعاتی: شهر جدید هشتگرد)چکیده این گزارش به بررسی میزان مطابقت عملکرد شهر جدید هشتگرد و اهداف اولیه ی پیش بینی شده برای آن با شاخص های توسعه شهری پایدار می پردازد. توسعه شهری پایدار که از جمله نظریه ها و سیاست های اخیر و جاری تلقی می شود، بخش عمده ای از ادبیات شهرسازی ...

مقاله سیمای انسان شناسی فضاها در معماری ایرانی (با رویکرد زن در جامعه)

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
سیماي انسان شناسی فضاها در معماري ایرانی (با رویکرد زن در جامعه) چکیده:ساماندهی فضاها در معماري ایرانی پیوسته در تعاملی پایاپاي با علوم جامعه شناسی و انسان شناسی بوده و شکل پذیري فضاها نیز تحت تأثیر این علوم رفتاري قرار می گرفته است. تأثیرات کارکردهاي اجتماعی- فرهنگی و یا اجتماعی- آئینی بر چگونگی شکل گیري فضاهاي معماري و شهري چه در مقیاس ...

مقاله معرفی گونه های جدید از بالتوریهای خانواده Coniopterygidae برای ایران و استان کرمانشاه به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک موثرکنه های زیان آور گیاهی

word قابل ویرایش
5 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
معرفی گونه های جدید از بالتوریهای خانواده Coniopterygidae برای ایران و استان کرمانشاه به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک موثرکنه های زیان آور گیاهی چکیده: راسته بالتوری ها (Neuroptera) دارای خانواده های متعددی است که خانواده Coniopterygidae از جمله آنها میباشد. بالتوری های این خانواده حشراتی مفید بوده و قدرت تغذیه ای بالایی از کنه های زیان آور گیاهی هستند و به همین ...

مقاله انجام پروژه راهنما و راه اندازی GIS راه آهن جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
انجام پروژه راهنما و راه اندازي GIS راه آهن جمهوري اسلامی ایران چکیده : دستیابی به یک سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در راه آهن از جمله اهدافی است که از مـدتها قبـل نیـاز بـه آن بطـور محسوسی در مدیران مجموعه راه آهن ایجاد گردیده است. بر همین اساس تیم عملیاتی تقریباً کاملی تشـکیل شـد و اطلاعـات مکانی درحد ایجاد لایه هاي پایه ...

مقاله سایش ریل و روشهای کنترل آن

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
سایش ریل و روشهاي کنترل آن چکیده : بابررسی هزینه هاي تعمیرو نگهداري در خطوط ریلی در سرتاسر دنیا درمی یابیم که سالانه هزینه هاي بسیاري صرف خرید ، تعویض و نصب چرخ و ریل در صنعت حمل و نقل ریلی می شود. پدیده سایش چرخ و ریلی از پیچیده ترین سیستمهاي سایش است که پارامترهاي زیادي برروي آن موثر بوده و ...

مقاله کاهش مصرف انرژی در رایانش ابری بر اساس روش مبتنی برعامل و الگوریتم فراابتکاری فاخته

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کاهش مصرف انرژی در رایانش ابری بر اساس روش مبتنی برعامل و الگوریتم فراابتکاری فاخته چکیده در رایانش ابری، مدیریت منابع یکی از مهمترین مباحث میباشد. فرآیند مدیریت منابع، فرایندی بسیار پیچیده بوده و تحقیقات بسیار زیادی در این زمینه انجام گرفته است تا همه ابعاد آن به ...

مقاله بررسی عملکرد و کاربرد ترکیبی سیکل رانکین آلی در سیستم های خورشیدی

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی عملکرد و کاربرد ترکیبی سیکل رانکین آلی در سیستم های خورشیدی چکیده در سیستم های خورشیدی عدم امکان دسترسی مستمر به انرژی و استفاده بهینه از انرژی دریافتی از پارامترها و مشکلات اساسی می باشد. لذا سیکل رانکین آلی به علت پتانسیل بالای آن در بازده تبدیل ...