اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله نمونه ها و الگوهای معماری بومی در البرز مرکزی »نمونه مورد مطالعه معماری بومی شاهاندشت «

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نمونه ها و الگوهاي معماري بومی در البرز مرکزي »نمونه مورد مطالعه معماري بومی شاهاندشت «   چکیده شونادشت (شاهاندشت) یکی از روستاهاي کوهستانی آمل در دهستان بالا لاریجان است . این پژوهش تلاش دارد که به الگوهاي معماري بومی این روستا بپردازد و یافته هاي پژوهش بررسی و تحلیل دو اثر شاخص منطقه مورد مطالعه با کدهاي AM -001 و AM- 015 است. ...

مقاله بهسازی خاک با استفاده از تراکم انفجاری

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بهسازي خاك با استفاده از تراکم انفجاري چکیده امروزه با گسترش روز افزون ساخت و سازهاي سنگین و مهم در خاکهاي مسئله دار و خاستگاه هایی با شرایط ژئوتکنیکی نامطلوب لزوم بهسازي خاك و رساندن آن به شرایط مطلوب سرویسدهی امري اجتناب ناپذیر است . تراکم انفجاري خاك ...

مقاله اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران : مطالعه موردی

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اثربخشي آموزش نوروفيدبک بر خلاقيت دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر تهران : مطالعه مورديچکيده زمينه : کودکان به مثابة آينده سازان هر کشوري بايد بتوانند نقش آفريني نويني در فناوري و صنعت داشته باشند. با توجه به مطالعات مختلف مي توان از نوروفيدبک براي پرورش خلاقيت کودکان بهره برد. براين اساس نهادها و سازمان هاي مجري آموزش کودکان مي توانند ...

مقاله مدیریت در سیره امام رضا(ع) با نگرش عرفان اسلامی در آموزه های رضوی

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مدیریت در سیره امام رضا(ع) با نگرش عرفان اسلامی در آموزه های رضوی   چکیده: مطالعه در تاریخ زندگی بشر و روابط اجتماعی، ضرورت این اصل را به اثبات میرساند و مؤید این واقعیت است که اصل مدیریت لازمه هر جامعه میباشد و هرکجا افرادی جمع شده اند تا زندگی خویش را بر اساس همکاری و تعاون تکمیل کنند. در متون اسلامی، نگاهی نزدیک ...

مقاله اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین الملل

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین الملل - چکیده اصل صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در امور بین الملل، تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری می باشد به موجب آن دولت ها مدعی صلاحیت کیفری بر اشخاص مرتکب جرم در خارج از مرزهای صلاحیت خود فارغ از تابعیت کشور محل اقامت و هرگونه رابطه ای با آن دولت هستند. ...

مقاله بررسی میزان توجه به مؤلفه های تربیت شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی میزان توجه به مؤلفه های تربیت شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به مؤلفه های تربیت شهروندی یعنی دانش، عواطف و مهارتهای شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران، مبانی نظری سند تحول و ...

مقاله بررسی انواع ترک ها و آسیب های جزئی و کلی در بتن

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی انواع ترک ها و آسیب های جزئی و کلی در بتن چکیده: در این مقاله به شناسایی انواع آسیبهای بتن و علل به وجود آمدن بعضی از ترک ها پرداخته شده است. می توان گفت که تعمیر ترک ها وابسته به آگاهی از علل ترک خوردگی، انتخاب روش تعمیر مناسب و در نظر گرفتن مواد تعمیری مناسب و ابزار لازم می ...

مقاله مطالعه موردی بهسازی خاک به روش ستون شنی ارتعاشی

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مطالعه موردي بهسازي خاك به روش ستون شنی ارتعاشیچکیده در این مطالعه موردي استفاده از ستونهاي شنی ارتعاشی جهت بهسازي خاك رسی و لاي ماسهدار بر روي فونداسیون گسترده ساختمانی در جنوب غرب ایران (شهر اهواز) ارائه میگردد. شرایط ژئوتکنیکی زیرسطحی، ویژگیهاي ساختمان و روش طراحی بهسازي خاك به صورت خلاصه بازبینی میشود. قابلیت و عملکرد بهسازي طراحی شده به کمک ...

مقاله ژئوپلیتیک افراط گرایی در آسیای مرکزی

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ژئوپلیتیک افراط گرایی در آسیای مرکزیچکیده برخی از مناطق به سبب اهمیت راهبردی آنها و نیز به اقتضای عناصر بومی و محلی که درون خود دارند در بلندمدت به کانونهای جغرافیای بحرانزا تبدیل میشوند، به گونهای که هر نوع فرآیند سیاسی در این جغرافیا طبیعی باعث تأثیرگذاری سریع آن بر جغرافیای انسانی آن شده و منجر به افراطگرایی و بحران در ...

مقاله بررسی تأثیر روانگرایی خاک بر عملکرد لرزه ای پی های عمیق

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی تأثیر روانگرایی خاك بر عملکرد لرزه اي پی هاي عمیقچکیده استفاده پیاز هاي عمیق (شمع ها) در طی دهه اخیر، افزایش قابل توجهی در سواحل ماسه اي کشور که غالباً داراي ساختار خاك دانه اي اشباع هستند، پیدا کرده است. تنش هاي زلزله در مناطقی با چنین ساختار خاك موجب افزایش فشار آب منفذي و کاهش مقاومت خاك و در ...

مقاله تعیین و بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت بهینه آب کشاورزی در سیستان

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***تعیین و بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت بهینه آب کشاورزي در سیستان چکیده: در این مطالعه عوامل موثر بر مدیریت بهینه منابع آب در مصارف کشاورزي در دشت سیستان بررسی شده است. به این منظور با بکارگیري مدل لاجیت به بررسی عوامل کمی و کیفی موثر بر مدیریت ...

مقاله بهبود پایداری دینامیکی ولتاژ ریزشبکه با استفاده از پایدار ساز ولتاژ ریز شبکه

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بهبود پایداری دینامیکی ولتاژ ریزشبکه با استفاده از پایدار ساز ولتاژ ریز شبکه   چکیده در حال حاضر شبکه های توزیع ولتاژ متوسط و پایین برای عملکرد بعنوان بار پسیو طراحی میشوند که توان تولیدی در نیروگاه های بزرگ از طریق شبکه انتقال به شبکه های توزیع منتقل و تحویل مشترکین میگردد . بازار انرژی انگیزه های جدیدی برای منابع انرژی تجدیدپذیر و ...

مقاله تبیین جایگاه فناوری اطلاعات در افزایش بهره وری سازمانی

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تبیین جایگاه فناوري اطلاعات در افزایش بهره وري سازمانی (به انضمام مطالعه موردي)چکیده ویژگی منحصر به فرد عصر جدید که از آن با عنوان عصر اطلاعات یاد می کنند، نو آوري و تغییر سریع است و امروزه سازمانها با حجم انبوهی از اطلاعات روبرو هستند. با توجه به این افزایش سرعت تغییرات و تلاش سازمانها در زمینه مدیریت و پاسخگویی دقیق، سریع ...

مقاله ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮداری ﻧﺎﺷﯽ از وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻣﻮال

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮداري ﻧﺎﺷﯽ از وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻣﻮال   ﭼﮑﯿﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﺮاي ﻣﺎﻟﮏ و دارﻧﺪه ﺷﯽءﭘﺪﯾﺪهاي ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق روم ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ( catio (domni infecti ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد در اﮐﺜﺮ رژﯾﻢﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﻘﻮق ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺧﺘﻼط ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎ ﭼﻬﺮهاي ﺧﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﺷﯿﺎء ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ...

مقاله بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش ( مورد مطالعاتی؛ سازمان منطقه آزاد اروند)

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش ( مورد مطالعاتی؛ سازمان منطقه آزاد اروند) چکیده هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی( رسمیت و تمرکز) و مدیریت دانش( ایجاد، انتشار و کاربرد دانش) در سازمان منطقه آزاد اروند است. این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف از نوع همبستگی است و براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه ...

مقاله شخصی سازی سیستم های یادگیری الکترونیکی با استفاده از روشهای داده کاوی

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
شخصی سازی سیستم های یادگیری الکترونیکی با استفاده از روشهای داده کاوی چکیده امروزه استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وب رشد بسیاری داشته است زیرا این سیستم ها در هر زمان و در هر مکان قابل دسترسی می باشند. از انجایی که هر فراگیر بطور کلی دارای خصوصیات متفاوت مرتبط با یادگیری می باشد، لزوم سیستم های تطبیقی در ...

مقاله ابعاد و مولفه های تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی و ارائه الگوی مفهومی برای آن

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ابعاد و مولفه هاي تضمين کيفيت يادگيري الکترونيکي در آموزش عالي و ارائه الگوي مفهومي براي آن چکيده هدف اين مقاله شناسايي ابعاد و مولفه هاي تضمين کيفيت يادگيري الکترونيکي در نظام آموزش عالي و ارائه چارچوب مناسب در اين خصوص است . روش انجام پژوهش توصيفي از نوع تحليل ي - اسنادي بوده و در اين خصوص کليه منابع ...

مقاله یادگیری ترکیبی :ضرورت ها،چالش ها و راهکارها

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
يادگيري ترکيبي :ضرورت ها،چالش ها و راهکارها چکيده در سالهاي گذشته ، آموزشهاي الکترونيکي از رونق و توجه شاياني برخوردار بوده است . همزمان با گسترش و توسعه ي فناوري هاي جديد در زمينه آموزش ، سبک هاي جديدي از فعاليت هاي آموزشي پا به عرصه وجود نهادهاند که امروزه از آن ها به عنوان «يادگيري ترکيبي ١» نام مي ...

مقاله چشم انداز پژوهشی آموزش الکترونیکی در ١۴٠۴

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چشم انداز پژوهشي آموزش الکترونيکي در ١٤٠٤ چکيده هدف اين مقاله شناسايي مهمترين حوزه هاي پژوهشي آموزش الکترونيکي در بيست سال آتي است . در اين بررسي به روش مطالعه دلفي و با استفاده از پست الکترونيکي اطلاعات مربوط به سه اولويت پژوهشي براي ١٤٠٤ از منظر صاحبنظران آموزش الکترونيکي گرد آوري گرديد. ١٦ درصد از جامعه مورد بررسي به ...

مقاله شبیه سازی بهینه روش فازی در جهت یابی سیگنال های محیط (VHDL Base)

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** شبیه سازي بهینه روش فازي در جهت یابی سیگنال هاي محیط (VHDL Base)خلاصه یکی از موارد پر کاربرد در حوزه مخابرات تجاري و نظامی، تعیین جهت سیگنال هاي محیط و یا به عبارت دیگر DOA(Direction of Arrival) است. در این راستا روش هاي متعددي ارائه شده است. ...

مقاله بررسی و شناخت فنی انواع تکنولوژی مبدل های فتوولتائیک

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی و شناخت فنی انواع تکنولوژي مبدل هاي فتوولتائیکچکیده بحران انرژي در سالهاي اخیر، کشورهاي جهان را بر آن داشته که با مسائل مربوط به انرژي، برخوردي متفاوت نمایند که در این میان جایگزینی انرژيهاي فسیلی با انرژيهاي تجدیدپذیر، به منظور کاهش و صرفهجویی در مصرف انرژي، کنترل عرضه و تقاضاي انرژي و کاهش انتشار گازهاي آلاینده مورد توجه قرار گرفته ...

مقاله امکان سنجی جایگزینی ترانسهای با طول عمر بالا با ترانسفورماتورهای کم تلفات در مطالعه موردی (شهرستان کمیجان)

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
امکان سنجی جایگزینی ترانسهای با طول عمر بالا با ترانسفورماتورهای کم تلفات در مطالعه موردی (شهرستان کمیجان)چکیده وجود تقاضای روز افزون برای انرژی برق و تغییر الگوی مصرف مشترکان ، ضرورت تغییر نگرش ها برای تأمین برق مطمئن و پایدار برای شهروندان را با کمترین میزان تلفات اجتناب ناپذیر کرده است ترانسفورماتورهای توزیع یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر ...

مقاله جابجایی بهینه منابع تولید پراکنده جهت کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ و جریان خطوط با استفاده از الگوریتم ترکیبی جدید PSO-HBMO

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** جابجایی بهینه منابع تولید پراکنده جهت کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ و جریان خطوط با استفاده از الگوریتم ترکیبی جدید PSO-HBMO چکیده : در این مقاله یک روش موثر و کارامد برای جایابی بهینه واحد های تولید پراکنده (DG) در شبکه های توزیع ارائه شده است و ...

مقاله تشخیص خستگی عضلانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***تشخيص خستگي عضلاني با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي چکيده خستگي به عنوان يک علامت مزمن در برخي از اختلالات نظير MS، پارکينسون و بيماريهاي اسکلتي- عضلاني ظهور مييابد و از آن جا که مسأله اي پيچيده براي پزشکان به شمار ميآيد، تعيين دقيق سطوح ...

مقاله جداسازی خودروهای موجود در تصویر و تشخیص پلاک آن ها با استفاده از عملیات مورفولوژی و لبهیابی

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** جداسازي خودروهاي موجود در تصوير و تشخيص پلاک آن ها با استفاده از عمليات مورفولوژي و لبهيابي خلاصه تشخيص پلاک خودرو يکي از زير شاخههاي سيستم هاي هوشمند است که در پارکينگ ها براي کنترل تردد و در بزرگراه ها براي کنترل ترافيک کاربرد بسيار دارد. ...