اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله بررسی مفهوم مدیریت شهری و مقایسه تطبیقی مدیریت شهری در ایران و سایر کشورهای جهان

word قابل ویرایش
14 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده يکي از مباحث مهم و در عين حال جديد بحث مديريت شهري است . مي توان گفت مديريت شهري عامل اصلي و تعيين کننده کارايي و موفقيت شهرها به ويژه کلان شهرها مي باشد، که مديريت در شهرها به عموان يک سيستم پيچيده و متنوع با هدف سياستگذاري و اجراي برنامه ها عمل مي کند. اين مسأله در کشورهاي ...

مقاله نقش گردشگری طبیعت محور (اکوتوریسم ) در توسعه پایدار منابع طبیعی

word قابل ویرایش
33 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده منابع طبيعي به عنوان بستر حيات و توسعه پايدار کشور، متعادل کننـده اکوسيسـتم و پشـتوانه بخـش کشـاورزي، داراي ارزشـهاي تجاري و غيرتجاري فراواني است . يکي از کارکردهايي که به افزايش ارزش اقتصاد منابع طبيعي منجر مي شود، کارکرد گردشـگري طبيعت محور است . توسعه فعاليتهاي گردشگري در چشم اندازهاي طبيعي از راهبردهاي توسعه پايدار منابع طبيعي است . ...

مقاله گردشگری وتوسعه پایدارشهری

word قابل ویرایش
14 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده به طور کلي توسعه پايدار شهر مرهون تعاملات پايدار ، سازنده ونظام وار انسان با انسان ( درابعاد مختلف ) و انسان با محيط (در بعد طبيعي – و اکولوژيکي) آن مي باشد. تعاملاتي که بر اثر آن در طول زمان شهر ، از نظر زيست محيطي قابل سکونت ، از نظر اقتصادي با دوام ، از نظر اجتماعي ...

مقاله جهانی شدن و تأثیر آن بر اقتصاد شهری

word قابل ویرایش
17 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : در قرن آينده شهرهاي دنيا نقش مهمي در شکل گيري توسعه ي اقتصاد جهاني دارند، پيشرفت هاي فني و دسترسي سريع به اطلاعات ، شهرها را قادر خواهد کرد تا راه هاي توليد مؤثر و سرمايه گذاري روي منابع ارزان قيمت را تکامل بخشند. شهرها در عصر اطلاعات نقش مولد، پردازنده و حافظ اطلاعات را ايفا ميکنند و ...

مقاله کوهنوردی و راهکارهای توسعه آن در استان گیلان

word قابل ویرایش
11 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده امروزه به دليل تغيير سبک زندگي و نياز روز افزون افراد به حضور در طبيعت و احساس آرامش ، گردشگري ماجراجويانه به سرعت افزايش يافته است .کوهنوردي به عنوان نمونه اي از گردشگري هاي ورزشي ماجراجويانه در استان گيلان با مشکلاتي مواجه است که نيازمند تدابير مناسب همچون آموزش افراد در زمينه کوهنوردي و چگونگي مواجهه با خطرات بالقوه ...

مقاله گردشگری بین الملل راهها با تا کید بر قابلیت های مسیرتاریخی ابریشم

word قابل ویرایش
18 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده هيچ بشري در تاريخ جهان متمـدن باسـتان را نمي تـوان يافـت کـه بـه گونـه اي بـا راه ابريشـم در ارتبـاط نباشد. پس بايد گفت کاوش پيرامون راه ابريشـم مهـم تـرين محـور پـژوهش در تـاريخ آن روزگـاران اسـت و مي توان آن را بـه سـان پديـده اي نگريسـت کـه برجـاي جـاي تمـدن انسـاني نشـاني از آن بازمانده اسـت .زيرا امروز ...

مقاله جذب سفر و کالیبره نمودن مدل های حمل و نقل کاربریهای تجاری در مشهد

word قابل ویرایش
16 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : برنامه ريزي حمل ونقل شهري از جمله تکنيک هايي است که نيازهاي حمل و نقلي حال و آينده را مرتفع ميسـازد. افزايش سفرهاي درون شهري به مسأله اي قابل توجه در مديريت شهري تبديل شده است به گونه اي که اين برنامه ريزي ها اجتناب ناپذير کرده است .يکي ازموارد لازم در برنامه ريزي تعيين ميزان سفرهاي جذب شده ...

مقاله بررسی میزان جذابیت خیابان های تاریخی با رویکرد گردشگری؛ مطالعه موردی: خیابان چهارباغ عباسی اصفهان

word قابل ویرایش
16 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
در شهر اصفهان جاذبه هاي گردشگري زيادي وجود دارد که در خيابان چهارباغ عباسي اصفهان مي توان گستره اي از جاذبه ها، اعم از فرهنگي، تاريخي، شهري، انسان ساخت و ... را مشاهده نمود. همچنين خيابان هاي تاريخي را مي توان به عنوان جاذبه گردشگري اي در نظر گرفت که با داشتن فضاي گردشگري بالقوه ، سالانه گردشگران زيادي را ...

مقاله بررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهرستان فومن با استفاده از شاخص TCI

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده تنوع زماني و مکاني آب و هوا يک پتانسيل قوي براي گردشگري است و يکي از دلايلي که ايران جزء پنج کشور متنوع گردشگري دنياست ، همين مزيت مي باشد. اقليم عامل مهمي در توسعه بخش گردشگري مي باشد، يک اقليم مناسب مي تواند پاسخ هاي مثبت گردشگران را در پي داشته باشد و گردشگران نيز برنامه سفر خود ...

مقاله بهبود مدیریت شهری با تاکید برآسیب شناسی افزایش تراکم شهری بر امنیت روانی ورفتار شهروندان

word قابل ویرایش
10 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصه سنجش تراکم ساختماني يکي از مهمترين مباحث روز در شهرسازي است .محله هاي شهري ، به طيف گسترده اي از معيارها و شاخص ها نياز دارد. اين پژوهش ، ميزان دخالت عوامل کيفيت محيطي در تعيين تراکم ساختماني ، سطح کيفيت محيطي و آسايش محسوس ساکنين سکونتگاه ها را در مطالعه موردي مورد سنجش قرار مي دهد.. افزايش تراکم ...

مقاله نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی ( مطالعه موردی روستای خفر شهرستان سمیرم )

word قابل ویرایش
12 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده امروزه گردشگري به يکي از بزرگترين و پرمنفعت ترين صنايع در اقتصاد جهان تبديل شده و به عنوان بستري جهت تغييرات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و کالبدي در بسياري از مناطق روستايي کشورهاي درحال توسعه به شمار مي رود. نوعي از اين گردشگري، گردشگري مذهبي مي باشد. جاذبه هاي مذهبي، زيارتگاه ها و اماکن مقدس هر ساله تعداد زيادي گردشگر ...

مقاله بازگرداندن هویت و سرزندگی به بلوک گلستان تبریز با توجه به سوابق تاریخی

word قابل ویرایش
25 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصه بهينه سازي کاربري اراضي پيرامون آثار تاريخي به عنوان بخشي از فرآيند برنامه ريزي کاربري اراضي و يکي از اساسي ترين سرمايه گذاري هاي فردي و جمعي مي باشد که آثار آن در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي و روان شناختي امور وابسته به گردشگري نيز منعکس مي شود. هدف از پژوهش حاضر معرفي مؤلفه هاي مناسب در جهت بهسازي ...

مقاله بررسی اهمیت اقتصاد غیرزراعی با رویکرد گردشگری

word قابل ویرایش
14 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده مقوله اقتصاد روستائي غير زراعي اکنون به شدت مورد توجه کشورهاي توسعه يافته براي استفاده از تمامي ظرفيت هـاي اقتصـادي نواحي روستائي قرار گرفته است . در اين راستا گردشگري روستايي که جزئي از صنعت گردشگري به حساب مـيآيـد مـيتوانـد بـا شناسايي پتانسيل ها و برنامه ريزي اصولي و مناسب ، نقش مؤثري در توسعه مناطق روستايي و در ...

مقاله اسکان غیررسمی ، علل ، پیامدها و راه حلها مورد مطالعه : شیرآباد زاهدان

word قابل ویرایش
19 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده اسکان غيررسمي ، پديده اي است نابهنجار، که نسبت به بافت متداول شهر مشاهده مي شود. اين پديده ، تجلي فقـدان بـرآورده شـدن نيـاز مسکن و سرپناه اقشـار کم درآمدي است که در فضاي رسـمي و برنامه ريزي شده شهر جايي ندارنـد و در فـرار از محــدوديت هـاي قـانوني خـارج از توان خود، به برپايي سکونت گاههاي نابـسامان در ...

مقاله تاثیر نوآوری بر فرصتهای بین المللی به واسطه قابلیتهای اینترنت و شبکه همکاری

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده توسعه چشمگیر اینترنـت در سطح ملی و بین المللی سبب رشـد فنـاوری، زندگی اجتماعی، فضای تجارت و کسب وکـار جامعـه شده است. به کار گیری قابلیتهایی که در فضای الکترونیکی وجود دارد از قبیل نوآوری ها و قابلیتهای اینترنتی که میتواند عاملی برای افزایش فروش و مزیتهای رقابتی و رشد و بقای شرکتهای بین المللی تلقی شود ضروری به نظر ...

مقاله بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران شرکت های آب و فاضلاب و ارائه ی الگوی مفهومی مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی

word قابل ویرایش
11 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده اين پژوهش که به منظور بررسي نيازهاي مديران آب و فاضلاب انجام شده تلاش کرده است ضمن بررسي نظريه ها و روش هاي نيازسنجي اطلاعاتي، اطلاعات مورد نياز رده هاي مختلف مديران در شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي را با استفاده از مطالعه استراتژي و اهداف سازماني و بررسي وظايف مديران و هم چنين تعيين عوامل بحراني ...

مقاله ارزیابی اثرات عدم یکپارچگی و انفکاک بافت شهری بر روی کیفیت زیست و سکونت (مطالعه موردی شهر چهاردانگه )

word قابل ویرایش
22 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصه شهر مجموعه اي مرکب از عوامل طبيعي ، مصنوعي ، اجتماعي و محيط هاي ساخته شده به وسيله انسان است . وجود عوامل طبيعي و مصنوعي دروني و پيراموني شهر ها و سياستهاي شهرسازي اعمال شده بر شهر ها تاثير بسزايي در شکل و فرم شهر به لحاظ انسجام و پيوستگي بافت شهري يا عدم پيوستگي و پراکندگي بافتهاي ...

مقاله راهبردهای توسعه شهری پایدار با تاکید بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست با استفاده از برنامه ریزی راهبردی (نمونه موردی: شهر همدان )

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده در اين پژوهش هدف ارايه راهکارهايي براي توسعه پايدار شهري در همدان با رويکرد حفظ منابع طبيعي است که براي نيل به اين هدف ابتدا مروري به تعاريف و اصطلاحات گرديد . پس از آن روش تحقيق شرح داده گرديد که تحليل سوات و استقاده از برنامه ريزي استراتژيک انتخاب گرديده است که ابتدا به شرح مهمترين مدلهاي برنامه ...

مقاله بررسی نقش طراحی مناسب فضاهای عمومی شهری بر سلامت روحی -روانی شهروندان

word قابل ویرایش
15 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصه بحران سلامت رواني وشرايط نامناسب فضاهاي عمومي شهري در ابعاد جسمي و رواني ، فضاهاي شهري ومسکوني معاصررا تهديد مي کند. ،عدم امنيت در فضاهاي شهري وسکونتي , انزوا ، افسردگي وگسست اجتماعي در محلات شهري از عوامل مزمن شهري ومحيطي هستند. درچنين شرايطي اتخاذ رويکرد هاي نوين برنامه ريزي وطراحي محيط براي ارتقاي سلامت محيطي شهروندان ضروري است ...

مقاله بررسی تأثیر فرهنگ بر معماری داخلی

word قابل ویرایش
19 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصه طراحي داخلي به معناي برنامه ريزي و چيدمان فضاهاي داخلي در ساختمان است . اين فضاهاي فيزيکي نياز ابتدايي ما را به سرپناه و امنيت رفع نموده ، فعاليت ها را سازماندهي کرده ، بر شکل آن ها اثر گذاشته و به پرورش آرزوها، بيان ايده هاي هماهنگ با فعاليت ها و رفتار و شخصيت ما ميپردازند. از اين ...

مقاله بررسی رابطه ی اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه شهری ایران

word قابل ویرایش
18 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : پژوهش حاضر به بررسي رابطه ي اعتماد اجتماعي و مشارکت ورزشي در بين زنان در جامعه شـهري ايـران پرداختـه است . روش تحقيق ، پيمايش است . جامعه آماري، زنان ٣٠-١٥ساله شهر جهرم هستند که ٣٣٦نفر به عنوان نمونه تعيين و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي مشتمل ...

مقاله پیاده سازی سیستم های مدلسازی اطلاعات ساختمان در صنعت حمل و نقل ریلی

word قابل ویرایش
16 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده امروزه مدل سازي اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده اي از طراحي و ساخت تا بهره برداري و حتي مرحله تخريب ساختمان ها پيدا کـرده اسـت . ايـن فناوري با نمايش ديجيتال خصوصيات ساختمان ، مديرپروژه و ذينفعان را در هرمرحله براي تصميم گيري درست ياري مي کند. در واقع معيارهاي ارزيـابي عملکرد پيمانکاران بر اساس اين دو مقوله ، تعيين ...

مقاله گردشگری و عصر ارتباطات

word قابل ویرایش
15 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده با گسترش فناوري اطلاعات در جهان و ورود سريع آن به زندگي روزمره ، مسائل و ضرورت هاي تازه اي نيز بوجود آمده است . امروزه انسان مدرن کسي است که به اطلاعات دسترسي داشته باشد و دسترسي به اطلاعات نه يک ضرورت بلکه يک قدرت محسوب مي شود. در سال هاي اخير دسترسي به اينترنت آسان شده است ...

مقاله بررسی نقش توانمندیهای رودخانه ها در توسعه گردشگری شهری سمیرم با استفاده از مدل SWOT

word قابل ویرایش
14 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده امـروزه گردشـگري بـه عنـوان سـومين صـنعت پـس از نفـت و خـودرو سـازي و پويـاترين صـنعت از لحـاظ تحـرک و ايجـاد زمينـه هـاي اشـتغال و توسـعه همـه جانبـه در جهـان بـه خودنمـايي پرداختـه اسـت وبـا ايجـاد فرصـتي راهبـردي سـبب تنـوع اقتصـاد جوامـع محلـي ، ايجـاد فرصـت هـاي شـغلي و افـزايش سـطح درآمـد در نقـاط جهـان شـده و باعـث ثبـات و ...

مقاله کاربرد معادله حالت CPA-Cubic-Plus-Association سیستم های مهم صنعتی

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
این مقاله دارای فرمول های زیادی میباشد خلاصه : در صنايع نفت و پتروشيمي، مخلوط هاي شامل عامل پيوند هيدروژني، مانند مخلوط هاي آب و الکل يا گليکول و هيدروکربن ها بسيار مورد توجه ميباشد. توصيف دقيق تعادلات فازي اين سيستم ها يک مسئله رقابتي پراهميت صنعتي و تکنولوژي در فرآيندهاي پتروشيمي مي باشد. معادله حالت CPA يک مدلي است که ...