اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله بررسی هارمونیکی بارهای غیرخطی و طراحی فیلترهای حذف هارمونیک با استفاده ازجبرانسازی توان راکتیو

word قابل ویرایش
16 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
این مقاله دارای فرمول های زیادی میباشد خلاصه : در اين مقاله به شبيه سازي بارهاي غيرخطي شامل يک يکسوساز صنعتي مربوط به الکتروليز نمک طعام در مجتمع پتروشيمي بندر امام، کوره قوس الکتريکي سه فاز و لامپ فلورسنت به عنوان منابع توليد هارمونيک در سيستم هاي توزيع پرداخته شده است . سپس به طراحي فيلترهاي پسيو براي حذف هارمونيکي و ...

مقاله مدل یکپارچه مدیریت انرژی

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده با توجه به اهميت روزافزون انرژي در جهان و کشور و همچنين افزايش هزينه حامل هاي انرژي، نياز به رويکردي جامع براي مواجهه مناسب با اين تغييرات در صنايع و سازمانها ضروري است . تاکنون در کشور ما بسياري از پروژه هاي مديريت انرژي (چه در بخش صنعت و چه در بخش ساختمان) به انجام يک مميزي انرژي خلاصه ...

مقاله سیستم پشتیبان تصمیم گیر به منظور انتخاب روشهای مناسب بهسازی شبکه های فاضلاب

word قابل ویرایش
11 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده اهمیت و نقش زیرساختهاي زیرسطحی در مناطق شهري غیرقابل اغماض بوده و این شریانهايحیاتیِزندگیِ امروز نیازمند نگهداري و بهسازي جهت عملکرد بهینه میباشند. میتوان گفت این شبکه هاي زیرزمینی عموما از ابعاد مختلف مورد کمتوجهی واقع میشوند که از دلایل اصلی آن شاید بتوان به غیرقابل رویت بودن آنها اشاره کرد. در سیستمهاي جمع آوري فاضلاب، بروز خرابی و عیب در فاضلابروها ...

مقاله مدیریت ریسک زیست محیطی محل دفن پسماندهای جزیره کیش با کاربرد AHP ،Entropy و RASCL

word قابل ویرایش
14 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده کيش جزيرهاي از توابع شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان در جنوب ايران است که مساحتي معادل٩٠ کيلومتر مربع و جمعيتي برابر با ٢٤٢٩٥ نفر جمعيت دائم و ١٩٢٧٦ نفر جمعيت غيردائم دارد .در اين جزيره روزانه ٥٠ تن پسماند توليد مي شود.با توجه به اينکه در دهه اخير در اين جزيره پروژههاي صنعتي متعددي احداث گرديده و همچنين با ...

مقاله آزمایش پرسیومتری در مهندسی ژئوتکنیک

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصه کاوش هاي صحرايي در ارزيابي ويژگي هاي خاک يا سـنگ يکـي از بخـش هـاي اصـلي پروسـه طراحـي ژئـوتکنيکي مـي باشـد کـه در تکميـل آزمايشات آزمايشگاهي جهت بدسـت آوردن پارامترهـاي مهندسـي خـاک اهميـت روز افزونـي پيـدا کـرده انـد .آزمايشـات صـحرائي دربررسـي ويژگيهاي خاک درپروسه مطالعات ژئوتکنيک ازاهميت ويژه اي برخوردار است و اين امر بعلت شرايط واقعي تنش درمحل و ...

مقاله جایگاه گیاهان پرچین و هرسپذیر در طراحی و منظرسازی فضای سبز شهری

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده: امروزه گیاهان پرچین و هرسپذیر بدلیل کاربردهاي بیشماري که در منظرسازي فضاي سبز شهري ایفاء میکنند، مورد توجه طراحان زیباسازي فضاي سبز می باشند. اگرچه بهره گیري از درختچه هاي پرچین در اغلب نواحی کشور منحصر به تعداد انگشت شماري از عناصر گیاهی معروف همچون "ترون"، "شمشاد" و "مورد" میباشد، با این حال بواسطه نقشی که این قبیل گیاهان در ...

مقاله بررسی تأثیر الیاف نخ تایر و آهک بر مقاومت فشاری خاک رسی

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصه هدف از انجام اين پژوهش بررسي امکان استفاده از الياف ضايعاتي لاستيک جهت تسليح خاک همراه با تثبيت با آهک جهت بهسازي خاک است . در پژوهش حاضر از نوعي خاکرسي با خواص خميري کم استفاده شده زيرا اين نوع خاک به دليل مقاومت کم همواره معضلي در برابر ساخت پروژه هاي عمراني از جمله جاده ها بوده است ...

مقاله ساخت یک ابزار برنیشینگ و بررسی تجربی پارامترهای مؤثربر فرآیند برنیشینگ سطوح خارجی

word قابل ویرایش
12 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده- رولربرنیشینگ روشی بسیار کارآمد و ساده براي پرداخت سطوح بدون براده برداري میباشد که با استفاده از ماشینهایی مانند دستگاه فرز، تراش، دریل و... مورد استفاده قرار میگیرد. این فرآیند علاوه بر صیقل دادن سطح، باعث افزایش استحکام، افزایش میکرو سختی، افزایش عمر خستگی و افزایش مقاومت در برابر خوردگی میشود که در اثر تغییر شکل لایهسطحی و ایجاد ...

مقاله بررسی اثر افزودن هر یک از کمکذوبهای مورد استفاده در ذوب سرب ثانویه و بهینهسازی آن با استفاده از روش تاگوچی

word قابل ویرایش
10 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده امروزه یکی از مهمترین منابع سرب بازیافتی باتریهای سرب-اسیدی هستند که به روش پیرومتالورژیکی مورد بازیابی قرار میگیرند. ذوب سرب در کورههای مختلفی انجام میگیرد که یکی از پرکاربردترین آنها کورههای گردان کوتاه هستند. فرمولاسیون بار ورودیاین نوع کورهها بسیار مهم بوده و در صورتی که شارژ ورودی کوره بهینه نباشد، میزان سرب سرباره بالا بوده و با توجه به ...

مقاله بررسی نفقه از دیدگاه امامیه با نگاهی به فقه حنفیه

word قابل ویرایش
10 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده یکی از مهمترین مسایل حوزه خانواده، مسأله نفقه و تأمین مالی زوجه و خویشان میباشد که در فقه اسلامی و نظامهای حقوقی جوامع، همواره مورد توجه بوده است. نفقه بهمعنای تأمین هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و سایر نیازمندیهای متداول برای زندگی کسانی است که از راه زوجیت، قرابت یا ملکیت با انسان منتسب هستند. دلایل فقهی نفقه، شامل قرآن، سنت، ...

مقاله مسمومیت هیستامینی ناشی از مصرف ماهی (مقاله مروری)

word قابل ویرایش
9 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده: گوشت آبزیان بسیار حساس بوده و در صورت شرایط نامناسب نگهداری به سرعت تحت تأثیر عوامل فساد قرار میگیرند و به تدریج کیفیت خود را از دست میدهند. هیستیدین به طور طبیعی به مقدار زیادی در بعضی از گونههای ماهیان وجود دارد که در اثر عمل آنزیمها تبدیل به هیستامین میشود. هیستامین، یک مولکول هیدروفیل بوده که از یک حلقه ...

مقاله بررسی فضای جادویی در هزارو یک شب

word قابل ویرایش
15 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصه هزارو يک شب کتابي است که نه يک نويسنده دارد و نه در يک زمان خاص نوشته شده است هزارو يک شب بزرگترين کتاب ها و مختص به همه ي زمان هاست . اما آنچه مهم است ، هزار و يک شب است که در اروپا به شب هاي عربي مشهور شده و علت اين است که پس از ...

مقاله استفاده مجدد از زهاب در کشاورزی

word قابل ویرایش
15 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده در مناطقی که با کمبود آب آبیاری مواجه هستند، استفاده از زهاب برای تکمیل منابع آب از اهمیت خاصی برخوردار است. علاوه بر این، استفاده مجدد از زهاب مشکلات ناشی از تخلیه زهابها را به حداقل می رساند. استفاده مجدد از زهاب برای مصارف آبیاری محصولات کشاورزی، مشکلات کلی آلودگی آب را نیز کاهش می دهد. موارد استفاده مجدد از ...

مقاله ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح تصفیه خانه صفادشت به روش ماتریس پاستا کیا

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي طرحهاي فاضلاب شهري از اهميت ويژه اي برخوردار است . با توجه به وضعيت اقليمي ايران ، محدوديت منابع آب و افزايش چشمگير جمعيت شهرنشين و بالا رفتن سطح زندگي و رفاه ، ضروري است که در حفظ و نگهداري وضعيت کمي وکيفي منابع آب نهايت کوشش بعمل آيد. ارزيابي اثرات زيست محيطي با ...

مقاله بررسی تأثیر فاضلاب شهر مسجدسلیمان بر کیفیت آب رودخانه تمبی بر اساس نظام شاخص کیفیت آب

word قابل ویرایش
9 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصه رودخانه تمبي يکي از رودخانه هاي جاري در شهرستان مسجدسليمان در محدوده جغرافيايي ٤٨ درجه و ٥٥ دقيقه تا ٤٩ درجه و ٥٣ دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و بين ٣١ درجه و ٤٢ دقيقه تا ٣٢ درجه و ٣٧ دقيقه عرض شمالي از خط استوا، در حاشيه شرقي استان خوزستان است . دبي ميانگين اين رودخانه ...

مقاله بررسی رفتار برشگیرهای ناودانی و گلمیخ و مقایسه مقادیر باربری برشگیرهای گلمیخ با مقادیر آئین نامه فولاد ایران

word قابل ویرایش
15 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصه برشگیر ها برای انتقال نیروی برشی در سیستم های مختلط بتن و فولاد استفاده می شوند. در تحقیق حاضر به مطالعه رفتار برشگیرهای ناودانی و گلمیخ پرداخته شده است، برای این منظور برشگیرها با روش المان های محدود در بلوک بتنی مدل شده و تحت بارگذاری کنترل جابجایی در سطح مقطع بیرونی قرار می گیرند و ظرفیت باربری آنها تحت ...

مقاله رویکردهای میان رشته ای در باستان شناسی و کاربرد آنها در چگونگی تحلیل مواد فرهنگی

word قابل ویرایش
20 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده یکی از مباحثی که امروزه به باستانشناسان این اجازه را میدهد باستانشناسی را به عنوان یک علم معرفی کنند، تطابق روشهای علمی و اشتراک بین باستان شناسی با زیست شناسی، شیمی، تاریخ، جغرافیا، آمار و غیره در مطالعه انسان گذشته است. اگرچه استفاده از روشهای علمی به خودی خود یک موضوع را علمی نمیکند؛ باستان شناسی سعی بر پیروی ازاصولِ ...

مقاله نقش صنعت گردشگری در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی : منطقه ۲۰ تهران)

word قابل ویرایش
19 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده منطقه 20تهران (شهرری) به لحاظ دار بودن سابقه و قدمت 6000 ساله شهرری و وجود اماکن و عناصر با ارزش تاریخی و همچنین جذب زوار حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و ویژگیهای بسیار بارز و خاص تاریخی ـ مذهبی و طبیعی، توانمندیهای فراوانی در زمینه گسترش توسعه صنعت گردشگری را داشته و این پتانسیلهای گردشگری در رشد و توسعه پایدار منطقه ...

مقاله بررسی نقش گزینش و مصاحبه های استخدامی بر اثربخشی اعضای سازمان آموزشی

word قابل ویرایش
11 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده هر سازماني با نيروي انساني ايجاد و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود..از مهم ترين وظايف مديريت منابع انساني جذب و بکار گيري افرادي است که بهترين بازدهي را در مجموعه کاري داشته باشند بنابراين شناخت نيازها، انگيزه ها، تمايلات و عوامل مؤثر بر اثربخشي اعضاي سازمان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سياست ...

مقاله نقش مدیریت ارزش در سازمان های آموزشی

word قابل ویرایش
18 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده اين پژوهش با هدف تعيين نقش مديريت ارزش در سازمان هاي آموزشي ميباشد. روش پژوهش ، اسنادي-تحليلي با استفاده از منابع چاپي و الکترونيکي ميباشد و يافته هاي اين پژوهش بيانگر آن است که مديريت ارزش فرايندي سامان يافته و نظام مند براي تصميم سازي است . اين فرايند با تعريف کارکردهاي مورد نياز براي دست يابي به اهداف ...

مقاله پارادایم های نوین در مدیریت تولید و عملیات برای رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان

word قابل ویرایش
24 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده : در دنیای رقابتی ، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند . محیط پیرامون سازمان ها به سرعت در حال تغییر است که از جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است . در دهه اخیر ، نحوه تامین مواد ...

مقاله جایگاه انگیزش در رفتار سازمانی

word قابل ویرایش
16 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده در مديريت رفتار سازماني ،ايجاد انگيزه به دليل نقش بيبـديل خـود، در برابـر سـاير عوامـل ووظـايف ، جايگـاه ويـژه اي دارد. از ايـن رو، صاحب نظران از گذشته تاکنون با رويکردهاي متفاوت و در سيري تکاملي به شناسايي عوامل شکل دهنده رفتار، به ويژه انگيزه هاي دروني و نيز فرايند انگيزش افراد وچگونگي ايجاد انگيزه پرداخته اند.در اين مقاله ...

مقاله بررسی نگاشت خود سازمانده (SOM) در بخشبندی بازار

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده: هدف از این مقاله، ارزیابی کاربرد شبکه عصبی خود سازمانده1، برای بخش بندی بازار است. برنامه های کاربردی مبتنی بر نگاشت خود سازمانده، در کنار برنامه های کاربردی مبتنی بر شبکه های عصبی، در بخش بندی بازار بیشترین توجه تحقیقات را در این حوزه به خود اختصاص داده اند. مدل های متداول استفاده شده در بخش بندی بازار، سیستم های ...

مقاله بررسی عددی اثر اعداد رینولدز و گراشف در انتقال حرارت جابجایی ترکیبینانوسیال با مدل مخلوط دو فازی در مبدل حرارتی دو لوله ای

word قابل ویرایش
20 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
این مقاله دارای فرمول های زیادی میباشد چکیده انتقال حرارت جابجایی ترکیبی نانوسیال3 آب-کاربید سیلیسیوم با جریان آرام به صورت عددي مطالعه شده است. مدل مخلوط دوفازي براي بررسی تأثیر اعداد رینولدز و گراشف روي رفتار حرارتی نانوسیالهاي مذکور در مجراي بین دو لوله هممرکز استفاده شده است. معادلات به کار رفته در این تحقیق بیضوي بوده و براي ارتباط بین ترمهاي ...

مقاله بررسی تغییر عناصر روکش الکترود ایی. ۶۰۱۳ بر بهبود خواص مکانیکی فلز جوش در جوشکاری قوس الکتریکی سی. کی. ۴۵

word قابل ویرایش
10 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده امروزه تحقیقات وسیعی به منظور بررسی تأثیر الکترودها در جوشکاری فولادهای آلیاژی انجام شده است. در این میان، انتخاب روکش مناسب برای الكترود نقش بسزایی در خواص نهایی جوش، اکسیژن زدایی از آن و حفاظت از حوضچه مذاب در جوشکاری ایفا می کند. در این مقاله، آثار تغییر شاخص بازی در روکش الکترودهای ایی. ۱۶۰۱۳ بر کیفیت جوش تولیدی، ...