آشنایی با نحوه گزارش نویسی

- قابل ویرایش
- صفحه
3000 تومان

رده های فرعی تر موضوعات، با نشانه هایی مرکب از اعداد و محروف مشخص میشود. این شیوه نیز برای ردهبندی مسایل و مباحث اسلامی محدود و نارساست. هر کتابخانه ممکن است سیستم و روش خاضی در تنظیم و ردهبندی کتابها داشته باشد که در گام نخست برای استفاده از منابع، باید با آن نظام آشنا شد.

مواد سمعی و بصری و منابع غیر مکتوب هم در کتابخانه ها با شیوه  خاصی نگهداری و تنظیم می شود که با آن نیز باید آشنا بود. برخی کتابخانه ها نیز مجهز به کامپیوتراست که حجم عظیمی از اطلاعات گوناگون کتابشناسی، مؤلف شناسی، موضوع شناسی و نمایه ها را در خود ذخیره می کند. میتوان از نظام بازیابی اطلاعات این دستگاه استفاده کرد، که هم صرفه جویی در وقت است، هم بهرهگیری از منابع بیشتر و دقیقتر.

گزارش نویسی

گزارش نویسی، در واقع نوعی تحقیق پیرامون مسأله  خاضی است که اغلب جنبه  اجتماعی یا خبری دارد و عمده  مطالب بحث روش تحقیقی، در اینجا نیز کاربرد دارد. گزارش عبارت است از «ارائه  آگاهیهایی درباره  موضوعی خاصی به دیگران، جهت اطلاع یافتن یا تصمیم گیری طبق آن». به بیان دیگر: «دادن اطلاعات سازمان یافته، با نظر مشورتی در امری که بر مبنای آن تصمیم گیری آگاهانه برای گیرنده  گزارش امکان پذیر باشد.» از جهاتی گزارش تقسیماتی دارد: ها از نظر نوع : ۱- گزارش شخصی و غیررسمی ۲- رسمی واداری گزارشهای غیررسمی، اغلب طبق علاقه  شخصی فراهم می شود، مثلا در بازدیدها، خاطرات، ثبت وقایع، تنظیم رساله ها و پایان نامه ها و… این نوع گزارش را که جنبه  فردی و احساس شخصی دارد می توان خاطره نویسی» نامید.

اما گزارشهای رسمی، اغلب طبق درخواست مراکز و مقامات مسؤول از زیر مجموعه های خود در زمینه های اقتصادی، اداری، آموزشی و … است. ها از نظر زمان بندی نیز تقسیماتی دارد، همچون: روزانه، هفتگی، ماهانه، شش ماهه، سالانه و… آقا به لحاظ دیگر، گزارشها یا «ادواری» است یا «اتفاقی». ادواری آنهاست که در زمانهای معینی بطور مرتب، تهیه وارسال می شود؛ ولی اتفاقی بنابه پیش آمدها و حوادث و موضوعات خاضر مقطعی است که نیاز به تهیه گزارش پیش می آید. اها از نظر تهیه کنندگان نیز، گاهی بصورت «فردی » است، گاهی «گروهی». گزارش گروهیا بیشتر آنجاست که دامنه  موضوع، گسترده است یا مساله، شاخه ها و بخشهای متعددی دارد که در جمع آوری اطلاعات و مواد لازم برای تدوین گزارش، افراد مسؤول یا صاحب اطلاع در بخشهای مختلف، همکاری می کنند و از مجموعه  مطالب گرد آمده، گزارشی جامع تهیه میگردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 3000 تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد