آشنایی با وظایف چکیده نویسان در تهیه چکیده

 آشنایی با وظایف چکیده نویسان در تهیه چکیده

چکیده نویسان

 

چکیده نویسان چه کسانی هستند؟ نویسندگان، سایر متخصصین موضوعی یا چکیده نویسان ممکن است چکیده ها را تهیه کنند. بسیاری از مجلات دانشگاهی و علمی به نویسندگانی نیاز دارند که چکیده هایی را برای مقالات آنها تهیه نمایند. این چکیده ها، بیش از پیش، منطبق با اصول تهیهٔ چکیده در مراکز خدمات چکیده نویسی چاپی تهیه می شوند. همانند نمایه سازی، گرچه ضرورتی ندارد که چکیده نویسان متخصص موضوعی باشند اما باید اندکی دربارهٔ محتوای موضوعی مورد بحث آگاهی داشته باشند. مهارتهای نوشتن و خواندن ازجمله توانایی های مهم به شمار می آید و توانایی یک چکیده نویس برای خواندن ودرک سریع محتوی، موهبتی مسلم است.

بورکو و برنیر (۱۹۷۵) یادآور شده اند که نویسندگان ضرورتاً بهترین چکیده ها را تهیه نمی کنند. نویسندگان معمولاً آموزش ندیده و در زمینهٔ چکیده نویسی و قوانین آن تجربه ای ندارند. انتشارات معتبر چکیده نویسی معمولاً از متخصصین موضوعی به عنوان چکیده نویس استفاده می کنند. این متخصصین ممکن است بپذیرند که بدون دریافت وجه یا با کمترین حق الزحمه، چکیده های مربوط به حوزه تخصصی خود را بنویسند. بورکو و برنیر اظهار داشته اند "کسانی که در زمینه چکیده نویسی آموزش دیده و در یک حوزه موضوعی تخصص دارند بهترین چکیده ها را می نویسند، ادعایی که مخالفت با آن دشوار است. از آنجا که این متخصصین موضوعی عموماً داوطلبانه چکیده نویسی می کنند، واداشتن آنان به چکیده نویسی  فوری مدارک دشوار است. دستمزد چکیده نویسان حرفهای زیاد است اما بسیار سریع هستند و در مواجهه با موضوعاتی که کاملاً با آنها ناآشنا نیستند، کار خوبی را ارائه می دهند.

درحال حاضر، نویسندگان و ناشران مشوق چکیده هایی مبالغه آمیز هستند تا بتوانند اثر را جذابتر از آنچه که هست نشان دهند. پرایس ۱ (۱۹۸۳) استدلال میکند که این مسئله در یک محیط کاملاً الکترونیکی می تواند خطرآفرین باشد (به فصل ۱۶ نگاه کنید).

ناشران تمایل دارند که استفاده را تشویق کنند چراکه برای آن هزینه پرداخته اند. اگر عامل استفاده، به معیاری برای تبلیغ و اجاره بدل شود - که چنین نیز هست - نویسندگان نیز مشوق استفاده خواهند بود. برای اشاره به مبالغه دربارهٔ صفحات وب به منظور افزایش قابلیت بازیابی آن، از اصطلاح حقه زدن " استفاده شده است (به فصل ۱۶ نگاه کنید).

نمایه سازی و چکیده نویسی فعالیتهایی کاملاً مرتبط هستند و می توان دربارهٔ تلفیق آنها با یکدیگر بحث داغی به راه انداخت. از مرحله تحلیل مفهومی در نمایهسازی تا آماده سازی یک چکیدهٔ قابل قبول، تنها گام کوچکی وجود دارد. بعلاوه، نگارش منظم تر چکیده می تواند به ما کمک کند تا تصمیم بگیریم که چه چیزی را در نمایهسازی زیر پوشش قرار داده و چه چیزی را حذف کنیم. این حقیقت که در هر دو فعالیت، ما به نوعی ترکیب خواندن و مرور کردن نیاز داریم دلیل دیگری بر این نکته است که در صورت ممکن باید این دو فعالیت را به صورت مناسب در یکدیگر ادغام کرد.