آشنایی با ویژگی های روش CE/SE

روش  CE/SE داراي قدرت  تفکيک ٢ بالا  و  يک  روش  چند  بعدي براي حل  معادلات  بقا  است  که  توسط  دکتر  چنگ و  همکارانشان در ناسا ايجاد شده است . از جمله ويژگي هاي اين روش مي توان به  :

١) برخورد مشابه بين ترم زمان و ترم هاي مکان ،

 ٢) محاسبه دقيق شارهاي مکان - زمان ،

 ٣) متغيرهاي بقايي و گراديان هاي آنها به عنوان مجهول در نظر گرفته مي شود،

 ٤) استفاده از مش هاي غير ساخت يافته ،

 ٥) اتلاف عددي بسيار کم ،

 ٦) عدم استفاده از روش - هاي خاص مانند حل کننده ريمان ٤ ،

 ۷) عدم احتياج به ميان يابي و يا برون يابي براي محاسبه شارها،

 ۸) شرايط مرزي غير انعکاسي آسان و کارآمد

، ۹) توانايي کار در تمام اعداد ماخ ٥ و

 ۱۰) عدم احتياج به مدل آکوستيک براي اين گونه مسايل ، اشاره کرد.

 

اين  روش  توانايي تسخير  کردن  ناپيوستگي هاي بزرگ  (شاک )  و  ناپيوستگي هاي کوچک  (امواج  صوتي )  را به  طور  هم زمان داراست که در نتيجه آن را به روشي مناسب براي مسايل ايرو آکوستيک ، بدون احتياج به مدل هاي آکوستيکي ، تبديل نموده است . يکي از دلايل اصلي موفقيت روش در حل مسايل مختلف برخورد کاملاً يکسان نسبت به ترم هاي مکان و زمان مي باشد، اين ويژگي در هيچ يک از روش هاي عددي گذشته وجود ندارد[.].