آلودگی ناشی از عملیات اکتشاف و بهره برداری نفت وتاسیسات آفشور

آلودگی ناشی از تصادم و غرق شدن کشتی ها: حوادث تانکرها تشکیل دهنده بخش مهمی از نشت های نفتی است. در مارس Amoco KADIZ 1987 حامل 223000 تن نفت خام عربستان و کویت، در ساحل بریتانی در هم شکسته شد و تمامی محموله خود را از دست داد. تانکر EXXON VALDEZ در سال 1989 درمنطقه prince William sound به گل نشست که در نتیجه ی آن 37000 تن نفت خام تراوش شده به ساحل راه یافته و تقریباً 800 کیلومتر از خط ساحلی را در برگرفت.

آلودگی ناشی از حریق و انفجارچاه های نفتی

انفجار چاه ها که معمولا ازطریق حملات دشمن اتفاق می افتد یکی از منابع آلاینده محیط زیست دریایی می باشد . باید خاطر نشان کرد که در سال 1361 در اثر حملات هوائی عراق، سکوی چاه شماره 3 نوروز منفجرشد و باعث شد که لوله های جریان نفت در عمق 85 متری زیر دریا شکسته شود و نفت به دریا نشت کند.(الفت ،(74: 1363

آلودگی ناشی از عملیات اکتشاف و بهره برداری نفت وتاسیسات آفشور

اکتشاف وبهره برداری وتوسعه میادین نفتی اغلب تاثیرات زیادی را بر محیط زیست می گذارد و موجب آلودگی شدید آب و هوا شود(.(Borthwick-1997:77 یکی از بزرگ ترین معضلات صنعت نفت و گاز خطر فوران نفت وگاز این چاه ها می باشد که به وفور و دفعات مکرر در میدان های مختلف ایران رخ داده است.در موقع آزمایش های سنگین کردن چاه، ممکن است همراه با گل حفاری مقداری نفت خارج شود وهمچنین مایعاتی که روی سکوها ریخته می شود و یا آب نمکی که در موقع بهره برداری حاصل میگردد، از منابع آلودگی نفتی محسوب می شود.(الفت ،(1363:78 ایجاد تاسیسات برای سکوهای نفتی، سوزاندن گاز همراه نفت، نصب لوله های انتقال و نشت نفت از لوله ها در نتیجه سوراخ شدن آنها از دیگر مواردی است که می تواند منشائی برای آلودگی های دریایی به نفت باشند. حتی در مواردی که میدان تخلیه می شود و یا علی رغم وجود نفت امکان برداشت وجود ندارد( (Abondonment) َ از چاه های بسته گازهای متراکم نشت می کند و موجب آلودگی محیط زیست می گردد .