آماده کردن طرح کلی اولیه

آماده کردن طرح کلی اولیه

 

 از یکی از بخش های فرعی شروع به نوشتن کنید. هیچ گاه بخش های ابتدایی و انتهایی مانند مقدمه و نتیجه گیری را در ابتدا شروع نکنید. بهتر است مقدمه و نتیجهء هر بخش، پس از تکمیل بخشهای فرعی همان بخش تهیه شود. همین طور بخش مقدمه، پیشگفتار یا چکیده و فصل انتهایی تحقیق خود را باید برای آخرین مراحل نگارش بگذارید.

۲- هنگامی که شما برای اولین بار شروع به نوشتن پایان نامه می کنید باید بر دو محدودیت یا مانع غلبه کنید. محدودیت اول، عدم تجربه نسبی شما در نوشتن و محدودیت دوم فقلان نسبی آشنایی با موضوع علمی مورد نظر است. غلبه بر هر دو این محدودیت های به طور همزمان دشوار است. اگر در طی دوره  آموزش و گذراندن دروسی خود، شروع به نوشتن کرده باشید یا نوشتن را قبلاً به طور جدی تجربه کرده باشید، بر محدودیت اول به زودی فایق خواهید آمد (نگاه کنید به فصل پیش بینی نگارش)، به هر حال خواه این کار را قبلاً تجربه کرده باشید خواه نه، عاقلانه است که از یک بخش نسبتاً ساده پایان نامه شروع به نوشتن کنید.

۳- بهتر است نوشتن پایان نامه از بخشی آغاز شود که با آن انس بیشتری دارید و جنبه تخصصی آن از رویکرد علمی و نظری قوی تر است. برای مثال اگر پژوهش شما از نوع تجربی است میتوانید از فصل سوم یعنی روش و متدولوژی پژوهشی شروع کنید. این بخش به شما کمک خواهد کرد تا بر اولین محدودیت غلبه کنید. بیان اندیشه ها به شکل نوشتاری و تکمیل یک بخش، هم شما را برای ادامه کار تشویق خواهد کرد و هم آزمایش خوبی است برای اینکه بدانید آیا یک زمان بندی معقول را برای کامل کردن پایان نامه خود انتخاب کرده اید یا نه.

۴- در ادامه کار خود به بخشهایی از پایان نامه می رسید که نیاز به خلاقیت و تحلیل بیشتر دارد. برای نگارش چنین بخش هایی ابتدا موضوع اساسی هر بخش را یادداشت کنید و سپس مطالب مربوط به هر بخش را به ترتیب و همان طوری که رخ میدهند (مثلاً اندیشه ها، تفسیرها، مثال ها، نتیجه گیری ها، پیشنهادها) بنويسيد.

۵- سپس این اندیشه ها را در یک نظم منطقی در دل یک چارچوب کلی مرتب کنید. شکل چارچوب بستگی به موضوع بحث دارد. ممکن است موضوع بحث، تاریخی باشد، یعنی وقایع به ترتیبی که اتفاق افتاده است یا اندیشه ها به ترتیبی که تکامل پیدا بر پایه یک طبقه بندی منظم از پدیده ها یا اندیشه ها باشد. اما از تهیه یک فهرست تکراری خود داری کنید. پایان نامه، یک طرح پیشنهادی است که آن را توسعه می دهید. نوشتن شما باید به سوی تشکیل یک بحث منطقی هدایت شود نه فقط جمع آوری اطلاعاتی بدون هدف مشخص.