اصول طراحی معماری بین المللی

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان

مدل بازتعبیری (Re – interpretative)

این رویکرد از معماری به صورت تقلیل دادن و خلاصه نمودن فرم های معماری گذشته و استفاده از آن ها در بناهای معاصر است.

برداشت هایی از فرم های معماری گذشته به نوعی دستور زبان کارآمد در برخی از پروژه ها تبدیل گشته بود.

خانه سازی پتون در محوطه سفارت خانه فرانسه در درهلی نو (۱۹۶۷) طراحی شده به دست راج روال … به کمک باز تعبیر ماهرانه ای از عناصر معماری ناحیه ای با شرایط اقلیمی گرم / خشک ، اقامتگاه های صحرایی را برپا داشت.

پست مدرن (Post Modern)

معماری معاصر بغداد

طراحی معماران عراقی به ۲ دسته قابل تقسیم است:

دسته اول از اصول طراحی معماری بین المللی تبعیت می کند، بدون آن که تغییری در آن ایجاد کند و دسته دوم همزمان با به کار بردن اندیشه های معاصر در جست و جوی اصول طراحی بومی است.

دسته اخیر بسته به تعریف معماران از معماری محلی و تعلق آنان به جنبش های بین المللی ، خود به زیر مجموعه های کوچک تری قابل تقسیم است. »محمد مکیه« و »رفعت چادیرجی« از نمونه های برجسته معماران عراقی هستند که در ارائه تعریف جدید از معماری عراقی سهم بزرگی داشتند. هر دو تن متعلق به نسل اول معماران عراقی هستند، اما دو روش گوناگون برای برخورد با معماری غربی و معماری محلی عرضه کردند و البته هر دو به گونه معناداری عراق را به خاطر جو سیاسی حاکم به مقصد اروپا و ایالات متحده ترک گفتند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت - تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد