اصول کلی استفاده از دستگاه پروژکتورهای Handouts

این تصاویر توسط پروژکتورهای Handouts گزارشها یا مطالب نوشته شده تکثیر شده ای هستند که توسط سخنران بین شنوندگان پخش می شود. بهتر است سخنران این کار را از قبل از ارائه سمینار انجام ندهد چون شنوندگان با خواندن این برگه ها دیگر علاقه ای به شنیدن حرفهای دانشجو نشان نمی دهند. . در برنامه های آموزشی هنوز استفاده از اورهد جایگاه ممتازی دارد و در بسیاری از سمینارها استفاده می شود. در اکثر کلاس های آموزشی معمولاً دستگاه اورهد وجود دارد، علی رغم طیف گسترده استفاده از این دستگاه، در بسیاری از موارد از آن به غلط استفاده می شود. استفاده غلط از این دستگاه علیرغم استفاده برخی آموزگاران در طی سال ها ادامه دارد. در زیر برخی از .اصول کلی استفاده از این دستگاه فهرست شده است

۱- سعی کنید با استفاده از وسایل بصری سمینار خود را تمرین کنید تا مستحضر شوید چه چیزی بیرون خواهد آمد. در این شرایط بهترین وضعیت برای ارائه سمینار تصحیح اشتباهات املای است. از دوست خود بخواهید در محل ارائه سمینار شما بنشیند و اشکالات احتمالی سمینار شما را تذکر دهد. این کار را با اورهد انجام دهید تا استفاده از این دستگاه تمرین شود. ۲- وقتی شما در مقابل حضار ایستاده اید از یک طرف دستگاه اورهد بایستید ایستادن در یک ظرف موجب میشود حاضرین شما را به عنوان سخنران ببینند و شما نیز از بلوکه کردن تصویر حاصل از دستگاه بصری جلوگیری میکند. بنابراین دانشجو نباید بین مخاطبین و وسایل بصری قرار گیرد

۳- به طرف تصویر تابیده شده روی صفحه نمایش نایستید. در مقابل حضار بایستید نه در مقابل صفحه نمایش، برخی از دانشجویان رو به صفحه نمایش ایستاده و تا آخر سمینار به همین منوال . .سمینار خود را ارائه می دهند

۴- وقتی از ترانس پرانسیها استفاده نمی کنید آنها را باید بپوشانید. این کار را می توان با یک قطعه مقوا انجام داد. این کار را می توان با یک ورقه مقوایی به اندازه صفحه اورهد انجام داد. حتی می توان اورهد را به طور کامل خاموش کرد ولی این کار باعث سوختن زودتر لامپ اورد

۵- در هنگام سمینار یک لامپ اضافی به عنوان یدک همراه داشته باشید. سوختن لامپ اورهد در هنگام سمینار بسیار اعصاب خردکننده است. برای تعویض آن در این شرایط یه یک لامپ اضافی گرم از نظر ظاهری با شیشه لامپ سرد تفاوتی ندارد.

۶- اگر دانشجو راست دست است، باید در طرف راست خود و اگر چپ دست می باشد آن را در قسمت چپ بدن خود قرار دهد. این روش ایستادن باعث میشود دانشجو به راحتی بتواند در مقابل حضار قرار گیرد و اگر نیاز بود حتی چیزی بنویسد.