بررسی جمع آوری اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی دربارهٔ بیماری ایدز

بررسی جمع آوری اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی دربارهٔ بیماری ایدز

واضح است که یک مرکز اطلاع رسانی که می خواهد یک پایگاه اطلاعاتی دربارهٔ بیماری ایدز ایجاد کند نمی تواند براساس اشتراک مستقیم همهٔ مجلات، چنین منبعی را گرد آورد. به هرحال، میتوان از فهرست رتبه بندی شده مجلات (شکل ۵۷) برای شناسایی مجلات هسته ای اقدام کرد که خریداری یا پیگیری منظم شماره های آنها ارزشمند خواهد بود. شکل ۵۹، فهرست مجلاتی را نشان میدهد که در سال های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۷ در بالای جدول قرار گرفتهاند، تهیه بخشی از مجلات جدول از بالا به سمت پایین، به توانایی مالی مرکز با شکل ۵۹ مجلات علمی که در طول سال های ۱۹۸۷-۱۹۸۲، بیشترین مقالات مربوط را با او را به ایدز را منتشر کرده اند،اطلاع رسانی وابسته است. به هرحال، حتی با منابع مالی نامحدود نیز مراکز اطلاع رسانی بـــه تهیه همهٔ مجلات منتر شده در زمینه ایدز اقدام نخواهند کرد.

هرچه به سمت پایین جدول حرکت می کنیم، پیش بینی پذیری عناوین مجلات کاهش می یابد. بنابراین، ده مجله بالای فهرست در سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۷، ممکن است ده مجله بالای جدول برای پنج سال بعدی نیز باشند. حتی این نکته نیز چندان قطعی نیست. مثلاً در حوزه بیماری ایدز، اکنون مجلات جدیدی منتشر شده اند که به طور جامع درباره این موضوع به بحث می پردازند و احتمالاً برای سالهای ۱۹۸۷ به بعد، جزء ده مجله بالای جدول قرار خواهند گرفت و حتی ممکن است رتبه اول را به خود اختصاص دهند. باوجوداین، این احتمال نیز وجود دارد که همهٔ مجلات موجود در شکل ۵۹ نیز انتشار مقالات دربارهٔ بیماری ایدز را ادامه دهند و برای سالهای آتی جزء مجلات مفید به شمار آیند. مجلاتی که از نظر تعداد مقالات در رده های میانی جدول قرار دارند (یعنی مجلاتی که در حد وسط فهرست در شکل ۵۷ قرار گرفته اند) پیش بینی پذیری کمتری دارند: آنها ممکن است انتشار مقالات مربوط به بیماری ایدز را ادامه داده یا دیگر این گونه مقالات را منتشر نکنند. مجلاتی که در پایین جدول قرار دارند اصلاً قابل پیش بینی نیستند: مجله ای که در طول پنج یا شش سال فقط یک مقاله دربارهٔ بیماری ایدز منتشر کرده، ممکن است هرگز مقاله دیگری درباره این موضوع منتشر نکند.

بنابراین، در تلاش برای تولید یک پایگاه اطلاعاتی تخصصی دربارهٔ ایدز، مرکز اطلاع رسانی باید از طریق اشتراکی مستقیم، بخشی از این مجلات - شاید صد یا تعداد بیشتری مجله - را تهیه کند و از طریق جستجوهای منظم در سایر پایگاه های اطلاعاتی مثل مدلاین، بایوسیس " و غیره، سایر مدارک مربوط به بیماری ایدز را شناسایی نماید. مارتین (۱۹۶۷) و مارتین و اسلاتر (۱۹۶۴) تحقیقات اصیلی دربارهٔ دامنهٔ پوششی مراکز نمایه سازی / چکیده نویسی انجام داده اند، اما تحقیقات بسیار زیاد دیگری نیز دربارهٔ دامنهٔ پوششی و همپوشانی وجود دارند. مثلاً گود" و دیگران (۱۹۷۰) دامنهٔ پوششی چکیده نامه های صرع" - محصولی از بنیاد اکسرپتا مدیکا - را با ایندکس مدیکوس مقایسه کرده اند، درحالی که ویلکینسون" و هولاندر (۱۹۷۳) دامنهٔ پوششی ایندکس مدیکوس و نمایه نامه متون دارویی را با یکدیگر مقایسه نموده اند.  در دو تحقیق مختلف، دامنهٔ پوششی چکیده نامه های زیستشناسی، چکیده نامه های شیمی و نمایه نامه مهندسی و برابرهای الکترونیکی آنها مورد مقایسه قرار گرفتند: وود او دیگران (۱۹۷۲) دامنهٔ پوششی این سه پایگاه اطلاعاتی را از نظر عناوین مجلات مورد بررسی قرار دادند، درحالی که وود و دیگران (۱۹۷۳) دامنهٔ پوششی این پایگاهها را براساس مقالات منتخبی از مجلات مورد مقایسه قرار داده اند.