بررسی ساختار سمینار

در این صورت شنوندگانی که دچار حواسپرتی شده اند به راحتی با دانشجو همراه می شوند، بالاحض اگر وی در ابتدای ارائه، ساختار سمینار خود را بیان کرده باشد. تصویر فوق منحنی ایده ال میزان توجه شوندگان، زمانی که دانشجو ، سمینار خود را به قسمت های قابل شناخت و درک تقسیم می کند، و هر بخش دارای یک نتیجه گیری وسطی است نشان میدهد. اگر مردم به دلايل خاصی توجه خود را از دست دهند، دانشجو به راحتی میتواند توجه آنها را در میانه هر بخش دوباره جلب کند. مهمترین حسن این کار این است که نکات مهم در زمانهای مختلف بیان می شود و این تکرار نکات مهم است که می تواند آنها را از حواسپرتی بیرون آورده.

ملاحظات فرهنگی (تربیتی) دانشجو باید در آنچه میگوید صادق باشد، از توهین یا هر نوع بدزبانی بپرهیزد و از هر نوع پیشداوری در مورد مخاطب اجتناب کند. دانشجو باید از بیان باز و آزادانه مخاطبین حمایت و استقبال کند. دانشجو باید سعی کند تمام موضوعات ویژه محلی و اعتقادات و آداب و رسوم مختلف را که ممکن است بر روی شنوندگان اثر.داشته باشد یاد بگیرد، این کار بسیار مهم است

از زبان انگلیسی در قسمت وسیعی از جهان استفاده میشود. تعداد زیادی از شنوندگانکشورهای انگلیسی زبان نیز فرهنگهای متفاوتی وجود دار (حتی در کشورهای انگلوساکسون نیز تفاوتهای فرهنگی زیادی دیده میشود).

). اگر تصور شود که یک آلمانی برای شرکت عربی کار می کند و قرار است در انگلیسی برای یک عده ژاپنی که در کره زندگی می کنند سخنرانی کند، در این شرایط می توان به بیشترین حد ممکن تفاوتهای فرهنگی واقف شد و انتظار سوءتفاهم  فرهنگی داشت. در این شرایط تفاوتهای فرهنگی در زبان بدن دانشجو که قبلاً در مورد صحبت شد میتواند بروز یابد. زمانی که یک نفر هنگام صحبت از دست و بازوانش استفاده می کند، برای یک فرد لاتین از جنوب فرانسه یا یک فرد ایتالیایی ممکن است پرانرژی و دوستانه به نظر برسد ولی برای یک مرد انگلیسی این حالت به عنوان فرد نامطمئن و بی اعتماد به خود به نظر میرسد،

مدیریت کردن شنوندگان چهارصد دانشجو که تعداد زیادی از آنها مشغول داد و فریاد هستند و مدیر جلسه مرتب دانشجویان را به نشستن و آرام شدن دعوت می کند وارد شود. در همین شرایط تصور کنید که ساعت ۱۲ بعدازظهر درست بعد از صرف نهار است و به دلیل از کار افتادن دستگاه تهویه هوای سالن، دمای داخلی بسیار گرم شده است، بنابر این مسئولین سالن مجبور شدند درهای سالن را باز نگه داشته تا هوا از بیرون به داخل وارد شود. در همین حالت تصور کنید سر و صداهای ناهنجار زیادی از بیرون به داخل سالن وارد می شود و شرایط را نامناسب تر ساخته است. همینطور صدای گوشخراش یک پنکه بزرگ که با سرعت زیاد در حال چرخشی است بر این مشکلات افزوده است، راستی در این شرایط دانشجو چگونه باید شنوندگان را مدیریت کند؟