بررسی مهمترین کاربرد موتورهای ابرکاوش

معیار رتبه دهی دیگری که کمتر عمومیت دارد معیاری است که بسامد کلی رخداد یک کلمه را مورد توجه قرار می دهد. دراینجا کلمات نامتعارف و استثنایی وزن بیشتری میگیرند.بعضی از موتورهای کاوش، به نسبت سایر موتورها، قابلیت های خروجی بهتری ارائه می دهند. مثلاً موتور کاوش اکسایت از قابلیت دسته بندی خودکار موضوعی برخوردار است. در این نوع از خروجی، مدارک بازیابی شده براساس بافت و به طور خودکار دسته بندی می شوند. بنابراین، متنهایی که با کلمه پیوند بازیابی شده اند ممکن است در گروه های موضوعی شیمی، مکانیک، روانشناسی، مالی و سایر گروه ها پراکنده باشند. حداقل دو موتور کاوش ادعا دارند که می توانند به طور خودکار چکیده هایی را برای بازیابی مدارک تولید کنند اما تصریح نکرده اند که این کار را چگونه انجام می دهند.

افزایش موتورهای کاوش در اینترنت باعث شده است تا چندین موتور ابرکاوش " ایجاد شود. یک موتور ابرکاوش، یک گزاره جستجو را به طور همزمان برای چندین موتور کاوش ارسال میکند. موتور ابرکاوش ممکن است نتایج حاصل از چندین موتور کاوش را در یکدیگر ادغام نموده و مشخص نماید کدام موتور کاوش کدام نتیجه را بازیابی کرده است. کارایی جستجو، مهمترین ارزش این ابزارها درجایی است که دستیابی به نتایجی کامل ضرورت دارد. به هرحال، این حقیقت که موتورهای ابرکاوش معمولاً تعداد مدارک بازیابی شده را محدود میکنند باعث شده است تا این خصیصه تحت تاثیر قرار گرفته و بی اثر شود. ارائه نتایج به بهره گیر در موتورهای ابرکاوش، به نسبت سایر موتورهای کاوش معمولی، کندتر است.

شاید مهمترین کاربرد موتورهای ابرکاوش آن باشد که ابزاری فرآهم میآید که بتوان با استفاده از آن موتورهای کاوشی که در آنها وجود دارند را با یکدیگر مقایسه کرد. شوی سرج" یکی از مشهورترین موتورهای ابرکاوش است که نوزده موتور کاوش را زیر پوشش دارد و ادعا می کند که موتورهای کاوش را براساس متن گزاره کاوش و معیارهای دیگر رتبه بندی می نماید. تولیدات نرم افزاری دیگری نیز وجود دارند که به سازمانهای خاص کمک میکنند تا براساس منابع اینترنتی، نمایه های خاص خود را ایجاد کنند. عنکبوت هایی نیز وجود دارند که برای ردگیری پیوستهٔ سایتهای وبي انتخابی طراحی شده اند تا بتوانند نمایه های سازمانی را روزآمد کنند. یکی از این ابزارها به نام سرچ ۱۹۷، محصول شرکت وریتی"، برای ایجاد یک حافظه شرکتی" طراحی شده است. این ابزار کاوش در اینترنت، بسیاری از اطلاعات مختلفی موجود در سازمان ها را در ساختار نمایهای واحدی قرار میدهد تا بتواند یک "منبع اطلاعاتی واحد و منسجم تولید کند. این کار به بهره گیران اجازه می دهد تا بر روی نامه ها، پوشه های عمومی و اختصاصی یا اینترنت کاوش نمایند. یکی دیگر از قابلیت های این سیستم به نام نمایه سازی خصوصی اینترنت ، به طور خودکار از همهٔ صفحات وبی که بهره گیران آنها را مرور کرده اند نمایه هایی را ایجاد و ذخیره می نماید. برای کسب جدیدترین اطلاعات درباره موتورهای کاوش به سایت اینترنتی سرج اینجین واچ مراجعه کنید.(www.searchenginewatch.com)