بررسی نظریه جامعه شناسان کلاسیک

مبانی نظری پژوهش

خانواده از جمله نهادهایی است که میتوان با بررسی تحولات آن در طول تاریخ، تغییرات اجتماعی جامعه را مطالعه کرد. در همه دورانهای تاریخی، این نهاد وجود داشته و با تغییر نگرشها و دیدگاههای اجتماعی، دچار تغییرات اساسی شده است.

به عنوان مثال تغییر جامعه از دوران سنتی به مدرن تاثیرات عمدهای بر نهاد خانواده گذاشته است که منجر به تغییر و هم چنین ایجاد مفاهیمی چون خانواده گسترده و خانواده هستهای شده و در آن تقسیم کار و وظایف افراد خانواده نسبت به یکدیگر تغییر یافته است. نظریه پردازی درباره خانواده از اولین نظریه پردازان آغاز شد و خانواده به دلیل اهمیت غیر قابل انکار آن همیشه مورد توجه نظریه پردازن قرار داشت که در ادامه خلاصه ای از نظریات از کلاسیک تا پست مدرن آورده بیان شده است.

جامعه شناسان کلاسیک

خانواده به علت نقش بنیادین و ابتداییش در زندگی بشر از ابتدا مورد توجه بسیاری از متفکرین قرار داشت به همین علت هم حضور نظریات خانواده از اولین جامعه شناسان قابل مشاهده است. برای مرور نظریات جامعه شناسان کلاسیک مروری صورت میگیرد بر دیدگاه برخی از مهم ترین جامعه شناسان کلاسیک

سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد نظریه پرداز تالکوت پارسونز ( جامعه شناس )

word قابل ویرایش
36 صفحه
18700 تومان
نظریه پرداز تالكوت پارسونز (جامعه شناس)تالكوت پارسونزتالكوت پارسونز مشاركت زيادي در نظريه پردازي جامعه شناختي داشته است. حتي منتقدين او در اين مسئله توافق دارند، البته او منتقدين بسياري دارد پارسونز نظري را ارائه داد كه شايد از نظر همة ديدگاه هاي جديد فونكلسيوني درباره نظام هاي اجتماعي بسيار بحث انگيز باشد بح ...

آشنایی با برخی عقاید جامعه شناسان کلاسیک

زیمل از دیدگاه زیمل، ازدواج نتیجه تغییر نامنظم و تصادفی بین زن و مرد است که برای ایجاد هنجارهای محدود کننده وضع شده است. چندین دهه قبل کشف شد که مادر و نه پدر بعنوان محور اصلی خانواده در جوامع ابتدایی بود و بچه اغلب به طایفه مادری تعلق میگرفت شاید دلیل اصلی آن روابط نامشروع و نامشخص بودن پدر بود. در میان جو ...

دانلود فایل پاورپوینت درس نظریه های جامعه شناسی

PowerPoint قابل ویرایش
183 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : درس نظریه های جامعه شناسی 1 درس نظریه های جامعه شناسی شامل سه فصل اول کتاب به شرح  فصول  ا و 2 و 3 است.این درس از دروس اصلی الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز آن  درو س «مبانی جامعه شناسی» و «مفاهیم اساسی جامعه شناسی  2» است.  دانشجویان طی این سه فصل  با  جریانات و نیروهای اجتماعی و فکر ...

مقاله بررسی مبانی نظریه خودکارآمدی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی مبانی نظریه خودکارآمدی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت خلاصه انسان و ویژگی های او از موضوعات اساسی است که همیشه مورد توجه صاحبنظران بوده است . در این میان خودکارآمدی یعنی باور انسان نسبت به توانایی هایش عامل بسیار مهمی است که میتواند موفقیت یا شکست افراد را در کاری که آغاز میکنند، پیش بینی کند. مقاله ی ح ...

مقاله نگاهی به نظریات جامعه شناسی خانواده از کلاسیک تا پست مدرن

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نگاهی به نظریات جامعهشناسی خانواده از کلاسیک تا پستمدرن چکیده با توجه به نقش مرکزی نهاد خانواده در جامعه و تغییر و تحولاتی که این نهاد در بستر تاریخی به خود دیده است نظریات متنوعی در حوزه جامعهشناسی خانواده مطرحشدهاند. این تئوریها چه آن زمان که خانواده را در ارتباط با ساختارهای کلان بررسی میکنند و چه زمانی ...

مقاله بررسی ساختار جامعه زئوپلانکتونی دریاچه سد زاینده رود اصفهان درطی فصول مختلف

word قابل ویرایش
4 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی ساختار جامعه زئوپلانکتونی دریاچه سد زاینده رود اصفهان درطی فصول مختلف   چکیده زئوپلانکتونها ازمهمترین گروههای جانوری موجود در اکوسیستمهای آبی هستند، که به عنوان یک حلقه حـد واسـط بـرای انتقال ماده و انرژی در شبکه غذایی ایفای نقش میکنند. آنها حلقه میانی مهمی از هرم غذایی را تشکیل میدهنـد. جوامـع زئوپل ...

مقاله بررسی نظریه یادگیری شرطی سازی کلاسیک پاولف و کاربرد آن در مسائل آموزشی و انسانی

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نظریه یادگیری شرطی سازی کلاسیک پاولف و کاربرد آن در مسائل آموزشی و انسانی   یادگیری،کارکردی اساسی و انطباق جویانه برای انسان است. انسانها نسبت به سایر موجودات، یادگیرندگانی انعطافپذیرتر هستند که فعالانه به کسب دانش و مهارت می پردازند. بسیاری از یادگیریهای آدمیان بدون آنکه آموزش رسمی دریافت کنند، صورت ...

مقاله بررسی تطبیقی سیاست های توسعه گردشگری در ایران و ترکیه با تأکید بر روابط اجتماعی بین جامعه میزبان و مهمان

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تطبیقی سیاست های توسعه گردشگری در ایران و ترکیه با تأکید بر روابط اجتماعی بین جامعه میزبان و مهمان چکیده امروزه جایگاه صنعت گردشگری در برپایی رفاه عمومی و عدالت اجتماعی، از طریق ایجاد شغل برای کشورها، به قدری پر اهمیت است که بسیاری از کشورهای مستعد گردشگری در این زمینه سیاستهای درخوری در راستای توسع ...