بررسی نمایه های موضوعی در داستان های بلند

داستان به طور خاص

گرچه بیشتر مثال هایی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفت با فیلم ها مرتبط بوده اند، اما درباره داستان های بلند (رمان) و سایر آثار تخیلی چاپی نیز مباحث و اصول مشابهی را مورد استفاده قرار می دهند. گرچه بعضی از نویسندگان، به ویژه پیج ترین (به پیج تربیان، ۱۹۷۷، ۱۹۸۴؛ پیج ترین و آوستین، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴ نگاه کنید) سال ها بر روی نمایه سازی داستانها تجربه داشته اند اما در این دهه علاقمندی به این موضوع به طور قابل ملاحضه ای افزایش یافته است طوری که باعث شده تا انجمن کتابداران امریکا " " راهنمایی" (راهنمای دستیابی موضوعی"، ۱۹۹۰) را درباره این موضوع تهیه کند. پیج ترین (۱۹۹۲) به این نابهنجاری اشاره کرده است که کتابداران عموماً برای افزایش دسترسی به داستان ها تلاش ناچیزی انجام میدهند هرچند که این اثار نیمی از مجموعه های کتابخانه های عمومی و بیش از نیمی از امانت کتاب را به خود اختصاص میدهند.

نمایه های موضوعی رمان ها ساپه (۱۹۸۶)، و بیکر و شفرد" (۱۹۸۷) دربارهٔ رده بندی داستان ها در قفسه های کتابخانه ها و محدودیت های طرح های رده بندی یا سرعنوان های موضوعی بحث کرده و گفته اند که این ابزارها برای دسترسی موضوعی به آثار تخیلی، امکانات کمی را فرآهم می آورند. بیکر (۱۹۸۸) نتایج حاصل از تجربیاتی بر روی طبقه بندی منابع داستانی در کتابخانه های عمومی را شرح داده است. ساپ (۱۹۸۶) نیز روشهای مورد استفاده در ابزارهایی چاپی مثل نمایه نامه داستان کوتاه، درهم کرد نمایه نامه ادبیات داستانی" و کاتالوگ ادبیات داستانی" را شرح داده است. گرچه این نشریات داستانها را زیر بیش از یک سرعنوان نمایه میکنند اما به طور کلی از معایب نمایه های چاپی رنج میبرند؛ یعنی به بهره گیران اجازه نمی دهند تا در هنگام جستجو، سرعنوان ها را با هم ترکیب کنند. بنابراین، گرچه میتوان داستان های کارآگاهی و داستان هایی که در چین اتفاق افتاده را شناسایی کرد اما شناسایی داستانهای کارآگاهی که در چین اتفاق افتاده دشوار است. آلدر" (۱۹۹۱) به دلایل اهمیت نمایه سازي ادبیات داستانی در کتابخانه ها اشاره کرده است:

هرگز پاسخ به سؤالاتی از این قبیل ساده نیست: " آیا در کتابخانه شما داستانهایی اسرارآمیز وجود دارند که در ایووا اتفاق افتاده باشند؟"، "آیا هیچ داستان بلند معاصری وجود دارد که دربارهٔ مرگ و مردن باشد؟" یا "آیا می توانید داستان بلندی را پیشنهاد دهید که دربارهٔ غیرنظامیان

،در جنگ جهانی دوم باشد؟ (صفحه xiii)