بررسی همه جانبه جدیدترین سیستم های معامله گری بر مبنای فازی

بازارهاي مالي از قسمت هاي مختلف با عناوين بازارکالا، ارز، سهام ، قراردادهاي آتي و... تشکيل شده است . در اين بازار ها بسته به نوع آنها از نمادهاي مختلف براي خريد و فروش استفاده مي شود. در بازار ارز نمادهاي موجود در آن پول رايج کشورهاي گوناگون است که در مقايسه با يکديگر سنجيده مي شوند مانند يورو- دلار[١]. بزرگترين ،  کاراترين و پوياترين بازار مالي در جهان با گردش مالي بيش از ٢.٥ تريليون دلار، بازار ارز يا به اصطلاح فارکس ناميده مي شود. فارکس يک بازار بين بانکي است ، بدين مفهوم که عناصر اصلي آن بانک ها هستند ولي به کمک کارگزاران فرصت هايي براي ورود سرمايه گذاران ، مشتري هاي خرد و ... فراهم شده است [٢].

شويائو٢ومايکل پسکويير٣وچاي کويئک ٤با استفاده از سيستم مديريت يک پرتفوي تبادلات ارزي توسط شبکه هاي عصبي فازي، سبدهاي سهام ارزي مختلف را مديريت کرده و بازده صندوق را به بيشترين مقدار خود رساندند سيگنال هاي خريد و فروش به طور مجزا براي هر سهم صادر مي ش د و با استفاده از ترکيب آن ها با انديکاتور ميانگين موزون ، در نهايت سفارش خريد و فروش صادر مي شد[٣].

آدام بيکس با استفاده ازيک الگوريتم ژنتيک يک استراتژي سود ده در بازار فارکس ،  ايجادکردند در اين مدل از دو درخت تصميم براي باز کردن معاملات کوتاه مدت و بلند مدت استفاده مي شود که در نماد يورو دلار مورد استفاده قرار مي گيرند. که هر کدام از آنان به وسيله يک عملگر منطقي مقادير مرزي انديکاتور هاي فني را تعيين مي کنند [٤].

مدل پيشنهادي جز يکي از جديدترين سيستم هاي معامله گري بر مبناي فازي است که تا کنون مدل مشابه نداشته است و اکثر سيستم هاي معامله گري بر مبناي تجارب شخصي و به صورت دستي کار مي کنند.

از همين رو با ارائه اين سيستم براي اولين بار مي توان زمينه را براي بهبود مستمر سيستم هاي فازي جاري، ايجاد کرد.