بهترین راه برای جستجو در گوگل

ANDale در موتور جستجوی گوگل می توان با استفاده از عملگرهای منطقی بولی عملیات جستجو را به راحتی دنبال کرد. چون جستجو در گوگل براساس باهم بودن واژه ها یعنی استفاده از عملگر AND طراحی شده است، تایپ این عملگر ضرورتی ندارد. مثلاً برای جستجوی عبارت دو کلمهای physiological character در عنوان صفحات وب باید به صورت زیر عمل نمود. در این صورت سایت هایی بازیابی می شود که حاوی این کلمات هستند ولی بین این کلمات در متن چندین لغت دیگر وجود دارد، اگرچه سایتهای دارای این دو کلمه به صورت با هم را نیز پیدا خواهد کرد.

جستجوی عبارت

توصیه میشود که از جستجوی عبارات اختصاصی برای جستجو استفاده شود. برای اینمنظور باید در دو طرف عبارت (واژههای در کنارهم) علامت نقل قول (") قرار داد (قبل و بعد از عبارت). در این صورت باید بین این علامت و واژه های ابتدا و انتهای عبارت هیچ فاصله ای نباشد.

برای مثال برای جستجوی عبارت physiological character با این روش باید قبل و بعد از آنعلامت نقل    گذاشت نابراین وقتی علامت نقل قول «» دور کلماتی که باید با عنوان یک عبارت مجزا و با هم قرار میگیرد، کل عبارت با هم جستجو می شود. بدون این علامت، موتور جستجو سایتهایی را پیدا خواهد کرد که حاوی این کلمات هستند ولی بین این کلمات در متن چندین لغت دیگر وجود دارد و فاصله وجود دارد. همین طور می توان با تایپ علامت بعلاوه (+) به معنی And بدون فاصله قبل از واژههایی که بعد از اولین واژه می آیند عبارت را با هم جستجو کرد و از به کار بردن قل وقول خودداری کرد.

allintitle: physiological character tle (+) کاربردهای دیگری هم دارد که در زیر توضیح داده می شود: گوگل، واژه ها و حروف عام مانند what how about و where، اعداد یک رقمی و تک رقمی (۱- ۹)، فعلهای کمکی مانند are was و is، حروف A-Z به صورت تک و تنها، حروف اضافه و تعریف و ربط مانند at،a، an، on، in و غیره را به عنوان واژههای غیرمجاز می شناسد و به طور خودکار آنها را نادیده می گیرد، زیرا این واژهها نه تنها باعث اختصاصی شدن جستجو نمی شوند، بلکه باعث کاهش زیاد سرعت بازیابی اطلاعات می گردند. بنابراین، برای گنجاندن واژههای غیرمجاز دستیابی به منابع علمی واژههای نامبرده شده .در فرآیند -جستجو، باید از علامت بعلاوه )+( قبل .3 آنها استفاده کرد، به شرطی که قبل از علامت بعلاوه حتما فاصله گذاشته شود و بین آن و واژه بعد فاصله نباشد.

همچنین میتوان در جستجوهای عبارتی از علامت بعلاوه استفاده کرد به مثالهای زیر توجه کنید:

شیوه نگارش مقاله علمی و ارائه سمینار موتور جستجوی گوگل، علامت خط تیره بین کلمات (هایفن)، ممیز، نقطه، علامت مساوی و آپوستروف () را به عنوان کلمات اتصال دهنده عبارتی می شناسد.مثلا عبارت mother-in-law یک عبارت میباشد، حتی اگر سه واژه آن در نقل قول نباشد. استفاده از علامت (") در ابتدا و انتهای عبارت برای جستجوی عبارت Mother in kow موجب بازیابی رکوردهای تقریبا مشابه می شود.

نتایج جستجو در مثالهای زیر این نکته را بهتر نشان میدهد.