بیان اهمیت و ارزش بالای اموال و سرمایه های انسانها در جوامع اسلامی

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان

با بررسی آیات و روایات و متون فقهی به این نتیجه میرسیم که ما در آیات قرآن آیات بسیاری داریم که ضمن اهمیت و ارزش دادن به امور مادی و مال و ثروت که به عنوان ودیعه از جانب خداوند در اختیار انسانها قرار داده شده است به طور غیر مستقیم به حمایت از این اموال و سرمایهها نیز میپردازند. مثل آیاتی که در مذمت و حرمت اسراف و تبذیر آمده است و آیاتی که درباره نهی از خوردن مال مردم به باطل آمده است و همچنین آیه ۵ سوره نساء که درباره نهی از سپردن اموال که مایه قوام و قیام زندگی انسانها هستند به افراد سفیه و نادان اشاره کرده است و آیهای که در باب حدود سرقت مطرح شده است و در آن با اشاره به اهمیت و ارزش مال و سرمایه افراد برای حمایت از این اموال و سرمایهها حد سرقت یعنی قطع دست سارق را واجب دانسته است.

در بحث روایی فقه امامیه ما به این نتیجه رسیدیم که روایات بسیاری داریم که ضمن حمایت و تاکید بر تجارت و معاملات مشروع به بیان اهمیت و ارزش بالای اموال و سرمایههای انسانها و نهی از اکل مال مردم به باطل پرداختهاند و با بررسی مضامین این روایات میتوانیم به طور غیر مستقیم به حمایت این روایات معصومین علیهم السلام از مال و سرمایه انسانها پی ببریم.

در بررسی دلیل عقلی حمایت از مال و سرمایه نیز به این مهم رسیدیم که تمامی قوانین اقتصادی چه در اقتصاد غرب که با محوریت مادی و چه در اقتصاد اسلامی که با محوریت معنوی و اخلاقی و انسانی وضع شده است همه به خاطر اهمیت و احترامی است که نسبت به اموال و سرمایهها و منابع طبیعی که به عنوان سرمایههای محدود هستند میباشد؛ چرا که وضع این قوانین در واقع حمایتی است که از جانب عقلای علم اقتصاد برای مال و سرمایهها صورت گرفته تا با بکارگیری روشها و قوانین وضع شده آنان این اموال و سرمایهها کمتر تلف و تضییع شوند و بیشتر منجر به سوددهی و افزایش سرمایه شوند که البته شارع مقدس نیز این عمل عقلا را تایید نمودهاند.

در قسمت قواعد و احکام فقهی ما قواعدی کلی داریم که بر موضوعات مختلف جاری میشوند. از جمله قاعده لاضرر، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده اتلاف، قاعده تسلیط، … که این قواعد فقهی با بیان احکام فقهی به جلوگیری از اتلاف و از بین رفتن اموال و سرمایهها به منظور حفظ آنها میپردازد تا بدین وسیله این اموال و سرمایههای افراد بتوانند در پیشرفت اقتصادی جامعه و حفظ امنیت و آسایش مردم نقش داشته باشند و این احکام با هدف حفظ این اموال حمایت خود را از آنها بیان میدارند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت - تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد