whatsapp call admin

دانلود مقاله جوشکاری همراه با متن انگلیسی ان

word قابل ویرایش
5 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

جوشکاری همراه با متن انگلیسی ان
به نام خدا
جوشکاری :
جوشکاری فرایند تولیدی یا تفدیس سازی می باشد که مواد، معمولا فلزات یا ترموپلاستیک ؛ بوسیله ادغام بوهم متصل می شوند.اغلب بوسیله ذوب کردن قطعات کار واضافه کردن مواد چگال افزا به شکل حوض مواد مذاب (حوض جوش ) انجام می شوند که سرما برای قوی کردن لوله می باشد وبا فشار بعضی چیزها در اتصال با گرما یا بوسیله خودش برای تولید جوش مورد استفاده قرار گرفته است . با جوش دادن ولحیم کاری مقایسه می شود ، که شامل ذوب کردن مواد با نقطه ذوب پایین تر بین قطعات کار به شکل پیوند بین آنها می باشد .منابع بسیار متفاوت انرژی می توانند برای جوشکاری مورد استفاده قرار گیرند ، که شامل شعله گاز ، قوس الکتریکی ،نیور ، پیوند

الکترون ، اصطکاک وامواج فرا صوتی می باشد . در حالیکه اغلب در فرایند صنعتی ،جوشکاری می تواند در بسیاری از محیط های متفاوت انجام شود. که شامل هوای آزاد ، زیر آب وخارج شود می باشد .با وجود موقعیت ، جوشکاری خطرناک باقی می ماند ، وبرای اجتناب از سوختگی ، شوک الکتریکی ، آسیب چشمی ، مسمومیت گازها وقرار گرفتن در معرض اشعه فا بنفش احتیاط شود.
تا اواخر فرن ۱۹، فقط فرایند جوشکاری ، کوره آهنگری بود، که آهنگر ها قرن ها برای اتصال فلزات از گرم کردن وکوبیدن آنها استفاده می کرده اند .قوس جوشکاری و سوخت اکسی جوشکاری در

میان فرایندهای اولیه برای توسعه در قرن اخیر بوده اند، ومقاومت جوشکاری بروزی بعد از آن دنبال شده است .تکنولوژی جوشکاری به سرعت در طول اواخر قرن بیستم (۲۰) توسعه یافته است چنانچه جنگ جهانی اول ودوم نیاز برای روشهای اتصال ارزان ومعتبر را به کار انداخت . در پی جنگ ها ، چندین روش مدرن جوشکاری توسعه یافته بودند، که شامل روشهای دستی مانند جوشکاری قوس فلز که اکنون یکی از متداول ترین روشهای جوشکاری به همان اندازه فرایند های نیمه خودکا

ر وخودکار می باشد مانند جوشکاری گازی قوس فلز ، جوشکاری قوسی زیر آبی ، جوشکاری قوسی گداز آورالکترونی بعد از نیمه قرن ادامه داشته است
امروزه ، علم به پیشرفت ادامه می دهد. جوشکاری روباتی در زمینه های صنعتی بسیار عالی می باشند، ومحققین به توسعه روشهای جدید جوشکاری ادامه می دهند،تا درک بیشتری از کیفیت وخواص جوش بدست آورند.

تاریخچه :
پایه آهنی از تاریخچه دا هیس از اتصال فلزات ، با مثالهای اولیه جوشکاری از عصر برنزی عصر آهنی در اروپا وخاورمیانه به چند هزار سال قبل بر می گردد. جوشکاری درساختار پایه آهنی در دلهی، هند مورد استفاده قرار گرفته بود ، که از حدود AD310 متر ووزن ۴/۵ تن ساخته شده است . دوره میانی پیشرفت هایی را در کوره آهنگری (جوشکاری) بوجود آورده است که آهنگران فلز گرم شده را بصورت مکرر تا زمانیکه بچسبند ، می کوبند . درسال ۱۵۴۰ ، وانوسیوییرینکوسیر ، دی لا پیر وتکنیکا را منتشر کرده است که شامل انواع عملکرد کوره ها است .
صنعتگران رنسانس در این مرحله ماهر بوده اند، صنعت به رشد در طول قرنهای بعدی ادامه داده است.

جوشکاری ، بااین وجود ، در طول قرن نوزدهم یعنی در سال ۱۸۰۰ انتقال یا فته بود .آقای هامفری داوی ، قوب الکتریکی را کشف کرده است ، پیشرفت ها در قوس جوشکاری با ابداع الکترودهای فلزی بعد از سال ۱۸۰۰ بوسیله یک روسی ، نیکولا اسلاوی آنوف ویک آمریکایی سی .ال.کوفین، حتی بعنوان جوشکاری قوس کربنی ادامه یافته است ، که از الکترود کربنی استفاده کرده است  که بصورت متداول بدست آمده است . حدود سال ۱۹۰۰ ،ای.پی.استروهنگر، الکترود فلز اندود شده در بریتانیا را آزاد کرده است ، که قوس محکم تری می دهد ، ودر سال ۱۹۱۹ ، جوشکاری متداول متناول توسط سی.جی .هول اسلگ ابداع شده بود، اما برای دهه های دیگر متداول نشده است .جوشکاری رنسانس همچنین در طول دهه های واسپین قرن ۱۹ ، با اولین امتیاز های

الیهوتامسون در سال ۱۸۸۵ توسعه یا فته بود. کسی که پیشرفت های بیشتری را در ۱۵ سال بعد بوجود آورده است .جوشکاری تر میت در سال ۱۸۹۳ ابداع شده بود ودر فرایند های زمانی دیگر ، جوشکاری سوخت اکسی بوجود آمده است.

اسیتیلن در سال ۱۸۳۶ توسط ادموند داوی کشف شده بود ، اما مصرف آ تا حدود سال ۱۹۰۰ درجوشکاری عملی نبوده است ، یعنی وقتیکه مشعل جوشکاری توسعه نیافته بود.
در ابتدا ، جوشکاری سوخت اکسی ، یکی از روش های متداول جوشکاری بوده است که به قابلیت انتقال وهزینه نسبتا پایین منجر شده است. چنانچه در قرن بیستم پیشرفت کرده است ، با این وجود ، برای استفاده های صنعتی مورد پسند می باشد . وبطور گسترده با جوشکاری قوسی جایگزین شده بود، که بعنوان پوششهای فلز ی (بعنوان گدازآور شناخته شده است) برای الکترودها می باشد که قوس وحفاظ (سپر) مواد اصلی را از ناخالصی ها محکم کرده است وتوسعه ادامه داده است.

جنگ جهانی اول موج اصلی را دراستفاده از فرایند های جوشکاری سبب شده است که قدرتهای گوناگون ارتشی تلاش خواهند کرد تعیین چندین فرایند جدید جوشکاری بهترین خواهد بود .برتیا نیائی ها ، عمدتا از جوشکاری قوسی ، حتی در ساختن کشتی استفاده می کنند .جوشکاری قوسی ابتدا برای هواپیما در طول جنگ استفاده شده بود .چنانچه بعضی ازبدنه های هواپیماهای آلمانی با استفاده از این فرایند ساخته شده بودند .همچنین اولین پل های جاده ای جوشکاری

شده جهان جالب توجه می باشد که توسط استفان بریلا از دانشگاه تکنولوژی وارسا در سال ۱۹۲۷ طراحی شده است ودر امتداد رودخانه اسلادویا مائورزیسی نزدیک لوئیس هلند در سال ۱۹۲۹ ساخته شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 5 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد