بخشی از مقاله

ریز پردازنده 6305

مضمون ها :
بخش 1: مقدمه – شرح دستگاه – مشخصات دستگاه –
بخش 2 : نصب - باز کردن – نمایش ها – کنترل ها – بازده ها
بخش 3 : عملکرد – نصب اولیه – اندازه نمونه – خطی مشی کار خوب
بخش 4 : حفظ و نگهداری – کای – جایگزینی منبع نور
بخش 5 : لوازم کمکی اختیاری – زاپاس ها
بخش 6 : سخت افزار یا نرم افزاری که واسط یک کامپیوتر و آنالوگ وسیله است .

1- شرح دستگاه :
مدل 6305 ، یک ریز پردازنده ای است که از طریق Spectrophotometer
UV/Visible Range که درجه طول موج 198 تا mm1000 با طول باند nm 8 تحت پوشش قرار می دهد . ریز پردازنده که از طرح Zerng Turner می باشد . 6305 دارای منیع نور
Modue Lamp Flash Xenon است . که طیف مداومی در امتداد درجه طول موج فراهم می کند . 6305 دارای قدرت مواجهه کامل برای بازده آنالوگ است . سیستم انتخابی جای گرفته ، از طریق لنزها جدا شده و از آلودگی محیطی حداکثر نگهداری را می کند . با ساختاری که از نظر مکانیکی سفت و سخت است ترکیب می شود . 6305 سیستمی با قابلیت گرما کننده سریع ، حرکت پایین و قابلیت اعتبار بالا فراهم می کند .

1.2 INSTRUMENT SPECIFICATINOS
Wavelength :
Range 198-1000nm
1nm Resolution
Accuracy +_ 2nm
Bandwidth 8nm
Transmittance:
Range 0 to 199 .9 %
Resoiution 0.1%
Stray Light <0.5%T at 340 and 220nm
Photometric accuracy +_ 1%
Absorbance :
Range -0.300 to 1.999 A
Resolution 0.001A
Concentration :
Range -300 to 1999 Concentration
Resolution 0.1/1
Units ppm,mg/l,g/l,m,blank
Factor 0 to 999.9 1000to 9999
Photometric noise levels : <1%
Photometric Stability : 1%Hr after 20 minute warm – up
Readout : Custom LCD Graphice display
Outputs : Analogue ( 0 – 1.999V d.c. ) / RS232 serial port
Light Source : Xenon Flash Lamp Module
Input Voltage: 115/230 Vac – 20 %+ 10%
Inpur Power: <50 w
Size : 365 (w)* 272 (d) * 160 (h)mm
Weight : 6 kgs

نصب :
1) باز کردن
مدل 6305 را از بسته منتقل کنید و مطمئن شوید که موارد زیر وجو.د دارند .
1. دسپکتروفوتومتر مدل 6305
2. سیم های اصلی
3. بسته بندی 100 کارت یک بار مصرف
4. افزودنی های اختیاری
5. گرافیت سریالی 232RS
6. CD- Rom سی روزه نرم افزارPC
7. هر گونه نقص یا خرابی باید فوراً با سازنده پخش کننده محلی گزارش شود .
2) نصب :
لوازم اصلی
6305 برای کار کردن روی وسایل a.c 703 Z / 115 و ZH 60 / 50 ( -ZO% + 10% )
طراحی شده است . کابل های استاندارد 2 متری و اصلی که با یونیت ( قسمت ) تهیه شده ، با یک متصل کننده نوع IEC متناسب است که می تواند مستقیماً به سوکت POWER IN بر روی تابلوی عقبی وصل شود .
فیوز اصلی در سوکت POWER IN قرار گرفته است . در هنگام جایگزین کردن فیوز ، قسمت باید از وسیله اصلی قطع باشد . در صورت افت فیوز بعد از جایگزینی ، بهتر است قبل از هر اقدام دیگری یا سازنده و یا پخش کننده محلی خود را ، مشورت کنید .
سرعت قیوز : 2AF ( نوع سریع )
نکته : دستگاه در 105 متری از یک وسیله اصلی و متصل به زمین واقع است .
نتخاب ولتاژ :
نکته : در هنگام تغییر انتخاب و لتاژ در موقعیت سوئیچ ، همیشه مطوئن شوید که سرعت درست است .
قبل از تلاش برای تغییر انتخاب ولتاژ ، وسیله را از وسیله اصلی قطع کنید . دارنده فیوز را از سوکت درونی POWER خارج کنید و فیوز را منتقل کنید . نگهدارنده فیوز خاکستری را خارج کنید و بچرخانید ، با این کار ولتاژ درست از سوراخ روی نگهدارنده فیوز دیده می شود . ثابت کننده فیوز را در نگهدارنده اش جایگزین کنید ( جا به جا کنید ) فیوز درست را تطبیق دهید و آن قسمت را به داخل سوکت ورودی POWER فشار دهید .
اتصالات اصلی :
دستگاه با یک مدل فیشی تهیه شده است . هر چند اگر این دستگاه به هر دلیلی حرکت کند ، سیم های رابط در گرافیت که رنگی هستند کد گاری می شوند تا با استاندارد مشخص شده بیم المللی مطابقت داشته باشد . مثل :
رابطه های US رابطه های UK
زنده سیاه زنده قهوه ای
طبیعی سفید طبیعی آبی
اتصال به زمین سبز اتصال به زمین سبز / زرد
مهمم : دستگاه باید اتصال به زمین باشد .
سیم زرد / سبز در کابل وسیله a.s باید به یک خروجی زمینی متصل شود .
غلظت منبع IS7/7U6305
ابراتور
زمان : تاریخ :

- فضای نمایش اولیه – عبور ، حذف ، غلظت
- اعلام کننده تطبیقی نمایش اولیه
- فضای نمایش دوم – طول موج ، فاکتور
- واحد های نمایش اولیه
- اعلام کننده تطبیقی دومی
- عملکرد به همره PC
- اشاره گر های منو برای ( v)


1- برای تطبیق حجم ها در صفحه نمایش انتخاب شده یه کار می رود .
2- برای حرکت افقی بین انتخاب های منو استفاده می شود .
3- برای انتخاب گزینه نمایش داده منو استفاده می شود .
4- جریان عادی کالیبر کردن را آغاز می کند .
5- کلید پرینت : پرینتی از خواندنی های رایج به همراه شماره نمونه افزایشی فراهم می کند . زمانی که بری اولین بار بعد از کالیبریشن فشار داده می شود پرینت ، اطلاعات کالیبر یشن را می دهد شماره نمونه افزلیشی بعد از یک کالیبره یشن به حالت اولیه بر می گردد .


-کلید روشن / خاموش دستگاه
- حفره اتصال نوع IEC برای کابل شبکه
- بازده آنالوگ
- حفره بازده بری سریال 232 RS و 25 کاوه

نصب اولیه :
توجه : اگر هیچ اندازه گیری نمونه ای انجام نشود یا هیچ عملکرد دیگری برای بیشتر از 15 دقیقه به کار و روند حالت ذخیره انرژی بطور اتوماتیکی وارد می شود . این موقعیت از طریق ( stby ) standby روی صفحه نمایش نشان داده می شود . به محض اینکه سر حفره نمونه بازگردید یا کلید فشار داده شود ، صفحه نمایش برای چند دقیقه برق می زند در حالیکه حالت ذخیره انرژی به طور مکانیکی خارج شده و حالت اندازه گیری تثبیت می گردد دستگاه را به شبکه های صحیح متصل کرده و روشن کنید . بعد از روشن کردن
بعد از کالیبریشن دستگاه به آخرین طول موجی که استفاده می شود می رود و واردآخرین حالت اندازه گیری می شود .
اگر 6305 قادر به پیدا کردن اوج دستور صفر نباشد ، موقعیت ها خطای زیر
- خطای 1 : خطای کالیبر یشن تیره
- خطای 2 : خطای کالیبره یشن روشن
- خطای 3 : خطای کالیبر یشن غلظت
- خطای 5 : قدرت در خطای تست خود . قادر به کشف سیگنال اوج برای کالیبر یشن طول موج نیست . دلایل ممکن ، نمونه سمت چپ در حفره نمونه یا عجز لامپ می باشد .
- خطای 6 : قدرت در خطای تست خود . سیگنال کاشف با لامپ خاموش بر آستانه حاضر پیشی می گیرد . علت ممکن ، باز بودن سر حفره نمونه می باشد .خطای 7 : قدرت در خطای تست خود . قادر به کسب حس گر موقعیت مرجع مونوکرومتر نیست .
- اگر یک پرینتر یا فشار کلید پرینت وصل شود پرینتی از داده کالری طول موج برای نیازهای GIP فراهم می شود . هر خطای کالری پتانسیلی نیز نشان داده می شود . نمونه های پرینت در صفحه 9 نشان داده شده .
2-3 اندازگیری نمونه :
بسیار از متدولوژی ها به خوبی اثبا ت شده ا ند و در جایی که اینها در دسترس هستند باید طول موج های توصیه شده به کار روند . در جایی که یک متدولوژی جدید توسعه می یابد اغلب انتخاب طول موج تقریبی از طریق طول موج جذب تعیین می شود که در رنگ به آن محلول استاندارد ، تعریف آمیز می باشد . ایستی که در زیر داده شده این نکته را شرح می دهد . ممکن است جدول از چپ به راست یا راست به چپ خوانده شود بدین معن که نمونه آبی نیاز به فیلتر زرد / نیاز به فیلتر آبی دارد .
آبی زرد
مایل به سبز / آبی نارنجی
قرمز سبز مایل به آبی
سبز قرمز یا زرد
همانطور که رنگ ها به طول موج ارتباط دارند می توانند با جای دادن یک پرده ، بازگوی شوند . بدین معنی یک قطعه کارت در راه نور 6305 جایی که از میان حفره نمونه می گذرد . دیده خواهد شد که nm 400 نور آبی و nm 700 نور قرمز می دهد البته بر همره پیشرفتی بین این نقطه های سبز ، زرد و نارنجی .
توجه : چشم انسان قادر به کشف طول موج های زیر nm 400 یا بالای nm700 نیست بنابراین برای اینکه طول موج دقیق آنالیزی انتخاب گردد ، رنگ تعریف آمیز برگزیده می شود . معمولاً این طول دقیق آنالیزی انتخاب گردد ، رنگ تعریف آمیز برگزیده می شود . معمولاً این طول موج حداکثر حجم جذب را می دهد . این م تواند از طریق اسکن کردن در مراحل nm 5 تا زمان که به نقطه بهینه برسد ، انتخاب شود . باید ذکر شود که نقطه جذب صفر با طول موج تغییر خواهد کرد باید CAL صفر هر زمان که طول موج تغییر داده می شود ، انجام شود .
متد رنگ تعریف آمیز طول موج ممکن است در تمام موقعیت ها به کار نرود شاید دلیلش این باشد که محلول ، رنگ ها خاصی ندارد یا اینکه محلول ، طبیعت پیچیده ای ندارد و گونه ها جذب ذلخواه ، رنگ غالبی ندارند . در ایم وقعیت ها برای تعیین نقاط جذب حداکثر ، اسکن در امتداد طیف لازم است .
همچنین حالات هایی در جایی که محلول ها در بیشتر ا یک طول موج جذب خواهند شد و وجود دارد . اگر این حالت به حالتی دیگر برخورد کند ، انتخاب طول موجی که حداکثر جذب را می دهد ، بهترین کار است .
همیشه یزبینی حالت طولی متدلوژی در طول موج انتخاب شده ، عمل خوبی است . جایی که بیشتر از یک طول موج در دسترس است ، ممکن است که باید برای اندازه گیری ها ، روش های زیر انجام شود .
حالت عبور :
این حالت با حرکت مکان نما به منوی %T ، البته با استفاده از کلیدهای فلش LEFT یا RIGHT انتخاب می شود . نمایش اولیه مقدار عبور را به همراه واحدهای %T نشان خواهد داد . طول موج می تواند با استفاده از کلیدهای فلش Down , Up هماهنگ شوند . جریان عادی کالیبریشن عبور را اجرا می کند . محلول خالی ( واضح و روشن ) باید برای این روش کالیبریشن استفاده شود .
کد خطای زیر بعد از کالیبریشن امکام پذیر است :
خطای 2:
این خطا نشان می دهد که نور کافی برای کالیبربت شدن به %100 وجود ندارد . متحمل ترین دلیل این است که نورد در طول موج انتخاب شده از طریق نمونه ای در حفره نمونه جذب می شود . اگر لامپ ناتوان باشد همچنین این خطا روی می دهد کالیبربت ، تعداد نمونه را به صورت یکنواخت بر می گرداند .
حالت جذب :
این حالت با حرکت مکان نما به حالت ABC با استفاده از کلیدهای فلش LEFT یا RIGHT انتخاب می گردد . نمایش اولیه جذب را به همراه واحدهای ABC نشان می دهد . طول موج می تواند با استفاده از کلیدهای فلش Down , Up هماهنگ شود . جریان عادی کالیبریت از طریق فشار کلید ALT شروع می شود.
جریان عادی کالیبریت جذب 000/0 را انجام می دهد . باید محلول خالی برای این روش کالیبریت استفاده شود . موقعیت خطای ممکن ماند حالت عبور است .
حالت غلظت :
این حالت از طریق حرکت مکان نما به گزینه منوی CONC با استفاده از کلیدهای فلش RIGHT , LEFt انتخاب می گردد . نمایش اولیه غلظت را به همراه واحدهای ٪ و M و mg/L و ppm یا واحدهای خالی نشان داده می شود .
طول موج می تواند با استفاده از کلیدهای فلش RIGHT , LEFT هماهنگ شود فشار دادن کلید CAL ، 6305 را در حالتکالری غلظت لوله از طریق اعلام شده نشان داده می شود جای می دهد که به کلیدهای فشار Down , Up اجازه می دهد برای تغییر غلظت نمایش دهده شده به حجم مورد نظر به کار روند اعلام کننده تطبیقی طول موج خاموش می وش و اعلام کننده تطبیقی اولیه روشن می شود ) فشار کلید CAL یا RETURN غلظت را از طریق محاسبه شده فاکتور را افزایش برای جذب معمول به حجم دستگاه می رساند . اگر فاکتور محاسبه شده ، خارج از حیطه باشد سپس دستگاه به مدت دو دقیقه بعد از کالیبریت خطای 3 ره نمایش خواهد داد .
فاکتور می تواند در صفحه نمایش دو می از طریق حرکت دادن مکان نما به زیر گزینه منوی FACTOR نمایش داده شود . با فاکتور نمایش داده شده کلیدهای فلش DOWN , UP به فاکتور را اجازه می دهند که مستقیماً نصب شود . فشار کلید RETERN یا CAL علاوه بر حالت موج به حالت غلظت نیز برمی گردد .
واحدهای غلظت می تواند با انتخاب گزینه منوی UNITS انتخاب شود و سپس با استفاده از کلیدهای فلش DOWN , UP بالا و پایین می رود .
( اعلام کننده تطبیقی طول موج خاموش می شود و هلام کننده تطبیقی روشن می شود و هر دو نمایش اولیه و دو نشان داده می شوند ) فشار کلید CAL یا RETURN علاوه بر حالت طول موج به حالت غلظت نیز می رسد .

6305 UV/VIS SPECTROPHOTOMETER
OPERATOR…………………..
TIME : : : DATE : / /
POWER – ON WAVELENGTH CALIBRATION OK
PEAKAT AT 246 NM CALIBRATED TO 247 NM
PEAKAT AT 530 NM CALIBRATED TO 247 NM
PEAKAT AT 822 NM CALIBRATED TO 247 NM
1 100.0 %T 500NM
2 100.0 %T 500NM
3 100.0 %T 500NM
4 100.0 %T 500NM
5 100.0 %T 500NM
6305 UV/VIS SPECTROPHOTOMETER
OPERATOR…………………..
TIME : : : DATE : / /
POWER – ON WAVELENGTH CALIBRATION OK
PEAKAT AT 246 NM CALIBRATED TO 247 NM
PEAKAT AT 530 NM CALIBRATED TO 247 NM
PEAKAT AT 822 NM CALIBRATED TO 247 NM
1 100.0 %T 500NM
2 100.0 %T 500NM
3 100.0 %T 500NM
تذکر های کار خوب :
1. برای بهترین نمایش عادی درجه باید در ابتدا و انتهای هر مجموعه مشابه انجام شود .
2. برای اطمینان نتابج درست که از منطقه مشابه به دست می آیند باید در طول اندازه گیری در موقعیت بسته نگه داشته شوند .
3. کاوت های STYRENE که با دستگاه تهیه شده یک بار مصرف هستند ( مثلاً به نحو مطلوبی آنها باید گاهی اوقات دور انداخته شوند ) از بعضی از آنها می توان استفاده مجدد کرد ، ایجاد مراقبت گسترده در طول تمیز کردن لازم است مطمئن شوید که هیچ خرابی در سطح صیقلی نیفتاده است .
تذکر : کاوت های پلاستیکی که با دستگاه تهیه می شوند برای دستگاه در شرایط زیر یک طول موج NM 260 مناسب نیستند . درجات دیگر کاوت های پلاستیکی UV می تواند تا nm 275 استفاده شود . اگر دستگاه در زیر این طول موج استفاده شود . از کاوت های شیشه ای کوارتز درجه UV باید استفاده شود .
4. سلول های کوارتز UV باید برای اندازه گیری های زیر NM 310 استفاده شود .
5. کاوت های پلاستیکی برای استفاده با حلال های آبی مناسب نیستند .
6. ظروغ شیشه ای که در تهیه استانداردها ( استفاده شود ) باید از یک شیشه بروسیلیکات درجه بالا ساخته شود . استفاده از شیشه سود باید در هر جای ممکن جلوگیری شود همان طور که عبور دادن می تواند در اتصال طولانی شده اتفاق بیفتد و نتایج غلطی می دهد .
7. کاوت های شیشه ای باید بعد از استفاده تمیز شوند زمان که خراش ها در سطوح صیقلی پدیدار می شوند آن را دور بیندازند .
8. شناساگرهای شیمیایی باید در حد امکان از کیفیت بالایی برخوردار باشند . آلودگی می تواند باعث مشکلاتی شود ، حتی در سطوح پایین مواد رقیق مثل آب و حلال ها باید عاری از ناخالصی باشند .
9. بعضی ذره های وجود دارد که از قانون BEER پیروی نمی کنند . وقتی که به یک روش جدید دست م زنید توصیه می شود که کنترل تک بعدی ها باید بر روی دامنه غلظت هایی که استفاده می شوند انجام شود . این کار با آماده کردن مقداری از حلالهای قوی شناخته شده انجام می شود که نتایج را کنترل می کند .
a ) اشتقاقات ناشی از قانون Beer ممکن است در غلظت هایی با همکاری گونه های یونی مولکولی اتفاق بیفتد .
b ) اشتقاقات ناشی از قانون Beer ممکن است در غلظت هایی با گوناگونی در هیدراسیون انتفاق بیفتد که تغییرات در طبیعت یون های پیچیده را شناسایی می کند .
c ) جذبی که از قانون Beer پیروی نمی کند که به یک نمودار از استانداردهای شناخته شده نیاز پیدا خواهد شد . این کار باید غلظت VC را نشان می دهد . مقدار خوانده شده از ناشناخته ها می تواند بت غلظت های روی نمودار در ارتباط باشد .
10) نمونه ها و استانداردهای می تواند "Outgas " باشد زمانی که از کاوت خارج می شوند . حباب هایی که در دیواره های کاوت شکل می گیرند باعث اشتباهات در خواندن می شوند .
بخش 4 نگهداری


1) مطلب کلی
6305 برای دادن بهترین اجرا با کمترین نگهداری طراحی شده است . این فقط برای نگهداری سطح بیرونی و تمیز کردن از گرد و خاک لازم است . منطقه نمونه باید همیشه تمیز نگه داشته شود . و هر ریزش تصادفی باید فوراً تمیز شود . برای حفاظت اضافه شده وقتی که نیازی به آن نیست ، دستگاه باید از وسایلی قطع شود و با پوشش غبار ، پوشیده شود . برای ذخیره طولانی تر یا ارسال مجدد توصیه می شود که دستگاه برگردانده شده به مورد بسته بندی اصلی .
نکته : موتوکروماتور 6305 یک دستگاه غیر قابل کار است و هیچ تلاشی برای تعمیر این قسمت نباید انجام شود . ناتوانی در مشاهده این توصیه منجر به از دست دادن این محصول می شود . در صورت وقوع خدمات مورد نیاز موتوکروماتور یا درجه بندی طبیعی است که سازنده بخش کننده محلی باید فوراً به این توصیه دقت کنند .


2) جایگزینی ( جا به جایی ) منبع نوری
تنها نگهداری که ممکن است استفاده شود جا به جایی منبع نوری است . ناتوانی باید مورد نظر باشد اگر نشان دهنده نقص لامپ در صفحه ظاهر شود . این می تواند با نگاه کردن به اتاق نمونه انجام شود . مدل Xenon Flash Lamp از سزندهیا پخش کننده محلی خود قابل دسترسی است .
هشدار : بیپ هشدارهای امنیتی زیر باید قبل از دست زدن روند جابه جایی منبع نوری مشاهده شود .
1. دستگاه را قبل از انتقال به نوک کاور از وسیله اصلی قطع کنید .


2. شیشه های ایمنی باید در هنگامی که انتشارات وجود دارند ، آماده باشند .
3. دست کشی های حفاظتی باید در هنگام معلق بودن لامپ جا به جایی آماده باشند تا از صدمه دیدن انگشتتان جلوگیری شود .
4. وسیله 400 ولتی وجود دارد . همه پیش هشدارهای ایمن معمولی باید مشاهده شود .


- پیچ های مورد 4 را همان طور که نشان داده شده انتقال دهید .
- پوشش بالایی را بدارید ، مراقب باشید که کابلها کشیده نشود .
- پیچ های صفتی نگهداری می کنند ع لامپ XENON را انتقال دهید .
- اتصال کننده را از عقب لامپ Xenon انتقال دهید .
- در هنگام جا به جایی لام مطوئن بشوید که کاملاً به بالا و به ابتیک هایی که قبل از پیچ صفتی قرار دارند فشار می آورد .
- متناسب کردن بالای پوشش ، مراب باشید که سیم کشیده نشود ، پیچ های مورد 4 را مجدداً متناسب کنید .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید