تحلیل سیستم های فتوولتائیک

مقدمه

به عقيده کارشناسان ، درآمد حاصل از بازار توليد پراکنده در آمريکا تا سال ٢٠١٠ بين ١٠ تا ٣٠ ميليارد دلار خواهد بود. در حال حاضر به دليل ملاحظات محيط زيستي ، تلاش هاي فراواني به منظور توليد انرژي هاي الکتريکي پاک از قبيل زمين حرارتي ، بادي ، پيل سوختي و انرژي خورشيدي صورت مي گيرد. در سيستم هاي فتوولتائيک (PV) انرژي موجود در نور آفتاب به طور مستقيم به انرژي الکتريکي تبديل مي گردد. لازم به ذکر است که تعداد سيستم هاي PV متصل به شبکه  الکتريکي يکپارچه ايالات متحده ، با نرخ سالانه ٢٥% در حال رشد مي باشد [١].

از آنجايي که انرژي حاصل از نور آفتاب رايگان است ، لذا هزينه اصلي سيستم هاي توليد برق از انرژي خورشيدي ، مربوط به ساخت و نصب آنها مي باشد. اين هزينه ها به طور عمده شامل سلول هاي خورشيدي و سيستم مبدل واسط (PCS) مي باشد. با توجه به توسعه روزافزون تکنولوژي ساخت  سلول هاي خورشيدي ، قيمت ادوات خورشيدي به طور قابل ملاحظه اي کاهش يافته است . يک بررسي کلي نشان مي دهد که در سه سال اخير قيمت ادوات خورشيدي با کاهش ١٦.٩٥ درصدي مواجه بوده است . از سوي ديگر نيز قيمت سيستم هاي PCS تقريبا ثابت مانده است . بعلاوه در مقايسه با مبدل هاي به کار رفته در سيستم هاي محرکه ، قيمت مبدل هاي به کار رفته در سيستم هاي فتوولتائيک بيش از ٥٠% گران تر مي باشد. به همين منظور کاهش هزينه PCSهاي به کار رفته در سيستم هاي فتوولتائيک متصل به شبکه يکپارچه الکتريکي ، يک امر بسيار ضروري به نظر مي رسد [٢].