تعداد لغات مناسب مورد استفاده در عنوان

توصیه میشود برای بیان عنوان از حدود ۱۲ کلمه استفاده شود و هیچ گاه از ۲۵ کلمه تجاوز نکند. به جز در موارد استثنایی، یک عنوان شامل کمتر از ۵ لغت مناسب نبوده و باید به تعداد بیشتری لغت تبدیل شود. در برخی از مجلات توصیه میشود سر صفحه را که همان خلاصه کوتاه شده عنوان در حداکثر ۵ کلمه است، به نام عنوان های تکراری در قسمت بالایی سمت راست همه صفحات مقاله به طور پی در پی به استثنای صفحه اول چاپ شود. غالباً عنوان مجله در قسمت بالا سمت چپ در مقابل شماره صفحات قرار گرفته و عنوان مقاله در قسمت بالای سمت راست صفحات روبروی هم آورده میشود (مانند آنچه در این کتاب آورده شده است). معمولاً بخش کوچکی از عنوان در این قسمت، به علت محدودیت فضا لازم است حداکثر تعداد کلمه ای که محقق می تواند برای عنوان سر صفحه خود استفاده کند. در دستورالعمل راهنمای نویسندگان ذکر شده است، در نتیجه خوب است که یک عنوان کوچک مناسب در روی صفحه اصلی مقاله پیشنهادی ذکر شود.

در بیشتر موارد عنوان ها خیلی بلند هستند. در این موارد به طعنه گفته می شود عنوان های بلند غالباً معنای کمتری را نسبت به عنوانهای کوتاه دارا هستند. در سابق، هنگامی که علم کمتر تخصصی شده بود، عنوان ها به طرف طولانی تر شدن و غیرتخصصی شدن می رفت. گاهی حتی می توان از عنوان های طولانی، عنوانهای خلاصه شده خوب ساخت. بی شک، غالب عنوان های طولانی حاوی کلمات بیهوده ای مثل «مطالعاتی روی»، یا مطالعه ای راجع به "، تحقیقاتی مشاهده"، مشاهداتی روی، اثر" یا تاثیر میباشند که غالباً در ابتدای عنوان ظاهر می شوند، بنابراین محقق نباید عنوان را با کلمات کم گستره شروع کند و فضا را این عبارات اشغال نمایند. در عوض باید به جای آن روی موضوع و نتایج متمرکز شد و عنوان را برای خواننده جالب و گیرا تهیه نمود. یک مقاله تحت عنوان مطالعاتی روی باکتریها که یک عنوان بسیار کوتاه می باشد به مجله باکتری شناسی تحویل داده شد به طور حتم یک چنین عنوانی نمی تواند خیلی برای خوانندگان آن مقاله مفید واقع شود. چرا که خواننده نمیداند آیا مطالعه طبقه بندی است،