دامنه آموزش الکترونیکی

می تواند مکمل کتاب و کلاس باشد. در یک جمله می توان گفت یادگیری الکترونیکی آوردن یادگیری برای مردم است به جای آوردن مردم برای یادگیری [2]. روبرت مرداک " که روی آخرین فناوری های آموزش مجازی کار می کند معتقد است آموزش بخش عظیمی از اینترنت را به خود اختصاصی خواهد داد.

یادگیری الکترونیکی باعث رشد اقتصادی شرکتها و مراکز تجاری در دنیا به طور فزاینده ای شده است. آموزش الکترونیکی روش های آموزشی کنونی را تکمیل می کند و در بعضی از موارد جایگزین آن می شود[3]. یکی از رویکردهای اصلی آموزشی الکترونیکی، آموزشی ترکیبی به معنی به کارگیری بیش از یک رسانه در امر آموزش است که از این موارد می توان به ترکیب آموزش توسط معلم و ابزارهای بر پایه وب اشاره کرد که البته با این روش، آموزش الکترونیکی جایگزین آموزش کنونی نمی شود؛ بلکه آن را تکمیل می کند. هرچند که در موارد بسیاری آموزش الکترونیکی به تنهایی می تواند پاسخ گوی نیازهای آموزشی باشد.

 دامنه آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیک دامنه گسترده ای دارد و بسته به نوع استفاده و امکانات به چند دسته تقسیم می شود: ۱. آموزش بر پایه وب: در این روش، آموزشی از طریق اینترنت خواهد بود. در اکثر موارد آزمون ها و ارائه مدرک از طریق الکترونیکی و وب است. کلاس های درسی، یادداشت های درسی، جزوه ها، اتاق بحث، پست الکترونیکی و غیره از ویژگی های این روش بوده و همگی برروی وب ذخیره می شوند. البته به علت انعطاف پذیری فوق العاده آموزش الکترونیک دانشجو می تواند نحوه آموزش را به طریق دلخواه، متناسب با فعالیت خود، شرایط موجود و امکانات، طراحی و پیاده سازی نماید.