دانلود فایل پاورپوینت خاک مسلح

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت خاک مسلح توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت خاک مسلح قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

ابداع خاک مسلح توسط هانی ویدال در سال ۱۹۶۳ و گسترش سریع این فن جدید در پایان دهه ۶۰ نقطه آغازی بود برای پیدایش سیستمهای تسلیح خاک. خاک مسلح به ویژه در مورد سیستمهای تسطیحی که در آنها ضرورت استفاده از روشهای نگهداری خاک در جاهایی که تسطیح خاک به صورت متناوب باید انجام پذیرد و همچنین در جاهایی که اثر متقابل خاک مسلح کننده در تمام طول مسلح کننده وجود دارد، کاربرد داشت. این سیستمها توسط اشلوسر و همکاران تحت عنوان خاک مسلح نامگذاری شدند.

اسلاید ۲ :

هانری ویدال، خاک مسلح را به عنوان نوع جدیدی از مصالح مرکب درنظر گرفت و مفاهیم بسیار جالبی را در مورد خاک مسلح معرفی نمود که امروزه کلیت، حقیقت و کارایی آنها در عمل به اثبات رسیده است. باید توجه داشت که ویدال در اولین مقاله خود در سال ۱۹۹۶ نظریه جامعی درباره شیوههای مختلف ایجاد یک ماده چسبنده با استفاده از دانههای ناپیوسته و عناصر تسطیح ارائه نمود.

او ابتدا بافت مسلح کنندههایی متشکل از الیاف (بافته نشده، بافته شده و …) را مورد بررسی قرار دارد و رفتار مصالح متعددی نظیر چوب، کاغذ رس، بتن و بالاخره مواد تشکیل دهنده بدن انسان را از طریق مجموعه مرتبطی از دانهها و عناصر مسلح کنندهای که به واسطه نیروهای اصطکاکی در تاثیر متقابل با یکدیگر قرار میگیرند، توضیح داد.

اسلاید ۳ :

انواع پلیمرهایی که به عنوان مسلح کننده به کار میروند

از آغاز ایجاد و توسعه خاک مسلح، تلاشهای تجربی بسیاری جهت جایگزینی مسلح کنندههای فلزی با مسلح کنندههای پلیمری انجام گرفته است. در مقایسه با فلزات دامنه ضرایب تغییر شکل و مقاومت کششی مواد پلیمری گستردهتر است. تاکنون از فرآوردههای پلیمری زیر به عنوان مسلح کننده استفاده شده است:

nورقههایی از پردههای زمینی

nورقههای زمین شبکه

nنوارهای بافته شدهای از پردههای زمینی

nنوارهای الیافی پوشش دارد

nنوارهای پلاستیکی صلب

اسلاید ۴ :

به طور کلی مواد پلیمری تغییر شکلپذیرترند و نسبت به فلزات مقاومت کمتری دارند. گذشته از این، آنها از خود رفتار خزشی خاصی نشان میدهند. با وجود این، در هر سیستم حایل، میتوان از مسلح کنندههای پلیمری بر اساس تغییر رفتار شکل مجاز دیوار اسنفاده نمود.

کشسانی مسلح کنندهها به مقدار زیادی بر رفتار خاک مسلح تاثیر میگذارد. این موضوع توسط مک گاون و همکارانش در سال ۱۹۸۷ به طور کاملاً واضح نشان داده شده است. وی مسلح کنندههای کشسان و غیرکشسان را مورد بررسی قرار داده است. علاوه بر افزایش مقاومت، عمدهترین اثر مسلح کنندههای کشسان، افزایش شکلپذیری خاک و کاهش یا حتی حذف نرم شدگی مشاهده شده در رفتار ماسههای متراکم است. برعکس، مسلح کنندههای غیرکشسان، اساساً مقاومت خاک و ضریب تغییر شکلپذیری را افزایش میدهند. لیکن آنها سبب میشوند که ضریب تغییر شکلپذیری خاک، بسیار ترد و شکننده شود.

اسلاید ۵ :

بر این اساس میتوان موارد زیر را از یکدیگر متمایز ساخت:

تسلیح با مسلح کنندههای ترجیحاً غیرکشسان که عمدتاً با خاک مسلح مشخص میشوند. در این روش، مسلح کنندهها عموماً خطی و فلزی هستند.

تسلیح با مسلح کنندههای ترجیحاً کشسان که با خاک لایه لایه (خاک چند لایه) مشخص شدهاند. در این روش، مسلح کنندهها عموماً مسطح و از مواد صنعتی مصنوعی (پردههای زمینی و غیره) ساخته شدهاند.

اسلاید ۶ :

کاربردهای پلیمر در روش خاک مسلح

با توجه به تمامی تحقیقات انجام شده درباره خاک مسطح، به ویژه در آغاز دهه ۶۰، عجیب است که هیچ کوششی به منظور استفاده از پلیمرها به عنوان مسلح کننده انجام نشده است. در واقع ویدال در سال ۱۹۹۶ برای اولین بار اقدام به استفاده از مصالح پلیمری نمود. به عنوان نمونههایی از مصالح پلمیری میتوان به نوارهای نایلون، نوارهای ترگال و به ویژه پلاستیک صلب که از الیاف شیشهای با پوشش رزین پلی استر تشکیل شدهاند، اشاره نمود. ماده اخیر در سال ۱۹۶۵ انتخاب شد و به منظور تولید صنعتی عناصر پوششی U شکل و نوارهای مسلح کننده، سرمایهگذاریهای بسیاری انجام پذیرفت. به طور مشخص، این ماده نوعی پلاستیک مسلح از جنس الیاف شیشهای بود که در آن مقاومت و سختی از طریق استفاده از الیاف شیشهای در ساخت رزینهای کاملاً شکلپذیر مشارکت داشتند. تمامی الیاف شیشهای ارتجاعی بودند و مقاومتی برابر مقاومت سختترین فولادها داشتند، به نحوی که به ماده ترکیبی خود خواص تغییر شکلپذیری کم و بدون خزش و مقاومت بالا میبخشیدند.

اسلاید ۷ :

در سال ۱۹۶۵، این ماده به مدت ۱۰ سال در لولههای زیرزمینی و مخازن بکار گرفته شد و رفتار رضایت بخشی در کار ارائه نمود. با وجود این، بر اساس اشارات ملیندر و همکاران در سال ۱۹۷۷، هنگامی که این ماده به مدت طولانی در شرایط مرطوب قرار مرگرفت، تا حدی فروسایش مییافت.

در سال ۱۹۶۶، اولین دیوار خاک مسلح آزمایشی با استفاده از واحدهای پوششی و نوارهای پلاستیکی که با الیاف شیشهای مسلح شده بودند، ساخته شد. این اقدام به منظور آزمایش فرآیند ساخت و رفتار مکانیکی دیوار انجام پذیرفت. متاسفانه ماده پلاستیکی مورد هجوم باکتریها قرار گرفت و دیوار خاک مسلح طی ۱۰ ماده ویران شد. پس از گسیختگی، هیچگونه آزمایش بیولوژیک بر روی مصالح خاکریز انجام نشد و عملاً هیچ اطلاعات معتبر و اظهارنظر کارشناسانهای درباره نوع باکتریها و فرآیند فروسایش در حال حاضر موجود نمیباشد.

اسلاید ۸ :

پس از گزارش ملیندر و همکازان در سال ۱۹۷۷، چون نتایج آزمایشهای مولفان بر روی پلاستیکهای مسلح شده با الیاف شیشهای نشانگر این حقیقت بود که این ماده توسط باکتریها فروسایش نمییابند (زمان غوطهوری حدود ۶ ماه بود) شاید بتوان چنین نتیجهگیری کرد که گسیختگیها تصادفی بودهاند. با وجود این، گسیختگی نقطه عطفی برای استفاده از مواد پلاستیکی در خاک مسلح بود. در آغاز سال ۱۹۶۷، ویدال تصمیم به ایجاد و توسعه خاک مسلح با مسلح کنندههای فلزی گرفت.

با این حال، استفاده از پلاستیکها در خاک مسلح هنوز به طول کامل منتفی نشده بود، چرا که کوشش بسیار جالب دیگری در سال ۱۹۷۱ انجام پذیرفت که در آن نوازهای ترگال پلی استر برای ساخت دیوار پویتیرز استفاده شد. این دیوار، یک سازه موقت به ارتفاع ۵ متر و طول ۴۰ متر بود و نوارهای ترگال در آن به قطعات بتنی صلیبی شکل متصل شده بودند. در محاسبات این دیوار خزش ترگال درنظر گرفته شد و در طول دوران بهرهبرداری، رفتار آن رضایتبخش بود. با وجود این، طی ساخت مشخص گردید که نوارهای ترگال باید تا حدی پیش تنیده گردند تا بتوانند از جابجاییهای جانبی بیش از حد پوشش ممانعت کنند.

در سال ۱۹۸۱، یعنی ده سال پس از ساخت، این دیوار تخریب  گردید و آزمایشهای دوام جالبی درباره مصالح نواری آن انجام شد. چنانکه در قسمتهای بعد ملاحظه خواهید نمود، الیاف پلاستیکی فروسایش مییابند و خصوصیات مکانیکی نوارهای پلاستیکی نیز کاهش خواهد یافت.

اسلاید ۹ :

خصوصیات پلیمرها با توجه به رفتار دیوارهای خاک مسلح

هنگامی که مسلح کنندههای فلزی درون خاک جای داده میشوند، میتوان فرض کرد که آنها نسبت به تغییر شکلپذیری خاک و بزرگ تنشهای ایجاد شده، صلب هستند. در مقابل، تسلیحات پلیمری به وسیله خصوصیات مکانیکی ضعیفترشان مشخص میشوند. این خواص، عبارتند از: کشسانی زیاد و مقاومت کششی کم همراه با خزش در طولانی مدت. علاوه بر این، اگرچه پلیمرها نسبت به خوردگی الکتروشیمیایی حساس نیستند، اما امکان فروسایش آنها در محیط فیزیکی ـ شیمیایی وجود دارد و لذا مسائل مربوط به دوام آنها را نیز باید مدنظر قرار داد.

اسلاید ۱۰ :

به دلیل کاربردهای متفاوت پردههای زمینی در مهندسی ژئوتکنیک، مطالعات متعددی درباره خصوصیات تنش ـ کرنش آنها صورت گرفته است. از مطالعات فوق این نتیجه به دست آمده است که در میان تمام این کاربردها، دیوارهای حایل خاک مسلح حالتی را بوجود میآورند که در آن بزرگی تنشهای اعمال شده از سوی خاک بر روی پرده زمینی بیش از موارد دیگر است. در واقع، درک کامل مکانیزم انتقال بار که بین خاک و پرده زمینی روی میدهد و همچنین شناخت موضع دقیق تنشهای وارد بر پرده زمینی، کاری بسیار دشوار است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 35 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد