بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

پوشش نیکل خالص دارای مقاومت به خوردگی بالا ولی مقاومت به سایش کم

 

افزودن ذرات تقویت کننده به منظور بهبود خواص زمینه

 

به کارگیری ذرات با ابعاد نانو به منظور بهبود خواص

اسلاید 2 :

پوشش های کامپوزیتی

پوشش های پیشرفته ای با خواص منحصر به فرد

 

اولین پوشش کامپوزیتی               پوشش مس-گرافیت برای اجزای موتور ماشین

اسلاید 3 :

پوشش های کامپوزیتی

 

متشکل از دو یا چند جزء  

جزء اصلی، زمینه

ذرات تقویت کننده، فاز دوم

 

 

 

ذرات تقویت کننده

کاربید ها  SiC, WC, TiC

اکسید ها Al2O3, TiO2, SiO2

روان کننده های جامد  MoS2، گرافیت

اسلاید 4 :

روش های تولید

پاشش حرارتی

 

رسوب بخار فیزیکی

 

رسوب بخار شیمیایی

 

جوشکاری

 

رسوب دهی الکتریکی

 

 

اسلاید 5 :

آبکاری الکتریکی

یکی از روش های اصلاح سطح

 

اعمال یک یا چند لایه با استفاده از حمام آبکاری و جریان برق

 

تجهیزات

آند و کاتد

منبع جریان

محلول الکترولیت

هم زن

منبع گرمایی

اسلاید 6 :

آبکاری کامپوزیتی

دسته ای از فرآیندهای آبکاری                 معلق شدن ذراتی با ابعاد میکرو یا نانو در حمام آبکاری

 

 

رسوب دهی هم زمان الکتریکی               پیوستن ذرات پراکنده نامحلول در الکترولیت در حین رسوب دهی الکتریکی یک فلز

 

 

 

 

اسلاید 7 :

مزایا آبکاری کامپوزیتی

نبود مشکلات مربوط به فرآیندهای دما و فشار بالا

 

توانایی تشکیل پیوند اتمی با زیرلایه

 

توانایی انجام فرآیند به طور مداوم

 

میزان کم آلودگی نسبت به روش های دیگر

 

اسلاید 8 :

معایب آبکاری کامپوزیتی

 

کاهش خاصیت انعطاف پذیری با افزودن ذرات سرامیکی

 

چسبندگی کم میان پوشش و زیرلایه

 

توده ای شدن ذرات به ویژه هنگام استفاده از ذرات نانو

اسلاید 9 :

پایداری پراکندگی سیستم های کلوئیدی

 

برای رسیدن به خواص مطلوب پوشش           جلوگیری از توده  ای شدن ذره ها در حمام آبکاری

 

 

انرژی بین دو ذره            تعیین کننده توده ای شدن یا جداشدن ذرات از یک دیگر

 

اسلاید 10 :

پایداری پراکندگی سیستم های کلوئیدی

انرژی پتانسیل جاذبه ای به سبب نیروی واندروالس بین ذرات

انرژی پتانسیل دافعه ای ناشی از واکنش های الکترواستاتیک بین سطوح هم بار ذرات

انرژی پتانسیل مربوط به دافعه بین سطوحی که با مواد افزودنی پوشیده شده اند

انرژی پتانسیل مربوط به وجود مواد جذب نشده درون حمام آبکاری بر روی ذرات

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید