بخشی از مقاله

آشنايي با واحدهاي نورد گرم و سرد فولاد مباركه


ظرفيت نورد سرد فولادمباركه 2 برابر شد
مشخصات مصالع و مباني طراحي عناصر سرد نورد شده
آشنايي با واحدهاي نورد گرم و سرد فولاد مباركه
بررسي اثر جهت دار بودن نورد ورقهاي فولادي(Directionality)

منبع:

www.TEC/INE/ITA.ir

ظرفيت نورد سرد فولادمباركه 2 برابر شد
با اجرايي شدن تمام طرح‌هاي توسعه فولاد مبارکه اصفهان تا پايان سال جاري، ظرفيت فولاد مذاب اين شرکت به 2/4 ميليون تن خواهد رسيد.


معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه اصفهان در گفت‌وگو با مهر با بيان اين مطلب دستيابي به ظرفيت توليد فولاد مذاب فولاد مبارکه به ميزان 2/4ميليون تن و همچنين دستيابي به ظرفيت توليد نورد سرد از 750 هزار تن در سال به 5/1 ميليون تن را از اهداف اصلي فعاليت‌هاي فولاد مبارکه در سال‌جاري برشمرد.


محمد رجايي افزود: درحال حاضربيش از90 درصد ازطرح‌هاي کلي فولاد مبارکه که از پنج سال پيش آغاز شده در حال اجرا است و تا پايان سال جاري تمام اين پروژه‌ها به پايان خواهد رسيد.


وي ايجاد يک واحد جديد احياي مستقيم در اسفندماه، به پايان رسيدن اصلاحات بر روي کوره‌هاي الکتريکي تا سه ماه آينده، راه‌اندازي خط اسيدشويي ورق با ظرفيت سالانه يک ميليون تن در ناحيه توليدات سرد در شهريورماه، ايجاد يک نورد سرد دو قفسه اي براي ضخامت‌هاي پايين تا سه ماه آينده که توليد آزمايشي آن شروع شده را از جمله طرح‌هاي توسعه‌اي فولاد مبارکه اصفهان ذکر کرد.


وي همچنين از افزايش ظرفيت نورد سرد فولاد مبارکه از 750 هزار تن در سال به 5/1 ميليون تن طي شش ماه آينده خبر داد.
رجايي راه اندازي يک خط اصلاح ورق ، راه اندازي خط نورد SKIN PASS تا پايان امسال و تکميل ظرفيت يک واحد اکسيژن 10 هزار مترمکعبي تا چهار ماه آينده که در حال حاضر توليد آزمايشي آن شروع شده است را نيز از جمله طرح‌هاي توسعه فولاد مبارکه برشمرد.


مشخصات مصالع و مباني طراحي عناصر سرد نورد شده
اعضاء سرد نورد شده اجزايي هستند كه از ورقهاي فولادي، با عمليات سردنورد وبدون استفاده از حرارت تهيه و توليد مي‌شوند. شكل دهي به ورق‌هاي فولادي از طريق روشهاي مكانيكي بدون پيش‌گرمايش ورق (عمليات نورد سرد) خواهد بود. به صورت كلي روشهاي توليد قطعات سرد نورد شامل اعمال فشار و پرس ورق و يا استفاده از غلطك و نورد ورق و توليد مقطع مورد نظر با اشكال گوناگون است.


آشنايي با واحدهاي نورد گرم و سرد فولاد مباركه
واحد نورد سرد 1:
ناحيه نورد سرد 1 بطور کلي از 7 واحد زير تشکيل شده است :
1- خطوط اسيدشوئي
2- واحد تاندم ميل
3- واحد نورد دو قفسه اي


4- واحد شستشوي الکتروليتي
5- واحد تمپرميل
6- واحد قلع اندود
7- کارگاه غلتک
خطوط اسيدشوئي 1 و 2


بطور کلي هدف از نصب اين خطوط عبارتست از :
1- حذف اکسيدهاي سطحي از روي ورق با عبور دادن آن از حوضچه هاي اسيد کلريدريک
2- کناره بري ورق براي رسيدن به عرض نهايي و حذف هرگونه عيوب احتمالي موجود درکناره هاي ورق


3- روغن کاري سطح ورق با استفاده از ماشين الکترواستاتيک
4- اصلاح شکل ورق گرم با استفاده از دستگاه استرچ لولر که اين دستگاه دو وظيفه اصلي را بر عهده دارد :
الف - پوسته هاي اکسيدي را مي شکند و در نتيجه کارايي اسيد شوئي را بهبود مي بخشد.
ب - عيوب شکلي ورق را اصلاح مي کند . بنابراين کيفيت عمليات بعدي را بهبود مي بخشد.


5- بازرسي کلاف براي بررسي و کنترل تمام اطلاعات اصلي کلاف (شماره ذوب ، شماره برنامه ، وزن ، ضخامت ، عرض ، نوع فولاد ، درجه حرارت کلاف پيچي و غيره ) و روشن کردن هر گونه اشکال ناشي از فرآيندهي قبلي (خارج از ضخامت در سر و ته کلاف ، لبه بري ، عيوب سطحي ، آخال غير فلزي ، پوسته هاي اکسيدي ، ترک ، زنگ زدگي و ... ) .


در خطوط اسيدشوئي کلافها پس از باز شدن توسط قرقره هايي باز کننده
وارد حوضچه هاي اسيد از نوع اسيد کلريدريک شده و در آنجا جهت
اکسيدزدايي شسته مي شوند. اين کلاف ها پس از شسته شدن و خارج شدن از حوضچه هاي اسيد توسط آب شسته شده و با عبور از تونل هواي گرمخشک مي شوند و پس از روغن کاري ، مجدداً به شکل کلاف در مي آيند و در انبار نگهداري مي شوند.


محصولات اسيدشوئي شده به سه بخش زير تقسيم مي شوند :
• کلافهاي ارسالي جهت واحد تاندم ميل
• کلافهاي ارسالي جهت واحد نورد دو قفسه اي
• کلافهاي ارسالي جهت مشتري
واحد تاندم ميل


هدف از نصب اين خط کاهش ضخامت
ورق در درجه حرارت محيط است.
در اين خط کلاف پس از باز شدن توسط
دستگاه کلاف بازکن و عبور کردن از پنج
قفسه چهارغلتکيکه در يک امتداد عمودي
روي هم قرار گرفته اند و در اثر کشش فشار زياد از حداقل 50% تا حداکثر 85% کاهش ضخامت پيدا مي کند و در پايان توسط دستگاه کلاف پيچ به شکل کلاف در مي آيد که شامل ورقهائي با ضخامت هاي 3/0 تا 3 ميليمتر مي باشد.


محصولات حاصل از خط نورد سرد به کلافهاي خام (Crude Coils) موسوم هستند و به سه بخش تقسيم مي شوند :
1- کلافهاي خام که مستقيماً براي مشتري ارسال مي گردد.
2- کلافهاي خام جهت خط گالوانيزه
3- کلافهاي خام جهت واحد بازپخت


واحد نورد دو قفسه اي
هدف از نصب اين خط کاهش ضخامت ورق در درجه حرارت محيط است. در اين خط کلاف پس از باز شدن توسط دستگاه کلاف بازکن از دو قفسه چهار غلتکي به صورت رفت و برگشتي عبور مي کند و در اثر کشش و فشار زياد از حداقل 60% تا حداکثر 90% و بر مبناي تعداد 2 يا 3 پاس نورد ، کاهش ضخامت پيدا مي کند و در پايان توسط دستگاه کلاف پيچ به شکل کلاف در مي آيد

 

.
محصولات اين خط به کلافهاي خام موسوم هستند و به سه بخش زير تقسيم مي شوند :
• کلافهاي خام جهت خط قلع اندود
• کلافهاي خام جهت واحد بازپخت و ادامه سيکل نورد سرد
• کلافهاي خام جهت گالوانيزه و ورق رنگي


خط نورد دو قفسه اي يکي از مهمترين مراحل در سيکل کاري زنجيره قلع اندود بوده و وظايف تکنولوژيکي آن عبارت است از :
1- کاهش ضخامت تا مقدار نهائي
2- ايجاد شکل مناسب براي سيکل کاري پيش بيني شده براي محصول نهائي

واحد شستشوي الکتروليتي
در واحد شستشوي الکتروليتي عمليات شستشوي سطح ورق نورد شده جهت رفع آلودگي ‌ها و چربي ‌هاي سطحي طي دو مرحله غوطه ‌وري در محلول قليائي و شستشوي الکتروليتي صورت گرفته و محصول توليدي پس از شستشوي نهايي و خشک کردن کامل و کلاف پيچي، جهت برنامه ‌ريزي و انجام عمليات پخت به واحد بازپخت هيدروژني منتقل مي‌شود.


بطور کلي وظيفه خط شستشوي الکتروليتي تميز کردن ورق به منظور حذف تمام امولسيون باقيمانده، پودر آهن و ذرات غير آهني جامد ناشي از فرآيند نورد سرد مي‌باشد.
واحد بازپخت هيدروژني
در واحد بازپخت هيدروژني عمليات حرارت
دهي و پخت کلاف ‌ها به منظور يکنواخت ‌
سازي ساختار متالورژيکي ورق و همچنين دستيابي به کيفيت‌ هاي متالورژيکي موردنظر صورت گرفته و کلاف ‌ها پس از طي عمليات حرارتي و خنک ‌کاري نهايي جهت ادامه سيکل به واحد تمپرميل منتقل مي ‌گردند.


با توجه به اينکه کلافهاي خام توليد از خط تاندم ميل و نورد دو قفسه‌ اي مستقيماً فرم ‌پذيري لازم را ندارند. براي فرآيندهاي بعدي ضرورت انجام آنيل در درجه حرارت بالا وجود دارد.


واحد تمپرميل
واحد تمپرميل شامل دو قفسه چهار غلتکي
(هر قفسه شامل دو غلتک ‌کاري و دو غلتک پشتيبان ) مي ‌باشد که به منظور سخت نمودن سطح ورق و حصول خواص مکانيکي مناسب پس از عبور از کوره‌هاي بازپخت ايجاد شده است.

به طور کلي اهداف اين خط عبارتند از :
1- صاف کردن ورق و کاهش موج
2- دادن سختي مناسب به ورق
واحد قلع‌ اندود
خط قلع‌اندود بر اساس روش
الکتروليت اسيدي با محلول فرو استان
طراحي گرديده که در اين روش ورق
پس از عبور از حوضچه‌هاي


شستشوي الکتروليتي و شسته شدن
با آب و عبور از حوضچه اسدشوئي
الکتروليتي و دو مرحله شستشو با‌ آب
وارد حوضچه‌هاي محتوي محلول الکتروليت شده و طي پنج مرحله در حاليکه شمش خالص قلع، آند و ورق ، کاتد را تشکيل ميدهد به روش الکتروليتي هر دو سطح ورق قلع‌اندود مي‌گردد.

 


کارگاه غلتک
کارگاه غلتک وظيفه سنگزني کليه غلتکها و تيغه ‌هاي نواحي نورد سرد و نيز واحد تکميل نورد گرم را به عهده دارد.
در اين ارتباط کليه غلتکها به کارگاه وارد شده و پس از دمونتاژ چوک، غلتکها جهت سنگزني روي ماشين سنگ سوار مي شود. پس از اتمام سنگزني در صورتيکه نياز به ايجاد زبري باشد از طريق دستگاه گريت بلاست اين کار انجام مي‌شود.


در اين کارگاه از ماشينهاي سنگ‌زني پيشرفته براي غلتکها استفاده مي ‌گردد و براي ايجاد زبري روي غلتکها نيز از تکنولوژي EDT استفاده مي‌گردد
ناحيه نورد سرد 2 :
ناحيه نورد سرد دو با هدف توليد محصول
نهائي در فولاد مبارکه استقرار گرديده
و محصولات اين ناحيه در نهايت براي مشتريان
ارسال مي گردد. اين ناحيه از واحدهاي زير تشکيل شده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید