بخشی از مقاله


آپاندیسیت


آپاندیسیت : Appendicitics
عبارتست از انسداد و عفونت زائده آپاندیس. آپاندیس زائده ای انگشتی شکل است که در زیر دریچه ایلئوسکال به سکوم وصل شده است و مجرای کوچکی دارد که در صورت تخلیه نامناسب آن به کولون، انسداد و عفونت (آپاندیسیت) به وجود می آید. آپاندیسیت شایع ترین علت التهاب حاد در ربع تحتانی راست شکم و شایع ترین علت جراحی اورژانس است. مردان بیشتر از زنان و نوجوانان بیش از بزرگسالان گرفتار می شوند و بیشترین بروز آن در سنین 10 تا 20 سالگی است.


پاتوفیزیولوژی:
آپاندیس به علت پیچ خوردگی یا انسداد ملتهب و ادماتوز می شود، علت انسداد ممکن است ماده مدفوعی، تومور یا جسم خارجی باشد. فرآیند التهاب، فشار داخل مجرا را افزایش می دهد. در نتیجه یک درد عمومی شدید و پیشرونده در قسمت بالای شکم به مدت چند ساعت ایجاد می شود. این درد بعداً در ربع تحتانی راست شکم، لوکالیزه می شود .


تظاهرات بالینی:
 درد در ناحیه RLQ (تحتانی راست شکم) به همراه تب خفیف، تهوع و استفراغ، کاهش اشتها.
 حساسیت موضعی با فشار در نقطه مک بورنی و سفتی مختصر در قسمت تحتانی عضله رکتوس راست.
 احتمالاً وجود حساسیت برگشتی (Rebound tenderness)
 نشانه Rovsing ( درد ربع تحتانی راست در اثر لمس در ربع تحتانی چپ شکمی)
 درد منتشر به دلیل پارگی آپاندیس، شکم مستع و وخامت حال بیمار به دلیل ایلئوس فلجی.


بررسی های تشخیصی:
 معاینه فیزیکی و تستهای آژمایشگاهی و رادیولوژی شکم (تراکم در RLQ یا اتساع موضعی در روده دیده می شود.)
 گلبول های سفید بیش از 000/10 در یک میلی متر مکعب، نوتروفیل های بیش از 75 درصد، وجود دانسیته یا سطوح موضعی هوا - مایع درگرافی شکم و سونوگرافی.

اقدامات پزشکی:
 جراحی سریع در صورت تشخیص آپاندیسیت (درمان اصلی آپاندکتومی با برش جراحی است).
 استفاده از آنتی بیوتیک ها و مایعات داخل وریدی تا انجام عمل جراحی.
 استفاده از مسکن ها پس از تشخیص قطعی.

عوارض :
 عارضه ی اصلی آپاندیسیت، پرفوراسیون (پارگی) آپاندیس است که می تواند منجر به پریتونیت (با علائم تندرنس، تب، استفراغ، سفتی شکم) یا آبسه شود.
 پارگی آپاندیس با علائم تب C 7/37 یا بالاتر، ظاهر توکسیک بیمار و تداوم درد و حساسیت معمولاً 24 ساعت بعد از شروع درد، به وجود می آید.
 آبسه کمری یا داخلی گلنی: بررسی علائمی مانند تب، لرز، تعریق.


آبسه زیر دیافراگم (زیر فرنیک): بررسی علائم تب و تعریق
 ایلئوس فلجی یا مکانیکی: بررسی صداهای روده، سوندگذاری بینی معده ای و آسپیره کردن ترشحات.
اقدامات پرستاری:
 تسکین درد، پیشگیری از کاهش حجم مایعات بدن، کاهش اضطراب، حذف عفونت، حفظ یکپارچگی پوست و تغذیه مناسب.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید