بخشی از مقاله

اتصال اجزاء شبكه ها

قسمت اول : كابلي كشي شبكه :
براي اتصال فيزيكي بين دو يا چند كامپيوتر ، ما به كابل كشي نياز داريم . براي اين كار ناچاريم ابتدا با انواع كابلهاي اصلي آشنا شويم :
انواع كابلهاي اصلي :
امروزه تعداد زيادي كابل وجود دارند كه نيازها و اندازه هاي متفاوت شبكه از كوچك تا بزرگ را برآورده مي سازند كه مهمترين آنها از اينقرارند :


1 - كواكسيال
2 - زوج مارپيچ
3 - فيبر نوري

كواكسيال :
اين كابل نسبتاً ارزان و سبك ، قابل انعطاف و كار باآن ساده مي باشد . شكل كابل كواكسيال شامل يك سيم هادي مركزي (مغزي كابل) از جنس مس كه توسط عايق پوشانيده شده است حفاظ فلزي بافته اي روي عايق را پوشانيده و براي حفاظت خارجي نيز پوششي تعبيه شده است
به تصوير شمارة 1 - 2 مراجعه شود

حفاظ با جذب سيگنال هاي الكترونيكي پراكنده بنام نويز (پارازيت) از داده هاي انتقالي حفاظت مي نمايد .
سيم مركزي (مغزي كابل) مي تواند تو پر يا رشته اي باشد . اگر سيم مركزي تو پر باشد معمولاً مسي است . سيم مركزي توسط لاية عايق پوشانده شده كه آنرا از شبكه سيمي جدا مي نمايد .
سيم هادي مركزي و شبكه سيمي هميشه بايد از يكديگر جدا باشند ، اگر آنها به يكديگر برخورد نمايند ، كابل متحمل اتصال كوتاه خواهد شد و سيگنال هاي پراكنده يا نويز در شبكه سيمي جاري مي گردند . اين مسئله داده ها را خراب مي نمايد .
كل كابل به وسيلة حفاظ غير هادي خارجي معمولاً از جنس كائو چو ، تفلون يا پلاستيك پوشانده شده است .

انواع كابلهاي كواكسيال :

دو نوع كابل كواكسيال وجود دارد :
1 - نازك (اترنت نازك)
2 - ضخيم (اترنت ضخيم)

1 - اترنت نازك : اترنت نازك داراي 25/. اينچ قطر مي باشد اين نوع كواكسيال قابل انعطاف است و كار با آن ساده مي باشد ، مي تواند در تقريباً كلية انواع نصب هاي شبكه اي استفاده گردد و سيگنال را تا حدود 185 متر حمل مي نمايد .
انواع متفاوت كابلها وجود دارند و اترنت نازك در گروهي بنام فايل RG - 58 قرار دارد كه ميزان امپدانس ( مقاومت ظاهري ) آن 50 اهم مي باشد ، ( امپدانس مقاومتي مي باشد كه با اهم اندازه گيري مي شود و براي تغيير جريان در سيم مي باشد .)
به تصوير شمارة 4 - 2 مراجعه شود

اترنت ضخيم : يا اترنت استاندارد :
اترنت ضخيم يك كابل كواكسيال نسبتاً محكم با 5/. اينچ قطر مي باشد و سيم مسي مركزي آن نسبت به سيم مركزي اترنت نازك ، ضخيم تر است .
به تصوير 5 - 2 مراجعه شود

اترنت ضخيم مي تواند سيگنال را تا فاصلة 500 متري حمل نمايد . البته كابل ضخيم براحتي خم نمي شود و در نتيجه براي نصب مشكل تر است .

سخت افزار بست كواكسيال :
هردو اترنت نازك و ضخيم از اجزاء بستي بنام BNC ( British Naval onnector ) براي انجام اتصالات بين كابل ها و كامپيوترها استفاده مي كنند .
بست كابل BNC :
بست كابل BNC يا به انتهاي كابل لحيم مي گردد يا پرس مي شود
به تصوير 7 - 2 توجه شود

بست BNC T
اين بست كارت ميانجي شبكه در كامپيوتر را به كابل شبكه متصل مي نمايد
به تصوير 8 - 2 دقت نمائيد

بست بشكه اي BNC :
اين بست براي اتصال دو قطعه كابل اترنت نازك براي ايجاد يك كابل طولاني تر بكار مي رود .
به تصوير 9 - 2 مراجعه شود

قطعه پاياني BNC :
قطعه پاياني BNC هر يك از دو انتهاي كابل خطي را براي حذف سيگنال هاي پراكنده مي بنددد . شبكه خطي بدون قطعات پاياني BNC كار نخواهد كرد .
به تصوير 10 - 2 توجه كنيد
درجات كابلهاي كواكسيال و كدهاي آتش :
نوع درجة كابل بستگي به محل دارد . كابلهاي كواكسيال دو درجه دارند

1 - PVC
2 - ‍‍Plenum
(polyvinyl chloride) PVC نوعي پلاستيك است كه براي ساخت عايق و جليقة اكثر انواع كابل هاي كواكسيال به كار مي رود . كابل كواكسيال PVC قابل انعطاف مي باشد و مي تواند براحتي در فضاهاي بدون حفاظ دفتر قرار گيرد . امّا وقتي مشتعل شود ، گازهاي سمي بيرون مي دهد .
كابل Plenum : شامل مواد خاصي در جليقه كابل و عايق آن مي باشد . اين مواد تضمين شده اند تا در مقابل آتش مقاوم باشند و حداقل ميزان دود را توليد نمايند و از دودهاي شيميايي سمي مي كاهد .
كابل plenum نسبت به كابل PVC گرانتر و قابليت انعطاف كمتري دارد .
( هنگامي كه تصميم به انتخاب نوع كابل مورد استفاده داريد به تواناي هاي كواكسيال توجه داشته باشيد )

كابل زوج مارپيچ :
كابل زوج مارپيچ در ساده ترين شكل خود شامل دو رشتة عايق از سيم مسي مارپيچي به دور يكديگر مي باشد . دو نوع كابل زوج مارپيچ وجود دارند 1 - زوج مارپيچ بدون حفاظ (UTP) و 2 - زوج مارپيچ حفاظ دار (STP)
به تصوير 2 - 12 مراجعه شود
تعدادي سيم زوج مارپيچ اغلب با يكديگر گروه بندي شده و در پوشش محافظ قرار مي گيرند تا كابل را تشكيل دهند . تعداد واقعي زوجها در كابل متغير است . مارپيچ ، نويزهاي الكتريكي حاصل از زوجهاي همجوار و از ساير منابع از قبيل موتورها ، رله ها و ترانسفورماتورها را خنثي مي سازد .

زوج مارپيچ بدون حفاظ (UTP)
متداولترين نوع كابل زوج مارپيچ مي باشد و به سرعت متداولترين كابل بندي LAN مي شود طول حداكثر كابل 100 متر مي باشد . UTP شامل دو سيم مسي عايق مي باشد .
در آمريكا كابلUTP متداولترين كابل براي سيستم هاي تلفن موجود مي باشد
به تصوير 13 - 2 نگاه كنيد
استانداردهاي UTP شامل پنج رسته مي باشد :
رسته 1 : اين رسته به كابل تلفن UTP رايج كه مي تواند صدا و نه داده را حمل نمايد گفته مي شود اكثر كابلهاي تلفني پيش از 1983 از اين رسته بودند .
رسته 2 : اين رسته انتقال داده ها تا 4MbPS (مگابايت در هر ثانيه ) را از طريق كابل UTP تضمين مي كند .
رسته 3 : اين رسته انتقال داده ها تا 10MbPS (مگابايت در ثانيه) را از طريق كابل UTP تضمين مي كند .
رسته 4 : اين رسته تا 16 (مگابايت در ثانيه) و
رسته 5 : تا 100 (مگابايت در ثانيه) را از طريق كابل UTP تضمين مي كند .
در واقع يكي از دلايلي كه چرا UTP چنين محبوب گرديد آنست كه ساختمانهاي بسياري با سيستم هاي تلفني زوج مارپيچ از قبل سيم كشي شده اند .

زوج مارپيچ حفاظ دار (STP)
STP از يك جليقه بافته اي مسي كه جليقه محافظ تر و با كيفيت بالاتر از جليقه اي كه UTP دارد ، استفاده مي نمايد . STP از يك پيچش زرورقي بين و دور زوجهاي سيمي و مارپيچ داخلي زوجها نيز استفاده مي كند اين كار به STP عايق عالي براي محافظت داده هاي انتقالي از تداخل خارجي را مي دهد .
به تصوير 15 - 2 توجه كنيد
اجزاء كابل كشي زوج مارپيچ

سخت افزار بست :
زوج مارپيچ از بستهاي تلفن RJ - 45 براي اتصال به كامپيوتر استفاده مي كند اين بست شبيه بست تلفن RJ - 11 مي باشد فقط كمي بزرگتر است در RJ - 45 هشت بست كابلي قرار مي گيرد در حاليكه در RJ - 11 فقط چهار بست قرار مي گيرد .
در صورتي از كابل زوج مارپيچ استفاده كنيد كه :
1 - LAN شما تحت محدوديتهاي بودجه اي باشد .
2 - نصب نسبتاً ساده اي بخواهيد كه در آنجا اتصالات كامپيوتر ساده باشند
( در صورت از كابل زوج مارپيچ استفاده نكنيد كه )
شما بايد از انتقال درست داده ها در فواصل زياد با سرعتهاي بالا اطمينان كامل داشته باشيد . كابل كواكسيال نسبت به كابل زوج مارپيچ در تضعيف شدن و تداخل مقاومتر است .
ضعيف شدن ، كاهش نيروي سيگنال مي باشد و زماني رخ مي دهد كه سيگنال در طول كابل مسي مسافتي طولاني را طي مي نمايد .
به تصوير 2 - 2 مراجعه شود

كابل فيبر نوري
در كابل فيبر نوري ، فيبرهاي نوري سيگنال هاي داده اي ديجيتال را به شكل پالسهاي مدوه شدة نوري حمل مي نمايند . اين يك روش نسبتاً ايمن براي ارسال داده ها مي باشد زيرا هيچ ضربه هاي الكتريكي (سيگنال ها) در كابل فيبر نوري حمل نمي شوند .
كابل فيبر نوري براي انتقال داده اي با ظرفيت بالا و با سرعت بسيار بالا به دليل فقدان تضعيف و خلوص سيگنال مناسب است .

تركيب فيبر نوري :
فيبر نوري شامل استوانه بسيار نازك شيشه اي به نام مغزي مي باشند كه بوسيلة‌ لايه متحدالمركز شيشه اي احاطه گرديده است . فيبرها گاهي اوقات از پلاستيك ساخته مي شوند .
هر رشته شيشه اي ، سيگنال ها را فقط در يك جهت عبور مي دهد به طوري كه كابل شامل دو رشته در جليقه هاي مجزا مي باشد . يك رشته مي فرستد و يكي دريافت مي كند .
به تصوي18 - 2 توجه نمائيد
انتقالات كابل فيبر نوري مشكل تداخل الكتريكي ندارند و بي نهايت سريع هستند ( انتقال فعلي تقريباً MbPS 100 با سرعتهاي نمايشي تا MbPS 000/200 ) . آنها مي توانند يك سيگنال يعني پالس نوري را كيلو مترها حمل نمايند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید