دانلود مقاله بررسی روشهای حذف فلزات سنگین ازخاک

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

با توجه به مشکلات محیط زیستی که حضور فلزات سنگین در محیطهای طبیعی به خصوص خاک بـه وجـود میآورند، روشهای متعددی برای پاکسازی این خاکهای آلوده و همچنین بازیافت این فلزات از محیط وجـود دارد. از جمله این روشها میتوان روش خاکشویی، فلاشینگ خاک، واجذبی حرارتی، تثبیت و جامـد سـازی، گیاهپالایی و الکتروکینتیک را نام برد. در این مقاله با معرفی هر یک از این روشها و پیشرفتهای آنان ، مزایا و معایب هر یک نیز بیان شده است. مطابق با نتیجه، استفاده از این روشها مبتنی بر شناخت عوامـل تاثیرگـذار مانند نوع خاک، نوع فلزات، غلظت فلزات سنگین در محیط، عمق حضور آنان، تجهیزات لازم، انرژی مورد نیـاز، هزینه، pH خاک، دمای خاک و به طور کل مزایا و معایب هر یـک از ایـن روشهـا مـیباشـد و بسـته بـه هـر شرایطی روش بهینه میتواند متفاوت باشد.

کلمات کلیدی

فلزات سنگین، خاکشویی، فلاشینگ خاک، تثبیت، گیاهپالایی، الکتروکینتیک

دبیرخانه دائمی: تهران، خیابان ستارخان، روبروی برق آلستوم، خیابان فیاض،شماره -۵۱ کدپستی ۱۴۵۳۷۹۳۳۹۹

تلفن : ۰۲۱-۴۴۲۶۸۵۱۲-۳ نمابر: info@celco.ir 021-44268514

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت صنعت،معدن و تجارت دانشکده محیط زیست
شهرداری تهران دفتر HSE

ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

The 6th National Conference & Exhibition on Environmental Engineering انجمن مهندسی محیط زیست ایران

تهران- ۱۳۹۱

.۱ مقدمه

آلودگی خاک باعث از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش رشد و نمو گیاهان و در نهایت منجر به فرسایش خاک و بیابان زایی میگردد. خاک منبع درآمد و تولید و اساس جمیع تمدن مادی بوده و حفظ آن همانند حفظ آب و هوا ضروری می باشد

. بر همین اساس در این مقاله برخی روشهای حذف فلزات سنگین از خاک بیان شده است.
جدول ۱ استاندارد برخی از فلزات سنگین در محیطهای خاکی را بیان میکند.

جدول:۱ استاندارد محیط زیستی فلزات سنگین در خاک[۲]
عنصر استاندارد محیط زیستی
کادمیم ۰/۰۱ میلی گرم بر لیتر در نمونه محلول و کمتر از ۱ میلیگرم در کیلوگرم خاک برای کشاورزی
سرب ۰/۰۱ میلی گرم بر لیتر یا کمتر در نمونه محلول
جیوه ۰/۰۰۵ میلی گرم بر لیتر یا کمتر در نمونه محلول
مس کمتر از ۱۲۵ میلی گرم در کیلو گرم خاک برای کشاورزی
در مورد جدول۱ باید این نکته را بیان داشت که این استانداردها برای موارد زیر دارای کاربرد نیست: -۱ خاک جاهایی که اجزا سمی طبیعی وجود داشته باشد. -۲ خاک جایی که به منظور انبار مواد سمی طراحی شده باشد مثل مراکز دفع.

.۲ خاک شویی۱

یکی از روشهای تصفیه خاک، شستشوی خاک می باشد که برای آلایندههای آلی شبه فرار تSVOCs2ف، پسماند های سوختی و نفتی، فلزات سنگین، PCBs3، PAHs4 و آفتکشها کاربرد دارد.[۶] این روش به دو رده زیر تقسیم میشود:
 جداسازی ذرات آلوده خاک از دیگر ذرات با استفاده از استخراج خاک آلوده از محیط و شستشوی آن؛
 انتقال آلاینده ها به فاز مایع با استفاده از عبور شوینده های مایع. در این صورت آلاینده ها از خاک جدا میشوند و مایع شست و شو را با فرآیندهای تصفیه فاضلاب می توان تصفیه کرد.

آب آلوده باید تصفیه شود تا هم اجزا درشت و هم آلودگی حل شده در آن را از فاز آبی جدا کند.
در این روشها از حلالهای مختلف از جمله اسید های غیرآلی مانند اسید سولفوریک و اسید هیدروکلریک با pH کمتر از ۲، اسید های آلی مثل اسید استیک و اسید سیتریک با pH بیشتر از ۴، عوامل کیلیت کننده۵ مانند اتیلن دی آمین تترااستیک اسید (EDTA6) و نیتریلو تری استات (NTA7) و ترکیبات گوناگون از این مواد استفاده میشود.[۵] حلالها بر مبنای قابلیت حل کردن آلایندههای ویژه و تاثیر بر سلامتی و محیط زیست انتخاب میشوند.[۶] این روشها به دو صورت فیزیکی و شیمیایی (با افزودن شوینده های شیمیایی به روش فیزیکی) قابل اجراست. روش فیزیکی اغلب برای حذف آلاینده-

۱ Soil washing 2 Semi-volatile organic compounds 3 Polychloro biphenyls 4 Polycyclic aromatic hydrocarbons 5 Chelating 6 Ethylenediamine tetraacetic acid

۷ Nitrilotriacetate

دبیرخانه دائمی: تهران، خیابان ستارخان، روبروی برق آلستوم، خیابان فیاض،شماره -۵۱ کدپستی ۱۴۵۳۷۹۳۳۹۹

تلفن : ۰۲۱-۴۴۲۶۸۵۱۲-۳ نمابر: info@celco.ir 021-44268514

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت صنعت،معدن و تجارت دانشکده محیط زیست
شهرداری تهران دفتر HSE

ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

The 6th National Conference & Exhibition on Environmental Engineering انجمن مهندسی محیط زیست ایران

تهران- ۱۳۹۱

های فلزی ذرهای (ذرات آزاد) و روش شیمیایی برای یونهای فلزی (یونهای آزاد یا جذب شده روی خاک و نمکها) مناسب است. در روش شیمیایی میتوان از شستشوی اسیدی یا فرایندهای هیدرومتالورژیکی استفاده کرد، در حالی که در روش فیزیکی فرایندهای معدنی مانند جداسازی اندازه، غلظت گرانشی، شناورسازی کف، پاکسازی سایشی و جداسازی مغناطیسی کاربرد دارد.[۷] در روش فیزیکی معمولا از آب و گاهی به صورت ترکیب با دیگر حلالها استفاده میشود و طی فرایندهای مکانیکی ذکر شده، خاکهای ریز (رس و سیلت) از خاکهای درشت (شن و ماسه) جدا میشود. حجم خاک درشتتر به صورت تمیز و غیر سمی در نظر گرفته شده و در خاکریزها کاربرد دارد. روش شستشوی خاک را میتوان با دیگر تکنیکهای تصفیه ترکیب کرد.[۶] اخیرا امکان استفاده از فعال سازهای سطحی زیستی برای حذف فلزات سنگین از خاکهای آلوده نفتی

در مقیاس آزمایشگاهی اثبات شده است.[۵] در جدول ۲ مزایا و معایب این روش به طور کلی گردآوری شده است.
در کل این روش برای خاکهای Sandy Loam، سیلتی، ماسه رسی و ماسه انجام میپذیرد. . مدت زمان لازم برای این

روش بین ۱ الی ۶ ماه است و این امر به توان اجرایی حفاری هم بستگی دارد.[۶]

طی تحقیقاتی که توسط Zou و همکارانش بر روی خاکشویی توسط سه نوع از EDTA صورت گرفته است و برای هرسه، زمان ۲۴ ساعت در نظر گرفتهاند و تمامی نمونهها را با غلظت ۰/۰۱ مولار این ترکیبات و نسبت ۲۰ میلی لیتر به گرم خاک شستشو دادهاند. در نهایت نتایج آین آزمایش به شرح شکل۱ میباشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد