بخشی از مقاله

تسمه نقاله


تسمه نقاله
تسمه نقاله های لاستيکی برای مصارف عام
تسمه نقاله های لاستيکی با آج گريپ(GRIP)
تسمه نقاله های لاستيکی با آج V شکل
تسمه نقاله های لاستيکی مقاوم در مقابل سايش
تسمه نقاله های لاستيکی مقاوم در مقابل حرارت
تعيين متراژ تسمه نقاله
استاندارد هاي تسمه
ماشين سنگ زني تسمه اي
ويژگي هاي ماشين

تسمه نقاله
توليد تسمه نقاله از همان ابتدا بر اساس استانداردهاي ISO و BS در دستور كار مديران و دست اندركاران شركت سهند قرار گرفت و پس از آن با استقرار نظام تضمين كيفيت ISO 9002 گامهاي لازم و اساسي را براي جهاني شدن و حضور در بازارهاي بين المللي برداشته شد.


تسمه نقاله هاي سهند از كيفيت و مرغوبيت در سطح جهاني برخوردار است. تسمه نقاله هاي سهند در عرضها، تعداد لايه ها و استحكام گوناگون مطابق با استانداردهاي بين المللي توليد مي شود.

پارچه تسمه نقاله هاي سهند از تار پلي استر و پود پلي آميد بافته شده و توانمندي هاي گوناگون داردو متخصصين سهند آماده اند تا تسمه نقاله مورد نياز شما را محاسبه، طراحي و توليد نمايند. اين امر باعث مي شود تا با نازل ترين قيمت بهترين و مناسب ترين تسمه نقاله را به كار گيريد.

تسمه نقاله های لاستيکی برای مصارف عام
روکش و زيره اين تسمه نقاله صاف و هموار است و بر اساس جدول شماره 1 می باشد.


تسمه نقاله های لاستيکی با آج گريپ(GRIP)
روکش رويه اين تسمه نقاله دارای فرورفتگی و برجستگی است که از لغزش بار در شيب های با زاويه نسبتا تند جلوگيری می کند.اين تسمه حداکثر به عرض 140 سانتيمتر توليد می شود.


مشخصات مربوط به نوع تسمه، استحکام ، ضخامت رويه و زيره و ضخامت آن مشابه جدول شماره 1 می باشد.


تسمه نقاله های لاستيکی با آج V شکل
روکش رويه اين نوع تسمه نقاله دارای آج هايي به شکل V به ارتفاع 5 ميليمتر می باشد که در فواصل 5 سانتيمتری تکرار ودر عرض های 50،60،70،80 سانتيمتر توليد می شود.


اين نوع تسمه نقاله برای مصارف خاص و بر اساس زاويه شيب حمل و نوع بار مورد استفاده قرار می گيرد


استحکام ضخامت رويه و زيره و ضخامت اين نوع تسمه مشابه مشخصات جدول شماره 1 می باشد.


تسمه نقاله های لاستيکی مقاوم در مقابل سايش
روکش اين نوع تسمه نقاله ها از جنس لاستيک مقاوم در مقابل سايش طراحی شده است.استفاده از اين تسمه ها برای بارهای که سايش بالايي دارند و روکش تسمه نقاله های معمولی قادر به مقاومت در مقابل اين نوع سايش نيستند، توصيه می شود.


نوع ، استحکام ضخامت رويه و زيره و ضخامت اين نوع تسمه مشابه مشخصات جدول شماره 1 می باشد.

تسمه نقاله های لاستيکی مقاوم در مقابل حرارت
روکش و زيره اين نوع تسمه نقاله در مقابل انواع روغن ها مقاوم است.اين نوع تسمه نقاله ها برای حمل و نقل بارهای آغشته به روغن مورد استفاده قرار می گيرند.بايد توجه داشت استفاده تسمه نقاله های لاستيکی با روکش معمولی در محيط های روغنی به هيچ وجه صحيح نيست زيرا روغن باعث تورم و جدا شدن لاستيک از پارچه و يا استخوان بندی تسمه و پارگی آن می شود.
مشخصات اين نوع تسمه مشابه مشخصات جدول شماره 1 می باشد.


تعيين متراژ تسمه نقاله
با توجه به شکل و به کارگيری روابط زير می توان در هر زمان متراژ نقاله خود را محاسبه کرد.
: R شعاع کل حلقه
r:شعاع استوانه وسط حلقه
M:ضخامت تسمه
L:متراژ تسمه نقاله

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید