دانلود مقاله در مورد آب

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
همانطور که می دانیم آب منبعی حیاتی است وزندگی بدون آن امکان ندارد برای مثال اگرآب نبود محصولی به عمل نمی آمد اگر دقیق تربه مسأله نگاه کنیم هیچ موجودی به وجودنمی آمد اما باهمه ی اینها امکان پذیرند درتحقیق مطالبی درموردآب به خواننده گفته می شود وخواننده باخواندن این تحقیق مطالبی راجع وجوداب ازآغاز وپراکندگی آن ونوع آبها وحالت آنها چرخه ی آب آبهای معدنی وازهمه مهمترآب چیست آشنا می شود.

(اگر آب وجودنداشت , زندگی هم وجودنداشت )

ازآغاز
تقریبا ً ۵۰۰۰میلیون سال پش زمین وجودداشت .حدود ۴۰۰۰میلیون سال قبل اکسیژن وهیدروژن درجوابتدایی زمین باهم ترکیب شدند ومولکولها آب بابخاری نامرئی تدریجاً جوراپرکردند.وقتی که این بخارآب متراکم شد به صورت باران فرودامد زمین درآن زمان خیلی داغ بود باران به محض تماس بازمین به بخارتبدیل می شود ودوباره به جوبرمی گش این جریان آنقدرادامه یافت تازمین به اندازه کافی سردشد وآب درفرورفتگیها ومنفذان جمع شد به این ترتیب دریاچه ها دریاها وبالاخره اقیانوسها به تدریج به وجودآمدند واحتمالاً دراقیانوسها به تدریج بوجودآمدند واحتمالاً دراقیانوسها حیات اغازشد .

پراکندگی آب درطبیعت
کلیه آبهایی که سطح زمین رامی پوشانند یانزدیک سطح قراردارند ئیدروسفر می نامند
اقیانوسها به تنهایی حجمی برابر۱۳۵۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰میلیون لیتر رادربرمی گیرند دانشمندان معتقدند ه این میزان آب ۱۴۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰میلیون تن وزن دارد این فقط ۲۲% حجم زمین راتشکیل می دهد .

****************************************************************

آب مایع
بخارآ ب دراثر سرما متراکم وسنگین می شود وبه شکل مایع درمی آید سپس دراثر جاذبه زمین به سمت پائین کشیده می شود وبه صورت باران وبرف یاتگرگ فرودمی ریزد قطرات باران سپس ازبرخورد بازمین درآن فرومی روند یابه طرف زمینهای پست به حرکت درمی ایند .

آب جامد
درهمان حال که زمین سرد می شد بخشی ازآبهای نزدیک قطبهای آن منجمدگردید وکم کم قطب های زمین یخبندان شد دردوران قبل ازتاریخ این یخبندانها چندین باربیشتر اروپا آسیا وآمریکای شمالی رادربرگرفت این دوران به دوران یخبندان بزرگ معروف بود.

*****************************************************

آب چیست

آب یکی ازرایج ترین مواد به دلایل زیادی ازپیچیده ترین انها نیزهست آب می تواند به صورت جامدمایع یاگازهم دراید هزاران دانشمند درتلاشند تاحقایق جدیدی درباره ی انها کشف کنند .

موادموجود درآب
درآب دریا موادگوناگونی یادرمدهای مختلف وجوددارد مثلاً دریک کیلوگرم اب دریا ۴/۱%کلسیم وجود دارد
و ۴/۱%پتاسیم و ۵/۳%منیزیم و ۴/۷%سولفاتهای فلزی و ۳۰%سدیم و ۵۵%کلر وجود دارد

****************************************************

غوطه وری
ارشمیدس دانشمند یونان باستان برای اولین بار اصول شناور شدن اشیا را در اب مطرح کرد او در یافت که هر جسمی که در مایع شناور باشد به اندازه وزن مایع هم حجمش از وزنش کاسته می شود.

حالت غوطه وری
بیشتر بچه ها اصول اولیه غوطه وری را هنگام اب بازی می اموزند .اگر یک اسباب بازی را در اب فرو کنیم اب به سرعت ان را فرا میگیرد اگر اسباب بازی از پلاستیک یا چوب باشد کم کم به روی اب می اید اما اگر از جنس فلز باشد در اب غرق می شود .

**************************************************

محلولها
حلالها مایعاتی هستند که مواد دیگر را در خودشان حل می کنند و محلول می سازند محلول کاملا یک پارچه است و هیچ جزیی از ماده حل شونده در ان دیده نمی شود

زنگ زدگی
پوست بدن ما بر اثر کثیف شدن تغییر رنگ می دهد و با شستشوی ان به حالت اول بر می گردد .سطح اشیا فلزی هم تغییر رنگ میدهد ولی این تغییر شیمییایی است .این تغییر که معمولا زیان اور است به زنگ زدگی معروف است . در بیشتر زنگزدگیها اب عامل موثری است.

*****************************************************************

منابع
چه نوع ابی مناسب است ؟ بدون شک ابی مناسب است که فاقد هر گونه نا خالصی مضر و قابل اشامیدن باشد گاهی اوقات تنها منبع قابل استفاده دریا است . نمک اب دریا در کارخانههای اب شیرین کن می گیرند .یکی از روش های موجود جوشاندن اب و سرد کردن مجدد ان است .با این روش اب مقطر بدست می اید روشهای دیگری نیز برای شیرین کردن اب وجود دارد اما بهترین و ارزانترین روش برای تامین اب شهر ها استفاده از یک منبع اب شیرین مثل دریاچه و رود خانه است.

**********************************************

آب آشامیدنی
به آبی که برای نوشیدن مناسب است آب آشامیدنی می گویند چنین آبی نمی تواند مقطر باشد اولاً تولید آب مقطر بسیارگران است ثانیاً آب آشامیدنی باید دارای مواددیگری نیزباشد تاآن راشفاف وخوش طعم کند .

*****************************************************

چرخه آب
زمین مامثل یک موتور حرارتزا می باشد که دارای سه بخش مختلف است هوا حرارت خورشید وآب اگرآب وجودنداشت تنها اتفاقی که روی زمین رخ می داد وزنی بادهای خشک دراثر سرد وگرم شدن نقاط مختلف بود اما وجودآب ابرمه باران تگرگ وبرف رانیز به این مجموعه اضافه می کند وحتی موجب رعدوبرق نیز می شود .

***********************************************

باران وبرف
انسان به درستی ازنحوه ی به وجودآمدن باران تگرگ ورعدوبرق اطلاع ندارد تاکنون فرضیه های زیادی درمورد بلورهای یخ نحوه ی چسبیدن قطرات ریز به یکدیگر واصطکاک ذرات داده شده است چیزی که برای ماروشن است حرکت شدید هوابالاوپایین دراثر تغییردرجه حرارت هواست این تغییر به سبب آزادشدن گرمای نهان آب صورت می گیرد .

تگرگ
تگرگ ازلایه های به هم چسبیده ی یخ درست شده است ابتدا ذرا ت کوچکی ازیخ بوجود می ایند که باباددرداخل ابرحرکت می کنند به تدریج یخهای دیگر به آن می چسبند ذره سنگین شده سقوط می کند اماجریان هوا اززیرآن رابه بالای ابرمی فرستد تادوباره لایه های یخ بیشتری جمع کند.

*********************************************************
آبهای زیرزمینی
به قسمتی اززمین که آب قسمتی ازآن رافراگرفته است ئیدروسفر می گویند که شامل آبهای روی پوشه زمین مانند اقیانوسها می شود پوسته ی زمین ازسنگهای مختلفی ساخته شده است بعضی ازآنها دارای سوراخهای ریزی هستند وآب ازآنها به آهستگی نفوذمی کند وبقیه غیرقابل نفوذند.

چاهها
لایه های سنگی سوراخدارپوسته ی زمین درحقیقت سیستم لوله کشی زیرزمینی محسوب میشوند آب رادرامتداد شان هدایت می کنند .

****************************************************************

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 11 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد