بخشی از مقاله

فصل اول
ریکی چیست ؟
1-1 تعریف ریکی :
ریکی‌ یک واژه ژاپنی می‌باشد که از دو سیلاب "ری‌" و "کی‌" تشکیل‌شده است‌. "ری‌" به معنی جهانی و "کی‌" به معنی نیروی حیاتی می‌باشد. بنابراین ریکی به معنی نیروی حیاتی کیهان می‌باشد.

2-1 چاکرا :
مراکز انرژی خاصی در بدن ما وجود دارند که مسئول انتقال این انرژی ‌می‌باشند و چاکرا نامیده می‌شوند. اگر چه تعداد زیادی چاکرا در بدن ما وجود دارد، با این حال بحث را محدود می‌کنیم به هفت چاکرای اصلی ودو جفت چاکرای فرعی که در ریکی اهمیت دارند.


برای درک بهتر، به طور کلی و ساده درباره چاکراها صحبت خواهیم کرد. چاکراها، ظاهری مخروطی شکل دارند، و توسط یک کانال مرکزی به یکدیگر متصل شده اند. انتهای دیگر آنها به صورت دایره ای شکل باز شده که قطر آن 15 سانتیمتر است. این بازشدگی خارج از جسم فیزیکی و در محدوده هاله قرار دارد.
از بین هفت چاکرای اصلی‌، پنج عدد آنها جفت مشترک در پشت بدن‌ دارند. یعنی‌، چاکرای جلویی و چاکرای پشتی‌. آن دو چاکرایی که مستثنی‌ هستند شامل چاکرای فرق سر و چاکرای ریشه می‌باشد که به ترتیب رو به بالا و رو به پایین قرار می‌گیرند.
دو جفت چاکرای فرعی در کف دست‌ها و کف پاها قرار دارند.

 


1-2-1چاکراي اول : مولادهارا Mooladhara) (

منطقه: بين معقد و دستگاه تناسلي (نشيمنگاه)

مانترا: لام (lam)

رنگ : قرمز تند

عطر: درخت سدر – درخت ميخک

نت : دو

صدا : C

موسيقي : UH

وظيفه : جوهره فيزيکي

غدد مرتبط : فوق کليوي که آدرنالين توليد مي کند

عضو وابسته : استخوان ها ،دندان ها، ناخن ، پا ،روده،مقعد، پروستات

شکل : نيلوفر چهار پر

تاثيرات: سبکي - سخنوري - روحيه شاد - لذت طلبي - نيروي جنسي - نغمه سرائي - ناداني و ديد مادي

جهت حرکت : به سمت پايين

مسير ماساژ : زن (عکس عقربه ساعت ) مرد (جهت عقربه ساعت )

هفت بدن : مادي Phisycal Body

عوارض احتمالي اوليه: توجه به مسائل مادي و خواهش هاي نفساني


حرکات يوگا) (Asanas:

نشست صحيح (Staff Posture) - پروانه (boundangle) - پل (bridge) - خرچنگ (crab) - نيم فشار
پا (half wind relieving) -فشار پاي کامل (fullwind reliving ) - ملخ (locust) - جنين (child) - نيم هلال ماه (half warior)

تنفس) ( Pranayama :

دم آهنگري (بهاستريکا)

 

مودراها ،باندها و تمرينات مخصوص :

آگچاري مودرا ( خيره به نوک بيني ) - مولاباندا ( فل عجان يا دهانه رحم)

1-2-2چاکراي دوم : سواد هيستانا) ( Swadisthana

منطقه : انتهاي ستون فقرات 1 تا 12 اينچ زير استخوان خاجي

مانترا: Vam وم
رنگ: نارنجي

 

عطر : روغن Ylang – ylang جوب صندل

نت : ر

صدا : D

موسيقي : ooo

وظيفه : توليد مثل جنسي

غدد مرتبط : پروستات ،گنادها

عضو وابسته : کليه ها ،مثانه ها ، اسپرم ها ،مايعات بدن ، اعضاي تکثير شونده

شکل : نيلوفر شش پر

تاثيرات : گفتار شيرين ، رهائي از خشم و پرخاشگري ، زدودن جهل، علاقه به خواب و سستي ، تحريک جنسي ، خاطرات

جهت حرکت : جلو

مسير ماساژ: زن (جهت عقربه ساعت ) مرد (عکس عقربه ساعت )

هفت بدن : عاطفي (اثيري ) emotional etheric

عوارض احتمالي اوليه : تحريک و تزلزل امور جنسي و احساسي – بروز عقده هاي گذشته و سرکوب نياز ها ترديد و دودلي

حرکات يوگا) (Asanas حرکت قايق :


مارکبري (cobra) - ايق به روي سينه (boat) - کشش پشت نشسته (seated forward bend) - کشش کامل خوابيده پروانه (supinebund angle) - حالت سگ (dog) - گربه (cat) - حرکت سگ (puppy dog)- خم به جلو نشسته پاهاي باز (seated angle)- خرس تعادلي (balancing bear) – قورباغه (frog)


تنفس) ( Pranayama :
اوديانا
مودراها ،باندها و تمرينات مخصوص :
آشويني مودرا – در زنان ساها جولي (انقباض عضلات داخلي واژن و در مردان (واجرولي مودرا (انقباض و بالا کشيدن دستگاه تناسلي و شکم به بالا )

1-2-3چاکراي سوم : ماني پورا Manipora ) (

منطقه : در پشت و امتداد ستون فقرات مقابل ناف ، پشت شکم

مانترا : RAM رم

رنگ: زرد - طلائي

عطر : اسطو خودوس bergamot

نت: مي

صدا: E

موسيقي : OH

وظيفه : ساختار وجودي

غدد مرتبط : پانکراس

عضو وابسته : شکم، معده ، کبد ، طحال ، دستگاه گوارش ، صفرا ، سيستم عصبي خودکار

شکل : نيلوفر ده پر

تائيرات : خلق کردن ، رهائي از بيماري ، غلبه بر تنش کشف گنجها ، شهامت و جسارت

جهت حرکت : جلو

مسير ماساژ : زن (عکس عقربه ساعت ) مرد ( جهت عقربه ساعت )

هفت بدن : ستاره اي astral

عوارض احتمالي اوليه : ناباوري به جريانات طبيعي ، احساس تسط ، عدم امنيت

حرکت يوگا) (Asanas :
کماني (bow) - کشش پشت نشسته (seated forward bend ) - قايق از پشت (upward boat) - خط کش از پشت (inclined plane ) - قهرماني 1 (warrior I) - قهرماني 2 (warior II ) و
نيم چرخ ( half circle )

تنفس ) ( Pranayama
تنفس شکمي - تنفس درخشش جمجه ( کاپالا بهاتي ) - تنفس سگ - تنفس سگ و گربه - اوديانا

مودراها ، باندها و تمرينات مخصوص :
يوگانيدرا – فشار و ماساژ همزمان انگشت دست راست به روي ناف و دست چپ به پشت مقابل ناف

1-2-4چاکراي چهارم : آناهات Anahata ) (

منطقه : در پشت و بين دو کتف مابل جناغ سينه بالاتر از قلب

مانترا : yam يم

رنگ : سبز ، صورتي

عطر : روغن گل سرخ

نت: فا

صدا : F

موسيقي: AH

وظيفه : عشق خالص

غدد مرتبط : تيموس

عضو وابسته : قلب ،قفسه سينه ، پوست ، گردش خون ، حفره شکم

شکل : نيلوفر دوازده پر

تاثيرات : راه دل - صلح - عشق خالص -هنر ، ادبيات - خوانندگي ، شفا بخشي - موسيقي - بر آوردن آرزوها
جهت حرکت : جلو

مسير ماساژ: زن (جهت عقربه ساعت ) مرد ( عکس عقربه ساعت )

هفت بدن : ذهني mind

عوارض احتمالي اوليه : در جستجوي پاداش ، تا حدي احساس دوروئي ، عدم پذيرش راحت عشق ديگران

حرکات يوگا) Asanas ( :
ماهي (fish) - يوگا مودراي ايستاده (standing yoga modra ) - کاپوت (pigeon ) - شتر (camel ) - انبساط سينه ايستاده (standing back bend)- مثلث 90 درجه با حالت سلام و چرخ (prayer twist )

تنفس ( Pranayama ) :
تنفس سينه اي – تنفس زنبوري

مودراها ، باندها و تمرينات مخصوص:
فشار دست و ماساژ بين دو کتف در پشت آناهات – اجاپاجا پا

1-2-5چاکراي پنجم: ويشودهي ) ( wishuddhi

منطقه : پائين و پشت مهره گردن ، بين گودي گلو و حنجره

مانترا : hum هام

رنگ : آبي کمرنگ

عطر : مريم گلي ، اوکاليپتوس

نت : سل

صدا : G

موسيقي : EYE

وظيفه : بيان ، بودن

غدد مرتبط : تيروئيد

عضو وابسته : گردن ، گلو ، فک ، گوش ، صدا ، ناي ، ريه ، مري ، بازوها
شکل : نيلوفر شانزده پر

تاثيرات : خروج کالبد اختري ، رازجوي ، تله پاتي - رفع سموم بدن ، غلبه بر گرسنگي و تشنگي

جهت حرکت : جلو

مسير ماساژ : زن (جهت عقربه ساعت ) مرد ( عکس عقربه ساعت)

هفت بدن : روحاني Sprit

عوارض احتمالي اوليه : قضاوت از روي ترس و عدم پذيرش ، پر گوئي ولي احساس مي کند منظورش را نتوانسته بيان کند .

حرکات يوگا) Asanas (
ماهي (fish)- نيم ايستادن روي شانه (half sholder stand ) - گاو آهن (plow)- انبساط سينه ايستاده (standing back bend ) - شتر (camel)

تنفس شانه اي) Pranayama ( :
تنفس شانه اي – تنفس روحي (اوجائي) – تنفس سگ و گربه

مودراها ، باندها و تمرينات مخصوص :
کچاري مودرا (قفل زبان و کشيدن زبان به سقف دهان ) – جالانداباندا (قفل چانه )

1-2-6چاکراي ششم : آجنا) (Ajna

منطقه : بين دو ابروان ، بالاتر به پهناي يک بند انگشت بالاي پل بيني و جلوي سر

مانترا: (کشام )OM اُم

رنگ: نيلي،بنفش

عطر:نعناع،ياسمن

نت : لا

صدا : A

موسيقي : AYE

وظيفه : دانش هستي

غدد مرتبط : هيپوفيز صنوبري

عضو وابسته : صورت، چشم، گوش، بيني

شکل : نيلوفر دو پر(96 پر)

تاثيرات:روشن بيني - درک عالي و حس خروج روح از بدن - چشم خدا

جهت حرکت : جلو

مسير ماساژ : زن (جهت عقربه ساعت) مرد( عکس عقربه ساعت )

هفت بدن : کيهاني Cosmic

عوارض احتمالي اوليه: ترديد در مسائل روحي و تغيير ، گرايش به استدلال و اثبات عقلي و علمي امور ، گرايش به پذيرش مشاهدات سطحي

حرکات يوگا (Asanas ) :
جنين (Child) -سرزانو ( seated head to knee) -مثلث کناري (pyramid/runners stretch) - سرزانو با زاويه باز (side seated angle )

تنفس ( Pranayama ) :
تنفس درخشش جمجمه (کاپالابهاتي ) - تنفس با يک بيني (سوخ پراک ) – تنفس زنبوري (بهراماري) – تنفس منقار کلاغ (کاکي)

مودراها ،باندها و تمرينات مخصوص :
تراتاگا ( خيره شدن به شعله شمع و خيره شدن به چشم سوم) – ماساژ بالا و بين دو ابروان مورچاپرانايام – يوني مودرا – شامبا هاوي مودرا – مديتيشن و مراقبه

1-2-7چاکراي هفتم : ساهاسارا ) ( sahasara

منطقه : بر وسط سرومغز تاج سرقرار دارد

مانترا : om ام

رنگ : بنفش و سفيد

عطر :olibanum نيلوفر

نت: سي

صدا : B

موسيقي : EEE

احساس سرخوردگي ، عدم غلبه برترس و اضطراب

وظيفه : وجود مطلق و خداگونه گي

غدد مرتبط : صنوبري (کاجي شکل ) و مخاطي

عضو وابسته : مغز ،مخچه

شکل : نيلوفر هزار پر

تاثيرات : خالصترين حالت بودن ، آرامش مطلق ، اتحاد کامل

جهت حرکت : بالا

مسير ماساژ : زن ( عکس عقربه ساعت ) مرد ( جهت عقربه ساعت )

هفت بدن : نيرو انائي Nirvana

عوارض احتمالي اوليه : ناتواني در درک نيرو و اتحاد کيهاني .

حرکات يوگا : ( Asanas )
يوگا مودرا نشسته دست بالا (seated yoga mudra) –ايستادن روي سر (head stand ) – حالت کوه ايستاده (mountain) – نيم ايستادن روي سر (half head stand)

وقتی شما ریکی را منتقل می‌کنید مسیری که این انرژی طی می‌کند به‌ صورت زیر است‌: این انرژی از طبیعت وارد چاکرای فرق سر شما می‌شود، از طریق کانال مرکزی به سمت پایین حرکت می‌کند تا اینکه به‌ چاکرای قلب می‌رسد و از آنجا به داخل بازوها و دست‌ها منتقل می‌شود و از دستان نیز به ناحیه‌ای که نیاز به درمان دارد، منتقل می‌شود.
ریکی یک انرژی غیرقابل رویت می‌باشد، به صورت عینی هیچ راهی‌برای فهمیدن اینکه آیا انرژی در جریان است یا خیر وجود ندارد. ما مجبور خواهیم بود از روی احساسمان قضاوت کنیم‌. (این احساس دراغلب موارد احساس گرما در دستانمان می‌باشد.) اما باید به خاطر داشت‌ که مکانیزم احساس در ذهن ما می‌باشد، شما ممکن است هیچ احساسی ‌در دستانتان نداشته باشید اما انرژی در آنها جریان داشته باشد.
اگر شما برای مدت زمان طولانی ریکی را تمرین نکنید و یا از آن ‌استفاده نکنید توانایی شما در انتقال دادن ریکی از بین نخواهد رفت‌.
ممکن است شما به مدت 2 سال ریکی نداده باشید با این حال هنوز برای انجام این کار مناسب هستید و اگر دوباره شروع به ریکی دادن کنید بعد از چند جلسه همان مقدار جریان در شما ایجاد خواهد شد و آن را احساس خواهید کرد.
فردی که یک بار برای انجام ریکی کانالیزه شد در واقع این عمل برای ‌تمام عمرش انجام شده و لزومی به تجدید این کار نیست‌.
کانالیزه شدن مانند دری می‌ماند که باز شده و اگر این در یک بار باز شود، برای همیشه باز باقی خواهد ماند و لزومی به باز کردن مجدد آن‌ نمی‌باشد.
3-1 ریکی در دوازده جمله :


▪ ریکی : یك روش طب كل نگر یا پزشکی مکمل (درمان مكمل، مراقبت مكمل، بهداشت مكمل، تسكین مكمل، بهبود مكمل)
▪ ریکی : یك سیستم انرژی اثرگذار بر هاله و چاكراها
▪ ریکی : یك سیستم روشنی بینی و روشنگری


▪ریکی : یك تكنیك برای شكستن و تخلیه انرژی‌های منفی و جایگزین كردن انرژی‌های مثبت
▪ ریکی : انرژی اصوات و سمبل‌هایی كه بصورت مستقیم به بدن انسان و سیستم عصبی وصل شده و نیروی عمومی حیات را برای شفا فعال می‌كند.
▪ ریکی : تكنیك‌های اختصاصی برای ذخیره‌سازی و متعادل‌سازی نیروی حیاتی طبیعی در بدن انسان
▪ ریکی : یك روش (سیستم) كامل شفا كه بدن و ذهن را تغییر و شفا می‌دهد.
▪ ریکی : یك روش شفا برای افزایش انرژی خود و برای تقویت خوداتكایی


▪ریکی : انرژی هوشمند و خلاق، یك دوست حقیقی، یك هدیه الهی، یك وجود هوشمند، متعالی، زنده و آگاه
▪ ریکی : نیروی بالابرنده روح، ذهن، احساس و بدن


▪ ریکی : هر نوع انرژی كه دارای چهار ویژگی باشد: اول: ریشه‌دار (دارای سلسله و تبار است). دوم: امن (آسیب نمی‌زند). سوم: هوشمند (با ذهن انسان هدایت نمی‌شود). چهارم: همسویی (نیاز به تمرینات پیچیده ندارد)

4-1 ريكي از كجا آمده است؟
به لحاظ ظاهري و به عنوان انرژي درمانگر، ريكي ريشه هاي اصلي خود را درهند ميابد،كه پس از گذر از تبت وچين به ژاپن رسيده است.يعني همانجايي كه توسط دكتر اوسوئي مجدداْ شناسايي وكشف گرديد.ليكن به لحاظ پتانسيل دروني وذاتي آن ريشه وخواستگاهي نداردچرا كه تواماً با اين مفهوم به دليل قابليت سراسر نافذش هر شخص در هر لحظه‌اي توانايي تجربه مستقيم آن را دارد .


روش درمان طبيعي دكتر اوسويي، ريكي نيز مانند ساير شاخه‌هاي متفاوت درماني ريشه و بنياني عميق در ازمنه ماقبل تاريخ دارد و به طور خاص ريكي متعلق به سنن پزشكي است كه ريشه در جنوب ، مركز و شرق آسيا دارند .
با توجه به دست‌نوشته‌هاي خود دكتر اوسويي ، ريكي آنچنانكه ما آن را به توسط غرب شناخته‌ايم،‌سنتز و برآيندي از هفت مرتبه تعليم تانتاريك است كه بدون وابستگي به هرگونه مذهب و يا تعلقات فلسفي توسعه يافته است و ليكن ارتباط تنگاتنگي با عوالم روحي، انتقالات انرژيايي و تون‌بخشي در نحوه درماني بودايي دارد.


در يك برداشت و احساس عميق‌تر به عنوان ماهيت ذاتي انرژي جهاني حيات ريكي شالوده و ماهيت وجودي طبيعي همه جهان و موجودات آن است كه در همه جا وجود دارد. با توجه به شناختي كه ما از خودمان به شكل مادي يعني همان جسممان و قابليت ‌هاي حواس پنجگانه داريم دچار يك فراموشي شده‌ايم چرا كه ما موجودات و مخلوقاتي به ذات بدون محدوديت هستيم. ما توانايي‌ها و قدرت اعطاء شده را باز نمي‌خوانيم حال آنكه تنها با هوشياري و وسعت ديد و باز كردن وجود مي‌توانيم تمامي منابع مورد نياز را بسوي خود فراخوانيم. (درست همانند داستان ماهي و قرصهاي نان در مسيحيت يا داستان ويبوتي سايبابا(
در جريان همسويي و توانبخشي ريكي (كه بازگشايي كانال مستقيم انرژي ماست كه جريان انرژي حيات‌بخش در آن جاري مي‌گردد) ما دوباره متصل مي‌شويم و يا خيلي ساده متوجه اتصال هميشگي خود با انرژي موجود مي‌شويم و در آن زمان ما اقدام به جذب مستقيم تمامي آنچه نياز داريم مي‌نماييم همان نيازهايي كه در ابتدا به نظر مي‌رسيد كه از خارج وجودمان نشاْت مي‌گيرند و به آهستگي به درك مجددي از تمامي آنچه هستي از طريق قلب و نيز جسممان دست مي‌يابيم .
ریکی‌ دهندگان درمانگر نیستند بلکه آنها کانال‌های انتقال‌ دهنده این‌ انرژی درمانگر هستند. .

 

5-1 نکات مهم درباره ریکی :
ريكي براي هر مشكل سلامتي به عنوان درمان مقدماتي پيشنهاد نمي شود و ترجيحاً درمان متمم و مکمل براي اقدامات پزشکی رایج و معالجات قبلي كه انجام شده است مي باشد ريكي براي درمان شكستگي استخوان ؛ دردهاي حاد يا هر وضعيتي كه كمكهاي فوري را طلب مي كند به عنوان درمان تنها پيشنهاد نمي شود بلکه بهتر است به موازات مراجعه به پزشک انجام گیرد .يك درمانگر ريكي متعهد و راستین ، به هيچ عنوان بيمار خود را از جستجوي پزشک براي درمان دلسرد نمي كند. در بسیاری از بیماری ها لحظه ها تعیین کننده هستند و جلو گیری از مراجعه به پزشک میتواند عواقب جبران نا پذیری داشته باشد. ریکی فقط به عنوان مکمل طب استفاده میشود نه به عنوان درمان اصلی.


فصل دوم
1-2 همسویی ریکی :
همسویی ریکی شامل تغییرات بسیار بزرگ در سیستم انرژیک بدن میباشد که به واسطه استاد به شاگرد میرسد. در جریان همسویی استاد تنها به عنوان یک واسطه عمل میکند. در هر همسویی یک سپر حفاظتی برای فرد ایجاد میشود که در مراحل بالا تر تقویت میشود. احساسی که فرد هنگام همسویی دارد کاملاً منحصر به فرد است و برای هر فرد متفاوت. کل جریان همسویی بیش از بیست تا سی دقیقه طول نمیکشد و فرد بلافاصله بعد از تمام شدن همسویی میتواند انرژی را منتقل کند.

2-2 مراحل ریکی :
ریکی در چهار سطح آموزش داده میشود . در سطح یک ریکی فرد قدرت انتقال انرژی از طریق دست به صورت مستقیم را پیدا میکند. فاصله زمانی بین سطح یک و دو 21 روز میباشد. در سطح دو فرد با استفاده از سمبل ها میتواند به فواصل دور ( زمانی و مکانی ) انرژی ارسال کند. در سطح سه ، فرد با استفاده از سمبل های جدید میتواند جراحی هاله انجام دهد، مراقبه های ریکی را می آموزد و کار با سیستم کریستال را فرامیگیرد. در هر سطح میزان قدرت انتقال انرژی افزایش پیدا میکند. در سطح چهارم ( مستری) فرد توانایی کانال کردن دیگران را پیدا میکند. در هر سطح توان انتقال انرژی فرد بالاتر میرود.

3-2 پنج اصل امروزي ريكي :
1- فقط براي امروز خشمگين مباش.
2- فقط براي امروز نگران مباش.
3- فقط براي امروز سرشار از سپاسگزاري باش.
4- فقط براي امروز خودت را وقف كار كن و سخت كوش باش.
5- فقط براي امروز با تمام مردم و موجودات مهربان باش.

هدف از اين اصول؛ كمك به ريكي كار است تا به تعادل روحي در كارش برسد. ريكي كار بايد براي به ترقي رساتدن خود از هيچ كوششي دريغ نكند و همچنان براي تعالي رساندن روح و معنويت خود نيز تلاش كند. اين مهمترين و شايد سخت‌ترين قسمت از تجربيات يك ريكي كار است.
همانطور كه مُراجع شما (بيمار) بايد مسئوليت شفاگرفتن خود را بپذيرد؛ شما نيز بايد سعي كنيد روزانه خود را بهتر كنيد، يعني هر روز بهتر از ديروز خود باشيد؛ و اين لازمه‌اي است تا شفاي شما نتيجه پايدار و ماندگاري پيدا كند.


جسم بيروني شما تجلي بيروني احساس دروني شما مي باشد.
اصول ريكي توسط دكتر اوسويي هنگامي تنظيم شد كه او متوجه شد همراه با آموزش ريكي، آگاه سازي دانشجو از احساسات برتر در الگوهايي كه فرد را سالم و سرحال نگاه مي‌دارد، نيز اهميت دارد.
او 5 اصل ريكي را تنظيم كرد و در ابتداي هر يك از اصول عبارت، فقط براي امروز، را اضافه كرد و اين بدين معناست كه در حال حاضر و هر روز از اين اصول آگاه باشيد.
تمام اساتيد ريكي شيوه خودشان را در تهيه و توضيح اين اصول دارند. اگر چه اصل مطلب در تمام آنها يكسان است.
1-3-2 فقط براي امروز خشمگين مباش :
وقتي هر يك از انتظارات ما تحقق نپذيرد، انرژي‌اي كه بايد خودش را در اين تحقق پذيري انتظاراتمان، نشان مي‌داد، به عصبانيت تبدييل مي‌شود. در مورد فردي كه در زندگي احساس خشمگين بودن و خارج از كنترل بودن مي‌كند، اين انرژي به صورت عصبانيت در رابطه با چيزي يا كسي ابراز مي‌شود. چيزي كه مورد عصبانيت فرد واقع شده، ممكن است عامل عصبانيت او نباشد.


عصبانيت سركوب شده در قسمت فوقاني پشت بدن دقيقأ در نواحي زير شانه‌ها حبس مي‌شود.
در اين مواقع پيشنهاد مي‌شود كه احساسات خود را روي برگه كاغذي بنويسد و اين شيوه خوبي براي رهايي احساسات محبوس شده مي باشد.
در بعضي افراد فرياد زدن بهترين راه درمان است. اما اين كار ممكن است در خانه قابل اجراء نباشد.
بهتر است مكانيزيم عصبانيت را بيابيم و در هر يك از موارد علتي را كه سبب عصبانيت ما شده، جستجو كنيم، گاهي اوقات آگاه شدن از علت ممكن است ما را از لزوم ادامه عصبانيتمان رها كند.

2-3-2 فقط براي امروز نگران مباش :


نگراني فقط به آينده بدون امنيت مربوط مي‌شود.
نگراني فقط در مورد چيزهايي ايجاد مي‌شود كه ممكن است اتفاق بيفتند يا ممكن نيست اتفاق بيفتند، در هر حال اين نگراني هميشه به آينده مربوط مي‌شود.
وقتي شما در مورد اتفاقاتي كه مي‌تواند در آينده رخ دهد فكر كنيد و همچنين از تصور اينكه اين اتفاقات ممكن است مانعي در مسير رشد و ترقي شما ايجاد كند، نگراني ايجاد مي‌شود. اگر امروز و در حال حاضر زندگي به صورت آرام و يكنواخت پيش مي‌رود، ما از وقايع نامطلوبي كه ممكن است در آينده آرامش و يكنواختي زندگي ما را برهم زنند، مي‌ترسيم.


نگراني همچنين مي‌تواند در مورد سلامتي افرادي باشد كه به آنها وابستگي داريم.
نگراني در شرايطي ايجاد مي‌شود كه ما تصور كنيم حوادث در زندگي ما بدون هيچ دليلي اتفاق مي‌افتند. ما هنوز قبول نكرده‌ايم كه هر چيز كه در زندگي ما اتفاق مي‌افتد علت و دليلي دارد. با پذيريش اين مسأله كه طرح و نقشه ماهرانه‌تري وجود دارد و تمام حوادث و وقايعي كه در اين طرح و نقشه رخ مي‌دهد و ما تجربه مي‌كنيم براي ما لازم و ضروري است, نگراني ما برطرف مي‌شود. در اين زمان است كه آينده را مي‌پذيريم و در نتيجه با اين پذيرش هيچ گونه احساس عدم امنيت براي آينده وجود نخواهد داشت و در عوض اطمينان جايگزين آن خواهد شد.


وقتي شما خدا را عبادت مي‌كنيد, چيزي كه قبول داريد اين است كه يك شعور الهي وجود دارد كه مسئول خلق و مراقبت از مخلوقش مي‌باشد. اما در همان زمان وقتي شما نگران هستيد چيزي كه بيان مي‌كنيد در واقع جمله است:


خدايا! اگر چه من قبول دارم كه تو جهان را خلق كرده‌اي و از آن مراقبت مي‌كني، اما من در زندگي خودم به اندازه كافي به تو اطمينان ندارم. تو ممكن است گودال‌هايي را براي من در آينده حفر كني كه من مي‌توانم داخل آنها بيفتم.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید