دانلود مقاله شبکه های بیسیم

word قابل ویرایش
40 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کوبیسم و اکسپرسیونیزم

۱-پیش گفتار:
«ای حسن تو در کل مظاهر، ظاهر وی چشم تو در کل مناظر، ناظر
از نور رخ و ظلمت زلفت دایم قومی همه مومنند و قومی کافر »
یکی از ویژگیهای انسان که او را از سایر موجودات ممتاز می کند، تشخیص ظرافت و نظم و اعتدال و احساس حسن و جمال است. بدین جهت است که مناظر زیبای طبیعت و نظام آفرینش و صفحات جالب و دواوین و لوحه‏های دل انگیز شعر و نقاشی و خط که از دست سحر آفرین استادان چیره دست، ظهور یافته، او را مجذوب و مشعوف ساخته و نظرش را به سمت خود معطوف می‌دارد.

جمال و زیبائی و کمال ورهیافت در محضر نقاش و قلم ساز و صحنه پرداز و معمار و مبدع جمیله هستی است که منشاء هنرهای زیباست. علاقه به زیبائی که فطری آدمی است، ذوق را می شکوفاند تا هر آنچه نشانی از زیبائی و جمال دارد و دفتری از معرفت کردگار همراه، او را ملهم کند و ذوق هنرمند آنرا با اندیشه‏های عمیق و دقیق خود درامیخته، به صورت اثر و هنر در منظر و مرآی باهوشان و سرمستان می ناب هستی که معرفت تام و تمام است قرار دهد .

جمال شاهد مقصود چشم بر راه است بکوش و پاک کن آئینه از غبار اینجا
هنر همچون مقوله عشق است که رفتن در وادی آن وتحقیق پیرامونش ابتدا سهل می نماید: اما وقتی دستی بر آن گرفتی حرارتش وجود را می سوزاند و تنها آنان که صابرند و به پایمردی ثابت و جانشان مجذوب معشوق ازلی تا شهر حق الیقین پیش می رانند.
الا یا ایها ساقی ادرکاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

در این مجموعه گردآوری شده من سعی کردم تاثیر سبکها و شیوه‌هایی که بر روی کار من اثر گذاشته‌اند را بررسی کنم و مقدمه‌ای باشد برای آشنا شدن بیشتر شما با سبک شخصی من و مکتبهایی که راهگشای سبک من بوده‌اند.
با پرداختن به سبک کوبیسم و اکسپرسیونیسم و شیوه کولاژ سعی کرد‌ه‌ام تاثیر این سبکها و تکنیک را بر روی آثارم شرح دهم و اینکه به وسیله آشنایی با این سبکها و شیوه های هنری چه راهکارهایی در پیش روی من قرار گرفته‌ است و به چه صورت راهگشای آثار هنری من بوده‌اند.

۲-معنی هنر:
در ابتدا با بیان معنی هنر و بررسی آن از نظر علمی و معنایی این مجموعه را آغاز می کنم:
«هنر به ضم اول و فتح دوم، اوستا hunara. عظمت،‌استعداد، قابلیت هنری باستان Sunara] انسان فاضل[ سانسکریت Sundara زیبا، قشنگ. پهلوی hunar- ارمنی hnar- افغانی و بلوچی henar- کردی huner (فن و معرفت) صنعت، معرفت امری توام با ظرافت و ریزه کاری. هنرهای زیبا- صنایع مستظرفه»
«هنر ART در معنای عام و انتزاعی، به هر گونه فعالیتی اشاره دارد که هم خود انگیخته و هم مهار شده باشد. بنابراین، (هنر) از فرایندهای طبیعت متمایز است (برخی هنرمندان اروپایی سده بیستم با گزینش شیء یافته به عنوان اثر هنری، این مرز را از میان برداشته‏اند). در این معنای کمتر مصطلح، تمامی ابداعات و ساخته‏های مبتنی بر قوه خلاقه بشری در زمره (هنر) به شمار می‌آیند.

ولی اصطلاح هنر، در معنای مشخص، به فعالیتهای چون نقاشی، پیکره سازی، طراحی گرافیک، معماری، موسیقی، شعر،‌رقص، تئاتر و سینما اطلاق می شود. در گذشته، سعی بر این بود که هنرها را به دو دسته هنر زیبا و (هنر سودمند)

تقسیم کنند: هنر زیبا در خدمت هیچ مقصودی آجل نیست، و فراورده آن ارزشی در خور دارد (مثلا: نقاشی)، هنر سودمند واجدهدفی فراتر از خود فراورده است (مثلا: سفالینه منقوش). امروزه، این نوع تقسیم بندی منسوخ نشده است». در اینجا می توانم سخنی از تولستوی بیاورم که به عقیده من بسیار درست است که : «به رغم خروارها کتابی که درباره هنر نوشته شده، تاکنون هیچ تعریف دقیقی از هنر در دست نیست. سببش این است که در شالوده مفهوم هنر، مفهوم زیبایی را قرارداده‏اند»

۱-۲ـ هنر از دیدگاه بزرگان نقاشی
من در این مجموعه به دلیل اینکه به توضیحاتی در باره مکتب کوبیسم و اکسپرسیونیسم پردخته‌ام و برخی از پیشگامان این دو مکتب را معرفی کرده ‌ام در این مبحث سعی کرده ام از بزرگان مکتبها و سبکهای دیگر هنری سخنانی و نظریاتی بیاورم تا با این اساتید و این هنرمندان نیز آشنایی مختصری به دست آوریم.

اوژن دلاکروآ (۱۷۹۸- ۱۸۶۳ میلادی) Eugene Delacroix

دلاکروا دفترچه خاطرات خود را در سال ۱۸۲۲ آغاز کرد آن را به طور نامنظم تا هنگام مرگش در سال ۱۸۶۳ ادامه داد. او چنین نوشت (من آن را فقط برای خودم می نویسم، بدین امید که مرا شادی بسیار بخشد) این مطلب را دلاکروا در تاریخ ۲۰ اکتبر ۱۸۵۳ در شامپروسی در دفتر خاطرات خودنوشت.
چقدر نقاشی را می ستایم صرفا خاطره بعضی تصویرها، حتی وقتی هم آنها را نمی بینم، احساس تکان دهنده را در تمام وجودم برمی انگیزاند …

اثری که هنر درموجودات حساس پدید می آورد بسیار رمزآلود است: اثر مبهم، اگر شخص بکوشد امری را توصیف کند، آن را روشن و پرقدرت بیان می‌کند و من قویاً براین باورم که ما نیز همیشه به احساسی که اشیا در ما پدید می آورند نیز چیزی می‌افزائیم. شاید تنها دلیلی که موجب می شود این کارها تا این حد مرا شاد کنند این باشد که به احساسهای درونی من پاسخ می دهند.

نوعی احساس به اصطلاح «ملموس» که ویژه نقاشی است، که شعر و موسیقی نیز این احساس را در شخص پدید می آورند. شما از نمایش واقعی اشیا لذت می برید چنانکه گویی واقعا آنها را می بینید و در همان حال معنایی که تصاویر برای ذهن دارند شما را سرگرم می‌کند و شادتان می سازد. این شکلها و نقشها که در نظر و ذهن شما تداعی کننده کیفیت واقعی خود هستند، همچون پلی استوارند که نیروی تخیل شما بر آن جای می گیرد و به احساس مرموز و عمیقی که شکلها برای آن مانند حروف خط تصویری هستند، راه می‌یابد . (تصویر شماره ۱)

گوستاوکوربه ( ۱۸۱۹- ۱۸۷۷ میلادی) Gustave Courbet

گروهی دانشجو که به عنوان اعتراض از دانشکده هنرهای زیبا- که دانشکده‏ای دولتی بود- کنار کشیده بودند، از کوربه دعوت کرده بودند تا دانشکده دیگری را که امید داشتند راه بیندازند، اداره کند. در این نامه، که تاریخ آن ۲۵ دسامبر ۱۸۶۱ است، کوربه این پیشنهاد را رد کرد، اما موافقت کرد تا یک سال در اطاقی استیجاری آموزش بدهد و نقد کند، مدل وی معمولا دهقانی بود با یک حیوان مزرعه، پاسخ به دانشجویان اینگونه بود:
دانشجویان!

من که عقیده دارم هر هنرمندی باید ارباب خودش باشد….
نمی توانم هنر خود را آموزش دهم …
چون قبول ندارم که هنر را می توان آموزش داد …

چون بر این عقیده‏ام که هنر کاملا فردی است و استعداد و شایستگی هر هنرمند فقط نتیجه الهامهای خود و مطالعه سنتهای گذشته است . …
بویژه، هنر در نقاشی فقط می تواند نشان دادن اشیایی باشد که برای نقاش قابل دید و ملموس باشد.
هیچ سده‏ای نمی تواند به جز هنرمندان همان سده شناسانده شود. … من عقیده دارم که هنرمندان یک سده به هیچ روی نمی توانند اشیای سده‏های گذشته یا آینده را شناسانند.. این، بدین معناست که من اصطلاح (هنر تاریخی) را با نگاهی که به گذشته دارد انکار می کنم. هنر تاریخی در اساس معاصر است. هر سده‏ای باید هنرمندان خود را داشته باشد که آن را بیان کنند و برای آیندگان آن را بشناسانند . (تصویر شماره ۲)

ماکس بکمان (۱۸۸۴- ۱۹۵۰ میلادی) Max Beckman

از «درباره نقاشی من»
نوشته زیر قسمتی از یک سخنرانی است که در ژوئیه ۱۹۳۸ در لندن ایراد شد:
به عقیده من همه چیزهای مهم در هنر، همیشه از عمیق ترین احساس انسان درباره راز وجود نشات گرفته‏اند.خودشناسی انگیزه همه روانهای واقعی و عینی است، و همین (خود) است که من در زندگی و در هنر خود درجستجوی آن هستم.

آفرینش در هنربرای خودشناسی است نه برای سرگرمی، برای دگرگون سازی است، نه برای بازی، همین کاوش برای «خود» است که ما را در راهی بی پایان و جاودانی که همه ما باید پیش گیریم به جلو می راند . (تصویر شماره ۳)

جکسون پولاک (۱۹۱۲-۱۹۵۶ میلادی) Jackson pollock

از : «نقاشی من»
در سال ۱۹۴۷ که این نظرات نوشته شد، پولاک سه پایه نقاشی معمولی آن زمان را به کناری نهاد و پرده را بی آنکه روی چهارچوب بکشد به روی زمین نهاد.
او ادعا کرد که تنها رنگ را روی پرده نمی پاشد، بلکه چیزی واقعی را در فضای بالای پرده نشان می دهد نقاشی من از سه پایه نقاشی بر نمی خیزد. من تقریبا هیچ گاه قبل از شروع به نقاشی کرباس را روی چهار چوب نمی کشم، بلکه ترجیح می دهم آن را به دیواری سخت یا روی زمین میخ بند کنم؛ یعنی به سطحی سخت نیاز دارم، بنابراین روی زمین راحت ترم. در چنین شرایطی احساس می کنم به تابلو نزدیک‌تر شده ام، یعنی بخشی ازآنم، چون می توانم در اطراف آن راه بروم، از چهار سمت آن کار کنم و عملاً درون تابلو باشم. این روش همانند روش نقاشان شن سرخپوست در غرب است. سر چشمه نقاشی من ضمیر ناخودآگاهم است. رویکرد من به نقاشی همانند رویکردم به طراحی است؛ یعنی رویکردی مستقیم، بدون هیچ مطالعه قبلی.

طرحهایم مرتبط با نقاشیهایم هستند ولی نه برای آن. (تصویر شماره ۴)

۳- چگونگی پیدایش هنر (مدرن)

«جدایی بی سابقه میان علایق هنرمند و مخاطبانش، به صورت کشمکش میان نوگرایی و سنتگرایی منعکس می شود. و هنرمندی که از مناسبات حاکم بر جامعه بیزار است، نوآوری را به منزله سلاحی علیه سلیقه مرسوم بکار می‌بندد در این شرایط است که هنر نوین (مدرن) شکل می گیرد.
عصر جدید را همچون دوران دگرگونیهای بنیادی در تمامی عرصه های زندگی بشر می‌شناسیم، و آغازش را با شروع انقلابهای صنعتی و سیاسی اروپا مقارن می دانیم پیش از این، هنر اروپا در زمانی قریب به پنج قرن، خود را با «سنت بزرگ» مشغول داشت.

این سنت از عصر باستان یونانی – رومی ریشه می‌گرفت و گنجینه ای از دستاوردهای استادان عصر رنسانس و باروک را در خود گرد آورده بود و بنیانش برشبیه سازی – طبیعت (عالم محسوس) استوار شده بود، و هنرمندان بزرگ، هر یک به سهم خود، نظام میثاقهای آن را استحکام بخشیده بودند.
شاید در هیچ دوره تاریخی آراء و سلیقه‏ها در مورد یک پدیده هنری معاصر چنین متناقص نبوده است. از اینرو است که نقاشی نوین هنوز هم «معمایی »

حل ناشده در تاریخ هنر به شمار می آید. سخنی غیر معقول نیست اگر بگوییم مشکل نقاشی نوین، بیش از هر چیز، ناشی از خصلت «مدرن» آن است، و درک این خصلت مستلزم تعمق در شرایطی است که زایش و بالندگیش را ایجاب کرده است.

نخستین نکته ای که در بررسی نقاشی نوین شگفتی بر می انگیزد، سرعت تحول و تعُدد جریانهای آن است. ملاحظه می کنیم که حرکت نقاشان امپرسیونیت در مدتی کمتر از چهل سال به نتیجه گیری نقاشان انتزاعگرا می انجامد.»
بنابراین جای چندان تردیدی نیست که هنر در این دوره، پیامد و آمیزه ای از «جنبشهای» ستیزه‌ای باشد که هر یک درصدد تثبیت قدرت خویش است، هر یک ایدئولوژی خاص دارد، و هر یک تابع جابجایی در روند پرشتاب شتاب و حیرت آور تحولات سبکها است.

به همین علت، در مورد سده ای که شاهد ساخته شدن تمدن جهانی است، شایسته عصر جدید، ارزشهای دیرین را دگرگون کرد. هنرمند، در مقام سازنده ارزشهای جدید، با مسایلی روبرو شد که حلشان مستلزم سر پیچی از میثاقهای سنت بود. رفته رفته، پایه های استوار نسبت به سمتی گرایید و فرو ریخت؛ و سر انجام نیز هنر نوین با اصول زیبایی شناسی متفاوت، برفراز ویرانه سنت سر برآورد.

روند پیدایی جنبشی که به هنر نوین انجامید، ساده و سر راست نبود، و از گرایش یا جریانی معین ریشه نمی گرفت. می توان گفت که کلاسی سیسم داوید، به اندازه رمانتیسم دلاکروا یا رئالیسم کوربه، در این امر موثر بود. همچنین هر یک از هنرمندان بر جسته سده نوزدهم که در شکستن چارچوبه محکمی که هنر اروپا را مقید کرده بود. اکنون ذهن مردمانی از سنخهای مختلف را به سوی خود کشانده است. بسیاری کسان، آن را متعصبانه رد می کنند؛ بسیاری دیگر با شیفتگی به آن روی می آورند، و بسیاری دیگر با شیفتگی به آن روی می آورند، و بسیاری نیز در قبول یا رد آن دچار تردید می شوند، رویهمرفته، نفی کنندگان این هنر بسی فزونتر از خواستارنش هستند. گفته می‌شود که هنر نوین با همه جنبشهای سازنده اش، همانند علم و فن و صنعت و سیاست نوین، می‌خواهد بین المللی شود.

 

۱ـ تعریف مکتب کوبیسم : cubisme چکیده:
عصر بی سیم، رشد تصاعدی را در دهه گذشته تجربه کرده است. ما توسعه های زیادی را در زیرساختارهای شبکه، رشد کاربردهای بی سیم، ظهور دستگاههای بی سیم موجود در همه جا مثل کامپیوترهای دستی یا قابل حمل، PDAها و تلفن های معمولی را مشاهده کرده ایم که همگی در قابلیت های خود قدرتمندتر می باشند. این دستگاهها اکنون، نقش مهمی را در زندگی ما ایفا می نمایند. برای اشاره فقط تعداد اندکی مثال، کاربران موبایل می توانند بر تلفن معمولی خود برای چک کردن ایمیل و جستجو در اینترنت تکیه نمایند.

مسافرین با کامپیوترهای قابل حمل می توانند از فرودگاه ها، ایستگاههای راه آهن، کافه تریاها، و دیگر محل های عمومی در اینترنت وارد شوند، جهانگردان می توانند از ترمینال های GPS نصب شده داخل ماشین های اجاره ای برای مشاهده نقشه های رانندگی استفاده نمایند و جذابیت های جهانگردی فایل ها یا دیگر اطلاعات را مشاهده نمایند با اتصال کامپیوترهای قابل حمل از طریق LAN های بی سیم آنها را مبادله نمایند ضمن اینکه در کنفرانس ها حضور بهم می رسانند و در خانه یا خانواده می توانند داده ها را همزمان سازند و فایل ها را بین کامپیوترهای رومیزی و دستگاه های قابل حمل انتقال دهند.

نه تنها دستگاههای (موبایل) متحرک قدرت بیشتر، آرامش بیشتر و ارزانتر و کوچکتر را بدست می آورند، بلکه کاربردهای بیشتری و خدمات شبکه ای را به اجرا در می‌ آورند. تمام این عوامل ، رشد انفجاری بازار تجهیزات کامپیوتری متحرک مشاهده شده، امروزی را تغذیه می نمایند. گزارشات بازار از منابع مستقل نشان می دهد که تعداد کاربران معمولی در دنیا هر سال دوبل نمی شوند و با رشد از ۲۲ میلیون در سال۱۹۹۲ تا ۸۲۰ میلیون در ژوئن سال ۲۰۰۲ نمایان می باشند. این رشد بیشتر توسط تعداد زیاد کاربران لپ تاپ و اینترنت تغذیه می شود. پروژه ها و تصاویر نشان می‌دهد که در دو سال بعد، تعدادی از اتصالات متحرک و تعدادی از محموله های ترمینال‌های موبایل و اینترنت تا ۵۰-۲۰% دیگر رشد خواهد کرد. با این

روند، می توان کل تعداد کاربران اینترنت موبایل را تا بیشتر از آن کاربران اینترنت روی خط ثابت انتظار داشت. در میان هرم کاربردها و خدماتش که توسط دستگاههای متحرک و موبایل اجرا می شود، اتصالات شبکه و خدمات داده های مربوط بدون شک در بالاترین تقاضا قرار دارند. بر طبق بررسی اخیر توسط گروه cahners in- state به تعدادی از مشترکین برای خدمات داده های بی سیم، بسرعت از ۱۷۰ میلیون در دنیا در سال ۲۰۰۰ تا بیش از ۳/۱ بیلیون در سال ۲۰۰۴ رشد می کنند. و تعداد پیامهای بی سیم ارسالی هر ماهه از ۳ بیلیون در دسامبر ۱۹۹۹ به ۲۴۴ بیلیون تا دسامبر ۲۰۰۴ افزایش خواهد یافت. اخیراً اکثر اتصالات در میان دستگاههای بی سیم روی فراهم آورنده های خدمات مبتنی بر زیرساختار ثابت یا شبکه های خصوصی رخ می دهد، برای مثال اتصالات بین دو تلفن معمولی توسط BSC و MSC در شبکه های سلولی یا لپ تاپ های متصل به اینترنت از طریق نقاط دسترسی بی سیم راه انداز

ی می شوند. شبکه های مبتنی بر زیرساختار، راه وسیعی را برای دستگاههای موبایل جهت نیل به خدمات شبکه فراهم می آورند، زمانی را برای راه اندازی شبکه و زیرساختار در نظر می گیرد و هزینه های مربوط به نصب زیرساختار می تواند کاملاً بالا باشد. علاوه بر آن، موقعیت هایی وجود دارندکه در آن زیر ساختار مورد نیاز کاربر قابل دسترس نمی باشد و نمی تواند نصب گردد، یا نمی تواند در زمانی به موقع در محدوده جغرافیایی مورد نظر نصب گردند. ارائه خدمات شبکه و اتصال مورد نیاز در این موقعیت ها به شبکه موقتی موبایل (متحرک) نیاز دارد.

بنابر تمام این دلایل، در الحاق با توسعه های مهم در تکنولوژی و استانداردسازی، راههای جدید دیگر برای ارسال اتصال پذیری توجه افزایش یافته ای را در سالهای اخیر بخود معطوف داشته است. اینها حول داشتن دستگاههای متحرم در انتقال ردیف اتصال به همدیگر از طریق پیکره بندی خودکار، راه اندازی شبکه متحرک و موبایل موقتی تمرکز می کنند که هر دو قدرتمند و انعطاف پذیر می باشد. در این روش، نه تنها گره های موبایل می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند، بلکه خدمات اینترنتی را می توانند از طریق گره دروازه اینترنت دریافت

نمایند و بطور مؤثری هر دو خدمات اینترنی و شبکه دارای محدوده های غیر زیرساختاری توسعه دهند. همانطوریکه شبکه بی سیم به تحول ادامه می دهد، این قابلیت موقتی مهمتر می شود و راه حل های فن آوری بکار رفته برای حمایت آن بحرانی تر می شود و میزبان پروژه های توسعه و تحقیقاتی و فعالیت ها در صنعت و دانشگاه را راهنمایی می کند. این فصل روی محرک ها در پشت اتخاذ بازار حتمی شبکه موقتی موبایل تمرکز دارد و مجموعه نمونه راه حل های فن آوری را ارائه می دهد که می تواند در لایه های مختلف شبکه بویژه الگوریتم ها و پروتکل های مورد نیاز برای پیکره بندی و عملیات آن، بکار روند. در بخش بعدی، ما، فن آوریهای ارتباطی بی سیم، انواع شبکه های بی سیم و مسیر تحول آنها و نیز مسائل و

تقاضاهای بازار را برای سیستم های بی سیم موجود بررسی می کنیم. بعد توضیح می دهیم که چرا شبکه موقتی برای شکل دادن قطعه اساسی در معماری شبکه G انتظار میرود. در بخش ۳/۱، ما به بررسی شبکه موقتی موبایل بطور مفصل می پردازیم و مزیت ها و مشخصه های خاص آن و چالش‌های طرح را پوشش می دهیم. بعد از آن، ردیف فرصت هایی را برای برنامه‌های کاربردی MANET در بازرگانی و ارتش نشان می دهیم که به منجر شدن پتانسیل بازار در پشت توسعه فن آوری MANET خدمت می کند. بخش

۴و ۱وضعیت کنونی و چالش های طراحی در رویارویی با جامعه تحقیقاتی را خلاصه می‌کند. تعداد زیاد پروتکل ها و الگوریتم ها برای شبکه های موقتی موبایل تولد یافته اند که در بخش ۴،۱ ارائه شده و بحث و مقایسه شده اند. گرچه نتایج توسعه و تحقیقات حاصله در این قسمت ارائه می گردد و در فصول مفصل بقیه در این کتاب ارائه می شود بسیاری از موضوعات باز مسیر برای بازرگانی شدن و بکارگیری شبکه موقتی موفق را روشن نگه می دارند. بعضی از مسائل تحقیقاتی باز در شبکه بی سیم موقتی موضوع بخش ۱٫۵ هستند. بخش ۶/۱ نتایج را نشان می دهد و بقیه فصول در این کتاب را معرفی می کند.

تاریخچه شرکت ارتباطات سیار
فناوری های جدید و دو دهه اخیر تاثیرات بسیاری بر زندگی ما داشته اند و تلفن همراه فیزیکی ازانواع پدیده های است که زندگی جوامع بشری را تا راستای ،نخستین مرحله از راه اندازی سیستم تلفن همراه در سال ۷۳ بوده .بنابراین با توجه به نیازو تقاضای مردم به این پدیده فعالیت های متناهی شبکه تلفن همراه در اهداف عالی مجموعه مخابرات کشور قرار گرفت در پایان ۴۵۰ هزار مشترک بود که این تعداد با عملکردهای معادل ۱ میلیون و ۶۳۰ هزار شماره درحال حاضررسیده است .اکنون شبکه تلفن همراه علاوه بر اینها و ۸۵ شهرتحت پوشش این سیستم راپیش رو دارید.

بر این اساس درطول برنامه سوم ۴ میلیون و ۵۹۰ شماره تلفن همراه روبرو است و ضریب نفوذ تلفن همراه از ۷۸ و۰ در ابتدای برنامه سوم و سه استان اول از نظرضریب نفوذ در پایان برنامه سوم تهران ،اصفهان و همراه تهران ،اصفهان و فارس اول بودند.

در راستای توسعه تلفن همراه،وزارت ارتباطات و اطلاعات شرکت مخابرات همراه اعتباری را نیز بخش خصوصی امضاءکرده که تا کنون بیش از ۴۲۱ همراه همچنین در نظر دارد ،با اپراتور دوم و سوم نیزقرار داد توسعه شبکه تلفن همراه که مشترکین از آنها بهره مند می شوند،شامل انتقال و انتظار مکامله دسترسی محدود اتصال به میانبر و دیتا سرویس sms,vms (صندوق رومینگ بین الملل اکنون با ۷۸ کشور ارتباط برقرار می کند و در آینده نیز رو به روست.

سیرو تحول تلفن همراه در جهان
امروز در جهان ارتباطات ،تلفن به عنوان یک وسیله ی ارتباط شخصی بیشترفکر متحرک یا سیار کردن تلفن و به کارگیری آن در مکان های مختلف مندرجات در سال ۱۹۶۰ میلادی در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد،نروژ،دانمارک )نقطه به نقطه به کار گرفته شد که نقطه عطفی در روند مخابراتی به شمار پیوست .

این فن آوری در سال ۱۹۷۵ میلادی از سوی کشورهای اسکاندیناوی با اولین شبکه ی تلفن متحرک Nordic mobile telephone نیز ازسوی اولین سال ۱۹۸۰ میلادی استفاده از تلفن های دیجیتالی در اتومبیل مورد نظر درسال ۱۹۹۷ میلادی کانادا اولین شبکه ی اطلاعات عمومیرا طراحی و رسانه های جهانی با استفاده ازکامپیوتر ماهواره و گیرنده و فرستنده های در سال ۱۹۸۳ میلادی امریکا سیستم nmt ژاپن نیز سومین کشوردر جهان بود که سیستم سیار خود با ویژگی های hcms عرضه کرد و سپس سیستم ntfs با قابلیت اتصال به شبکه را

ایجاد و عرضه سیستم ntt با قابلیت اتصال ه شبکه را ایجاد و عرضه ی سیستم tacs بود به گروه دارندگان تلفن سیار خود را با ویژگی های hcms عرضه کرد و سیستم ntt با اتصال به شبکه را ایجاد عرضه ی سیستم tacs بود به گروه دارندگان تلفن سیار پیوست و سپس این تاریخ سیستم nmt بافرکانس ۴۵۰ مگاهرتز در کشورهای دانمارک و… قرارگرفت .فادور نیزبه شبکه ی استفاده کنندگان این سیستم پیوستند. هلند ،لوکزامبورگ و بلژیک با تغییرجزئی آن را پذیرفتند و در سال ۱۹۸۹ قبرس بود که کانادا سیستم amps آمریکا را پذیرفت.

درسال ۱۹۸۵ میلادی انستیتو ammunicationstandard institute 17 کشوراروپایی درصدد طراحی و ابداع یک استاندارد مسترک برای تاسیس به صورت هماهنگ ،طرح تلفن سیار دیجیتال را اجرا کند این استاندارد hcms دارای سه سیستم است که عملکردهای اساسی کاملا” یکسانی دارند و در سال ۱۹۸۶ میلادی شبکه ی جهانی اطلاع رسانی اینترنت فراگیرترین راه اندازی شد و درسال ۱۹۸۷ میلادی طرح طرح باند باریک انتخاب شد و در همان تحت عنوان memorandum of nuer stanig امضا کردند مشخصات gms را رعایت کند .همچنین با موافقت این ۱۳ کشور بازار بزرگی باز شد.با گسترش شبکه های اطلاع رسانی عمومی در کنار شبکه های ۱۹۸۰ میلادی احساس شد و منجر به ایجاد شبکه ی isdn گردید دانشمندان در زمیته ی فن آوری دستگاه ها ی رقمی یا دیجیتال در دهه ی ارتباط قطعات ،دستگاه ها و تجهیزات ،بر اساس دیجیت (اعداد)است و کار حرکت است .
شبکه یisdn (شبکه رقمی خدمات مجتمع)دراواسط این دهه به ارتباطات دو ارائه شد.

این شبکه که تاکنون در چندین کشور راه اندازی شده است،نوعی شبکه خدمات صدا و داده از طریق وسایل کلیدرنی (سوتیچینگ)ارائه می شود .این شبکه های دیگر است.قابلیت انعطاف و کارایی بیشتر و هزینه ی کمتری ز جمله دیگر فن آوریهای یی که در دهه ۱۹۷۰ توسط شرکت atst از فن آوری سویچ های tdm همگام با انتقال صورت بر روی یک زوج امکان کنترل از راه دور فراهم می گردد .

نسل اول تلفن همراه در سال ۱۹۷۹ میلادی برای استفاده ی تجاری این تلفن ها که از سیستم مخابرات سلولی استفاده می کردند بعدها تک تک پیدایش نسل دوم تلفن همراه و سیستم های دیجیتالی شد .تکامل این سه و افزایش تعداد مشترکان را به همراه داشت باعث پدید آمدن نسل سوم بین المللی۲۰۰۰ دیدگاه itu در مورد ارتباطات سیتار در قرن بیست و یکم یک ارتباط موبایل پیشرفته برای تهیه ی سرویس های مخابراتی مکان شبکه و ترمینال استفاده شده است .با یک پارچگی سیستم های موبایل دسترسی بی سیم به صورت جهانی شامل سرویسهای موجود در شبکه برایاستفاده کنندگان موبایل تعیین گردیده است ،عملی خواهد گردید موبایل را که با شبکه های زمینی یا ماهواره ای در ارتباط می باشد وسیارطراحی گردیده است امکان پذیر می نماید.

 

سیر و تحول تلفن همراه در ایران و وضعیت موجود
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۵/۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۰/۱۳۸۹۷ اطلاعات و به استناد مواد ۲و۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجرایی
-مصوب ۱۳۷۹ و به مصوبه شماره ۷۶۰۱۶/۱۹۰ شورای عالی اداء کرد با تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه مرکزسنجش ازدور ایران به بهره برداری از اولین فاز شبکه ی تلفن همراه کشور در مردادماه سال ۷۳ فرستنده و گیرنده در ۲۴ ایستگاه رادیویی و با ظرفیت ۹۲۰۰ شماره آغازشد به دنبال استقبال غیر منتظره مشترکین از این پدیده شرکت مخابرات ایران کل کشوربرآمد به طوری که درسال ۱۳۷۴ تعداد تلفن های دایری شهرهای مسهد ،تهران،اهواز،اصفهان و شیراز نیز زیر پوشش شبکه ی گسترش شبکه ی ارنباطات سیار در سالهای بعد نیز ادامه یافت ،به طوری شده ۲۸ شهر دیگر به این شهر پیوست ضمن آنکه تعداد تلفن های دایر گشت و در پایان سال ۱۳۸۲به ۳۴۴۹۸۷۸ شماره رسید.

در همین خصوص و درراستای سیاست برخورداری کلیه ی اقشار کشور امکانات ارتباطی ،تعداد شهرهای تحت پوشش تلفن همراه از ۱۳۴ شهر در سال ۸۲ رسید.
هم اکنون شبکه ارتباطات سیار کشوردارای هشت میلیون و ۵۱۰ هزار مشروح تحت پوشش ،ضریب نفوذ معادل ۴۳/۱۲ درصد ارتباطات رومینگ بین الملل بامشترک ازسرویس sms و۲۲۰ هزار مشترک ازسرویس vms می باشد.

معرفی شرکت
شبکه تلفن همراه دولتی کشور بوسیله شرکت مخابرات ایران درمردا سلول فرستنده و گیرنده در قالب ۲۴ ایستگاه برای تنها ۹ هزار و نسل دوم شبکه های سلولی درباند فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز درتهران راه اندازی شد.

به دنبال استقبال غیره منتظره مشترکین از این پدیده شرکت مخابرات به کل کشور برآمد به طوری که در سال ۱۳۷۴ تعداد تلفن های دایری بر تهران شهرهای مشهد –اهواز-تبریز-اصفهان-شیراز نیز زیر پوشش گسترش شبکه ی ارتباطات سیار درسالهای بعد نیز ادامه یافت به صورت یاد شده ۲۸ شهر دیگر به این شبکه پیوست ضمن آنکه تعداد تلفن شماره بالغ گشت و در پایان سال ۱۳۸۲ به ۳۴۴۹۸۷۸ شماره رسید.

در همین خصوص و درراستای سِاست برخورداری کلیه اقشاری که بزرگ از امکانات ارتباطی تعداد شهرهای تحت پوشش تلفن همراه است درپایان سال ۸۲ رسیده است.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۵/۸۳ و فناوری اطلاعات و به استناد مواد ۲و۴ قانون برنامه سوم توسعه اسلامیایران مصوب ۱۳۷۹ و مصوبه شماره ۷۶۰۱۶/۱۹۰۱ ماده ۱ قانون مذکوربا تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه سیار،اساسنامه شرکت اخیرالذکر رابا سرمایه ۲۰۰۰ میلیارد ریال تصحیح شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات سیار واگذار گردید.
در پایان سال ۸۴ شرکت ارتباطات سیار کشور دارای هشت میلیون کیلومتر جاده تحت پوشش ،ضریب نفوذ معادل۴۳/۱۲ درصد ارتباط ۵/۸ میلیون مشترک ازسرویس sms و ۲۲۰ هزارمشترک ازشهریورماه ۸۵ تعداد مشترکین از مرز ۱۰ میلیون فراتر رفته و تا پایان سال داشت.

بانک
بانکداری در جهان بهنگامی آغازگردید که دادوستد و مبادله کالا(غیر از مبادلات جنس به جنس)بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمتموسسات بانکی محسوس تر و احتیاج به یک وسیله پرداخت و سنجش ارزشها و بالخص وصول از مشتریان دورو نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می کرد که این فعل و انفعال توسط موسساتی بنام بانک انجام گیرد.

تاریخچه بانکداری در ایران
اولین بانکی که در ایران تاسیس شد (بانک جدید شرق )بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتش مناطق جنوبی آسیا بود این بانک بدون تحویل هیچ گونه امتیازی در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۸ میلادی) در شمال شرق میدان توپخانه سابق در محل بانک بازرگانی (تجارت فعلی)شروع به فعالیت کرد و برای جلب مشتریان در شروع فعالیت به حسابجاری معدل ۵/۲ درصد و به حساب سپرده های ثابت به مدت ۶ ماه ۴ درصد و ۱ سال ۶ درصد سود می داد.بانک با این اقدام خود دربازار پول ۱۲ درصد از نرخ بهره را پائین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خزانه بانک برای مبالغ بیش از ۵ قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال ۱۲۶۷ در مقابل دریافت ۲۰ هزار لیره انگلیسی کلیه شعب و اساسه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود.

پیوست های

دستورالعمل های اجرایی ارائه خدمات توسط دفاتر خدمات

بانک شهری

«پست بانک»

راهنمای کاربران

نرم افزار قرض الحسنه

پس انداز

افتتاح حساب
-تکمیل فرم حقیقی
در این بخش برای مشتری حقیقی حساب افتتاح می کنیم.۱ شماره حساب ۶ رقمی که لزوما” باید با عدد۱ شروع شود .سپس مشخصات شناسنامه ای صاحب حساب را وارد می کنیم.واگر حساب متعلق به بیش از ۱ نفر باشد مشخصات صاحبان حساب و قدر السهم هر یک را ثبت می نمائیم.
– تکمیل فرم حقوقی

– در این قسمت برای مشتری حقوقی حساب افتتاح می کنیم. این حساب ۶ رقمی لزوما” با عدد ۲ شروع می شود. بعد از ثبت مشخصات شرکت اقدام به معرفی صاحبان امضا می نمائیم
– اصلاح فرم حقیقی
برای اصلاح مشخصات حقیقی از این بخش استفاده می کتیم.اصلاحاتی نظیرتغییرآدرس،تلفن و …
-اصلاح فرم حقوقی
برای اصلاح مشخصات حسابهای حقیقی از این بخش استفاده می کنیم. اصلاحاتی نظیر تغییر مشخصات صاحبان امضا ،آدرس ،تلفن و ….
-بستن یک حساب
برای بستن یک حساب باید ابتدا مانده حساب ۰ شود و تا زمانی که حساب مانده داشته باشد نمی توان اقدام به بستن حساب کرد.سیستم در صورتی که مانده حساب ۰ باشد با اخذ تائید ازکاربر حساب را می بندد و حساب بسته شده به هیچ عنوان مجددا” بازنمی شود.
-حذف واریز/دریافت
اگر کاربر سیستم واریزیا برداشتی را اشتباه انجام داده باشد و مایل به حذف آن باشد مشروط بر اینکه آن واریز/برداشت مربوط به روزکاری جاری باشد و عملیات پایان انجام نشده باشد کاربربا اطلاع ازساعت و دقیقه واریز/برداشت انجام شده (که ازطریق گزارش حذف شده ها قابل دسترسی است) می تواند اقدام به حذف آن کند .
-بلوکه کردن حساب
اگربخواهیم حسابی برای مدت محدود امکان واریز/برداشت نداشته باشد (مثلا” به دلیل فوت صاحب حساب تاانجام انحصاروراثت)با وجود مانده،و با تائید مشتری مبنی بر اطمینان از بلوکه کردن حساب،حساب را بلوکه می کنیم.
– رفع انسداد حساب
حساب بلوکه شده را مجددا” فعال میکنیم.
عملیات بانکی
-واریز به حساب
در این بخش ،سِستم با اخذ شماره حساب و انتخاب نوع واریز(نقدی،کارمزدو هزینه،کارمزد نقلی ،انتقال به حساب،برداشت (سند اصلاحی)به حساب مورد نظر مبلغ وارد شده توسط کاربر را واریز می کند .بدیهی است که تاریخ سند واریزی همان روز کاری جاری سیستم خواهد بود.
– برداشت حساب

مشابه به بخش قبل برای برداشت از حساب به کار می رود.
– عملیات پایان روز
در پایان روزپس از انجام کلیه تراکنشها و واریز و برداشتهای عملیات پایان روز را انجام می دهیم و قبلاز آن یک عدد فلوپیدر درایو قرارمی دهیم.نتِجه،ذخیره سازی اطلاعات همان روز در فایلی با نام تاریخ همان روزمی باشد .

افتتاح روزانه
درابتدای روزپس ازورود به سیستم و انتخاب تاریخ باید روز کاری جاری را افتتاح کنیم.

گزارشات
کلیه گزارشان قابل مشاهده روی مانیتور و نیز ارسال روی چاپگر هستند .
لیست گزارشات روزانه
شامل گزارشات پشت فرم،روی فرم،موجودی و حداقل مانده می باشد.

لیست وضعیت یک حساب

-گزارش حذف شده ها
مشخصات واریز و برداشتهای حذفی
عملیات کمکی
-آخرین شماره حساب
بزرگترین شماره حساب سیستم باضافه نام صاحب آن را نمایش می دهد .
مرتب کردن اطلاعات

با اجرای این بخشش فایلهای سیستم مرتب سازی می شوند و فایلهای شاخص (ایندکس)مجددا” ساخته می شود .خوب است که در فواصل زمانی مشخص اجرا شود.
انتخاب تاریخ
در این قسمت می توانیم تاریخ روز مورد نظر را وارد کرده و به اطلاعات و گزارشات آن روز دسترسی داشته باشیم.
پشتیبانی اطلاعات
روی هارد و در مسیر c:\back_gh از فایلهای اصلی سیستم بک آپ کلی تهیه می کند.

رفع مغایرت موجودی
اجرای این بخش مغایرت موجود بین فایلهای حاوی اطلاعات صاحبان حساب تا فایل واریز و برداشت را رفع می کند و توصیه می شود که در فواصل زمانی مشخص اجرا شود.
ارسال اطلاعات به مرکز
در اینجا می توان از فایلهای اصلی سیستم روی فلاپی کپی گرفت و فلاپی را ارسال نمود.
جستجوی شماره حساب

با ورود شماره حساب،نام صاحب حساب را نمایش می دهد.
جستجوی مشخصات فردی
با ورود نام صاحب حساب ،شماره حساب را نمایش می دهد.

نظر به اینکه بانک دریافت وجوه قبوض مصرفی و ثبت نام و اقساط تلفن ثابت در چهارچوب قراردادها و توفقات فی مابین با سازمانها و. شرکت ها و ادارت ذیربط و حسب مورد اخذ موجوزهای مربوط امکان پذیر می باشد لذا ارائه خدمات مذکور توسط دفاتر منوط به صدور مجوز از سوی شعبه ناظر خواهد بود .

-کلیات
۱- دستور العمل حاضر با در نظر گرفتن شرایط عمومی قراردادها و توافقات فی مابین بانکها با سازمانها ،شرکت ها،و ادارات ذیربط تدوید گردیده است بنابراین دفاتر می بایست ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل ،در خصوص شرایط خاص قراردادها و توافق نامه ها،مطابق دستورالعمل های ابلاغی از سوی شعب ناظر عمل نماید.
– عملیات اجرایی

الف-دریافت وجه قبوض مصرفی
۲-متصدی ذیربط به هنگام مراجعه مشتری جهت پرداخت وجه قبوض مصرفی می بایست به شرح ذیل اقدام نماید :
با دریافت قبض کارکرد (فیش آبونمان)و وجه مربوط،آن را به لحاظ محل صدور و آخرین مهلت پرداخت،کنترل نماید:
تبصره ۱:قبوض مصرفی دریافتی می بایست مربوط به همان شهرستان باشد .
تبصره۲:از دریافت وجه قبوضی که مهلت پرداخت آنها منقضی شده خودداری نماید.
۲-۲ از دریافت وجه قبوضی که مخدوش بوده ویا مغایرت مبلغ عددی و حروفی دارند اکیدا” خودداری نماید .بدیهی است در این موارد صحت مراتع می بایست توسط سازمان ذیربط تائید و مهر و امضا شود.

 

«شیوه کوبیسم مشخصا حدود سال ۱۹۰۸ میلادی به وسیله براک فرانسوی و پیکاسوی اسپانیولی که هر یک دارای شیوه مخصوص در این مکتب هستند. زمینه روشنتر گرفت. یک نفر هم موسوم به روژه دولا فرنه با این دو هنرمند بود که در جوانی پس از جنگ سال ۱۹۱۴ میلادی فوت کرد».

پدر این شیوه را می توان به حق «سزان» دانست. البته این شیوه با پرده «دوشیزگان آوینیون» پیکاسو پایه گذاری شد. اصول اصلی این هنر عبارتند از: بازنمایی واقعیت ذاتی یا ادراکی و نه مرئی، برشهای هندسی موجودات، آنهم از دیدگاههای مختلف در آن واحد برای شکافتن و عرضه داشتن همه جهات آن شیء یا موجود، ابطال یا تخفیف ژرف نمایی سنتی و ایجاد فضایی فشرده و کم عمق، توجه به مجسم ساختن حجم، مطرود شمردن خواص زودگذر جو و ارتعاشات نور و تلالو رنگهای احساس انگیز و بکار گرفتن طیفی محدود و مشخص از

رنگهای ثابت و تخت که در یک مسیر به گزینش مایه رنگی واحد انجامد، القای خطوط و طیف در هم خمیده و ایجاد سطوحی حاصل از برشها و زوایای هندسی، اجتناب از مضامین تاریخی و عاطفی و گزارشی و شاعرانه و گرایش به مضامینی چون نقش اشیاء و چهره سازی و سرانجام ترکیب آفرینی ها و یا تلقین اشیاء مادی موجود چون قطعه کاغذ رنگ خورده تکه پارچه و رشته های نخ وزه ساز بو مومیایی شده و …. بر روی پرده نقاشی و در آمیخته با شکلها و عناصر تصویری به منظور تاکید گذاری بر خاصیت جسمانی اثر (کولاژ). سر انجام تبدیل حرکت به سکون حجم و شکل در مکان کوبیسم را می توان به سه کوبیسم «سزانی» (هندسی) کوبیسم تجربه ای (تحلیلی) و کوبیسم ترکیبی به نمایندگی «خوان گریس»تقسیم کرد. از نقاشان این سبک خوان گریس. فرنان لژه. مارسل دوشان. را می توان نام برد.

۲-۱ـ پیشگامان مکتب کوبیسم

پابلوپیکاسو (۱۹۷۳-۱۸۸۱) Picasso , pabloruizy
پابلو پیکاسو روز ۲۵ اکتبر سال ۱۸۸۱ میلادی در مالاگا چشم به جهان گشود.
خانواده مادرش، درگذشته، خویشاوندانی در بندر چنووا داشت و به همین علت است که او نام خانوادگی ایتالیایی یعنی پیکاسو را برای خود برگزید. پدرش بلاسکو رویز ای‌اچه وریا، معلم نقاشی و اصلاً از باسک بود و مبانی هنر را در نخستین سالهای زندگی پیکاسو به فرزندش آموخت. او استعداد بی مانندی در هنرهای زیبا شد. از استعداد بی مانندی برخوردار بود و در چند تابلویی که از آن سالها به جا مانده است اثر دست یک استاد پر تجربه دیده می شود. پیکاسو پس از چند ماه مطالعه در مدرسه بارسلون به بزرگترین مدرسه هنرهای اسپانیا در مادرید راه یافت. در سال ۱۹۰۰ میلادی نخستین بار، رخت سفر به پاریس را بر بست و سال بعد نخستین نمایشگاه خود را در آنجا بر‌پاداشت. این نمایشگاه بی درنگ با موفقیت روبرو شد. پیکاسو در سال ۱۹۰۴ پاریس را برای اقامت همیشگی‌اش برگزید .

پیکاسو نخستین هنرمندی نیست که ترک دیار کرد؛ همه هنرمندان به گونه‌ای آماده عوض کردن نخستین اقامتگاه خود بودند و هستند.
تا این زمان، و حتی تا سال ۱۹۰۶ میلادی، گونه ای هماهنگی در کار پیکاسو دیده می‏شود. معمولاً دوره ای را که به سال ۱۹۰۴ میلادی ختم می شود «دوره‌آبی» و از آن سال تا ۱۹۰۶ میلادی را «دوره گلی» نامیده اند. این تمایز صرفاً برای کاربرد رنگهای مسلط در نقاشیهای او در آن سالها مبتنی است و از لحاظ شیوه یا شکل کمپوزیسیون به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. همه نخستین کارهای پیکاسو آشکارا سنتی اند؛ یعنی به سادگی می توان تاثیر استادان بزرگ هنر اسپانیا- تورباران، حتی و لاسکس وگویا را در آنها دید (مثلاً در چهره با شکوه سینور ریکار کانالس در موزه هنرهای کاتالونیا در شهر بارسلون)؛ تاثیر تولوز- لوترک بر پیکاسو از همه آشکارتر و سرنوشت سازتر است. نخستین جلوه این تاثیر، رغبت او به مضمون کارتو لوز- لوترک است – تیپها و مضامین شاخه ای تالارهای موسیقی، سیرکها و بارهای بارسلون و پاریس، از لحاظ رنگ آمیزی وکمپوزیسیون، نوعی تاکید روانی در این نقاشیها دیده می شود که برخی منتقدان، بی‌درنگ آن را با صفت احساساتی مشخص ساخته اند؛ و چون برخی دیگر از منتقدان گفته اند که تکامل بعدی سبک پیکاسو به یک معنا پوششی بر این احساساتی گری‌است، باید فهمید که مفهوم ضمنی این انتقاد چیست، احساساتی گری، همیشه و تلویحاً به معنای عدم تناسب میان احساس و علت احساس است. مثلاً کسی نمی گوید عاطفه عشق، فی نفسه چیزی احساساتی است؛ بلکه فقط زمانی جنبه احساساتی پیدا می‌کند که موضوع عشق، در خور کیفیت و کمیت عشقی که به آن ابراز می‌شود نباشد، مانند عشق انگلیسی ها به جانوران. این گونه کاربرد نادرست عشق نتیجه نقض در داوری است و عموماً می توان پذیرفت که احساساتی گری، نمایش عاطفه یا احساس بی وساطت داوری منطقی است. هنر احساساتی به این معنا هنری است که مستقیماً یا از راه تداعی، این گونه احساسات یا عواطف را بر انگیزد.
سالهای ۱۹۰۶-۹۰۷ – میلادی را آگاهی در «دوره سیاه» در کارهای پیکاسو نامیده اند و در نقاشیها و طرحهای پراکنده این دوره، گاهگاهی نفوذ نسبتاً، مستقیم مجسمه سازی سیاه‌پوستان را که ویژگیهای هنریش تازه شناخته می‌شد می توان تشخیص داد. اما این گونه نفوذها تماماً در گرایش کمی پیکاسو به انتزاع ] =اُبستراکسیون[ که خودش پیشگام آن شد، جذب گردیدند. در پرده بزرگی که همیشه در کتابهای مربوط به پیکاسو مورد بحث قرار می گیرد. و اکنون در موزه هنرهای معاصر نیویورک نگهداری می‌شود یعنی دوشیزگان آوینیون تابلویی شاهکار در میان تابلوهای پیکاسو. که در سالهای ۱۹۰۶-۱۹۰۷ آفریده شد، طرح عریض و گسترده ای مرکب از پنج برهنه با پوششهای آشفته بر تن دیده می شود. پیکاسو خطوط بدن و تاهای تن پوشهای آنها را گوشه دار نشان داده است؛ اختلاف رنگ پسزمینه و سایه ها را تشدید کرده تا بر تاثیر هندسی تابلو تاکید کند؛ چهره‌های زنان جوان بیشتر به جمعی از صورتکهای کوتاه و بلند و ناجور سیاه پوستان می‌ماند.
از این صورتکها که بگذریم، چیزی به نام گیرایی روانی در این اثر وجود ندارد و در صورتکها نیز تدریجاً از هم می پاشد. موضوع تابلو برای مبهوت کردن انتخاب شده است را برای جلب توجه، اما این تصویر، تصویری صرفاً گذرا است؛ مهمتر از این تابلو برای آینده، مجموعه ای از تصاویر اشیاء بی جان است که در سالهای ۱۹۰۷ و ۱۹۰۸ کشیده است و در آنها شکلها به طرز شکیبانه ای ساده نشان داده شده اند و به نمایش هندسی کامل گرایش دارند. دامنه این روند تازه در سال ۱۹۰۹ به نمایش پیکر انسان نیز کشیده شد. پایان منطقی این روند، انتزاع کامل بود و این آن پایانی نبود که پیکاسو بتواند بپذیرد .
هدف پیکاسو همواره بسط دادن ماده کار هنرمند و فایق آمدن بر محدودیتهای وسایل عادی نقاش بوده است. او از سال ۱۹۱۳ تا سال ۱۹۱۵ میلادی به تجربه اندوزی با کولاژهای کاغذی یعنی طرحهای متشکل و گاهی هم بخشی از آنها را با رنگ یا مداد تکمیل می کرد مشغول بود. پیکاسو بر اساس همین تجربه اندوزیها، بعداً در مجموعه ای از تابلوهایش طرحهایی با ساختمانی به مراتب پیچیده تر و زمینه ای متنوعتر ارائه داد. او این تابلوها را به نوبت، همراه با مجموعه ای به نام تصویرهای به اصطلاح کلاسیک نو آفرید؛ پیکاسو در این تابلوها به شیوه تجسمی یا نمایشی در نقاشی باز می گردد و مضامین کلاسیک را به عنوان موضوع کارش بر می گزیند.

پیکاسو در سال ۱۹۲۵ نوع جدیدی از انتراع را در تابلوهایش ارائه داد که تبیین آن مستلزم پایگاه نظری کاملاً جدیدی است . دانستن این نظریه فقط برای کسانی لازم است که به بهانه ای عقلی برای ادراکات زیبایی شناختی خود نیاز دارند.
همچنان که خود پیکاسو گفته است، از لحاظ زیبایی شناختی، تفاوتی میان شکلهای‌ مختلف هنر وجود ندارد. تنها تفاوت مهم، تفاوت میان طبیعت و هنر است. و هر گاه این تفاوت شناخته و نمایانده شود، به شهادت همه هنرها، از آن

 

پس تنها تفاوت میان یک شکل، هنر با خود محل می‌کند. «از نظر گاه هنر، شکل انضمامی یا انتزاعی وجود ندارد، بلکه شکلهایی وجود دارند که کم و بیش، دروغهای متقاعد کننده اند. تردیدی نیست که این دروغها برای زندگی معنوی ما ضروری اند زیرا به مدد آنهاست که ما تصویر زیبایی شناختی جهان را در ذهن خود می سازیم».
این گفته را از مصاحبه پیکاسو با پاول و ستهایم منتقد هنری آلمان گرفته ام.

گرچه پیکاسو توانسته است دنیای ممکن هنر را گسترش دهد و موارد موضوعاتی را بر آن بیفزاید که پیش از او کسی در اندیشه اش نبوده است، با این حال نباید فراموش کرد که او همه دستاوردهایش را حفظ کرده است. اعتقاد به تکامل در هنر پیکاسو. همچنانکه خودش گفته است، با طبیعت این هنر بیگانه است. در اکااو گسترش بیش از تکامل دیده می شود. هر آنچه پیکاسو می آفریند از نبوغ حیاتی اش برای انواع شیوه های بیان تجسمی سر چشمه می گیرد .

براک، جرج (۱۹۶۳-۱۸۸۲) Brague, Georges

نقاشی را هنگام شاگردی نزد یک نفر دکوراتور فراگرفت که نتیجه آن تکنیک عالی اوست.
مدتی را در مدرسه هنرهای زیبایی لوهاور و بعدها در پاریس گذراند اما ترجیح می داد به تنهایی کار کند. اوپا دوفی و فریز (هر دو اهل لوهاور) دوست بود و با فرا رسیدن سال ۱۹۰۶، به محفل فایوهم راه یافت. در سال ۱۹۰۹ او پیکاسو را به خوبی شناخت و همراه او به کار بر مبنای نگرشی نوین نسبت به نقاشی پرداخت که به ظهور کوبیسم منجر شد.
با شروع جنگ ۱۹۱۴، این همکاری نزدیک خاتمه یافته بود. وقتی‌ که در سال ۱۹۱۷، براک مجدداً به کار پرداخت کوشید کوبیسم ترکیبی را از همانجا که آن را ترک کرده بود ادامه دهد اما با فرا رسیدن سالهای ۲۱-۱۹۲۰ شناسایی موجودیت آن بواسطه یک ترکیب فضایی نه چندان اختیاری به جای بازگشت به واقعیت به خلق ترکیبهای حجیم، نیرومند و عالی از طبیعت بیجان و پیکرها منجر شد، که باروک، همراه با تکمیل توازن و هماهنگی بین رنگ و طرح، بقیه زندگی خویش را وقف تکامل آن کرد .

تعدادی مجسمه قلمکاری روی لوحهای گچی، و نقش بر جسته های گچی نیز توسط او کار شده است. مجموعه کوچکی از کارهای گرافیکی نیز از او در دست است.
شامل چهل تا پنجاه لیتوگراف، تعدادی حکاکی روی چوب برای کتابهای مصور، و چند سیاه قلم که بدواً در سال ۱۹۳۱ برای تصویر کتاب خدایان هنر بود تهیه شده بودند. آثاری از او در بال، بوفالو، شیکاگو، کلیو لنواوهایو، کوپنهاگ، دترویت، ادینبورگ- فرانکفورت (اشتادل)، گلاسگو، لی هاور، لندن (تیت)، نیویورک (موزه هنرهای معاصر-موزه گوگنهایم)، اوتاوا، آکسفورد، پاریس (موزه هنرهای معاصر، قصر پتی)، فیلا دلفیا، پراگ، سان فرانسیسکو، استکلهم، تولدود اوهایو، واشنگتن (نگارخانه ملی و فیلیپین)، و جاهای دیگر از جمله چندین موزه فرانسوی وجود دارند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 40 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد