دانلود پاورپوینت آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتال

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتال توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتال قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتال

lتکنولوژی ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی شامل فراین د هایی است که نیاز مند بکارگیری علوم مختلف مهندسی و نرم افزار کامپیوتر می باشد . این فرآیند را می توان به چند دسته اصلی تقسیم نمود :

.۱ایجاد تصویر به صورت دیجیتال

.۲بکارگیری تکنیک های کامپیوتری جهت پردازش و یا اصلاح داده های تصویری

.۳بررسی و استفاده از نتایج پردازش شده برای اهدافی چون هدایت روبات یا کنترل نمودن تجهیزات خودکار ، کنترل فرآیند تولیدی ، یا فراهم آوردن اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل آماری در یک سیستم تولیدی کامپیوتری

اسلاید ۲ :

وظایف اساسی سیستم ماشین بینایی

lکنترل

        کنترل در ساده ترین شکل آن مرتبط با تعیین موقعیت و ایجاد دستورات مناسب می باشد تا یک مکانیزم را تحریک نموده و یا عمل خاصی صورت گیرد .

lبازرسی

       کاربردهای ماشین بینایی در بازرسی مرتبط با تعیین برخی پارامترها می باشد . ابعاد مکانیکی و هم چنین شکل آن ، کیفیت سطوح ، تعداد سوراخ ها در یک قطعه ، وجود و یا عدم وجود یک ویژگی یا یک قطعه در محل خاص از جمله پارامتر هایی هستند که توسط ماشین بینایی ممکن است بازرسی شوند

lورود داده

        اطلاعات مربوط به کیفیت محصول و یا مواد و همچنین تعقیب فرآیند تولید را می توان توسط ماشین بینایی گرفته و در بانک اطلاعاتی سیستم تولید کامپیوتری جامع بطور خودکار وارد نمود .

 

اسلاید ۳ :

پارمترهای مقایسه ای بینایی انسان در مقابل بینایی ماشین

lتطبیق پذیری

lتصمیم گیری

lکیفیت اندازه گیری

lتوانایی بررسی صحنه های دو و سه بعدی

lتوجیه اقتصادی

اسلاید ۴ :

اجزای اصلی سیستم بینایی

    یک سیستم بینایی شامل تمام اجزاء لازم به منظور تهیه ، تعریف دیجیتالی یک تصویر ، تغییر و اصلاح داده ها و ارائه نمایش داده های تصویری دیجیتال به دنیای بیرون (تجهیزات خارجی ) می باشد .

lقسمت تصویر برداری

lپردازش

lنمایش یا وسایل خروجی

اسلاید ۵ :

تصویر گیری

lتصویر گیری در ماشین بینایی به مهنی تبدیل اطلاعات تصویری یک شیء فیزیکی و خواص ظاهری آن به صورت داده های عددی است

.۱نورپردازی

.۲تشکیل تصویر یا متمرکز کردن آن

.۳تبدیل تصویر به سیگنالهای الکتریکی

.۴قالب بندی کردن سیگنال خروجی تصویر

اسلاید ۶ :

پردازش

lنقش اصلی پردازش تصویر عبارت است از :

    ایجاد تغییر در داده های تصویری و ایجاد یک تصویر بگونه ای که در این تصویر جدید قسمتهایی از تصویر که مورد نظر است از لحاظ کیفیت بهبود یافته باشد و یا اثرات نویز کاسته و یا به کلی حذف شده باشند .

اسلاید ۷ :

خروجی یا نمایش داده های تصویری

lسیستم های بینایی موجود در بازار معمولا دارای این توانایی می باشند که داده های تصویری را به اشکال خروجی تصویری ، چاپ و به شکل سیگنالهای کنترلی ایجاد نماید سیستم های بینایی اطلاعات دقیق و فراوانی را در اختیار استفاده کننده قرار می دهد که این اطلاعات می تواند به اتخاذ تصمیم در مدیریت فرآیند ها کمک کند .

اسلاید ۸ :

کاربردهای موضوعی ماشین بینایی در صنعت

lاندازه گیری  و کالیبراسیون 

l  اندازه گیری قطعات به روش غیر تماسی

lاندازه گیری فاصله بین الکترودهای شمع

lبازرسی فیلتر روغن

lشمارش قطعات   

lکنترل و بازرسی قطره چکان  

lکنترل و بازرسی در اسپری

l

lجداسازی  پینهای معیوب   

lبازرسی لیبل و خواندن بارکد  

lبازرسی عیوب چوب

lبازرسی قرص 

lبازرسی و دسته بندی زعفران  

lدرجه بندی و دسته بندی کاشی  

lو غیره …

اسلاید ۹ :

اندازه گیری  و کالیبراسیون

l در بسیاری از کارگاه های قطعه سازی نیاز است تا دقت محصولات تولیدی، اندازه گیری شده و در صورتی که استانداردهای لازم (از قبیل تراشها و سوراخ کاریها و … ) رعایت نشده باشند قطعه برگشت داده شود .

اسلاید ۱۰ :

اندازه گیری قطعات به روش غیر تماسی

lدر اینجا مشخصات ابعادی اجسام با دقت ۱۰ میکرون اندازه گیری شده و اجسام غیر استاندارد به خارج خط تولید منتقل می شوند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 45 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد