راهنمایی کامل در ارائه ی تز و دفاع از آن

 احتمالاً آسانترین راه برای رویارویی دیدگاه جدید این است که دانشجو بگوید از نظر شما خیلی متشکرم، حتماً از ایده شما استفاده خواهم کرد. در جلسه دفاع، دانشجو باید به گونه ای برخورد کند که خود را یا اعضای کمیته در دو جناح مخالف قرار ندهد. لذا دانشجو باید سعی کند با زیرکی و سیاستمدارانه جلسه را جلو ببرد و فراموش نکند که هدف اصلی وی موفقیت در گرفتن درجه دکتری یا فوق لیسانس است.

* احتمالاً نامنظم ترین دفاعی که ممکن است اجرا شود دفاعی است که مسئول جلسه دفاعیه تز جلسه را با این جمله شروع کند:شما همه تز را خوانده اید. چه سؤالاتی از دانشجو دارید؟ در این هنگام حاضرین شروع به پرسیدن سؤالات میکنند که دانشجو را وادار میسازد تا از یک قسمت تز به قسمت دیگر رفته تا جواب ها را ارائه نماید. هیچ ترتیب درستی وجود ندارد و جلسه تقریباً کنترل خودش را از دست میدهد. در آن شرایط باید تلاش کرد تا دانشجو جلسه را به گونه ای هدایت کند تا جلسه دفاع به صورت ارائه سمینار تبدیل شود تا در این دام نیفتند.

* دانشجو باید از ضبط صوت در جلسه دفاع استفاده کند. با استفاده از یک ضبط صوت کوچک قابل حمل می توان کل جلسه دفاع و همچنین سؤالاتی که اعضای کمیته می پرسند را ضبط کرد.

با این کار اولاً دانشجو مدرکی دارد که تغییرات پیشنهاد شده را ضبط کرده و همان ها را در تز اعمال می کند. دانشجو آرامش بیشتری دارد و راحت به آنچه اعضاء میگویند گوش می کند. در واقع ضبط صوت نوعی نت برداری در جلسه دفاع  میکند. ثانیاً دانشجو یک ثبت دائمی از ارائه مطالبش را دارد. *توصیه آخر به دانشجو این است که از تز خود یک مقاله تهیه کند و نتیجه تحقیقات خود را جهت چاپ به مجله علمی ارسال نماید. برای آماده کردن مقاله باید وقت بگذارد، هیچ زمانی بهتر از زمان بعد از دفاع نیست. مستقیماً بعد از دفاع زمانی است که دانشجو می تواند به بهترین وجه به مطالب خود دسترسی داشته باشد و روی مقاله خود فکر کند. اگر این کار عقب انداخته شود شاید اصلاً دیگر انجام نشود.