راهنمای نوشته های عادی و پژوهشی

 لاجوس اگری. فن نمایشنامه نویسی، مترجم دکتر مهدی فروغ (تهران ۱۳۳۶) ص. ۲. راهنمای نوشته های عادی و پژوهشی  در زندگی روزمره هم اگر اشخاصی با همان مشخصات وجود می داشتند اولی حتماً شکست می خورد و دومی بدون شک موفق می شد. این احاطهٔ کامل نویسنده را به رموز کار و آشنایی او را به گوشه های روح انسان و اجتماع می رساند. شرط اول کارنویسندگی احاطهٔ کامل نویسنده به رموز و ریزهکاری های کار و بصیرت و دانش او میباشد که او را موفقی و کامیاب می نماید ذوق و غریزه مانند چاشنی و رنگ و روغنی است که نوشته ی او را خوشآیند میسازد و رنگ و جلا میبخشد. در حقیقت برای انجام هر کاری آشنایی به طریقهٔ انجام آن از واجبات است. برای رویاندن یک تخم گل و پرورش و بارورساختن آن تنها اینکه یکی از مرغوبترین و بهترین تخمهای گل را انتخاب کنیم کافی نیست بلکه برای پرورش یک گل زیبا و دوست داشتنی که ستایش هر بیننده یا لااقل اکثر بینندگان آن را برانگیز د لازم است که اطلاع کافی از نوع آن گل شرایط رویش آن، نوع خاک لازم و مواد کانی و آلی مورد لزوم و میزان آفتاب و آب برای آن داشته باشیم و آنها را دقیقاً در نظر بگیریم و به کار بندیم.

برای یادگیری رانندگی اتومبیل بدون شک مدتی تعلیم مخصوص لازم است البته استعداد در این راه شرط هست ولی شرط اصلی نیست، استعداد شاید کمک کند که اینهنر را زودتر بیاموزیم، راحتتر برانیم در مواقع خطر سریع تر تصمیم بگیریم. شاید همهٔ ما بسیاری از کسان را می شناسیم که در این کار بسیار کند یا به قول بعضیها «بی استعداد» بودهاند اما بعد از ماهها و حتی سالها تلاش و تمرین مداوم - تحت نظر مربی فن - عاقبت موفق شده اند.

اصول نوشته های عادی  تقریباً هر کاری در زندگی همین حال را دارد. در هر کاری باید اصولی را رعایت کرد و راه معین و حساب شده ای را قدم به قدم پیمود تا به هدف رسید. کار و هنر ظریف نویسندگی نیز از این قانون مستثنی نمیباشد. بقول پرتررج پرین، «نوشتن مقاله یک کار اساسی است و به همان طریقی که یک کارگر ماهر کار خود را خوب انجام میدهد، در این کار نیز باید طبق اصول و رموز فنی پیش در این جا باید کار نویسندگی را به دو قسمت مجزا تقسیم کنیم اول نویسندگی از نظر ادبیات مانند نوشتن داستان، نمایشنامه و غیره که به آن نوشتهٔ الها می یا ابداعی گفته می شود. (رکا" به فصل نوشته های ابداعی) در این صورت احتیاج به اطلاعات وسیع، روشن بینی، دید باز و گسترده، ذوق و روح لطیف و تمرین مداوم داریم. (در این نوع نوشته ها شاید استعلاد نقشری اول را بازیکند).