راه های کسب آگاهی از کتب چاپ شده یا نوشته شده

یکی از مشکلات، بی خبری علاقه مندان و پژوهشگران، از کتب چاپ شده یا نوشته شده پیرامون موضوعات مختلف است. شناخت اینکه اساساً چه کتابهایی (چه به صورت چاپی یا خطی) وجود دارد، گامی جلوتر از این است که کتابها در چه موضوعاتی است. برای کسب این آگاهی از این راه ها میتوان اقدام کرد:

۱- سرزدن مداوم به کتابفروشی ها و اطلاع از تازه های چاپ و نشر

۲ - مراجعه به کتابخانه ها (شخصی یا عمومی) و مرور به خود کتابها یا کارتهای کتاب.

۳ - مطالعه  صفحات معرفی کتاب در مطبوعات و مجلات.

۴- مطالعه  فهرستهای چاپ شده از آثار ناشران (بروشورها).

۵- مطالعه فهرستهای کتابخانه ها که به صورت کتاب چاپ می شود.

۶- مرور بر مجموعه های کتابشناسی ها و فهرستها.

۷- پرس و جو از آنانکه سروکار دایم با کتاب و بررسی و مطالعه و نقد دارند.

۸ - ماهنامه هایی که وزارت ارشاد به عنوان «کتابنامه » و نامهای دیگر چاپ میکند و آثار چاپ شده هر ماه را در زمینه های مختلف معرفی کند. در حال حاضر، تازه های کتاب را با نام «کتاب هفته» و «کتاب ماه»، منتشر می کند.

۹- «کتابشناسی ملی» که توسط کتابخانه  ملی به طور فصلی منتشر می شود.

۱۰ - مطالعه  مجلاتی که ویژه  اطلاع رسانی، کتابشناسی، کارهای در دست چاپ و نشر و نقد و بررسی آثار است.