ساختار سیستم های فتوولتائیک شامل اینورتر منبع امپدانسی

ساختار سيستم هاي فتوولتائيک شامل اينورتر منبع امپدانسي

به منظور انتقال انرژي توليدي فتوولتائيک به شبکه ، سيستم -هاي مبدل PCS بايستي شرايط زير را برآورده سازند:

١)  تبديل ولتاژ dc به ولتاژ ac

٢)  تقويت ولتاژ سيستم در صورت پايين بودن ولتاژ ادوات PV نسبت به ولتاژ شبکه

٣)  بهره برداري از ماکزيمم توان ادوات PV

شکل ١ يکي از ساختارهاي رايج به کار رفته در    سيستم هاي مبدل PCS را نشان مي دهد. همان طور که مشاهده مي گردد، در اين سيستم از يک مبدل dc-dc فرکانس بالا به منظور افزايش ولتاژ فتوولتائيک تا مقدار مورد نظر استفاده شده است .

لازم به ذکر است که کليدهاي به کار رفته در مبدل   dc-dc منجر به افزايش قيمت و کاهش بازده سيستم مي گردد.

دو نوع رايج از اينورترها که به طور گسترده در مدارات الکترونيک قدرت مورد استفاده قرار مي گيرند،  اينورتر منبع ولتاژ و اينورتر منبع جريان مي باشد. اين اينورترها يا افزاينده هستند يا کاهنده و نمي توانند همزمان به صورت افزاينده  کاهنده عمل کنند؛ در نتيجه مقدار ولتاژ خروجي آنها محدود  مي باشد. اينورتر منبع امپدانسي ١ معرفي شده در [٣]