سایتهای مهندسی مکانیک

- قابل ویرایش
- صفحه
3000 تومان

مهندسی مکانیک

۵۳۰ – لیستی از مهندسان حرفهای مکانیک در طراحی توسط CAD/CAM در آدرس زیر ارائه شده است .

http://www.ng.netgate.net/-djc/

۵۳۱- در این سایت به ویژه میتوانید از نرم افزارهای ارئه شده، مرتبط با مهندسی مکانیک استفاده کنید.

http://www.asime.org/

۵۳۲- با مراجعه به آدرس زیر می توانید درباره اتوماتیک سازی ماشینها اطلاعات کسب کنید.

 http://www.automationnet.com/

۵۳۳ – لیستی از مهندسان معتبر و محققان در زمینه مهندسی مکانیک را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر بیابید.

http://www.conultingwngineers.com/

۵۳۴- انجمن مهندسان مکانیک کانادا یک سایت در آدرس زیر ایجاد کرده است.

 http://www.lib.uwaterloo.ca/socity/mecheng soc.html

۵۳۵ – توسط دانشگاه ماساچوست ارائه شده است و میتوانید لیستی از منابع مرتبط با روبوتیک را بیابید.

http://www.roboties.cs.umass.edu/robotics.html

۵۳۶- انجمن متخصصان و مهندسان اتومبیل سازی را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر بیابید.

 http://www.sae.org/

۵۳۷- دپارتمان مهندسی مکانیک در دانشگاه برکلی، اطلاعات کلی در زمینه فعالیت های خودرا در آدرس زیر عرضه کرده است

http://www.euler.berkeley.edu/

۵۳۸-لیستی از آکادمی ها، دپارتمان ها، انستیتوها، انجمن ها و موسسات تجاری مرتبط با مهندسی مکانیک توسط دانشگاه استنفورد

. http://www.cdr.stanford.edu/html/www-ME/home.html

۵۳۹ – کمیته محیط زیست انجمن مهندسین آهن و فولاد

 http://www.asc.org/tech/environ.htm

۵۴۰- انواع دتکتورهای رادارهای اتومبیل را میتوانید در آدرس زیر بیابید.

 http://www.alcableboxes.com/

۵۴۱- ابزارهای نوری و دتکتورهای لیزری با مراجعه به آدرس زیر قابل خریداری هستند.

http://www.laserbusters.com/

۵۴۲ – کاوش در مباحث صنایع فولاد.

http://www.esp.gov/s97is.vts

۵۴۳- در سایت Britronics میتوانید با انواع مختلف رادارهای مخصوص اتومبیل و دتکتورهای آن آشنا شوید.

http://www.beltronics.com/

۵۴۴- انواع دتکتورهای رادارهای اتومبیل را میتوانید در آدرس زیر بیابید.

http://www.alcableboxes.com/

۵۴۵- اطلاعات در مورد علم مواد به خصوصی فولاد.

http://www.steelnews.org/features/environment.htm

۵۴۶- بوسترهای رادار در آدرس زیر معرفی شده اند.

http://www.radarbusters.com/

۵۴۷- در سایت Britronics میتوانید با انواع مختلف رادارهای مخصوصی اتومبیل و دتکتورهای آن آشنا شوید.

http://www.beltronics.com

۵۴۸-این ساین معرفی کننده کتاب های مرجع مهندسی مکانیک میباشد

http://www.solidikpiliu.se/solidbook/

۵۴۹- این سایت ECHANIC     MEQUATION نام دارد و در آن فرمول های رشته مهندسی مکانیک ارائه میشود.

http://design.alfred.edu/mechanics.html

۵۵۰- این سایت درباره مهندسی مکانیک گرایش PIPING بحث میکند.

http://home.hetnet.nl/-paul Voorhaar/Pipestress/index.html

۵۵۱- این سایت به نام STEAM & POWER در اینترنت قرار داده شده است.

www.steamforum.com

۵۵۲ – مجله ONLINE مهندسی مکانیک را در این سایت میتوان پیدا کرد.

http://www.memagazine.org/

۵۵۳- این سایت به معرفی نشریه بین المللی مبدل های حرارتی میپردازد.

http://edwardspub.com/journals/IJHEX

۵۵۴- سایت EFLUIDSیک سایت اطلاع رسانی در زمینه گرایش سیالات مکانیک میباشد.

http://www.efluids.com/

۵۵۵- دانشکده مکانیک دانشگاه کمبریج در این سایت به معرفی مرجع FLUID MECHANICS خود میپردازد.

 http://www.fluid mech.net/

۵۵۶- این سایت مربوط به کمیته تحقیقات اروپا در زمینه سیالات، آشفتگی در سیالات TURBULENCE و احتراقی میباشد.

 http://ercofac.mech. Surrey.ac.uk/

۵۵۷- امکان دیدن حالت های سیالات در اغتشاش و حالت پایداری برای سیالات فراهم آمده است.

http://www.colorado.edu/MCEN/flowis’

۵۵۸- در این سایت به حباب ها پرداخته می شود.

http://hot-streamer.com/antibubbles

۵۵۹-در این سایت به امواج آب پرداخته می شود

http://www.vennemann-online.de/waterwaves.html

۵۶۰- دربار  if Heat and Mass Transfer inTurbulent Reacting and Non-Reacting Flows آشنا میشویم

http://www.erc.wisc.edu/-debussch/research/

۵۶۱- در این سایت به حرکت هوا و علم کنترل با هوا پرداخته میشود.

http://www.amca.org

 

۵۶۲- در این سایت به معرفی نرم افزارهای محاسب برای مهندسی مکانیک در گرایش سیالات پرداخته می شود.

 http://www.imnoeng.com/index.shtml

۵۶۳- این سایت به ارائه اطلاعاتی درباره پمپها میپردازد .

http://www.pump-flo.com/

۵۶۴- این سایت به معرفی نرم افزاری میپردازد که در زمینه ترمودینامیک کارآئی دارد.

http:/www.crtech.com

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 3000 تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد