شاخص های سنجش سبز بودن نیز در سازمان های مختلف

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان

شاخص های زنجیره تأمین سبز

محققان مختلف شاخص های متعددی را برای سنجش سبز بودن زنجیره تأمین بیان کرده اند که با وجود تعدد، دارای همگرایی قانع کننده ایی هستند. سنجش سبز بودن زنجیره تأمین با توجه به عوامل زنجیره تأمین صورت میگیرد به همین دلیل از آنجا که در سازمان های مختلف به تناسب محصول و خدماتی که ارائه می دهند، شاخص های زنجیره تأمین متفاوت بوده و سنجش سبز بودن نیز در سازمان های مختلف شاخص های متفاوتی دارد اما بطور کلی می توان بصورت زیر بیان کرد:

۱- تأمین کننده سبز

-۲  خرید سبز

-۳  طراحی سبز

-۴  تولید سبز

-۵  بسته بندی سبز

-۶  بازاریابی سبز

-۷  حمل و نقل سبز

-۸  خدمات پس از فروش

سبز کردن صنعت بطور عمده به سبز کردن تولید بستگی دارد. زیرا آلاینده ها بطور عمده در حین مراحل تولید کالا و خدمات ایجاد می شوند. کاربرد تولید سبز بیشتر به خلاقیت و تکنیک های ابداعی وابسته است تا سرمایه گذاری سنگین در فناوری سازگار با محیط زیست و این امر نیازمند همکاری نزدیک با کارکنان و تأمین کنندگان است(سید محمد زنجیرچی، فائزه اسدیان اردکانی، فاطمه عزیزی، سیمه مروج،.(۱۳۹۱

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت - تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد